STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 6 maja 2016

Prośba o pomoc i modlitwę - ogłoszenie nadesłane na redakcyjną pocztę


Z pomocą dla Madzi! 


Urodziłam się 28.06.1993 r. i od 7 lat choruję na Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa o przebiegu agresywnym z współistniejącymi chorobami autoagresji: 

- zapalenie błony maziowej stawów,

- nieswoiste zapalenie żołądka i jelit,

- choroby tarczycy,

- choroby neurologiczne,

- choroby skóry,

- niedokrwistość.Choroba jest nieuleczalna, przewlekle postępująca i wymagająca systematycznego, codziennego leczenia oraz specjalistycznej rehabilitacji. Jest szansa, że to umożliwi mi ukończenie studiów i przedłuży możliwość samodzielnej egzystencji oraz poznanie życia, które tak bardzo kocham.    

Od 4 lat leczona jestem w programie terapeutycznym (zastrzyki z przeciwciałami modyfikowanymi) oraz  pozostałymi  lekarstwami  i rehabilitacją. Mimo to choroba diametralnie postępuje, atakując kolejne narządy. W tym momencie najmocniej choroba zaatakowała stawy kolanowe, łokciowe, barkowe, krzyżowo-biodrowe oraz kręgosłup, przez co grozi mi stały powrót na wózek.    

Potrzebna jest kwota ok. 110 000 zł na rocznie leczenie (tj. zabiegi, lekarstwa, codzienna rehabilitacja, sprzęt ortopedyczny), która znacznie przewyższa moje możliwości finansowe.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do ludzi dobrej woli, aby każdy na miarę swoich możliwości pomógł mi sfinansować leczenie. Liczy się każdy grosz, każda złotówka, bo jest ona nieoceniona. 

WSZELKĄ POMOC FINANSOWĄ PROSZĘ KIEROWAĆ NA KONTO. Krakowski Bank Spółdzielczy 51859100073104090023480001 Tytułem: 21065 – Magdalena