STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 28 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.6Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? 
        6 Teza. Wszyscy dobrzy ludzie są przerażeni cierpieniami niewinnych. Kiedy niewinna osoba zostaje dotknięta bolesną chorobą lub torturowana lub zamordowana, naturalnie odczuwamy smutek, bezradność i często wściekłość.


Obiekcja. Wielu ludzi twierdzi, że takie cierpienie jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje. Ich argumentacja wygląda następująco: Bóg jest dobry i potężny. Taki Bóg nie pozwoliłby na niepotrzebne cierpienie. Ciągle jednak obserwujemy niesprawiedliwe cierpienie. Dlatego przynajmniej jedna z przesłanek na temat Boga musi być fałszywa. Albo Bóg nie jest dobry, albo nie jest potężny. Albo On po prostu nie istnieje.


Odpowiedź. Gdyby nie było Boga, nie byłoby absolutnego standardu dobra. Każdy sąd zakłada standard. Dotyczy to także naszych osądów moralnych. Jaki jest nasz standard oceniania zła jako zło? Gdyby nie było Boga, moglibyśmy na temat zła co najwyżej powiedzieć, że my, w naszym subiektywnym smaku, nie lubiliśmy, gdyby ludzie robili pewne rzeczy innym ludziom. Nie mielibyśmy podstawy do stwierdzenia, że ??czyn był zły, tylko dlatego, że nam się to nie podobało. Więc problem ludzkiego zła istnieje tylko wtedy, gdy Bóg istnieje.

środa, 26 września 2018

Pius XII: Pochodzenie organizmu fizycznego człowieka


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i na zewnątrz
        Co się tyczy teorii pochodzenia, zagadnieniem zasadniczym jest tutaj pochodzenie organizmu fizycznego człowieka (nie jest jego duszy nieśmiertelnej). Jeśli Wasza nauka zajmuje się pilnie tym problemem, to teologia, nauka, której przedmiotem jest Objawienie, poświęciła mu również bardzo żywą uwagę.

My sami, dwukrotnie, najpierw w roku 1941 w przemówieniu do Naszej Akademii Nauk i w 1950 roku w cytowanej już encyklice wezwaliśmy do przyśpieszenia badań w nadziei zanotowania któregoś dnia rezultatów stwierdzonych, gdyż, aż do dzisiaj , nie uzyskało się w tej dziedzinie nic definitywnego. Wezwaliśmy do traktowania tych zagadnień z roztropnością i dojrzałością sądu, wymaganymi przez ich wielką doniosłość. Z dzieł z zakresu Wszej specjalności przytoczyliśmy cytat, w którym, po rozpatrzeniu wszystkich odkryć aktualnych i opinii specjalistów na ich temat, wzywano do tej samej trzeźwości i gdzie rezerwowano sobie wydanie ostatecznego zdania.

poniedziałek, 24 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.09 - 30..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
24. IX.  N.M.P. od Wykupu Jeńców

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


25. IX . bł.Władysława z Gielniowa

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


26. IX śś. Cypriana i Justyny

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 21 września 2018

Sakra biskupia w Bractwie Kapłańskim św. Piusa V (USA)

x. James Carroll FSSPV


       Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa V (FSSPV) z główną siedzibą w Oyster Bay Cove (kościół p.w. św. Piusa V) w stanie Nowy Jork, ogłosiło oficjalną decyzję o konsekracji nowego biskupa.

27 grudnia 2018 r. - w święto św. Jana Ewangelisty, J. Exc. x Bp. Joseph Santay FSSPV udzieli sakry x. James'owi Carroll'owi FSSPV, wspomagany przez J. Exc. x Bp. Clarence Kelly;ego (przełożonego generalnego FSSPV) jako współkonsekatora. X. Carroll został wyświęcony na kapłana przez x Bp. Santay'a w sierpniu 2007 r.

Seminarium Duchowne Św. Piusa V i Niepokalanego Serca Maryi zostało założone w 1996 roku przez x Bp. Kelly'ego. Sam x Bp. Kelly jest członkiem i przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa V (FSSPV), założonego w 1983 roku przez niego samego i ośmiu innych księży, którzy zostali razem z nim wyrzuceni z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (czyli tzw. lefebrystów).

środa, 19 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 5Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?        
       5 Teza. Czy wierzysz, że dobro i zło istnieją? Odpowiedź na to pytanie rozróżnia wartości chrześcijańskie od wartości świeckich. Najprostszy przykład – morderstwo. 


1. Czy morderstwo jest niedobre? Czy jest złe? Chyba każdy odpowie, że tak. A teraz postawię trudniejsze pytanie: Skąd wiesz? Jestem pewien, że uważasz, że morderstwo jest złe. Ale skąd to wiesz? Gdybym zapytał skąd wiesz, że Ziemia jest okrągła, pokazałbyś mi zdjęcia z kosmosu albo jakieś dane naukowe. Ale jakie zdjęcia możesz mi pokazać, jakie dane udowodnią, że morderstwo czy gwałt albo kradzież jest zła? Tak naprawdę... nie możesz.


2. W świecie świeckim mogą istnieć jedynie opinie na temat moralności. Mogą to być opinie osobiste albo opinie społeczeństwa. Ale jedynie opinie. Każdy ateistyczny filozof przyznawał, że jeśli nie ma Boga, nie ma też obiektywnej moralności. 


3. Bez Boga skończylibyśmy w moralnym relatywizmie – czyli moralność zależałaby od jednostki albo społeczeństwa. Bez Boga słowa “dobry” i “zły” to jedynie synonimy “lubię” i “nie lubię”. Jeśli Bóg nie istnieje, zdanie “Morderstwo jest złe” jest tym samym, co “Nie lubię morderstw”.

poniedziałek, 17 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.09 - 23..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
17. IX. Stygmaty św.Franciszka

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

18. IX . św. Józefa z Kupertynu

Wtorek - Msza św.  o godz. 7: 20

19. IX św. Januarego

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 14 września 2018

Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego

Znalezione obrazy dla zapytania Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego 
(Nastąpiło około roku Pańskiego 629) 

    Niniejszą uroczystość obchodziły oba Kościoły, Wschodni i Zachodni już w wieku piątym, na pamiątkę owego krzyża, który ukazał się na widnokręgu niebieskim cesarzowi Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem, a zarazem na uczczenie prawdziwego krzyża Chrystusowego, znalezionego w stosie gruzów przez matkę Konstantyna, świętą Helenę. Nowego blasku dodało temu świętu inne jeszcze zdarzenie.

Chosroes II, potężny władca Persji i zawzięty wróg chrześcijan, wtargnął był w roku 614 do wschodnich dzierżaw cesarstwa rzymskiego. Gdy jedna z jego hord zajęła Palestynę, żydzi podnieśli triumfalny okrzyk, ciesząc się, że teraz nadeszła pora zemsty na chrześcijanach i połączyli się ze zwycięzcą. Jerozolimę wzięto szturmem, po czym dokonano strasznej rzezi. Skarby kościelne i krzyż święty zabrali najezdnicy, jako też uprowadzili do Persji wielu jeńców wraz z Zachariaszem patriarchą, których zamknęli w silnej twierdzy. Spodziewając się sowitego okupu za świętą relikwię, zamknęli ją w srebrnej skrzyni i opieczętowali w obecności Zachariasza pieczęcią patriarchy, aby usunąć wszelkie wątpliwości co do jej prawdziwości. Druga część wojska dotarła aż do Chalcedonu w pobliżu Konstantynopola. Starał się wprawdzie Herakliusz wszelkimi siłami zawrzeć pokój, ale Chosroes odpowiedział z szatańską dumą: "Dopóty nie możecie się spodziewać pokoju, dopóki będziecie uważać ukrzyżowanego człowieka za Boga i nie uczcicie słońca".

Nowy 9 (101) numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" - Wrzesień AD 2018

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 101. Wrzesień 2018. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną www.ultramontes.pl   
 
Pismo dostępne na: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_101.pdf 

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 12 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 4


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?

4 Teza. Błędny jest pogląd, że nie potrzebujemy Boga do moralności. 

       Zamierzam teraz spierać się o istnienie Boga wychodząc z założenia, że moralne dobro i zło naprawdę istnieją. Nie są one po prostu kwestią osobistego gustu. Nie zastępują jedynie “lubię” i “nie lubię”. Zanim zacznę, wyjaśnijmy sobie coś. Moja argumentacja nie oznacza, że ateiści nie mogą być moralni. Oczywiście ateiści mogą zachowywać się moralnie, tak jak teiści mogą zachowywać się niemoralnie. Zacznijmy zatem od pytania o dobro i zło: Skąd pochodzi dobro i zło? Ateiści zazwyczaj proponują kilka możliwości. Należą do nich: ewolucja, rozum, sumienie, natura ludzka i utylitaryzm. Pokażę ci, że żadne z nich nie może być ostatecznym źródłem moralności.


Argument. Moralność nie może pochodzić od ewolucji.


Dowód. Dlaczego nie od ewolucji? Ponieważ każda domniemana moralność, która ewoluuje, może się zmienić. Jeśli może zmienić się na dobre lub złe, musi istnieć standard powyżej tych zmian, aby ocenić je jako dobre lub złe. Przez większą część historii ludzkości potężniejsze społeczeństwa zniewalały słabsze społeczeństwa i prosperowały. Tak właśnie było i nikt tego nie kwestionował. Teraz potępiamy niewolnictwo. Ale opierając się na modelu jedynie ewolucyjnym, to jest ciągle zmieniającym się poglądem na moralność, kto ma powiedzieć, że nie będzie ono do zaakceptowania ponownie któregoś dnia? Niewolnictwo zostało kiedyś przyjęte, ale nie było to dopuszczalne. A jeśli nie możesz dokonać tego rozróżnienia między zaakceptowanym a akceptowalnym, nie możesz krytykować niewolnictwa. A jeśli potrafisz dokonać tego rozróżnienia, przyznajesz się do obiektywnej moralności.

poniedziałek, 10 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.09 - 16..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
10. IX. św. Mikołaja z Tolentynu

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


11. IX . oktawa św. Rozalii

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


12. IX N. Imienia Maryi

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

sobota, 8 września 2018

8 września — Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Podobny obraz 
pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny

        Kiedy Najświętsza Maryja Panna została poczęta bez grzechu, dusza Jej — wskutek oglądania Bóstwa, którego w tej chwili dostąpiła — wypełniła się zachwytem i miłością do Stwórcy. Miłość Maryi rozpoczęła się już od chwili, kiedy w świątyni macierzyńskiego łona została stworzona Jej dusza; miłość ta nie ustała już nigdy ani na chwilę, ale płonęła nieustannie i płonąć będzie przez całą wieczność, a Maryja zażywać będzie najwyższej godności, siedząc po prawicy najświętszego Syna. W czasie, kiedy przebywała jako dziecię pod sercem swej świętej matki Anny, kierowała nieustannie akty najgorętszej miłości ku Bogu, zaskarbiając sobie już wówczas taką ilość zasług, jakiej nawet wszyscy święci w swej doskonałości nie byli w stanie osiągnąć.

Nadszedł dzień pełen łask i radości, w którym ujrzeć miało światło tego świata owo dziecię, uświęcone, przeznaczone i przygotowane na Matkę Boga. Narodzenie miało miejsce w ósmym dniu miesiąca września. Pan przygotował i oświecił św. Annę, że oto zbliża się chwila rozwiązania. Pełna radości Ducha Świętego usłuchała ona głosu Bożego i poczęła się modlić do Pana, prosząc Go o łaskę i opiekę, aby chwila ta minęła szczęśliwie.

piątek, 7 września 2018

Dziedzictwo Sodalitium Pianum?*Znalezione obrazy dla zapytania Stowarzyszenia im. Ks. Goliana
"Nowa" "Myśl Katolicka"

           Są tacy, którzy w imię dziedzictwa Sodalitium Pianum mienią się tropicielami wewnętrznych wrogów Kościoła. Tymczasem, zamiast robić to, na co się powołują, tj. demaskować modernistów, lefebvrystów i indultowców et consortes, tj. prawdziwych, cynicznych i przewrotnych niszczycieli katolicyzmu, tropią błędy i niedoskonałości własnych braci i sióstr, odsądzając ich, publicznie i z imienia, od czci i wiary. 

W swych osądach bardzo surowi i bezwzględni, pomimo braku autorytetu kościelnego, żądają posłuszeństwa swym osądom, a tych, co nawołują ich do powściągliwości, zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy kapłana, wyzywają od szumowin, miernot i niedouków.

środa, 5 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 3


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?


      3 Teza. Błędny jest pogląd, że Bóg nie żyje. W 1966 roku The Times opublikowało okładkę z pytaniem: “Czy Bóg umarł?”. Okładka odzwierciedla fakt, że wiele osób zaakceptowało kulturową narrację, że Bóg jest przestarzały – że w miarę postępu nauki nie ma potrzeby, aby Bóg wyjaśnił wszechświat. Okazuje się jednak, że pogłoski o śmierci Boga były przedwczesne. Być może najlepsze argumenty za jego istnieniem pochodzą – ze wszystkich miejsc – z samej nauki.


Dowód. Pomimo tak spektakularnie marnych szans naukowcy w latach 60. mieli nadzieję, że poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji, znanej z inicjałów SETI, z pewnością da jakieś rezultaty. Dzięki rozległej sieci radioteleskopowej naukowcy słuchali sygnałów przypominających zakodowaną inteligencję. Ale wraz z upływem lat cisza z wszechświata była ogłuszająca.


2 Dowód. Co się stało? W miarę, jak wzrastała nasza wiedza o wszechświecie, stało się jasne, że w rzeczywistości było znacznie więcej czynników niezbędnych do życia – nie mówiąc już o inteligentnym życiu – niż przypuszczano wcześniej. Obecnie istnieje ponad 200 znanych parametrów niezbędnych planetom do podtrzymywania życia – każdy z nich musi być doskonale spełniony, albo wszystko się rozpadnie. Na przykład, bez masywnej, bogatej w grawitację planety, jak Jowisz w pobliżu, by odciągnąć asteroidy, Ziemia byłaby bardziej jak międzygwiezdna tarcza, niż ta zielona kula, którą jest obecnie. Mówiąc wprost, szanse na życie we wszechświecie są zadziwiająco małe. 

poniedziałek, 3 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 03.09 - 09..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
3. IX. św. Piusa X

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

4. IX . św. Rozalii

Wtorek - Msza o godz 7: 20

5 IX. św. Wawrzyńca , Justyniana

Środa - Msza św. o godz. 7: 20