STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 29 czerwca 2019

Dziś 29 czerwca – święto Śś. Apost. Piotra i Pawła       Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców. 
 
 Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku.

x. Ugo Carandino: Gratulacje dla księdza Arnolda Traunera oraz księdza Giuseppe Murro

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, zbliżenie 
       Gratulacje dla Księdza Arnolda Traunera, który obchodzi dziś 25 lecie kapłaństwa. W 2013 roku opuścił on FSSPX, a w 2017 roku wstąpił do Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady. Mieszka w Altenburg, w Austrii, i odprawia mszę św. także w Budapeszcie i Londynie. 

Gratulacje również dla Księdza Giuseppe Murro z okazji jego kapłańskiej rocznicy.  

Ad multos annos.

x. Ugo Carandino

piątek, 28 czerwca 2019

Święcenia diakonatu w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie


        24 czerwca AD 2019, w święto Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Jego Excelencja x. Bp. Józef Selway udzielił święceń diakonatu x. Petrizziemu w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA (którego rektorem jest J. Exc. x. Bp. Donald H. Sanborn  Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego — ICR)
 
Wielkie gratulacje dla nowego xiędza diakona. Niech Bóg patrzy życzliwie na niego i na jego powołanie!

środa, 26 czerwca 2019

ks. Rafał J. Trytek ICR: Czym jest Instytut Rzymskokatolicki


Znalezione obrazy dla zapytania x. Trytek
      W związku z żywym zainteresowaniem Instytutem Rzymskokatolickim pragnę w krótkich słowach wyjaśnić na czym polega jego istota.

W kwietniu 2017 roku Instytut powstał dla tych księży, którzy związani są z apostoaltem biskupa Sanborna i seminarium Przenajświętszej Trójcy w Brooksville na Florydzie którego jest rektorem, a także podzielają te same zasady teologiczne- uważają tezę Cassiciacum za rozwiązanie obecnej sytuacji Kościoła; odprawiają liturgię wedle rubryk papieża św. Piusa X.

Celami Instytutu są: 

(1) zbawianie dusz poprzez szerzenie wiary katolickiej, udzielanie sakramentów oraz składanie najśw. ofiary Mszy;

(2) zachowanie, promowanie i rozszerzanie wiary katolickiej sprzed soboru watykańskiego II, jak również wykorzenienie herezji modernizmu.

(3) prowadzenie seminariów duchownych.

poniedziałek, 24 czerwca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.06.2019 - 30.06 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
24. VI. św. Jana Chrzciciela

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


25. VI. św. Wilhelma

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


26. VI. śś. Jana i Pawła

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 21 czerwca 2019

X. Rafał Trytek: Kazanie na Boże Ciało (fragment), wygłoszone 20 czerwca 2019 r.


 

         Dziś również święto Bożego Ciała, choć samo w sobie radosne, jest świętem poniekąd smutnym. Gdy zobaczymy, że na ulicach polskich miast, jeszcze są jakieś tam procesje, jakieś tam procesje Bożego Ciała, ale nie takie, jak być powinny. Zresztą, gdy procesje Bożego Ciała przechodziły ulicami naszych miast, miały one za zadanie zakomunikować światu, ogłosić światu że Pan Jezus króluje, że jest on obecny w Najświętszym Sakramencie. Dziś już wiemy że już tak nie jest, że Pan Jezus nie tryumfuje, nie króluje On na ulicach miast również w naszym Kraju - w Polsce, obok procesji Bożego Ciała, odbywają się wstrętne, sodomickie tzw. parady, które obrażają straszliwie Pana Jezusa. Zobaczmy, że dzisiaj uderza się w samą Najświętszą Marię Pannę, stawiając ją w jakimś obrzydliwym, sprośnym kontekście, Jej obrazy się plugawi, tęczowymi znaczkami, symbolami najgorszego zboczenia jakie można sobie wyobrazić, widzimy że są to bardzo smutne czasy. 

środa, 19 czerwca 2019

JE x. Bp. Donald Sanborn: Novusordowcy nie zostali prawnie odcięci od Kościoła katolickiego


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku      

      ,,Mówię tak, ponieważ nie uważają novusordowców za prawnych niekatolików. Gdy novusordowcy wracają do tradycyjnej wiary, wystarczy, że powiedzą kapłanowi, we wszystkich przypadkach, jakie znam, że chcą być członkami jego parafii (i.e. kaplicy czy oratorium). Nie dokonują żadnej abiuracji, ani publicznej, ani prywatnej, i żadnej ekskomuniki się nie znosi. Z drugiej strony, gdyby luteranin postąpił podobnie wobec tradycyjnego kapłana, kapłan słusznie wymagałby odeń dokonania publicznej abiuracji, przez co ekskomunika zostałaby zniesiona.

Ponadto, jeśli luteranie podeszliby do balasek, kapłan odmówiłby im Komunii świętej, nawet bez uprzedniego ostrzeżenia. Ale nie znam żadnego kapłana, który odmawia Komunii świętej, bez uprzedniego ostrzeżenia, novusordowcom, którzy przypadkowo trafią na Mszę tradycyjną za pierwszym razem. Skąd ta różnica? Stąd, że novusordowcy nie zostali prawnie odcięci od Kościoła katolickiego."

JE x. Bp. Donald Sanborn

poniedziałek, 17 czerwca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.06.2019 - 23.06 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
17. VI.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


18. VI. św. Efrema

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


19. VI. św. Julianny

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 14 czerwca 2019

JE x. Bp Donald Sanborn:. List do wszystkich Biskupów


Obraz może zawierać: 1 osoba
       Podstawą Vaticanum II jest modernizm. Modernizm został potępiony jako synteza wszystkich herezji, ponieważ jest to mentalność zdolna do wywołania jakiejkolwiek herezji. Mentalność jest taka, że ​​Kościół musi zostać zmieniony, aby pasował do współczesnego świata. Z tego bezdennego dołu modernizmu rodzi się błąd relatywizmu prawdy, który jest najbardziej podstawową cechą współczesnego świata. Przychodzi do nas od osiemnastowiecznych filozofów i niszczy obiektywność prawdy. Dla współczesnego świata prawda jest tym, czym ją tworzysz. Prawda nie jest rządzona przez obiekt, który jest taki sam dla wszystkich, ale przez twoje doświadczenie tego obiektu. Więc to, co jest prawdą dla ciebie, może nie być prawdą dla kogoś innego. Ale obaj są w posiadaniu prawdy, ponieważ są wierni własnemu doświadczeniu. To brzmi szalenie i tak jest. Ta idea, choć obłąkana, jest tym, co działa w nowoczesnym społeczeństwie. To jest powód, dla którego mamy aborcję, małżeństwa osób tej samej płci, transseksualizm, „identyfikację” z określoną rasą lub płcią, która różni się od tej, z którą się urodziłeś. W dziedzinie religii prowadzi do ekumenizmu, zgodnie z którym nie ma ani jednej prawdziwej religii, ani jednego prawdziwego kościoła. Każda religia ma wartość i prawdę, ponieważ odpowiada doświadczeniom tych, którzy się do niej stosują. Naturalnym wnioskiem ekumenizmu jest wolność religii i wolność sumienia ...

5 CZERWCA 2019

środa, 12 czerwca 2019

Oświadczenie x. Rafała Trytka


Znalezione obrazy dla zapytania x. Rafał Trytek 
       "W związku z moim członkostwem w Instytucie Rzymsko-katolickim pragnę oświadczyć, że nie jestem związany i nie współpracuję z żadną partią czy organizacją o charakterze politycznym. Moim jedynym celem jest realizacja zadań Instytutu którymi są duszpasterstwo i zwalczanie modernizmu w służbie Chrytusa Króla i Maryi Niepokalanej, pod patronatem świętych papieży - Piusa V i Piusa X."

ks. Rafał Trytek, 6 czerwca A.D. 2019

poniedziałek, 10 czerwca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.06.2019 - 16.06 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
10. VI.

Pon. Zesłania Ducha Świętego - Msza św. o godz. 7:20


11. VI.

Wtorek Zesłania Ducha Świętego - Msza św. o godz. 7:20


12. VI. św. Jana Facundo

Środa - Msza św. o godz. 7:20


piątek, 7 czerwca 2019

JE x. Bp Donald J. Sanborn: Heretyckie bluzgi Bergoglio w Maroko (1)


Pseudopapież Bergoglio
Podczas przemówienia w katedrze w Rabacie 31 marca w Maroku, "Heretyckie Usta" [czyli Bergoglio] wypowiedziały te słowa:

"Bycie chrześcijaninem nie polega bowiem na przylgnięciu do jakiejś doktryny, świątyni czy też grupy etnicznej. Bycie chrześcijaninem to spotkanie, spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ zostaliśmy umiłowani i spotkani (sic! – oficjalne tłumaczenie modernistów – red. U. m.), a nie dlatego, byśmy byli owocem prozelityzmu. Bycie chrześcijaninem oznacza świadomość, że nam przebaczono i że jesteśmy zachęcani do czynienia tak, jak Bóg uczynił wobec nas, jako że «po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»".

Stwierdzenie, że bycie chrześcijaninem nie polega na przestrzeganiu doktryny jest herezją. Jest to wprost sprzeczne ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii św. Marka, wypowiedzianymi po powierzeniu Apostołom uroczystej misji głoszenia Ewangelii całemu światu: "a kto nie uwierzy, będzie potępiony". Jest to ponadto bezpośrednio sprzeczne z koniecznością wyznawania katolickiej wiary niezbędnej do przyjęcia chrztu. Jest to wprost sprzeczne z nieomylnym nauczaniem Soboru Watykańskiego z 1870 roku: "Kościół Katolicki zaś wyznaje, że wiara ta, będąc «początkiem ludzkiego zbawienia», jest cnotą nadprzyrodzoną, przez którą, za natchnieniem i pomocą łaski Bożej, wierzymy w prawdziwość rzeczy objawionych przez Boga, nie dla ich prawdziwości wewnętrznej, poznanej naturalnym światłem rozumu, lecz z powodu autorytetu samego Boga objawiającego, który się nie myli ani nikogo mylić nie może". Dalej w dokumencie Sobór stwierdza: "Ponieważ «bez wiary... niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu» i dostąpić uczestnictwa Jego synów, dlatego nikt nie otrzymuje bez niej usprawiedliwienia ani też nie osiągnie żywota wiecznego, jeżeli w niej «nie wytrwa aż do końca»".

środa, 5 czerwca 2019

XIV Pielgrzymka katolicka do Kalwarii Zebrzydowskiej - 1 czerwca 2019 r.

Fot. Michał Mikłaszewski

       Dnia 1 czerwca AD 2019, w I Sobotę miesiąca, święto bł. Jakuba Strepy oraz wspomnienie św. Anieli Merici, odbyła się XIV już pielgrzymka Wiernych rzymskich katolików integralnych pod przewodnictwem i duchową opieką Wiel. x. Rafała Trytka IR. do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwanego "Polską Jerozolimą". 

poniedziałek, 3 czerwca 2019

sobota, 1 czerwca 2019

Verrua Savoia: święcenia kapłańskie

Obraz może zawierać: 6 osób, w tym P Héctor L Romero, ślub, tłum, drzewo, niebo i na zewnątrz 
Verrua Savoia: święcenia kapłańskie księdza Bernarda Langleta udzielone dzisiaj przez 
JE x. Bp Geerta Stuyvera.