STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Ks. Ugo Carandino: Tradycjonaliści bez Tradycji

Ks. Hugon Carandino wyjaśnia w liście do wiernych z 2001 roku dlaczego  opuścił FSSPX | Myśl Katolicka 

          Czytam obecnie żywot św. Joanny Antydy Thouret, napisany przez ks. prał. Franciszka Trochu. Była ona świętą zakonnicą, założycielką Sióstr Miłosierdzia (zgromadzenia, które zostało docenione przez antyliberalnych władców, takich jak Karol Feliks Sabaudzki i Franciszek IV z Modeny), kanonizowaną przez Piusa XI, przeżyła tragedię rewolucji francuskiej. Dzięki znakomitemu pióru ks. prał. Trochu czytelnik może zrozumieć wszystkie aspekty dramatu, który wstrząsnął życiem Kościoła i społeczeństwa w tamtym czasie. Najbardziej uderza stanowczość, z jaką prawie wszyscy wierni odrzucili Msze duchowieństwa konstytucjonalnego (które przysięgło wierność schizmatyckiej „Konstytucji Cywilnej Kleru”) i wybrali, ryzykując życiem, uczestnictwo w potajemnych Mszach, odprawianych w lesie, w piwnicach lub stajniach przez „opornych” kapłanów (którzy odmówili złożenia przysięgi nałożonej przez rewolucjonistów). Nikt nie uczestniczył w nabożeństwach „intruzów”, jak ich nazywano, ponieważ stawką była wierność Chrystusowi i Jego Namiestnikowi. A jednak była to Msza św. Piusa V celebrowana ważnie na (majestatycznych) ołtarzach kościołów we Francji, a nie zreformowany ryt odprawiany przez fałszywych księży. Siostry zakonne z nowicjatu siostry Joanny Antydy pozbawiały się sakramentów pokuty i Najświętszej Eucharystii, ponieważ nie mogły ich przyjąć z rąk świętokradzkich – nie mogły! Bardzo wielu spośród opornego duchowieństwa, zakonnic i dobrych katolików poniosło męczeństwo, dzięki tej więzi miłości, która jednoczy z Bogiem i która nie może zostać zerwana przez względy ludzkie, niezależnie od tego, jak poważne mogą być konsekwencje.

niedziela, 1 sierpnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 2.08. AD 2021 - 8.08 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

2.VIII. M.B.Anielskiej, św. Alfonsa

Poniedziałek - Msza o godz.7.203.VIII. Znalezienie Ciała św. Szczepana

Wtorek - Msza o godz.7.204.VIII. św. Dominika

Środa - Msza o godz.18.30

piątek, 30 lipca 2021

O prawdziwych intencjach Franciszka w świetle najnowszego dokumentu „Traditionis custodes”

 

                   W ubiegły piątek, 16 lipca, w święto Matki Bożej Szkaplerznej (Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel) dotarła do nas bardzo radosna informacja (niektórzy pisali o "smutnej informacji", ale smutna może ona być tylko dla konserwatystów Novus Ordo, zwolenników modernistycznego Neokościoła, którzy chcieli uznawać Benedykta XVI i Bergoglio za prawowitych papieży, i cieszyć się przywilejami swobodnego "odprawiania" [przez nieważnie wyświęconych duchownych Novus Ordo] "mszy trydenckiej" w parafii, czyli tzw. indultu, tradi-przebieraństwa, muzealnictwa i birytualizmu – czyli w skrócie, „teatrzyku tradycji”, jaki był możliwy po ogłoszonym w 2007 r. przez x. Józefa Ratzingera „Summorum Pontificum”).  

Bergoglio vel. Franciszek ukrócił nareszcie ten proceder, i przywrócił stan prawny "mszy trydenckiej" w Neokościele sprzed 7 lipca 2007 r., nawet nieco go zaostrzając (zakaz "mszy trydenckiej" w kościołach parafialnych, zakaz tworzenia nowych grup, czy obowiązek konsultowania przez "biskupa miejsca" decyzji o zezwoleniu nowo "wyświęconym" duchownym na "celebrowanie" w starym rycie z Watykanem). Niektórzy twierdzą wręcz, że ta regulacja cofa stan prawny jeszcze dalej, do czasu sprzed ogłoszonego przez bp. Karola Wojtyłę 18 lipca 1988 r. mottu proprio „Ecclesia Dei”, praktycznie spychając "mszę trydencką" na całkowity margines neokościoła, jak to było w pierwotnym założeniu Montiniego vel. Pawła VI po wprowadzeniu Novus Ordo Missae, która w praktyce miała całkowicie zastąpić stary ryt, i tak było to zastosowane w praktyce latach 70'tych, kiedy nie udzielano praktycznie żadnych zezwoleń na stosowanie starego rytu, poza nielicznymi wyjątkami starszych i schorowanych kapłanów, którzy mieli niedługo umrzeć. 

środa, 28 lipca 2021

JE x. Bp Donald Sanborn: Najświętsze Serce Jezusa

KATOLIK - Głos Tradycji: JE x. Bp Donald Sanborn: Kościół katolicki jest  niezniszczalny* 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

              Dzisiaj pragnę wam powiedzieć o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Święto Najświętszego Serca Jezusa kończy cykl celebracji wielkich tajemnic naszego Pana. Święto to zaczyna się już w grudniu, celebracją Adwentu, w którym grzeszna ludzkość wzywa Boga, aby przyszedł i zbawił ją od grzechów. W dzień Bożego Narodzenia świętujemy pierwsze wielkie upokorzenie Jezusa, czyli Jego narodziny w najskromniejszej scenerii, w skrajnym ubóstwie i ukryciu. Kontemplujemy w tym okresie Bożego Narodzenia Jego poddanie się w upokorzeniu przez obrzezanie, które zostało ustanowione jako lekarstwo na grzech. I świętujemy także Jego podporządkowanie Jego przybranemu ojcu i dziewiczej Matce. Świętujemy upokorzenie Jego ofiarowania w świątyni, które dokonało się z czystej pokory, ponieważ nie było powodu, dla którego Syn Boży miałby być przedstawiony Ojcu. Wspominamy również Jego trzydzieści lat życia ukrytego, o którym nie wiemy absolutnie nic z Pisma Świętego, z jedynym wyjątkiem Jego podróży do Jerozolimy i Jego rozłąki z Maryją i Józefem.

poniedziałek, 26 lipca 2021

O. Guérard des Lauriers OP: Nie chcemy pokoju z modernistami

KATOLIK - Głos Tradycji: Biskup Guérard des Lauriers OP: Katolik na Mszy  una cum 

Ekscelencjo,

         W liście tym Ekscelencja dokładnie przedstawia, jak miałby wyglądać protokół porozumienia między „Ecône” a „Rzymem”: Ecône, które do tej pory wspieramy; Rzym, któremu, razem z Ekscelencją, stawiamy opór.

Lojalność, której wymaga służba Prawdzie zmusza nas do oświadczenia Ekscelencji: my nie chcemy takiego pokoju. Wydaje się być rozsądny. Jest taki rzeczywiście, jakim go chciał Piłat. Jezus jest przekazany Piłatowi, ponieważ miał powiedzieć: „Jestem Królem żydowskim” (Jn XIX, 21); podczas gdy Żydzi „nie mają innego króla, oprócz Cezara” (Jn XIX, 15).

W rzeczywistości Jezus nie musi być podporządkowany Piłatowi dla królowania, „którego pochodzenie nie jest z tego świata” (Jn XVIII, 36). I Jezus nie zamierza umierać, aby zachować cokolwiek. Jezus zamierza umrzeć, aby „dać świadectwo Prawdzie” (Jn XVIII, 37). Ponieważ Jezus „jest Prawdą” (Jn XIV, 6), jakkolwiek by to nie wyglądało, Piłat zależny jest od Jezusa, a nie Jezus od Piłata. Ekscelencjo, Ekscelencja podporządkowuje Mszę Papieżowi, ponieważ ona podważa odprawianie mszy „odnowionej” (Paweł VI dixit), jak Jezus podważył faryzejski porządek „nauczając po całej Judei” (Łk. XXIII, 5).

niedziela, 25 lipca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.07. AD 2021 - 1.08 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.VII.  św. Anny

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


27.VII. św. Pantaleona

Wtorek - Msza o godz.7.20


28.VII.św.Nazara, Celsa,Wiktora, Innocentego

Środa - Msza o godz.7.20

sobota, 24 lipca 2021

Brat Rajmund tOF: Odpowiedź na pewien artykuł

Bractwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: III ZAKON ŚW. FRANCISZKA 

           Na stronie księdza Rafała Trytka ukazał się wczoraj artykuł bardzo starej daty (taki przysłowiowy odgrzewany kotlet): http://sedevacante.pl/teksty.php?li=163 I nie byłoby w tym nic zdrożnego (wszak dobre rzeczy trzeba przypominać) gdyby nie fakt iż artykuł ten wyraża rzeczy już dawno sprostowane przez autora (red. Tomasz Jazłowski) w wydanej nakładem "Katolika" broszurce "Kwestia autorytetu w Kościele" i także zamieszczonej w formie artykułu na stronie Księdza i to stosunkowo całkiem niedawno: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=144 

Czyli w domyśle zamieszczenie nowego artykułu (sprostowania) na temat Tezy nastąpiło za aprobatą i całkowitą zgodą Księdza.

Ciśnie się zatem na usta pytanie po co było zamieszczać (i to po nazwisku) rzeczy już stare, nieaktualne i sprostowane przez samego Autora? Czemu ma to służyć? Chyba nie zgodzie i utrzymaniu jedności pomiędzy katolikami w Polsce. 

Brat Rajmund tOF (Tomasz Jazłowski)

piątek, 23 lipca 2021

Komunikat Istituto Mater Boni Consilii dotyczący “Motu Proprio” Traditionis Custodes

KATOLIK - Głos Tradycji: Instytut Matki Bożej Dobrej Rady (Włochy): Zdjęcia  z Wielkiego Tygodnia 

            Jak powszechnie wiadomo, 16 lipca 2021 r. ukazał się „list apostolski w formie motu proprio” Traditionis custodes, któremu towarzyszył list aktualnego lokatora Stolicy Apostolskiej do jego biskupów (wspomnianych wyżej „strażników Tradycji”)  w którym - z niezwykłym pośpiechem, natychmiast promulgując dokument z jedyną publikacją w Osservatore Romano - cofa się ustępstwa poczynione przez jego poprzednika w motu proprio Summorum Pontificum cura z 7 lipca 2007 r. 

W odniesieniu do tego nowego „motu proprio” aktualne są refleksje i wnioski wyrażone już przez nas przy okazji poprzedniego, teraz częściowo odwołanego: https://www.sodalitium.biz/comunicato-riflessioni-sul-motu-summorum - pontyfikatu-2 / Oba dokumenty stoją w wyraźnej sprzeczności i być może nie tylko w wyborach duszpasterskich (jeden odwołuje ustępstwa drugiego), ale także w kwestii zasady, to znaczy pewności, czy ryt rzymski miałby dwie formy liturgiczne: zwykłą i nadzwyczajna, aby użyć wyrażenia z dokumentu z 2007 r. czy jego jedynym wyrażeniem jest ryt zreformowany (jak potwierdza obecny dokument, nawiązując do deklaracji Pawła VI na konsystorzu z 24 maja 1976 r.). Oba dokumenty mają jednak podstawowy wspólny punkt: zarówno Summorum Pontificum jak i  Traditionis custodes wymaga od tych, którzy używają mszału rzymskiego z 1962 r. (Jana XXIII) uznania prawomocności, ważności i świętości reformy liturgicznej w zastosowaniu Soboru Watykańskiego II. 

środa, 21 lipca 2021

br. Rajmund tOF: Kwestia autorytetu w Kościele

 

        Jak tradycyjny rzymski katolik powinien podejść do kwestii Kościoła po reformach, a raczej rewolucji Soboru Watykańskiego II (1962–65)? Czy jest to nadal Kościół katolicki? Czy nadal możemy struktury Kościoła posoborowego nazywać katolickimi, czy może kościół posoborowy ze swoją hierarchią – katolickim już nie jest, jak twierdzą zwolennicy „zwykłego” (simpliciter) sedewakantyzmu, opierając się w swym rozumowaniu na opiniach różnych teologów mówiących, że publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmować żadnego urzędu w Kościele, tym bardziej nie może być Papieżem, ponieważ jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i uświęcanie Kościoła. Heretyk taki ipso facto automatycznie traci urząd i znajduje się poza Kościołem.

wtorek, 20 lipca 2021

Kapłan Novus Ordo zostaje sedewakantystą, diecezja go ekskomunikuje

            2 czerwca 2018 r. ks. Michael G. DeSaye przyjął święcenia kapłańskie.

Przynajmniej tak myślał wtedy.

Niecałe trzy lata po tym, jak zrozumiał, że była to nieważna ceremonia święceń, której przewodniczył świecki modernista, a nie biskup rzymsko-katolicki, „ksiądz” DeSaye zapytał swojego miejscowego ordynariusza, „biskupa” Davida M. O'Connella, by przyjął jego rezygnację z diecezji Trenton, New Jersey. Prośba została przyjęta.

10 maja br. „Bp.” O’Connell wydał następujące niezwykle dyplomatyczne oświadczenie:

Wielebny Michael G. DeSaye, wikariusz parafii Holy Innocents w Neptune, NJ i katolicki kapelan w Jersey Shore University Medical Center, zrezygnował z posługi w diecezji Trenton ze skutkiem natychmiastowym, by kontynuować swoje powołanie gdzie indziej.

(„Ogłoszono nominacje dla duchownych”, Our Diocese Today, 10 maja 2021 r.)

poniedziałek, 19 lipca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.07. AD 2021 - 25.07 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

19.VII.  św. Wincentego a Paulo

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


20.VII.  bł. Czesława

Wtorek - Msza o godz.7.20


21.VII. św. Praksedy

Środa - Msza o godz.7.20

niedziela, 18 lipca 2021

X. Ugo Carandino IMBC: Majestatyczne ołtarze i piwnice

Wywiad z x. Carandino z grudnia 2009 roku | Pelagius Asturiensis 
             Potwór modernizmu, który zrodził podwójną potworność Soboru Watykańskiego II i rytu Pawła VI, nienawidzi Świętej Ofiary Mszy. Bergoglio powtórzył to w motu proprio „Traditionis Custodes” (i powtórzył to samo, co już potwierdził Benedykt XVI: ryt modernistycznego Neokościoła to ryt Montiniego i Bugniniego).
 
Wraz z tym dokumentem kruszą się „majestatyczne ołtarze” oparte na piasku uznania Benedykta XVI, a następnie Bergoglio jako prawowitych papieży i nowej mszy jako zwyczajnego rytu Kościoła.
 
Zamiast tego katolicy stawiali swoje ołtarze w prywatnych domach lub w innych prowizorycznych miejscach, takich jak „piwnice i garaże” (czasem ci, którzy nimi gardzą, wolą śluby w nowym rycie) stawiając opór i robiąc to od listopada 1969 r. Dziś już często przekształcone w normalne kościoły, są niezniszczalnymi ołtarzami, ponieważ opierają się na publicznym świadectwie wiary (formalny wakat Stolicy Apostolskiej co najmniej od 7 grudnia 1965 r.; nowa msza nie jest obrzędem kościelnym).

sobota, 17 lipca 2021

ks. R.J.Trytek: Zmiana terminu pielgrzymki

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

         Z powodu wyznaczenia na następującą sobotę daty pogrzebu śp. Pani Eugenii (zmarłej pobożnie w Chrystusie dzisiaj to jest w święto Rozesłania św. Apostołów; po tym jak dwa dni wcześniej udzieliłem Jej sakramentów świętych) nie będę mógł poprowadzić w tę sobotę pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Następny termin to 24 lipca. Proszę w zrozumienie i modlitwę za zmarłą.


15 lipca A.D. 2021,

ks. R.J.Trytek

piątek, 16 lipca 2021

Nareszcie! Stało się! Jerzy Bergoglio zniósł „Summorum Pontificum”!

               W piątek 16 lipca ukazało się motu proprio pseudopapieża Franciszka-Bergoglio „Traditionis custodes o użyciu rzymskiej liturgii wcześniejszej od reformy 1970”. Bergoglio wprowadza w nim ograniczenia w odprawianiu Mszy według rytu sprzed reformy liturgicznej. 

Franciszek powołał się na wolę Józefa Ratzingera, by biskupi ocenili jego wydane w 2007 roku Summorum Pontificum (poszerzające w praktyce dostęp do liturgii w starym rycie). W odpowiedzi przeprowadzono takie konsultacje w 2020 roku. W nawiązaniu do nich Bergoglio podkreśla, że „liturgiczne księgi promulgowane przez świętego Pawła VI i świętego Jana Pawłą II w zgodności z dekretami Soboru Watykańskiego II są wyłącznym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego”.

Ks. Franciszek Ricossa: Wybór Papieża

TENETE TRADITIONES: X. FRANCISZEK RICOSSA: Przestrogi co do praktyki  spalania zwłok (kremacji) 

             Regularnie bp Marek Pivarunas CMRI (biskup konsekrowany przez bpa Carmonę) wysyła swym wiernym list zatytułowany Pro grege[i]. List z 19 marca 2002 r. szczególnie przykuł moją uwagę. Amerykański (z USA) biskup – który trzyma się tezy wakatu Stolicy Apostolskiej – odpowiada w nim (na s. 5) na dwa zarzuty przełożonego lokalnego dystryktu Bractwa Św. Piusa X, ks. Piotra Scotta.

„Absurdem jest jednak twierdzić, jak to robią sedewakantyści, że od ponad czterdziestu lat nie ma Papieża, bowiem to niszczy widzialność Kościoła, a nawet samą możliwość kanonicznego wyboru przyszłego Papieża”.

Zarzuty nie są nowe[ii]; ciekawsza jest odpowiedź bpa Pivarunasa.

środa, 14 lipca 2021

ks. Rafał Trytek: Siedemsetpięćdziesiąta rocznica urodzin św. Elżbiety Portugalskiej

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

               8 lipca obchodzimy w kalendarzu rzymskim święto świętej Elżbiety Portugalskiej. Imię swoje zawdzięcza Ona swej ciotecznej babce świętej Elżbiecie Węgierskiej. Urodziła się w Królestwie Aragonii, w Saragossie lub Barcelonie w roku 1271. Wydano Ją za mąż za króla Dionizego Luzytańskiego, któremu powiła dwoje dzieci. Na dworze królewskim, będąc tercjarką franciszkańską, prowadziła życie pokutne wspierając i posługując biednym, o ile monarsze obowiązki Jej na to pozwalały. Gdy Jej Krajowi groziła wojna domowa z powodu walk Jej syna z przyrodnim bratem, udało Jej się doprowadzić do pokoju. Pod koniec życia dokonała tego samego godząc swojego syna z Kastylijczykami. Zmarła czwartego lipca 1336 roku. Prośmy przez Jej wstawiennictwo o dobre, miłosierne i pokojowe rządy w Polsce i Portugalii.

Święta Królowo Elżbieto, módl się za nami!

ks. Rafał Trytek

poniedziałek, 12 lipca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.07. AD 2021 - 18.07 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

13.VII. św. Anakleta

Wtorek - Msza o godz.18.30


14.VII. św. Bonawentury

Środa - Msza św. o godz.7.20


15.VII. Rozesłanie św. Apostołów, Dziękczynienie za Zwycięstwo Grunwaldzkie

Czwartek - Msza św. o godz.7.20

niedziela, 11 lipca 2021

ks. Rafał Trytek: Pielgrzymka dziękczynna

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            17 lipca A.D. 2021 odbędzie się pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po porannej mszy świętej w Krakowie zbieramy się na placu wewnętrznym klasztoru bernardynów w Kalwarii o godzinie 10.30 (obok figury Matki Bożej). Stamtąd wyruszamy na trasę Dróżek z intencją Dziękczynienia za 15 lat naszego apostolatu w Polsce, a zwłaszcza prac duszpasterskich w oratoriach krakowskim i wrocławskim, za ochronę Matki Bożej przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, za Zwycięstwa chrześcijan w bitwach pod Lepanto (450 lat) i Chocimiem (400 lat), za rodziny katolickie, za 320 lat ślubów uroczystych Czcigodnego Ojca Stanisława Papczyńskiego, za rok działalności Towarzystwa św. Marii Goretti i Stulecie Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na Małym Rynku w Krakowie, które mieliśmy szczęście w tym roku odnowić. Do Dziękczynienia dołączymy prośby w intencjach osobistych, narodowych i Kościoła Świętego.


7 lipca, w święto św. Apostołów Słowian Cyryla i Metodego

ks. Rafał Trytek ICR

piątek, 9 lipca 2021

JE x. Bp Donald Sanborn: Królowanie i wielkość Matki Bożej

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/... 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

           Dziś chciałbym wam powiedzieć o królowaniu naszej błogosławionej Pani. W całej tradycji katolickiej błogosławiona Dziewica Maryja była zawsze czczona jako królowa. Papież Pius XII powiedział te słowa: lud chrześcijański odwołuje się do Królowej Nieba od wczesnych dni Kościoła. Do niej wznosił pokorne modlitwy i pobożne hymny uwielbienia w swoich radościach, a jeszcze bardziej w swoich próbach i niebezpieczeństwach, nigdy nie było osłabienia zaufania do Matki boskiego króla, Jezusa Chrystusa i nigdy nie osłabła ta wiara, który uczy nas, że Dziewica Maryja, Matka Boża, jest najwyższą i Jej macierzyńska troska o świat, tak jak Ona sama, ukoronowana jest chwałą i szczęściem nieba.

Matka Boża, Matka Boga, który stał się człowiekiem, została wzięta do nieba i słusznie ukoronowana jako prawdziwa i właściwie nazywana Królowa wszystkich aniołów i świętych, wszystkich stworzeń i całego wszechświata. Cieszy się tym zaszczytem nie w jego istocie, ale w udziale; nie pryncypialnie, ale w podporządkowaniu się Chrystusowi. Przeanalizujmy teraz każde z tych stwierdzeń.