STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 31 maja 2021

Ks. Despósito: Miłość do dusz

               Siostra Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906) była francuską zakonnicą karmelitańską, której doktryna duchowa cieszy się najwyższym autorytetem w teologii mistycznej. Ofiara miłości. Zmarła w młodym wieku 26 lat.

12 marca 1899 roku (dwa lata przed wstąpieniem do klasztoru) Elżbieta Catez - takie było jej świeckie imię - uczestniczyła w misji zorganizowanej przez Ojców Redemptorystów w Dijon (miasto we wschodniej Francji). Notatki biograficzno-doktrynalne, które znajdujemy na końcu skompletowanych prac opublikowanych przez BAC, dają następujące informacje:

4 marca - 2 kwietnia. Misja generalna w Dijon, prowadzona przez Ojców Redemptorystów. Elżbieta posiadała wielki zapał ducha i gorącą gorliwość apostolską o dusze, zwłaszcza o nawrócenie Pana Chapuisa,  właściciela domu z Dijon. 

niedziela, 30 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.06. AD 2021- 6.06 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.VI.

Wtorek - Msza św. o godz.18.30


2.VI. Sadoka i Towarzyszy

Środa - Msza św. o godz.7.20


3. VI. Boże Ciało

Czwartek - Msze św.o godz. 8.15 oraz 9.50

piątek, 28 maja 2021

Bergoglio zakaże „nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego”? Oficjalna zapowiedź zniesienia ratzingerowskiego „Summorum Pontificum”

 

                 Jak podaje znany i wiarygodny portal Rorate Caeli, pan Jerzy Bergoglio powiedział w ostatni poniedziałek (24 maja) włoskim "biskupom" novus ordo, że planuje znieść po 14 latach motu proprio „Summorum Pontificum”, swojego poprzednika na stanowisku głowy "kościoła [po]soborowego", x Józefa Ratzingera, ogłoszone 7 lipca 2007 r. Rok temu modernistyczny Watykan zwrócił się do "biskupów" z całego świata z ankietą, w której mieli odpowiedzieć na pytania odnośnie tego, w jaki sposób w ich diecezjach jest stosowany dokument, zezwalający wszystkim duchownym novus ordo używać dowolnie, bez niczyjej zgody (tzw. indult generalny) Mszału A. Roncalliego (pseudopapieża Jana XXIII) z 1962 roku (tzw. nadzwyczajna forma rytu rzymskiego w modernistycznym neokościele). Informacja ta została przekazana przez źródła Rorate w samym Rzymie. 

środa, 26 maja 2021

Boża Rodzicielka. Pan zatraci wszystkie usta, mówiące przeciwko Jej chwale

 

            Nie wszystkie miana nadane Najświętszej Maryi Pannie są jednakowej wielkości i godności, ale są te ważniejsze, i te, które się w nich mieszczą, pomniejsze, znaczeniem wypływające z tych najważniejszych. One wypływają z ważniejszych, jak z fundamentu, jak ze źródła, ukazując jakąś część tego, o czym mówi najważniejsze miano.

Tym najgodniejszym wezwaniem, z którego wypływają inne, jest wezwanie: Święta Boża Rodzicielko.

Cokolwiek od dnia zwiastowania aż do końca czasów powiedzą czy napiszą ludzie ku czci Najświętszej Panienki, to właśnie dlatego, że jest Ona Rodzicielką Chrystusa. Cała Jej chwała niebieska z tego faktu spływa na Nią. Cokolwiek otrzymała od Boga, jakimikolwiek łaskami Ją Bóg obdarzył to właśnie dlatego, ze została wybrana na Matkę Słowa Wcielonego. Cóż to więc jest lub czym tłumaczy się wybranie Jej na Matkę Boga, Zbawiciela? Jest to tajemnica naszej Wiary, prawda Wiary ale i fakt historyczny. Przed wiekami Pan Bóg zapowiadał przez proroków, że Panna pocznie i porodzi Syna i nazowią imię jego Emmanuel (Iz VII,14). Prorokowali prorocy, że wyjdzie różdżka z pnia Jessego, a kwiat z korzenia jego wyrośnie (Iz XI, 1). Przepowiadali, że Pan stworzył nowinę na ziemi, białogłowa ogarnie męża (Jr XXI,22). Gdy więc przyszedł wyznaczony czas, spełnił Pan Bóg swoje obietnice, anioł posłany do Najświętszej Maryi Panny, z bożego rozkazu oznajmił Jej: znalazłaś łaskę u Boga, oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna a nazwiesz imię jego Jezus, dziewictwa przez to nie stracisz, bo dla spełnienia tej tajemnicy Duch Święty spocznie na ciebie a moc Najwyższego osłoni cię.

poniedziałek, 24 maja 2021

"Rycerz Niepokalanej" - zmiana adresu strony internetowej

  

      Pragniemy poinformować Szanownych Czytelników o zmianie adresu strony internetowej pisma "Rycerz Niepokalanej". 

Obecny adres to: https://rycerzniepokalanejcom.wordpress.com/

Za wszelkie utrudnienia związane ze tą zmianą serdecznie przepraszamy.

Redakcja "Rycerza Niepokalanej"

niedziela, 23 maja 2021

piątek, 21 maja 2021

x. Rafał Trytek ICR: Opatrzność Boża i śmierć

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

           W moim obituarium o śp. Pani Omlor zapomniałem dodać jeden bardzo istotny szczegół. Pani Maria Wiktoria zmarła po zaopatrzeniu sakramentami świętymi przez ks. Bernarda Legga CMRI. Wcześniej ks. Legg przez ponad rok nie mógł przybyć do Australii ze względu na panującą obecnie pandemię kłamstwa. I o to, nagle pojawiła się możliwość podróży, w sam raz by zaopatrzyć umierającą na raka sakramentami. Podobnie było w lutym w przypadku umierającego Pana Karlsena. To znamienne, że obydwoje doznali tej wielkiej łaski. Oboje byli tercjarzami franciszkańskimi zasłużonymi dla Ruchu Tradycji katolickiej. Skłania nas to do refleksji nad cudownym działaniem Opatrzności Bożej. Dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego. Powinniśmy mu całkowicie zaufać i porzucić wszelkie czysto doczesne środki do osiągnięcia celu. Przypomina się w tym miejscu również postać świętego księdza Jana Marii Vianney- z woli św. papieża Piusa X Patrona proboszczów, który wedle ludzkich rachub "nie mógł" zostać kapłanem. Urodził się tuż przed rewolucją we Francji, nie miał możliwości odbycia studiów, chociaż Jego proboszcz pomagał mu w zdobywaniu wykształcenia jak tylko potrafił, a w końcu musiał znosić przeciwności związane z lojalnością wobec arcybiskupa Lyonu pochodzącego z rodu Bonapartych, po upadku Jego kuzyna- cesarza Francuzów Napoleona I.

środa, 19 maja 2021

KS. BENEDICT HUGHES CMRI: Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła (1)

 Pseudopapież Franciszek-Bergoglio popiera zboczeńców

Kilka dni temu przejeżdżałem obok czyjegoś ogrodu i zobaczyłem tam nie jednego, a dwa strachy na wróble. Zdałem sobie sprawę, że coraz rzadziej widuje się te karykatury – ot, jeszcze jedno echo minionej epoki. Ale przyszło mi też na myśl, że strach na wróble to właściwy symbol kościoła soborowego.

Oczywiście strachy na wróble celowo mają wyglądać jak ludzie, aby odstraszać ptaki, które mogą zjadać rosnące rośliny lub wydziobywać ziarna z niedawno obsianych pól. Jednakże nie są ludźmi, ponieważ nie ma w nich duszy ani życia. Są pustymi garniturami odzieży mającymi przypominać ludzi.

poniedziałek, 17 maja 2021

Brat Daniel Natale, przyjaciel Ojca Pio

 Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „„Zostałem skazany na dwie godziny czyśćca".”

                Brat Daniel Natale, przyjaciel Ojca Pio, w 1952 r. zmarł podczas operacji z powodu raka śledziony. Zmarł drugi raz w 1994 r. Tak, drugi raz! Jak to możliwe? Oto jego historia.
 
Urodził się 11 marca 1919 roku w San Giovanni Rotondo jako czwarte dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa. Ukończył zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej. Jako dziecko pomagał rodzicom w polu.
 
4 czerwca 1933 roku, w dzień Zielonych Świąt, udał się do klasztoru, aby uczestniczyć we Mszy św., złożyć życzenia świąteczne tamtejszemu gwardianowi i otrzymać od niego błogosławieństwo przed wstąpieniem do niższego seminarium braci kapucynów.
 
W zakrystii spotkał się z o. Pio. Jego zaskoczenie i radość były ogromne, gdyż Ojciec od dwóch lat nie miał kontaktu z wiernymi. Otrzymał wówczas od niego specjalne błogosławieństwo na drogę życia zakonnego.
Gdy dotarł do Vico del Gargano, okazało się, że seminarzystów już tam nie ma. Pozostał więc w klasztorze przez 9 miesięcy jako postulant, po czym został przeniesiony do Foggii. Ojciec prowincjał, chcąc wypróbować młodego postulanta, dał mu do przeczytania żywot św. Konrada z Parzham.

niedziela, 16 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.05. AD 2021- 23.05 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

17.V. św. Paschalisa

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


18.V. św.Wenantego

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


19.V.  św. Piotra-Celestyna

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 14 maja 2021

Nowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 5 (133)

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl

 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_133.pdf

 http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 12 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Biskup Korab i planeta szatana

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

            W niedzielę "Laetare" (14 marca) tego roku pożegnał się ze światem wielki szkodnik sprawy katolickiej biskup Emanuel Korab. Stara łacińska maksyma mówi, że "o zmarłym mówi się dobrze albo wcale", ale nie tyczy się to osób publicznych, których działalność trwa niejako jeszcze po śmierci. Korab to osoba zarejestrowana przez tajne służby komunistycznej Czechosłowacji jako współpracownik. Sąd lustracyjny w Czechach uniewinnił jednak Koraba od tego zarzutu. Jego teczka miała być pusta. Po upadku komunizmu w Czechosłowacji Emanuel Korab zaistniał jako osoba duchowna, przyjmując nawet sakrę biskupią (okoliczności tej sprawy są niejasne). Miał też brać udział w kabaretowym "konklawe" w Asyżu w 1994 roku, na którym "wybrano" na papieża Wiktora von Pentza, który przybrał sobie sceniczny pseudonim "Linus II". Korab do końca życia nosił czerwoną kardynalską sutannę i takież "solideo". Jednak swoich wiernych nie nakłaniał do uznania von Pentza, byli oni bowiem w większości zwiedzonymi sedewakantystami. 

poniedziałek, 10 maja 2021

Zapowiedź "beatyfikacji" Stefana [kard.] Wyszyńskiego - ostatniego Prymasa Polski

 

                 Modernistyczny Neokościół zapowiedział że dokona "beatyfikacji" Stefana Wyszyńskiego. Pseudopapież Bergoglio upoważnił watykańską "Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych" do ogłoszenia dekretu o "cudzie" za wstawiennictwem "Czcigodnego Sługi Bożego" kard. Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że "proces beatyfikacyjny" zakończył się i wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej "beatyfikacji" – poinformowało Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej.

Bergoglio przyjął wczoraj na audiencji "prefekta" "Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych", "kard." Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania ośmiu dekretów. Jeden z nich dotyczy "cudu" za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego – poinformowało na oficjalnych stronach watykańskie biuro prasowe. Wkrótce, być może w ciągu najbliższych tygodni, możemy spodziewać się kolejnego komunikatu "Stolicy Apostolskiej": zostanie w nim podana data "beatyfikacji" oraz jej miejsce. Dowiemy się także, kto w imieniu "papieża" dokona promulgacji (ogłoszenia) dekretu o "beatyfikacji". Przypomnijmy, że "kard." Kazimierz Nycz wyraził nadzieję, że "beatyfikacja" odbędzie się w Warszawie. Proces rozpoczął się w 1989 r. a zakończył w 2019 r.

piątek, 7 maja 2021

Bp. Marek A. Pivarunas CMRI: Błogosławione zmiany liturgiczne Papieża Piusa XII

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

     Ten numer biuletynu seminaryjnego powstaje w czasie Oktawy Wielkanocnej, po bardzo pracowitym Wielkim Tygodniu w miesiącu poświęconym Najświętszemu Sakramentowi.

     Jakże opatrznościowy pod wieloma względami był pontyfikat Papieża Piusa XII! Jedną z bardzo znaczących i opatrznościowych decyzji tego Papieża, zwanego Pastor Angelicus – Pasterz Anielski – było złagodzenie postu eucharystycznego obowiązującego od północy do trzech godzin dla pokarmów stałych i alkoholu oraz do jednej godziny dla innych płynów; picie wody nie było już naruszeniem postu. Od lat uważamy to za coś oczywistego; jednakże, gdyby nie to papieskie złagodzenie jakże trudno byłoby nam w tych wyjątkowych czasach.

     Na przykład, w niedzielę zwykle odprawiam trzy Msze św. i podróżuję sześć godzin – dwie Msze w Omaha i trzecia w Topeka w Kansas. Fizycznie niemożliwym byłoby pościć od północy i to bez kropli wody, a ponadto jeszcze spowiadać wiernych, odprawić trzy Msze św. oraz odbywać długie podróże. Pozostali trzej nasi księża z Omaha również pokonują duże odległości, aby zapewnić wiernym Mszę św. oraz sakramenty w niedziele i święta. Decyzja Papieża Piusa XII była bardzo przydatna.

środa, 5 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Maria Wiktoria Omlor R.I.P.

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

              W poniedziałek- 3 maja, w Święto Znalezienia Krzyża Świętego (w Polsce Matki Bożej Królowej Polski), na koniec nowenny mszy świętych odprawianych w Jej intencji zmarła Pani Maria Wiktoria Omlor. Pani Maria urodziła się w grudniu 1927 r. w Nowym Meksyku, w rodzinie o libańsko-hiszpańskich korzeniach. W maju 1957 roku poślubiła Patryka Henryka Omlora i przeniosła się wraz z Nim do Kalifornii. Tam urodziła Mu dziesięcioro dzieci. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rodzina przeniosła się do Australii by uciec przed rewolucją kulturową w USA. Podobnie postąpiły i inne tradycyjnie katolickie rodziny, jak chociażby zaprzyjaźniona z Omlorami rodzina śp. Huttona Gibsona. 

Śp. Maria w wieku kilkunastu lat została tercjarką franciszkańską (Jej śp. mąż był natomiast tercjarzem dominikańskim, przyjętym do III zakonu św. Dominika przez śp. Biskupa McKennę), a od czasu pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Gwadelupie- wielką czcicielką Cesarzowej Obu Ameryk.
Proszę o modlitwę w intencji spokoju Jej duszy.

5 maja A.D. 2021, święto św. Piusa V, papieża i wyznawcy

ks. Rafał Trytek ICR

poniedziałek, 3 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.05. AD 2021- 9.05 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

5.05. św. Piusa V

Środa - Msza o godz. 18.30


6.05. św. Jana przed Bramą Latyńską

Czwartek - Msza o godz. 7.20


7.05. św. Floriana

Pierwszy Piątek - Msza o godz. 18.30

niedziela, 2 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Dziedzictwo księdza Cekady

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

             Zmarły w zeszły roku ks. Antoni Cekada należał do tych duchownych sedewakantystycznych, którzy bardzo dbali o dopuszczanie do święceń tylko właściwych kandydatów, po odbyciu przez nich właściwych studiów.
To był powód dla którego wsparł ks. biskupa Donalda J. Sanborna przy tworzeniu przez Niego seminarium Przenajświętszej Trójcy w 1995 roku. Ksiądz Cekada wykładał w seminarium prawo kanoniczne, a także był ojcem duchowym dla wielu alumnów. Pozwoliło to na uniknięcie wielu skandali typowych dla środowisk mniej czujnych wobec kandydatów do święceń. 

Prawdziwym mistrzem w złym doborze kandydatów był natomiast śp. ks. biskup Franciszek Słupski CSsR. Dość powiedzieć, że osobiście wyświęcił na biskupa ks. Paula Petko, który następnie był oskarżany przez seminarzystów ks. Markusa Ramolli o molestowanie (ks. Cekada twierdził, że zarzuty były prawdopodobne). Innym wyświęconym przez Słupskiego jest ks. Neal Webster, który święcenia kapłańskie przyjął w... Palmar de Troya. Webster z kolei wyświęcił w zeszłym roku ks. J. Pfeiffera z tzw. Ruchu Oporu (frakcja antywilliamsonowska)... myląc przy tym formę konsekracji. Promowanie zatem wątpliwych duchownych jak ci z linii biskupa Słupskiego na pewno nie licuje z odwoływaniem się do dziedzictwa ks. Cekady.