STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 marca 2020

niedziela, 29 marca 2020

Akt heroiczny na korzyść dusz w czyscu - Ks. Wojciech Szmyd T. J.


 

        Akt ten heroiczny polega na oddaniu wszystkich zadośćuczynień własnych jako też i wszelkich ofiar, które po śmierci za nas będą składane, na korzyść dusz w czyscu, aby prędzej dostąpiły chwały wiekuistej.


Od dawnych czasów była znaną i praktykowaną w Kościele katolickim ta heroiczna ofiara. Tak np. O. Kasper Drużbicki uczynił tę ofiarę w r. 1640 naprzód na jeden rok, a potem na cale życie. Między uczonymi, którzy pismem zalecali ten akt heroicznej miłości, znajduje się ks. Moncada T. J., ks. Ribadeneira T. J., ks. Nieremberg T. J. Rozpowszechnienie jednak tej heroicznej ofiary i składanie jej w ręce Najśw. Panny przypisuje się słusznie gorliwości ks. Kaspra Oliden, kapłana zakonu Teatynów. On to nie tylko wyjednał potwierdzenie tego dobrego uczynku u Stolicy Apostolskiej, lecz nadto uzyskał u Benedykta  XIII. wielkie odpusty dla tych, którzyby ten akt heroicznej miłości uczynili. „Kiedy naszemi modłami, powiada św. Brygida, uwalniamy jaką duszę z czysca, czynimy rzecz tak miłą i przyjemną ich Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi, jak gdybyśmy Jego samego wybawili, a kiedyś zwróci On nam całkowicie to wszystko cośmy uczynili dobrego na korzyść dusz w czyscu”. Słowa te zwróciły na siebie uwagę Benedykta XIII. i skłoniły go, jak sam zeznaje, do tego, że publicznie z ambony uczynił całkowitą darowiznę wszystkich swoich dóbr duchownych na rzecz dusz w czyscu cierpiących.

piątek, 27 marca 2020

JE x. Bp Donald Sanborn: Lekarstwo gorsze niż choroba


Obraz może zawierać: 1 osoba
      11. Choroba i śmierć są częścią ludzkiej kondycji od czasu grzechu pierworodnego. Wiemy z wiary, że śmierć jest bezpośrednią karą za grzech pierworodny. Podobnie jak choroba. Podczas gdy śmierć naturalnie następuje przez zegar biologiczny, który Bóg w nas umieścił, przez co po prostu umieramy z czasem, choroba jest zwykle wynikiem ludzkiej ignorancji i / lub występków, które są również skutkiem grzechu pierworodnego. Większość naszych śmiertelnych chorób i przedwczesnych zgonów nie wynika z postępującej starości, ale z głupiego i niemądrego zachowania w ciągu naszego życia, albo przez nadmierne spożywanie lub niewłaściwe spożywanie posiłków, albo przez nadmierne spożywanie alkoholu lub palenie, opalanie, nadmierne ćwiczenia lub zbyt mało, z powodu braku warunków sanitarnych i higieny osobistej, nieostrożności w przygotowywaniu posiłków, uzależnienia od narkotyków i przedawkowania, głupio ryzykując w zajęciach rekreacyjnych, stres związany z przepracowaniem, rozwodem itp., lub przez różne formy niemoralności seksualnej. 

środa, 25 marca 2020

O. Józef I.M. Bocheński OP: Cnota wiary


Cnota wiary

      Cnota wiary to nie tylko sam akt jednorazowy wierzenia, ale mocne i trwałe nastawienie człowieka, które sprawia, że ma on skłonność niewzruszoną uznawać za prawdę to, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje.

Ta właśnie wiara, to nastawienie jest jednym z największych skarbów, jakie człowiek posiada. Są wprawdzie tacy, którzy mówią, że się bez wiary obchodzą: ale pomyślcie tylko, jak dalece ich życie pozbawione jest sensu i jak okropnie smutne musi się stać z chwilą, gdy przyjdzie nieszczęście, cierpienie, choroba, poniewierka. Nie tylko to: tym ludziom brakuje do czynu, do życia i do poświęcenia największej siły ludzkiej – wiary. Nie mamy czego im zazdrościć, przeciwnie, trzeba być ślepym, aby wiarę, którą dał nam Bóg, lekceważyć i nie bać się o jej utratę.

poniedziałek, 23 marca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.03. AD 2020 - 29.03 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.III.

Poniedziałek - Msza św. o godz.7:20


24.III.św. Gabriela Archanioła

Wtorek - Msza św. o godz. 18:30


25.III.św. Zwiastowanie N.M.P.

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 20 marca 2020

Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti


biul1 

       W Kaplicy w Krakowie pojawił się pierwszy numer Biuletynu czcicieli św. Marii Goretti. Biuletyn jest czasopismem niedawno powstałego Towarzystwa św. Marii Goretti. Numer marcowy przybliża czytelnikom Patronkę Stowarzyszenia. Znajdują się w nim także  treści poświęcone rodzinom chrześcijańskim, osobom przygotowującym się do małżeństwa, a także dzieciom. Serdecznie zachęcam do zakupienia lektury.

Juan Arecharaletaśroda, 18 marca 2020

Nowy, 6 (I AD 2020) numer "Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich" (I — II AD 2020)


      Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, szósty numer naszego czasopisma „Myśl Katolicka - Organ katolików świeckich”. Dokładnie rok temu udało nam się skompletować i wydać pierwszy numer odrodzonego, reaktywowanego czasopisma, które było pierwotnie wydawane w latach 1908-1914 w Częstochowie, przez Zjednoczenie Pań o działalności katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Misją pisma była i jest obrona polskiego katolicyzmu przed modernizmem.

Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: myslkatolicka@gmail.com .
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli!


poniedziałek, 16 marca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.03. AD 2020 - 22.03 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
16.III.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


17.III. bł. Jana Sarkandra

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.III. św. Cyryla Jer.

Środa - Msza św. o godz. 7:20

niedziela, 15 marca 2020

Ks.Rafał Trytek: kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu wygłoszone w dn.15 III AD 2020 (Kraków)

:

Msza Święta w Instytucie Mater Boni Consilii, w III Niedzielę Wielkiego Postu (transmisja na żywo)

Niedziela 15.03.2020 r. - III Niedziela Wielkiego Postu, godz. 10:30
Na żywo z kościoła śś. Piotra i Pawła w Verrua Savoia (TO, Włochy).

kliknij ten link:


      Przypomnij sobie, że uczestnicząc w Mszy Św. na wideo, nie jesteś zwolniony z niedzielnego przykazania, dla którego wymagana jest obecność fizyczna. Wysłuchanie Mszy Św. na wideo pomaga tylko tym, którzy naprawdę nie mogąbyć obecni, z poważnego powodu (na przykład podczas obecnej nagłej sytuacji zdrowotnej), aby łączyć się z Mszą Św. w duchu i lepiej uświęcić dzień Pański.

Polecamy także odmawianie Różańca Świętego, czytanie lub medytację tekstów liturgicznych dnia i / lub inne modlitwy przeznaczone na czas poświęcony Mszy Św.

 

sobota, 14 marca 2020

Komunikat x. Rafała Trytka (13.03.2020)

Znalezione obrazy dla zapytania: x, rafal trytek 
Laudetur Iesus Christus,

      W związku z rozporządzeniem władz Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób informuję, że obsługiwane przeze mnie oratoria nie są publiczne i nie gromadzi się na nich więcej niż 50 osób. Wierni przychodzący do kaplic proszeni są o zachowanie szczególnych środków ostrożności w dziedzinie sanitarnej- dokładne mycie rąk i zatykanie ust w czasie kaszlu; warto mieć własne środki czystości jak chociażby chusteczki przy sobie. Od tej pory milkną również śpiewy w czasie mszy świętych. Zamiast nich nabożnie się skupiamy na ofierze mszy świętej. Proszę również nie wystawać pod kaplicą po skończonych nabożeństwach, ani nie rozmawiać na korytarzu i gdzie indziej.

Z kapłańskim błogosławieństwem - ks. Rafał Trytek ICR

Święty Rafale Archaniele módl się za nami!

piątek, 13 marca 2020

Nowy marcowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 3 (119)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 119. Marzec 2020. Czasopismo rzymskokatolickie. Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_119.pdfhttp://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif


Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 11 marca 2020

Komunikat Instytutu “Mater Boni Consilii” w sprawie zawieszenia celebracji w całych Włoszech


 

Drodzy wierni, przyjaciele i dobroczyńcy,

        Wszyscy zdajecie sobie sprawę z trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się z Chin epidemii znanej jako „corona wirus”. Trudna sytuacja dla zdrowia fizycznego nas wszystkich, ale równie trudna dla duchowego zdrowia dusz, gdyż zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi znaleźliśmy się w momencie największej potrzeby, pozbawieni wygody Najświętszej Ofiary Mszy i Najświętszych Sakramentów.

Od wielu lat nasi kapłani zmagają się z niebezpieczeństwami oraz niedogodnościami związanymi z zapewnieniem możliwości  jak największej liczbie osób Mszy, Sakramentów,  obecności Kapłana; w tym momencie, ku naszemu wielkiemu bólowi, zostajemy zmuszeni do naszej przynależności wspólnotowej, nie mogąc przynieść wam innej pomocy niż modlitwa i  odprawianie prywatnej Mszy Świętej, pamiętając o was wszystkich przy ołtarzu i polecając każdego z was Boskiej Opatrzności oraz wstawiennictwu Matki Boskiej, Matki Dobrej Rady i wszystkich Świętych. Niezdolni - wbrew naszej woli - do udzielenia wam pomocy, musimy zatem zawiesić publiczne odprawianie Mszy św. i Sakramentów w całych Włoszech, co dotychczas było niespotykane.

poniedziałek, 9 marca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 9.03. AD 2020 - 15.03 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
9.III.św. Franciszki

Poniedziałek - Msza św. o godz.7:20


10.III. Czterdziestu Męczenników


Wtorek - Msza św. o godz.7:20


11.III. św. Grzegorza Wlk.

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 6 marca 2020

JE x. Bp Donald Sanborn: Rada Upominających? *

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi 
        Konserwatyści Novus Ordo na próżno przytaczają przykład św. Pawła karcącego św. Piotra, bowiem tamto upomnienie nie było w dziedzinie doktryny, ale postępowania. Zwracają uwagę na przypadek teologów Uniwersytetu paryskiego, którzy przytaczali błąd Jana XXIII dotyczący wizji uszczęśliwiającej po śmierci. Ale analogia upada ponownie, ponieważ Jan XXII mówił wyłącznie jako prywatny teolog i nie narzucił swych błędów jako nauczania powszechnego. W przypadku Bergoglio mówimy o herezjach promulgowanych wobec całego Kościoła. 

Z wymienionych przeze mnie wyżej powodów cała natura problemu jest inna, bowiem dotyczy samej nieomylności Kościoła, a nie tylko osobistej herezji Bergoglio.

„Upomnienie” zakłada dwa oczywiste problemy: (1) że nie możemy ufać nauczaniu Papieża; (2) że musimy ufać nauczaniu upominających.

środa, 4 marca 2020

Jacek Woroniecki OP: Władze umysłowe człowieka i ich rola w życiu moralnym

spac2.jpg (8521 bytes)Katolicka etyka wychowawcza
/fragmenty - 1/

§ 8
Udział rozumu i woli w moralnym życiu człowieka
i ich wzajemne oddziaływanie na siebie. 

        Cały ten paragraf opiera się na doktrynie zawartej w Sumie Teologii św. Tomasza, I-II q. 8-17. Schemat współdziałania rozumu i woli wskazuje dokładniej podział zagadnienia i odsyła do odnośnych kwestii w tekście św. Tomasza. Patrz także jego komentarz do Etyki Nikomachejskiej ks. III, lekcja 5-9. Analizę aktu moralnego u św. Tomasza gruntownie opracował A. Gardeil w Dictionaire de Theologie Catholique: Acte humain, I. kol 339-343. Patrz tegoż autora: 'Caractere general de la psychologie thomiste' (Revue Thomiste. 1896) i 'Les exigences objectives de l'action' (Revue Thomiste, 1898). Wiele punktów stycznych z analizą św. Tomasza ma studium nad wolą Dr. Edwarda Korniłowicza, na którym syn jego Tadeusz Korniłowicz oparł swój referat pt.: 'Wola zorganizowana' (Przegląd organizacji, 1938, n. 6).

poniedziałek, 2 marca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 3.03. AD 2020 - 8.03 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu  

3. III.

Wtorek - Msza św. o godz. 18:30


4.III. św. Kazimierza

Środa - Msza św. o godz. 7:20


5.III. Przeniesienie relikwii św.Wacława

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20