STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 11 czerwca 2021

Nowy, 14 numer „Myśli Katolickiej – Organu Katolików Świeckich” (V — VI AD 2021)

  

                    Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, czternasty numer czasopisma „Myśl Katolicka - Organ katolików świeckich”. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.

W numerze między innymi:

Zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych!

Czy sedewakantyzm prowadzi do konklawizmu. Czy konklawizm jest herezją? Czy Kościół może istnieć bez Papieża? Odpowiedzi na niektóre pytania.

Musimy zachować integralność wiary katolickiej

X. Rafał Trytek: Opatrzność Boża i śmierć.

      Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: myslkatolicka@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli!

środa, 9 czerwca 2021

ks. Rafał J. Trytek ICR: 11 czerwca A.D. 1899

         Dnia 11 czerwca Roku Pańskiego 1899 papież Leon XIII poświęcił rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, potwierdzając istotność tego kultu i jego decydujący wpływ na dzieje świata. Wraz z kultem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jest to nabożeństwo o szczególnie doniosłym znaczeniu dla naszych czasów. 

W ten piątek 11 czerwca A.D. 2021, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, odnowimy poświęcenie świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po wieczornej mszy świętej w krakowskim oratorium (a więc ok. 19.10). Zachęcam wiernych katolików do poświęcenia w ten dzień samych siebie, naszej umiłowanej Ojczyzny i całego świata Słodkiemu Sercu Pana.

Niech Najświętsze Serce Chrystusa Króla zapanuje w Polsce i na cały świecie!

ks. Rafał J. Trytek ICR

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Komunikat Redakcji pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

        W związku z zapytaniami Czytelników informujemy, że jedyną stroną internetową związaną z wydawanym w Polsce "Rycerzem Niepokalanej" (dodatkiem do pisma "Katolik - GKT") oraz Rycerstwem Niepokalanej związanym z apostolatem SV w Polsce jest strona: https://rycerzniepokalanejcom.wordpress.com/

           Redakcja "Rycerza Niepokalanej" - dodatku do pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji".

niedziela, 6 czerwca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.06. AD 2021- 13.06 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

7.VI.  w oktawie Bożego Ciała

Poniedziałek - Msza św. o godz.7.20


8.VI.  w oktawie

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


9.VI.  w oktawie

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 4 czerwca 2021

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA W 1921 ROKU W KRAKOWIE

  

                   Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste! Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą z ofiar całej Polski świątynię: prosimy Cię, byś ten kościół w sercu ojczyzny Sercu Twemu wzniesiony przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania. Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba: wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko skołatanej ojczyzny. Więc Panie nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione królestwo Twoje! Niech ci, co rządzą, w imię Twoje władzę sprawują; ustawy nasze niech będą świętego prawa Twego odbiciem; wojsko nasze niech pod Twym znakiem strzeże granic ojczyzny; wiedza niech od Twej prawdy światła zapożycza i Ciebie publicznie niech wyznaje; życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich się oprze!

środa, 2 czerwca 2021

KS. BENEDICT HUGHES CMRI: Musimy zachować integralność wiary katolickiej

  

                       Stali czytelnicy naszego magazynu zdają sobie sprawę z faktu, że wielokrotnie wytykaliśmy błędy tak zwanego stanowiska teologicznego "uznawaj i stawiaj opór" (Recognize and Resist) – często nazywanego po prostu "R&R". Powodem naszych powtarzających się ostrzeżeń jest to, że jest to błędne nauczanie – a nawet heretyckie – i jeśli chcemy zachować integralną wiarę katolicką, czystą i nieskażoną, musimy unikać jak zarazy wszelkich błędnych nauk, które mogłyby ją podważyć. Jak czytamy w Credo Atanazjańskim: "Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał katolicką wiarę. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki"

poniedziałek, 31 maja 2021

Ks. Despósito: Miłość do dusz

               Siostra Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906) była francuską zakonnicą karmelitańską, której doktryna duchowa cieszy się najwyższym autorytetem w teologii mistycznej. Ofiara miłości. Zmarła w młodym wieku 26 lat.

12 marca 1899 roku (dwa lata przed wstąpieniem do klasztoru) Elżbieta Catez - takie było jej świeckie imię - uczestniczyła w misji zorganizowanej przez Ojców Redemptorystów w Dijon (miasto we wschodniej Francji). Notatki biograficzno-doktrynalne, które znajdujemy na końcu skompletowanych prac opublikowanych przez BAC, dają następujące informacje:

4 marca - 2 kwietnia. Misja generalna w Dijon, prowadzona przez Ojców Redemptorystów. Elżbieta posiadała wielki zapał ducha i gorącą gorliwość apostolską o dusze, zwłaszcza o nawrócenie Pana Chapuisa,  właściciela domu z Dijon. 

niedziela, 30 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.06. AD 2021- 6.06 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.VI.

Wtorek - Msza św. o godz.18.30


2.VI. Sadoka i Towarzyszy

Środa - Msza św. o godz.7.20


3. VI. Boże Ciało

Czwartek - Msze św.o godz. 8.15 oraz 9.50

piątek, 28 maja 2021

Bergoglio zakaże „nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego”? Oficjalna zapowiedź zniesienia ratzingerowskiego „Summorum Pontificum”

 

                 Jak podaje znany i wiarygodny portal Rorate Caeli, pan Jerzy Bergoglio powiedział w ostatni poniedziałek (24 maja) włoskim "biskupom" novus ordo, że planuje znieść po 14 latach motu proprio „Summorum Pontificum”, swojego poprzednika na stanowisku głowy "kościoła [po]soborowego", x Józefa Ratzingera, ogłoszone 7 lipca 2007 r. Rok temu modernistyczny Watykan zwrócił się do "biskupów" z całego świata z ankietą, w której mieli odpowiedzieć na pytania odnośnie tego, w jaki sposób w ich diecezjach jest stosowany dokument, zezwalający wszystkim duchownym novus ordo używać dowolnie, bez niczyjej zgody (tzw. indult generalny) Mszału A. Roncalliego (pseudopapieża Jana XXIII) z 1962 roku (tzw. nadzwyczajna forma rytu rzymskiego w modernistycznym neokościele). Informacja ta została przekazana przez źródła Rorate w samym Rzymie. 

środa, 26 maja 2021

Boża Rodzicielka. Pan zatraci wszystkie usta, mówiące przeciwko Jej chwale

 

            Nie wszystkie miana nadane Najświętszej Maryi Pannie są jednakowej wielkości i godności, ale są te ważniejsze, i te, które się w nich mieszczą, pomniejsze, znaczeniem wypływające z tych najważniejszych. One wypływają z ważniejszych, jak z fundamentu, jak ze źródła, ukazując jakąś część tego, o czym mówi najważniejsze miano.

Tym najgodniejszym wezwaniem, z którego wypływają inne, jest wezwanie: Święta Boża Rodzicielko.

Cokolwiek od dnia zwiastowania aż do końca czasów powiedzą czy napiszą ludzie ku czci Najświętszej Panienki, to właśnie dlatego, że jest Ona Rodzicielką Chrystusa. Cała Jej chwała niebieska z tego faktu spływa na Nią. Cokolwiek otrzymała od Boga, jakimikolwiek łaskami Ją Bóg obdarzył to właśnie dlatego, ze została wybrana na Matkę Słowa Wcielonego. Cóż to więc jest lub czym tłumaczy się wybranie Jej na Matkę Boga, Zbawiciela? Jest to tajemnica naszej Wiary, prawda Wiary ale i fakt historyczny. Przed wiekami Pan Bóg zapowiadał przez proroków, że Panna pocznie i porodzi Syna i nazowią imię jego Emmanuel (Iz VII,14). Prorokowali prorocy, że wyjdzie różdżka z pnia Jessego, a kwiat z korzenia jego wyrośnie (Iz XI, 1). Przepowiadali, że Pan stworzył nowinę na ziemi, białogłowa ogarnie męża (Jr XXI,22). Gdy więc przyszedł wyznaczony czas, spełnił Pan Bóg swoje obietnice, anioł posłany do Najświętszej Maryi Panny, z bożego rozkazu oznajmił Jej: znalazłaś łaskę u Boga, oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna a nazwiesz imię jego Jezus, dziewictwa przez to nie stracisz, bo dla spełnienia tej tajemnicy Duch Święty spocznie na ciebie a moc Najwyższego osłoni cię.

poniedziałek, 24 maja 2021

"Rycerz Niepokalanej" - zmiana adresu strony internetowej

  

      Pragniemy poinformować Szanownych Czytelników o zmianie adresu strony internetowej pisma "Rycerz Niepokalanej". 

Obecny adres to: https://rycerzniepokalanejcom.wordpress.com/

Za wszelkie utrudnienia związane ze tą zmianą serdecznie przepraszamy.

Redakcja "Rycerza Niepokalanej"

niedziela, 23 maja 2021

piątek, 21 maja 2021

x. Rafał Trytek ICR: Opatrzność Boża i śmierć

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

           W moim obituarium o śp. Pani Omlor zapomniałem dodać jeden bardzo istotny szczegół. Pani Maria Wiktoria zmarła po zaopatrzeniu sakramentami świętymi przez ks. Bernarda Legga CMRI. Wcześniej ks. Legg przez ponad rok nie mógł przybyć do Australii ze względu na panującą obecnie pandemię kłamstwa. I o to, nagle pojawiła się możliwość podróży, w sam raz by zaopatrzyć umierającą na raka sakramentami. Podobnie było w lutym w przypadku umierającego Pana Karlsena. To znamienne, że obydwoje doznali tej wielkiej łaski. Oboje byli tercjarzami franciszkańskimi zasłużonymi dla Ruchu Tradycji katolickiej. Skłania nas to do refleksji nad cudownym działaniem Opatrzności Bożej. Dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego. Powinniśmy mu całkowicie zaufać i porzucić wszelkie czysto doczesne środki do osiągnięcia celu. Przypomina się w tym miejscu również postać świętego księdza Jana Marii Vianney- z woli św. papieża Piusa X Patrona proboszczów, który wedle ludzkich rachub "nie mógł" zostać kapłanem. Urodził się tuż przed rewolucją we Francji, nie miał możliwości odbycia studiów, chociaż Jego proboszcz pomagał mu w zdobywaniu wykształcenia jak tylko potrafił, a w końcu musiał znosić przeciwności związane z lojalnością wobec arcybiskupa Lyonu pochodzącego z rodu Bonapartych, po upadku Jego kuzyna- cesarza Francuzów Napoleona I.

środa, 19 maja 2021

KS. BENEDICT HUGHES CMRI: Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła (1)

 Pseudopapież Franciszek-Bergoglio popiera zboczeńców

Kilka dni temu przejeżdżałem obok czyjegoś ogrodu i zobaczyłem tam nie jednego, a dwa strachy na wróble. Zdałem sobie sprawę, że coraz rzadziej widuje się te karykatury – ot, jeszcze jedno echo minionej epoki. Ale przyszło mi też na myśl, że strach na wróble to właściwy symbol kościoła soborowego.

Oczywiście strachy na wróble celowo mają wyglądać jak ludzie, aby odstraszać ptaki, które mogą zjadać rosnące rośliny lub wydziobywać ziarna z niedawno obsianych pól. Jednakże nie są ludźmi, ponieważ nie ma w nich duszy ani życia. Są pustymi garniturami odzieży mającymi przypominać ludzi.

poniedziałek, 17 maja 2021

Brat Daniel Natale, przyjaciel Ojca Pio

 Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „„Zostałem skazany na dwie godziny czyśćca".”

                Brat Daniel Natale, przyjaciel Ojca Pio, w 1952 r. zmarł podczas operacji z powodu raka śledziony. Zmarł drugi raz w 1994 r. Tak, drugi raz! Jak to możliwe? Oto jego historia.
 
Urodził się 11 marca 1919 roku w San Giovanni Rotondo jako czwarte dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa. Ukończył zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej. Jako dziecko pomagał rodzicom w polu.
 
4 czerwca 1933 roku, w dzień Zielonych Świąt, udał się do klasztoru, aby uczestniczyć we Mszy św., złożyć życzenia świąteczne tamtejszemu gwardianowi i otrzymać od niego błogosławieństwo przed wstąpieniem do niższego seminarium braci kapucynów.
 
W zakrystii spotkał się z o. Pio. Jego zaskoczenie i radość były ogromne, gdyż Ojciec od dwóch lat nie miał kontaktu z wiernymi. Otrzymał wówczas od niego specjalne błogosławieństwo na drogę życia zakonnego.
Gdy dotarł do Vico del Gargano, okazało się, że seminarzystów już tam nie ma. Pozostał więc w klasztorze przez 9 miesięcy jako postulant, po czym został przeniesiony do Foggii. Ojciec prowincjał, chcąc wypróbować młodego postulanta, dał mu do przeczytania żywot św. Konrada z Parzham.

niedziela, 16 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.05. AD 2021- 23.05 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

17.V. św. Paschalisa

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


18.V. św.Wenantego

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


19.V.  św. Piotra-Celestyna

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 14 maja 2021

Nowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 5 (133)

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl

 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_133.pdf

 http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 12 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Biskup Korab i planeta szatana

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

            W niedzielę "Laetare" (14 marca) tego roku pożegnał się ze światem wielki szkodnik sprawy katolickiej biskup Emanuel Korab. Stara łacińska maksyma mówi, że "o zmarłym mówi się dobrze albo wcale", ale nie tyczy się to osób publicznych, których działalność trwa niejako jeszcze po śmierci. Korab to osoba zarejestrowana przez tajne służby komunistycznej Czechosłowacji jako współpracownik. Sąd lustracyjny w Czechach uniewinnił jednak Koraba od tego zarzutu. Jego teczka miała być pusta. Po upadku komunizmu w Czechosłowacji Emanuel Korab zaistniał jako osoba duchowna, przyjmując nawet sakrę biskupią (okoliczności tej sprawy są niejasne). Miał też brać udział w kabaretowym "konklawe" w Asyżu w 1994 roku, na którym "wybrano" na papieża Wiktora von Pentza, który przybrał sobie sceniczny pseudonim "Linus II". Korab do końca życia nosił czerwoną kardynalską sutannę i takież "solideo". Jednak swoich wiernych nie nakłaniał do uznania von Pentza, byli oni bowiem w większości zwiedzonymi sedewakantystami. 

poniedziałek, 10 maja 2021

Zapowiedź "beatyfikacji" Stefana [kard.] Wyszyńskiego - ostatniego Prymasa Polski

 

                 Modernistyczny Neokościół zapowiedział że dokona "beatyfikacji" Stefana Wyszyńskiego. Pseudopapież Bergoglio upoważnił watykańską "Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych" do ogłoszenia dekretu o "cudzie" za wstawiennictwem "Czcigodnego Sługi Bożego" kard. Stefana Wyszyńskiego. Oznacza to, że "proces beatyfikacyjny" zakończył się i wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej "beatyfikacji" – poinformowało Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej.

Bergoglio przyjął wczoraj na audiencji "prefekta" "Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych", "kard." Angelo Becciu i upoważnił tę dykasterię do opublikowania ośmiu dekretów. Jeden z nich dotyczy "cudu" za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego – poinformowało na oficjalnych stronach watykańskie biuro prasowe. Wkrótce, być może w ciągu najbliższych tygodni, możemy spodziewać się kolejnego komunikatu "Stolicy Apostolskiej": zostanie w nim podana data "beatyfikacji" oraz jej miejsce. Dowiemy się także, kto w imieniu "papieża" dokona promulgacji (ogłoszenia) dekretu o "beatyfikacji". Przypomnijmy, że "kard." Kazimierz Nycz wyraził nadzieję, że "beatyfikacja" odbędzie się w Warszawie. Proces rozpoczął się w 1989 r. a zakończył w 2019 r.

piątek, 7 maja 2021

Bp. Marek A. Pivarunas CMRI: Błogosławione zmiany liturgiczne Papieża Piusa XII

 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

     Ten numer biuletynu seminaryjnego powstaje w czasie Oktawy Wielkanocnej, po bardzo pracowitym Wielkim Tygodniu w miesiącu poświęconym Najświętszemu Sakramentowi.

     Jakże opatrznościowy pod wieloma względami był pontyfikat Papieża Piusa XII! Jedną z bardzo znaczących i opatrznościowych decyzji tego Papieża, zwanego Pastor Angelicus – Pasterz Anielski – było złagodzenie postu eucharystycznego obowiązującego od północy do trzech godzin dla pokarmów stałych i alkoholu oraz do jednej godziny dla innych płynów; picie wody nie było już naruszeniem postu. Od lat uważamy to za coś oczywistego; jednakże, gdyby nie to papieskie złagodzenie jakże trudno byłoby nam w tych wyjątkowych czasach.

     Na przykład, w niedzielę zwykle odprawiam trzy Msze św. i podróżuję sześć godzin – dwie Msze w Omaha i trzecia w Topeka w Kansas. Fizycznie niemożliwym byłoby pościć od północy i to bez kropli wody, a ponadto jeszcze spowiadać wiernych, odprawić trzy Msze św. oraz odbywać długie podróże. Pozostali trzej nasi księża z Omaha również pokonują duże odległości, aby zapewnić wiernym Mszę św. oraz sakramenty w niedziele i święta. Decyzja Papieża Piusa XII była bardzo przydatna.

środa, 5 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Maria Wiktoria Omlor R.I.P.

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

              W poniedziałek- 3 maja, w Święto Znalezienia Krzyża Świętego (w Polsce Matki Bożej Królowej Polski), na koniec nowenny mszy świętych odprawianych w Jej intencji zmarła Pani Maria Wiktoria Omlor. Pani Maria urodziła się w grudniu 1927 r. w Nowym Meksyku, w rodzinie o libańsko-hiszpańskich korzeniach. W maju 1957 roku poślubiła Patryka Henryka Omlora i przeniosła się wraz z Nim do Kalifornii. Tam urodziła Mu dziesięcioro dzieci. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rodzina przeniosła się do Australii by uciec przed rewolucją kulturową w USA. Podobnie postąpiły i inne tradycyjnie katolickie rodziny, jak chociażby zaprzyjaźniona z Omlorami rodzina śp. Huttona Gibsona. 

Śp. Maria w wieku kilkunastu lat została tercjarką franciszkańską (Jej śp. mąż był natomiast tercjarzem dominikańskim, przyjętym do III zakonu św. Dominika przez śp. Biskupa McKennę), a od czasu pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Gwadelupie- wielką czcicielką Cesarzowej Obu Ameryk.
Proszę o modlitwę w intencji spokoju Jej duszy.

5 maja A.D. 2021, święto św. Piusa V, papieża i wyznawcy

ks. Rafał Trytek ICR

poniedziałek, 3 maja 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.05. AD 2021- 9.05 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

5.05. św. Piusa V

Środa - Msza o godz. 18.30


6.05. św. Jana przed Bramą Latyńską

Czwartek - Msza o godz. 7.20


7.05. św. Floriana

Pierwszy Piątek - Msza o godz. 18.30

niedziela, 2 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Dziedzictwo księdza Cekady

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

             Zmarły w zeszły roku ks. Antoni Cekada należał do tych duchownych sedewakantystycznych, którzy bardzo dbali o dopuszczanie do święceń tylko właściwych kandydatów, po odbyciu przez nich właściwych studiów.
To był powód dla którego wsparł ks. biskupa Donalda J. Sanborna przy tworzeniu przez Niego seminarium Przenajświętszej Trójcy w 1995 roku. Ksiądz Cekada wykładał w seminarium prawo kanoniczne, a także był ojcem duchowym dla wielu alumnów. Pozwoliło to na uniknięcie wielu skandali typowych dla środowisk mniej czujnych wobec kandydatów do święceń. 

Prawdziwym mistrzem w złym doborze kandydatów był natomiast śp. ks. biskup Franciszek Słupski CSsR. Dość powiedzieć, że osobiście wyświęcił na biskupa ks. Paula Petko, który następnie był oskarżany przez seminarzystów ks. Markusa Ramolli o molestowanie (ks. Cekada twierdził, że zarzuty były prawdopodobne). Innym wyświęconym przez Słupskiego jest ks. Neal Webster, który święcenia kapłańskie przyjął w... Palmar de Troya. Webster z kolei wyświęcił w zeszłym roku ks. J. Pfeiffera z tzw. Ruchu Oporu (frakcja antywilliamsonowska)... myląc przy tym formę konsekracji. Promowanie zatem wątpliwych duchownych jak ci z linii biskupa Słupskiego na pewno nie licuje z odwoływaniem się do dziedzictwa ks. Cekady.

piątek, 30 kwietnia 2021

X. Rafał Trytek ICR: Święty Józef i polscy kapłani

 

             Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam znajduje się cudowny wizerunek świętego Patriarchy- czczony już od ponad 350 lat. W 1770 roku obraz uznano za cudowny, a w 1783 roku papież Pius VI nakazał go koronować złotymi koronami. Jest to zatem jeden z najstarszych koronowanych wizerunków świętego Józefa na świecie.


W czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau przetrzymywano 1775 polskich kapłanów katolickich. Tylko około 900 z nich przeżyło! Pod koniec wojny rosła obawa, że w trakcie likwidacji obozu może dojść do wymordowania wszystkich więźniów. 22 kwietnia 1945 roku grupa kapłanów z diecezji włocławskiej rozpoczęła nowennę do świętego Józefa o ocalenie. Wszyscy kapłani oraz wielu świeckich powierzyło się świętemu Patriarsze, obiecując w wypadku uratowania m.in. szerzenie kultu św. Józefa i pielgrzymki do Jego sanktuarium w Kaliszu.

środa, 28 kwietnia 2021

Nowy podwójny numer „Rycerza Niepokalanej” nr 12-13/AD 2021

 

           Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae – „Rycerz Niepokalanej”. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@gmail.com 

Pismo dostępne również w kaplicy ks. Rafała Trytka ICR w Krakowie.

Strona internetowa pisma: https://rycerzniepokalanej.com/ 

Z Panem Bogiem! Redakcja

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

30 rocznica śmierci JE. X. Bp. Antonio de Castro Mayera

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba 

25 kwietnia 1991 - 2021 30 rocznica śmierci JE. X. Bp. Antonio de Castro Mayer.

RIP  
 
      Wspominamy dziś rocznicę śmierci prawdziwego, Rzymsko-katolickiego Biskupa, sedewakantysty (co jest bardzo często pomijanym w jego biografiach, faktem). Bp. Antoni nie uznawał Karola Wojtyły za prawdziwego Papieża. W 1988 r., w czasie słynnych konsekracji biskupich w Econe, mówił do zgromadzonych tam ludzi : "my nie mamy papieża". 
 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, i niech doczeka, miejmy nadzieję, chwały Ołtarzy, kiedy tylko powróci prawdziwy, Katolicki Papież!

niedziela, 25 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.4. AD 2021- 2.5 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.IV. św. Kleta i Marcina
 
Poniedziałek - Msza o godz.18.30


27.IV. św. Piotra Kanizjusza

Wtorek - Msza o godz.7.20


28.IV. św.Pawła od Krzyża

Środa - Msza o godz. 7.20

piątek, 23 kwietnia 2021

ks. Rafał Trytek ICR: In veritate

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            Od pewnego czasu ukazują się znowu w języku polskim artykuły ks. Walerego Kudrjawcewa. W związku z tym pojawiły się zarzuty pod Jego adresem ze strony zaniepokojonych wiernych, przypominających sobie szereg skandali związanych z pobytem tego kapłana w Polsce. Rzymscy katolicy w Polsce generalnie nie mają dobrych wspomnień o ojcu Walerym. 

Czy słusznie? 

Przypomnę pokrótce historię krótkiego pobytu ojca Walerego na naszej ziemi. 

środa, 21 kwietnia 2021

21.IV. AD 2021 (środa po II niedzieli po Wielkanocy) – święto św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego

  

                    Na początku XIX w. przełożeni generalni 43 zakonów oficjalnie złożyli prośbę w Stolicy Apostolskiej o utworzenie nowego święta Opieki świętego Józefa nad Kościołem Chrystusa (Patrocini s. Ioseph). W 1847 r. ustanowił je Papież Pius IX, aby uczcić wstawiennictwo św. Józefa za Kościołem Powszechnym. Było ono na początku obchodzone w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Św. Pius X podniósł je w 1913 r. do rangi uroczystości rytu zdwojonego I klasy z oktawą, i przeniósł na środę po II Niedzieli po Wielkanocy. Święto to ma swoją oktawę w przeciwieństwie do marcowego, wypadającego w Wielkim Poście. W 1955 r., Papież Pius XII zniósł święto i oktawę, by wprowadzić nowe święto (bez oktawy) tj. Świętego Józefa Rzemieślnika na dzień 1 maja (socjalistyczne "święto pracy"). W 1969 r. rewolucja liturgiczna zdegradowała rangę tego nowego święta do wspomnienia dowolnego.

150 lat temu (minęło 8 grudnia 2020 r.), 8 grudnia 1870 r., Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Moment dziejowy, w którym Papież podjął tę decyzję, był znaczący. Kościół katolicki w XIX wieku przeżywał wielkie wstrząsy.

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Ks. Walenty Gadowski: O znamionach prawdziwego Kościoła i miłości ojczyzny

  

Znamiona Kościoła

            Z biegiem czasu powstało niestety między chrześcijanami wiele sekt. Każda z nich utrzymuje, że ona tylko jest prawdziwym Kościołem, jaki Chrystus Pan założył. Odstręcza to innowierców od nawracania się, bo nie wiedzą, które wyznanie chrześcijańskie mają przyjąć. Przewidział to Pan Jezus, więc ostrzegał przed fałszywymi prorokami (Mt 24, 24), a pozostawił w Kościele wybitne cechy, czyli znamiona, po których każdy człowiek dobrej woli może na pewno rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusów, podobnie jak pieniądz prawdziwy odróżniamy od monet fałszywych po rysunku, barwie, wadze i dźwięku. Kościół prawdziwy można rozpoznać i wyróżnić po czterech charakterystycznych znamionach, które według Ewangelistów miał Kościół wtenczas, gdy wyszedł z rąk Boskiego swego Założyciela.

niedziela, 18 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.4. AD 2021 - 25.4 AD 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

 19.IV.

Poniedziałek - Msza o godz.7.20


20.IV. św. Agnieszki z Motepulciano

Wtorek - Msza o godz.7.20


21.IV. św. Józefa Patrona Kościoła, wspomnienie św.Anzelma

Środa - Msza o godz. 7.20

piątek, 16 kwietnia 2021

Abbe Herve Belmont: Aktualizacja Tezy Bp Guérarda des Lauriers

Abbé Belmont – Enseignement de l'Eglise catholique sur l'école – gloria.tv 

          Ojciec Guérard des Lauriers, zarówno ze względu na swoją zasadę, jak i ze względu na swoją argumentację, użył rozróżnienia papa materialiter - papa formaliter, które jest sednem jego tezy. To rozróżnienie musi zostać „zaktualizowane”: materialiter przypisywany Pawłowi VI zawierało prawniczą rzeczywistość faktu, że był on kanonicznie wybranym elektem. Ale późniejsze konklawe zniknęły wraz ze zniknięciem kardynałów (nowych kandydatów tak naprawdę nie ma, ponieważ mianowanie jest aktem jurysdykcji)

środa, 14 kwietnia 2021

Czy sedewakantyzm prowadzi do konklawizmu. Czy konklawizm jest herezją? Czy Kościół może istnieć bez Papieża? Odpowiedzi na niektóre pytania

Dwóch współczesnych antypapieży: "Papież Michał" i "Papież Franciszek"

            Wielu ludzi stawia zarzut rzymskim katolikom integralnym (uznającym fakt obecnego wakatu na Stolicy Apostolskiej), że tzw. sedewakantyzm prowadzi automatycznie do tzw. konklawizmu, że wielu byłych sedewakantystów zostało następnie konklawistami, że wielu z pośród nich obrało sobie własnych "papieży", lub sami ogłosili się samozwańczymi "papieżami" (na podstawie np. rzekomych prywatnych objawień, w których zostali rzekomo "wybrani" przez siły nadprzyrodzone – Chrystusa czy Matkę Najświętszą). Trzeba na początku tych rozważań uczynić bardzo wyraźne rozgraniczenie, na samą ideę "konklawizmu" (czyli twierdzenia, że w obecnej sytuacji w jakiej znalazł się Kościół, katolicy którzy zachowali Wiarę, mają obowiązek wyboru Papieża, poprzez jakieś niedoskonałe "konklawe", bądź tzw. niepełny Sobór Powszechny.

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.4. AD 2021 - 18.4 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

12.IV.

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


13.IV. św. Hermenegilda

Wtorek - Msza o godz.7.20


14.IV. św. Justyna

1055 lat od Chrztu Polski

Środa - Msza o godz. 7.20

niedziela, 11 kwietnia 2021

O Zmartwychwstaniu Jezusa - Józef Flawiusz

         Był on jednym z najbardziej wiarygodnych świadków historycznych. Karol Marks mówił: “Wiarygodna historia może być pisana tylko na podstawie takich dokumentów, jak dzieła Józefa Flawiusza lub innych o takiej samej jak one wartości”. Ponadto Flawiusz w czasie swego życia mógł być również dobrze zorientowany w wydarzeniach, opisanych w Ewangeliach. Wreszcie, Flawiusz nie był wyznawcą Chrystusa, i dlatego nie ma podstaw, aby oczekiwać od niego jakichś przesadnych opisów, korzystnych dla chrześcijan. Czy rzeczywiście Flawiusz nic nie mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, jak twierdzą ateiści?

Ci, którzy tak mówią, powinni chociaż jeden raz w życiu, chociaż tylko na chwilę, zajrzeć do fragmentów jego utworów, opublikowanych zaledwie trzy lata temu w radzieckim wydaniu Akademii Nauk ZSRR. A tam czarno na białym jest napisane:
“W owym czasie wystąpił Jezus, człowiek wielkiej mądrości, jeśli tylko można nazwać Go człowiekiem, dokonujący cudów; kiedy na skutek donosu naszych najważniejszych ludzi Piłat ukrzyżował Go na krzyżu, zawahali się ci, którzy jako pierwsi Go pokochali.

piątek, 9 kwietnia 2021

Ks. KEVIN VAILLANCOURT: Który ryt jest właściwy?

 
Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII (1)

RZYMSKI KATOLIK: 04/01/2019 - 05/01/2019 Jedną z kwestii spornych wytwarzających podziały wśród tradycyjnego rzymskokatolickiego duchowieństwa jest duszpasterskie podejście do obrzędów Wielkiego Tygodnia: której wersji należy przestrzegać w różnych kaplicach – czy tej wprowadzonej za panowania Papieża Piusa XII, przed Jego śmiercią, a nie tej zmienionej później przez Jana XXIII i innych, czy też tej wersji rytów jakie były w użyciu wcześniej i które można znaleźć w najstarszych mszałach? Kapłani z Europy i Stanów Zjednoczonych sporządzili szczegółowe opracowania prezentujące powody stojące za decyzją o odrzuceniu liturgicznych zmian ogłoszonych w czasie panowania Papieża Piusa XII i opowiedzeniem się za starszą wersją obrzędów. Ich zdaniem, wszystkie zmiany – łącznie z "nowym" Psałterzem – powinny być odrzucone. Trzeba przyznać, że wykonują dobrą robotę wyjaśniając swe obawy, opierając się przy tym na historycznych i liturgicznych przykładach lub dowodach. Istnieje jednak kilka kwestii, których nie biorą pod uwagę (zwłaszcza posłuszeństwa wobec autorytetu władzy stojącego ponad prymatem osobistej pobożności) i właśnie one będą przedmiotem niniejszego opracowania.

środa, 7 kwietnia 2021

JE x. Bp OLIVER ORAVEC: Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX)

TENETE TRADITIONES: 2019 

Katolicy, którzy chcą zachować swoją drogocenną wiarę stykają się w swoim życiu z przeróżnymi postawami, jakie ludzie zajmują wobec obecnej sytuacji w Kościele i muszą im stawić czoła. Ponieważ szatan chce – jeśli mu się tylko uda – zwieść nawet tych wybranych, dlatego w obecnych czasach niezbędna jest czujność i dobra znajomość nauki katolickiej. W dzisiejszych czasach potrzeba wykształconych i oddanych katolików, którzy wiedzą, czego chcą. Nie jest to też łatwa sytuacja dla księży i biskupów, gdyż muszą wskazać bezpieczne światło na drodze zbawienia.

Po zakończeniu tzw. II Soboru Watykańskiego a szczególnie po zdeformowaniu Mszy Świętej i innych sakramentów dużą liczbę katolików opanowała apatia i stopniowo stali się członkami bezmyślnego tłumu, który zaczął przyjmować zmiany w Kościele bez żadnego zastanowienia, ślepo polegając na kapłanach, biskupach i na fałszywych papieżach. Z biegiem lat tacy katolicy przeobrazili się w nowy gatunek protestantów, których Papież św. Pius X nazwał modernistami. Obecnie nie widać już różnicy między tymi modernistami a protestantami. Właściwie oni są słabsi w wierze od wielu protestantów i tak oto na własne oczy widzimy jak staliśmy się świadkami powstania nowej sekty, sekty modernistów. Takie rozwiązanie sytuacji nie jest rozwiązaniem katolickim, ponieważ oznacza całkowite przystosowanie się do różnych błędów już wcześniej odrzuconych przez Kościół.

poniedziałek, 5 kwietnia 2021

piątek, 2 kwietnia 2021

Rozmyślanie Męki Pańskiej w ogólności

 Brak dostępnego opisu zdjęcia. 

                 Przyszliśmy tedy do rozpamiętywania już samej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Owoż, kto pragnie na wzór Pawła Apostoła, nie chlubić się w czym innym jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa (1), powinien wytrwale rozmyślać szczegóły Męki Jego, której tajemnice i co tylko do nich się ściąga, byle jak najuważniej rozpamiętywane były, według zdania mojego, całkiem a najzbawienniej przemienić mogą odbywającego takowe ćwiczenia. Albowiem kto z całego serca i jak najpilniej rozważać to będzie, otrzyma niespodziewane, nieznane mu przedtem natchnienia, pod wpływem których rozbudzi się w nim nowe współczucie z cierpiącym Jezusem, nowa ku Niemu miłość: dozna pociech jakich nigdy nie kosztował, a stąd odnowi się zupełnie na duchu. To zaś posłużyć mu niejako może za zadatek otrzymania chwały niebieskiej, i ledwie że nie za współuczestniczenie w niejże już tu na ziemi. Lecz żeby dojść do tego, o ile ja nie biegły w tych rzeczach sądzić o tym mogę, tedy zdaje mi się, że należy starać się o to przez zwrócenie ku temu całej bystrości umysłu, całej potęgi wyobraźni, a zwłaszcza całego serca, otrząsając się wtedy ze wszelkiej troski o rzeczy doczesne, owszem wszelkie inne myśli, chociażby skądinąd zbawienne, odsuwając na bok. Przy tym potrzeba przez wyobraźnię stawić się jakby obecnym wszystkim szczegółom Męki i ukrzyżowania Pańskiego, a czynić to z miłością, pilnie i wytrwale. Proszę cię więc, jeśliś starannie rozważała to co wyżej opowiedzianym było ze zdarzeń życia Jezusowego, teraz jeszcze pilniej przyłóż się do tego całą duszą, z całej siły: gdyż w tym co następuje najbardziej objawia się ta miłość Jego ku nam, która powinna by wzajemną miłością serca nasze całkiem przepalić. Wszakże cokolwiek tu mówić będę, przyjmuj to ze zwykłem zastrzeżeniem, to jest jako przedmiot do pobożnego rozmyślania; chociaż w całym dziełku niniejszym staram się nie występować z niczym takim co by w Piśmie Bożym, albo w dziełach Świętych Pańskich lub najpoważniejszych pisarzy kościelnych, nie było powiedziane i ich powagą poparte.

czwartek, 1 kwietnia 2021

środa, 31 marca 2021

x. Rafał Trytek ICR: Setna rocznica śmierci ojca Wenantego Katarzyńca

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

               W marcu 2021 roku obchodzimy setną rocznicę śmierci ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina konwentualnego, zmarłego w opinii świętości. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął papież Pius XII. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe pisał o swoim znajomym, że nie czynił rzeczy nadzwyczajnych, ale zwyczajne robił nadzwyczajnie. Urodzony 7 października 1889 roku w Obydowie na północ od Lwowa (niedaleko Kamionki Strumiłowej), odznaczał się od dzieciństwa powagą i skupieniem. Jego ulubioną zabawą było uczenie innych dzieci zasad wiary. Naśmiewano się z Niego, ale Jego cierpliwość i gotowość do pomocy jednała Mu prześmiewców. Gdy zaczął chodzić do szkoły w Kamionce, pozwolono Mu służyć do mszy świętej (w Obydowie nie było kościoła, jedynie kaplica franciszkańska), pomimo że pochodził z innej miejscowości (bycie ministrantem było wielkim honorem i „obcych” nie dopuszczano do służby przy ołtarzu w „swoim” kościele). Po rozpoczęciu studium nauczycielskiego przeniósł się do Lwowa, gdzie miał możliwość codziennego pielgrzymowania po tamtejszych kościołach. Szczególnie upodobał sobie kościół klarysek od Wieczystej Adoracji na Łyczakowie, gdzie niemal codziennie spędzał sporo czasu na czczeniu Eucharystycznego Króla Miłości.

poniedziałek, 29 marca 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Belz constanter Fidelis

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

              Tytułowa maksyma (w języku polskim tłumaczymy ją na: "Bełz stale wierny") wypisana jest na bramie kościoła Najświętszej Mari Panny w Bełzie (zbudowanym w latach 1906-1911). W mieście znajdują się jeszcze
dwa podominikańskie klasztory - p.w. Wniebowzięcia N.M.P., który od końca XIV wieku aż do kasaty w wyniku "reform" józefińskich po rozbiorze, należał do Braci (obecnie jest tam ratusz), oraz Sióstr, p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.- również zlikwidowany przez Austriaków, jako "niewykonujący żadnej pożytecznej działalności". Bełz kojarzymy jako miejscowość, która już od końca X wieku leżała na  pograniczu wpływów polskich i ruskich. Święty Włodzimierz zabrał to miasto Piastom w roku 981. W XIV wieku Bełz stał się z powrotem polski, a przede wszystkim w tym stuleciu (w roku 1382), książę Władysław Opolczyk przeniósł czczony tam cudowny obraz Bogarodzicy na Jasną Górę. To już niemal sześć i pół wieku odkąd Maryja wysłuchuje na częstochowskim wzgórzu próśb wiernych z wielu narodów, a przede
wszystkim Polaków. 

niedziela, 28 marca 2021

x. Rafał Trytek ICR: Błogosławiona kula

 Jezuici w natarciu! Propaganda w oparach absurdu! | Białczyński 

             20 maja 1521 roku święty Ignacy Loyola został ciężko ranny podczas hiszpańsko-francuskiej bitwy pod Pampeluną. Kula roztrzaskała mu nogę i unieruchomiła na długi czas. Raczej dla zabicia czasu niż z pobożności baskijski szlachcic sięgnął po "Żywot Chrystusa" Ludolfa z Saksonii i żywoty świętych. Najbardziej spodobali mu się - św. Franciszek z Asyżu i św. Dominik zwany Guzmanem. Tak rozpoczął się u Niego powolny proces nawrócenia. Podczas pielgrzymki do Czarnej Madonny w Montserrat - Pani Katalonii, święty Ignacy zostawił swoją rycerską zbroję przed Cudowną Figurą jako wotum. Od tej pory rozpoczął wojowanie w innej wojnie - duchowej i nadprzyrodzonej. Gdy 27 września (w Polsce obchodzimy wtedy święto Przeniesienia relikwii św. Stanisława) 1540 roku, Kościół zatwierdzał Towarzystwo Jezusowe, tytuł dokumentu brzmiał "Regimini militantis Ecclesiae". Zanim to nastąpiło, św. Ignacy przybył 2 lutego 1528 roku do Paryża by - w wieku 37 lat - rozpocząć studia.

piątek, 26 marca 2021

JE x. Bp Donald J. Sanborn: Zawirowania w FSSPX w związku z konsekracją na biskupa ks. Faure (a)

 

Biskup Williamson konsekruje biskupa 

       Biskup Williamson skończył w marcu 75 lat i przypuszczam, że stwierdził, iż nadeszła odpowiednia pora by kogoś konsekrować w celu zapewnienia ciągłości ich stanowiska oraz ciągłości święceń biskupich. Biskup Faure ma 73 lata. Dlaczego biskup Williamson zdecydował się na konsekrację starszego już człowieka – jeśli rzeczywiście celem jest ciągłość – jest to dla mnie zagadkowe.

Biskup Williamson został wydalony z Bractwa Św. Piusa X w 2012 roku i od tego czasu przewodzi, przynajmniej nieoficjalnie, separatystycznym ruchem złożonym z byłych członków FSSPX. Sprzeciwiają się oni podejmowanym przez bpa Fellaya próbom pozyskania względów watykańskich modernistów oraz jego pragnieniu doprowadzenia do pojednania z nimi. Biskup Williamson i jego zwolennicy uważają, że taki ruch byłby sprzeczny z duchem arcybiskupa Lefebvre.

Już wiele razy zwracałem uwagę, że arcybiskup Lefebvre pozostawił coś dla obu stron, tj. stwierdzenia lub czyny, mogące posłużyć za argument przemawiający za pojednaniem z modernistami albo za stawianiem im oporu. Każdy z adwersarzy w tym sporze może słusznie powoływać się na arcybiskupa Lefebvre.

środa, 24 marca 2021

Konserwatyści Novus Ordo apelują o przeciwstawienie się antykatolickiej tyranii. „Preludium do powstania Rządu Światowego”

 

             Po ponad 3 miesiącach szaleństwa w jakim pogrążony jest obecnie cały świat, związanego z pseudo pandemią i rygorem sanitarno-epidemiologicznym, reżimem milicyjnym, prześladowaniami religijnymi, ograniczaniem praw obywatelskich i wolności osobistej oraz niszczeniem gospodarek narodowych, nagle przebudziło się kilku przedstawicieli „konserwatywnego skrzydła” posoborowej nowej religii, podszywającej się pod Kościół katolicki. Duchowni oraz świeccy modernistycznego neokościoła wystosowali publiczny „apel do Kościoła i świata”. Proszą w  nim o przeciwstawienie się antykatolickiej tyranii, próbującej zawładnąć światem. Obawiają się oni, że obecna panika spowodowana koronawirusem może być preludium do stworzenia światowego rządu. Czyżby nagle doznali olśnienia? Dlaczego tak długo milczeli? A może dopiero teraz otrzymali ciche pozwolenie od swoich przełożonych, w tym aktualnego okupanta Stolicy Świętej, biorących aktywny udział w budowie „nowego porządku” już od ponad 60 lat?

poniedziałek, 22 marca 2021

JE x. Bp Joseph S. Selway – Kto jest księciem tego świata

 maxresdefault 

             Bracia, dziękujmy Ojcu, który uczynił nas godnymi uczestnictwa w światłości, w doli świętych, który wyzwolił nas z sił ciemności i przeniósł nas do królestwa miłości swego Syna.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bałwochwalstwo w Rzymie.

W ostatnich tygodniach tak zwany papież Franciszek zorganizował synod, aby omówić sytuację Kościoła ludów w dorzeczu Amazonki. 4 października w Ogrodach Watykańskich wystawił pogańskiego bożka tych rdzennych ludów i pozwolił im go czcić. W kolejnych tygodniach kontynuował wystawianie tego pogańskiego bożka na różnych wydarzeniach synodu i w końcu na ołtarzach w kościele Santa Maria in Traspontina niedaleko Watykanu.

niedziela, 21 marca 2021

piątek, 19 marca 2021

KS. ANTONI LANGER SI: UCZESTNICTWO ŚW. JÓZEFA W KRZYŻU (1)

Uczestnictwo św. Józefa w Krzyżu. Kazanie pasyjne mówione w uroczystość św.  Józefa d. 19 marca. Kazania o Męce Pańskiej. Ks. Antoni Langer SI. Święty  Józef, Opiekun Kościoła powszechnego. 

             Treść: Krzyż i cierpienie jest drogą, którą mądrość Boża prowadzi wybranych swoich do świętości. W ogniu cierpień wewnętrznych ukształtowała się niezrównana świętość Józefa, osobliwie zaś wzrosły trzy jego cnoty: wiara, nadzieja i miłość. W męczeństwie Józefa św., podobnie jak i w męce Chrystusa, trzy przede wszystkim odznaczają się rzeczy: czystość jego cierpień, trwałość ich i pełność. – I. W czystości jego cierpień przebija się heroiczność wiary. Józef, choć sprawiedliwy i niewinny, jednak cierpi wiele, a cierpi, litując się nad ubóstwem i prześladowaniem Jezusa, którego w dziecięcej Jego postaci Bogiem być uznaje. – II. Trwałość cierpień, ani na chwilę nie opuszczających Józefa aż do końca życia, wydoskonala w nim niezachwianą nadzieję w Opatrzność Bożą. – III. Miłość wieńczy pełnię cierpienia. Ta miłość ku Chrystusowi Panu, która była w Józefie bardzo wielka, potęgowała niewypowiedzianie jego niekrwawe męczeństwo serca. – Zachęta do ufności w pomoc św. Józefa.

––––––––––––

"Przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwem, lecz samym wezwanym... mocą Bożą i mądrością Bożą". 1 Kor. I, 23-24.

środa, 17 marca 2021

W 82 rocznicę koronacji Papieża Piusa XII

  

W 60 rocznicę śmierci papieża Piusa XII

MATKA MARIA DOMINIKA CMRI

––––––––

     4 marca 1876 roku monsinior Józef Pacelli udzielił chrztu świętego swojemu siostrzeńcowi, dwa dni po jego urodzeniu, nadając mu imiona Eugenio Maria Józef Jan. Dumni rodzice, Filippo i Virginia Pacelli, mieli już dwójkę starszych dzieci, Józefinę i Franciszka. Później przyjdzie na świat kolejna córka Elżbieta.

     Już jako małe dziecko Eugenio wykazywał skłonność do życia duchowego. W domu udekorował swoją prywatną kapliczkę pięknymi, lnianymi obrusami, srebrnymi flakonami pełnymi kwiatów oraz srebrnymi świecznikami. Później nauczył się służyć do Mszy św. u swojego kuzyna, księdza Cirilli. Inny kapłan w jego parafii, ks. Lais, który wydawał się być kimś w rodzaju Don Bosko, organizował dzieciom zabawy lub spacery po wsi. Ks. Lais dzielił się z chłopcami swoim zamiłowaniem do astronomii, zabierał ich na dach swojego mieszkania, by przez teleskop obserwować wspaniałości nieba. Ten podziw związany z obserwacjami sklepienia Boskich niebios pozostał u Eugenio, a w 1896 roku, będąc klerykiem, udał się z ks. Lais do Paryża na kongres astronomiczny.

poniedziałek, 15 marca 2021

Zmarł J.E x. Biskup Emmanuel Koráb z Republiki Czeskiej

f1010003.jpg 

          14 marca AD 2021, zmarł J.E x. Biskup Emmanuel Koráb z Republiki Czeskiej (konsekrowany na biskupa w 1999 roku przez śp. JE x. Biskupa Pawła Hinlice SJ).


R.I.P.

niedziela, 14 marca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.3. AD 2021 - 21.3 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

15.III. św. Klemensa Marii

Poniedziałek - Msza św. o godz.18.30


16.III. św. Jana Brebenf

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


17.III. bł. Jana Sarkandra

Środa - Msza św. o godz. 7.20

piątek, 12 marca 2021

ks. Rafał J. Trytek ICR: 150-lecie doktoratu św. Alfonsa

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

           Dnia 23 marca tego roku mija 150 lat od ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła. Na Soborze Watykańskim, (pierwszym i jak do tej pory jedynym!) siedziba zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela czyli redemptorystów w Rzymie, była kwaterą główną obozu zwolenników nieomylności papieskiej. Synowie św. Alfonsa, który był znany jako wielki obrońca papiestwa, wykorzystali popularność swojego Ojca Założyciela i z pomocą ojców jezuitów pod wodzą generała ojca Beckxa, oraz wielu innych zakonników i dostojników uprosili Ojca Świętego Piusa IX, by ogłosił biskupa Liguori ojcem Kościoła. Było to uznaniem dla znakomitych dzieł św. Alfonsa , a przede wszystkim Jego teologii moralnej. Była ona podstawą nauczania w seminariach, aż do czasów współczesnych. 

środa, 10 marca 2021

Ks. Rafał J. Trytek ICR: Stulecie konstytucji marcowej

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

           Dnia 17 marca A.D. 1921 uchwalono konstytucję dla odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa zasadnicza kształtowała polskie życie publiczne przez następnych kilkanaście lat. Jej niewątpliwą zaletą było odwołanie się w preambule do Boga: "My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji Konstytucji 3-go Maja..." Zawdzięcza to ona m.in. członkom komisji konstytucyjnej- ks. Antoniemu Stychlowi; znanemu społecznikowi z zaboru pruskiego, oraz ks. Kazimierzowi Lutosławskiemu; działaczowi endecji i wiceprzewodniczącemu sejmowej komisji konstytucyjnej, który był autorem preambuły. 

poniedziałek, 8 marca 2021

Ks. Leon Cieślak: OBJAWIENIE FATIMSKIE

Objawienia Fatimskie do dzisiaj niepokoją wiernych. | forumdlazycia [  lifeStyl ] 

            W całym świecie głośno o maleńkiej miejscowości w Portugalii, Fatima (akcentować pierwszą zgłoskę). W roku 1916 objawił się tam Anioł Pokoju trojgu dzieciom: siedmioletniej Hiacyncie, jej braciszkowi Franusiowi,
starszemu o dwa lata i ciotecznej siostrze, dziesięcioletniej Łucji.

Było to w czasach, kiedy Portugalia ginęła z powodu rozruchów wewnętrznych, bezrobocia, nędzy materialnej i moralnej. A narody krwawiły w wojnie światowej.

Pewnego razu w porze wiosennej, kiedy dzieci pasły owce w pięknej dolinie w pobliżu wioski rodzinnej Fatima, zjawił się Anioł w postaci pięknego młodzieńca. Miał je przygotować na przyjście Pani.  Powiedział, że jest Aniołem-Stróżem ich Ojczyzny i prosił gorąco o modlitwy i ofiary wynagradzające za tych, którzy w Boga nie wierzą, nie wielbią Go i nie kochają.