STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 7 marca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 8.3. AD 2021 - 14.3 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

8.III. bł. Wincentego Kadłubka

Poniedziałek - Msza św. o godz.18.30


9.III. św. Franciszki Rzymianki

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


10.III.  św. Czterdziestu Męczenników

Środa - Msza św. o godz. 7.20

piątek, 5 marca 2021

x. Rafał Trytek ICR: Głos kapłański (o. Wenanty Katarzyniec)

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

          W marcu 2021 roku obchodzimy setną rocznicę śmierci ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina konwentualnego, zmarłego w opinii świętości. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął papież Pius XII. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe pisał o swoim znajomym, że nie czynił rzeczy nadzwyczajnych, ale zwyczajne robił nadzwyczajnie. Urodzony 7 października 1889 roku w Obydowie na północ od Lwowa (niedaleko Kamionki Strumiłowej), odznaczał się od dzieciństwa powagą i skupieniem. Jego ulubioną zabawą było uczenie innych dzieci zasad wiary. Naśmiewano się z Niego, ale Jego cierpliwość i gotowość do pomocy jednała Mu prześmiewców. Gdy zaczął chodzić do szkoły w Kamionce, pozwolono Mu służyć do mszy świętej (w Obydowie nie było kościoła, jedynie kaplica franciszkańska), pomimo że pochodził z innej miejscowości (bycie ministrantem było wielkim honorem i „obcych” nie dopuszczano do służby przy ołtarzu w „swoim” kościele). Po rozpoczęciu studium nauczycielskiego przeniósł się do Lwowa, gdzie miał możliwość codziennego pielgrzymowania po tamtejszych kościołach. Szczególnie upodobał sobie kościół klarysek od Wieczystej Adoracji na Łyczakowie, gdzie niemal codziennie spędzał sporo czasu na czczeniu Eucharystycznego Króla Miłości.

czwartek, 4 marca 2021

Modlitwy o świętym Kazimierzu

 

Życie, cuda i cześć Świętego Kazimierza Królewicza Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego.

Modlitwa o Ś. Kazimierzu

z Brewiarza Rzymskiego.

Boże, coś ducha Kazimierza Świętego, Wyznawcy twego, wśród ponęt stanu królewskiego, od świata pokuszeń w nietykalności uchował; zrządź, prosimy Cię, by wierni twoi w miłości świętéj wzrost brali, doczesnością gardzili, a do niebieskich rzeczy zawsze wzdychali, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

środa, 3 marca 2021

Potępienie „nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego” (wg. wizji s. F. Kowalskiej) przez Kościół katolicki

  

                     W koronce do miłosierdzia Bożego (F. Kowalskiej) użyte jest sformułowanie: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego na przebłaganie..."; zachodzi w tym sformułowaniu błąd ontologiczny obok antytrynitarnego. Posługując się filozofią ontologiczną (filozofia bytu), należy stwierdzić, że Bóg jest bytem doskonałym (actus purus), absolutem, bytem prostym, niezmiennym, koniecznym, dobrem niestworzonym. Bóg jest bezpośrednio obecny w ludzkim umyśle. Bóg obecny w ludzkim umyśle, jest podstawą wiedzy o Nim, mając w  umyśle tę podstawę wiedzy, automatycznie umysł ludzki, posiada także pojęcie Boga, w konsekwencji posiada, także, umysł, istnienie Boga. Błąd ontologiczny tej modlitwy polega na tym, że Faustyna Kowalska, jako człowiek, jako byt przygodny, zależy od absolutu, gdyż to absolut powołał do istnienia byty przygodne, a nie na odwrót, i byty przygodne są zależne od absolutu, byty przygodne jak człowiek, nie mogą niczego przydać do bytu absolutnego, aktu czystego, gdyż są niższe w hierarchii bytów. Stąd wynika błąd w "modlitwie" koronki s. Faustyny Kowalskiej.

poniedziałek, 1 marca 2021

niedziela, 28 lutego 2021

Ks. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

         Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej. Nie wiedzą one, że nazwa jest „zapożyczona” od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne imprimatur. Dla użytku wiernych podajemy oryginalną, zatwierdzoną przez Kościół koronkę, z „Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego:


„-Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

sobota, 27 lutego 2021

Nowy podwójny numer „Rycerza Niepokalanej” nr 10-11/AD 2021

  

         Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae – „Rycerz Niepokalanej”. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@gmail.com 

Pismo dostępne również w kaplicy ks. Rafała Trytka ICR w Krakowie 

Strona internetowa pisma:  https://rycerzniepokalanej.com/

Z Panem Bogiem! Redakcja

piątek, 26 lutego 2021

x. Rafał Trytek ICR: Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę — modlitwy

 

           15 lutego A.D. 2021, w święto świętych Faustyna i Jowity ogłosiłem powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski chcemy modlitwą różańcową uprosić Boże Miłosierdzie dla Kościoła Świętego, by znowu zajaśniał potęgą i świętością, a przede wszystkim, by powróciła hierarchia duchowna głosząca doktrynę katolicką i potępiająca z całą mocą błędy przeciw wierze i moralności.

Również z Niebios oczekujemy pomocy dla naszej uciemiężonej Ojczyzny, którą Opatrzność Boża nam dała za ziemską Matkę i którą miłujemy, by wypełnić czwarte przykazanie Dekalogu. Jak niemal zawsze w historii ci sami wrogowie, którzy nienawidzą katolicyzmu, chcą zaszkodzić również Polsce. Mając świadomość, że nasza sytuacja jest po ludzku beznadziejna, prosimy o pomoc Niebiosa przez wstawiennictwo tych świętych, którzy uprosili ratunek dla chrześcijaństwa w chwilach tragicznych  zagrożeń – jak św. Pius V czy bł. Innocenty XI.

środa, 24 lutego 2021

"Dlaczego nie jesteśmy katolikami" czyli o kolejnych wywodach x. Szymona Bańki [neo]FSSPX

 

                Dwa dni temu, w święto Katedry Św. Piotra w Antiochii (w kalendarzu modernistycznym - novus ordo, oraz używanym przez FSSPX kalendarzu z 1962 r. jest to święto Stolicy Św. Piotra, moderniści usunęli bowiem w 1962 r. święto Katedry Św. Piotra w Rzymie - 18 stycznia) x. Szymon Bańka z koncesjonowanego neo-FSSPX wygłosił kolejny już wykład, tym razem w całości poświęcony Rzymskim Katolikom integralnym (przyjmującym integralnie, tj. w całości zdrową doktrynę katolicką, co x. Bańka nazywa "dogmatyzowaniem, charakterystycznym dla sedewakantystów"), czyli tzw. sedewakantystom. Już na początku x. Bańka jak zwykle miesza, mówiąc coś o jakiś sedewakantystach liczących wakat Stolicy Piotrowej od [sic!] XVI wieku. Jest to bardzo interesujące, bo pierwszy raz spotkałem się z takim twierdzeniem. Bardzo proszę x. Bańkę o podanie konkretnego przykładu, bo od kiedy zajmuje się tym tematem, a jest to już ok 10 lat (w 2011 r., jeszcze jako wierny związany z FSSPX, zacząłem interesować się szeroko rozumianym ruchem tradycji, porównywać, badać, czytać publikacje nie tylko na stronach FSSPX, nie miałem nigdy tak zamkniętego, sekciarskiego umysłu.

wtorek, 23 lutego 2021

Zapraszamy na stronę III Zakonu św. Franciszka

  

                   Dzięki Bogu w Polsce, zaczął od nowa działać III Zakon Św. Franciszka,  pod duchową opieką naszego duszpasterza (sedevacante.pl) – X. Rafała Trytka.

Sw. Franciszek w 1221 roku Listem do wiernych założył III Zakon. Pierwsze grupy ludzi świeckich pragnących realizować ideały franciszkańskie zwano początkowo Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Maryo Panno, najświętsza i niepokalana, racz sercem macierzyńskim być zawsze III. zakonu Królową, podporą i ucieczką, a ręką błogosławioną przeżegnaj tę stronę, poświęconą świętemu Ojcu Serafickiemu Franciszkowi, Założycielowi tegoż zakonu, miłością Serafinów ku Bogu i bliźnim pałającemu, aby wszystkim tercjarzom była przewodnikiem na drodze do nieba prowadzającej. Arnem.

Za: http://paxetbonum.com.pl/

 


poniedziałek, 22 lutego 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.2. AD 2021 - 28.2 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

22.II. św. Piotra w Antiochii

Poniedziałek - Msza św. o godz.18.30


23.II. św. Piotra Damiani

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


24.II.  św. Macieja Apostoła, Suche Dni

Środa - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 21 lutego 2021

x. Rafał Trytek ICR: Pamięci Ralfa Karlsena (1954–2021)

 

             Zmarły 16 lutego rano Pan Ralf Karlsen po raz pierwszy skontaktował się ze mną w 2014 roku, krótko po swoim zerwaniu z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Na Jego zaproszenie udałem się do Królestwa Szwecji we wrześniu rzeczonego roku.

Ralf Karlsen urodził się w kwietniu 1954 roku w mieszanej, norwesko-szwedzkiej rodzinie wyznania luterańskiego. Po ślubie z Filipinką Annabellą Alamo w 1978 r. zbliżał się do Kościoła katolickiego. Po formalnej konwersji na katolicyzm w wersji modernistycznej zaczął zauważać sprzeczności między rozwodnioną wiarą posoborowia a prawdziwą religią, którą poznawał m.in. ze starych książek. To w końcu doprowadziło Go do poznania ruchu Tradycji katolickiej.

środa, 17 lutego 2021

Środa Popielcowa

Może być obrazem przedstawiającym 2 osoby i w budynku 

              Posypywanie głów popiołem powstało w związku z praktyką publicznej pokuty. W Środę Popielcową pokutnicy wyznawali grzechy i przywdziewali włosiennice, a biskup posypywał ich głowy popiołem. Po odmówieniu psalmów pokutnych biskup wydalał ich ze świątyni przy śpiewie słów, którymi Pan Bóg zapowiedział Adamowi wygnanie z raju. Po ostatnim upomnieniu przez biskupa zamykano drzwi zostawiając pokutników na zewnątrz. Dzielili się oni na cztery grupy zależnie od stopnia winy. Najniższą stanowili «płaczący», którym nie wolno było wchodzić do kościoła. Pozostawali oni na dziedzińcu i ze łzami prosili wchodzących o modlitwy. Na drugim stopniu byli «słuchający», którzy stojąc razem z katechumenami w przedsionku świątyni słuchali pouczającej części Mszy świętej. Pokutnicy trzeciego stopnia, «klęczący», zajmowali miejsce w głównej nawie i po wyjściu słuchających otrzymywali błogosławieństwo biskupa. Pokutnicy czwartego stopnia, «stojący», mieli prawo uczestniczyć w całej Mszy świętej, ale byli wyłączeni od Komunii św. Pokutnicy byli zobowiązani do surowych praktyk pokutnych, przez które mieli zadośćuczynić za grzechy i dać dowód poprawy. Pojednanie pokutników z Kościołem odbywało się w Wielki Czwartek. Z czasem także inni wierni zaczęli poddawać się obrzędowi posypania popiołem. Papież Urban II na synodzie w Bonewencie w roku 1091 rozszerzył ten obrzęd na wszystkich wiernych.

x. Rafał Trytek ICR: Ralf Karlsen (1954-2021) R.I.P.

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

     Proszę o modlitwę za Pana Ralfa Karlsena, wiernego katolika ze Szwecji, który zmarł dzisiaj nad ranem. 


Ks. Arnold Trauner udzielił mu kilka dni temu ostatniego namaszczenia i spowiedzi świętej.

ks. Rafał Trytek ICR

wtorek, 16 lutego 2021

X. Rafał Trytek ICR: Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

               Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego Matki naszej i umiłowanej Ojczyzny Polski wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym - na pokorną prośbę wiernych świeckich - ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów- zwłaszcza zorganizowanych i mających plany i środki do przeprowadzenia swoich niecnych, bezbożnych planów. Wzorem dla nas jest św. Pius V, papież i dominikanin, który ogłosił krucjatę różańcową przed bitwą pod Lepanto przeciw mahometanom, ale również w naszym Kraju przeciw protestantom. (Ks. bp Sanborn w czasie swojego kazania 5 maja w Krakowie, wymienił spontanicznie tego wielkiego świętego papieża, jako zasłużonego dla zachowania katolickości Polski.)

poniedziałek, 15 lutego 2021

Stawianie swojego "autorytetu" ponad autorytet Kościoła – wspólny bastion lefebrystów i protestantów, oraz wszelkiej maści innych heretyków

 

     Niedawno x. Szymon Bańka z koncesjonowanego przez modernistów Neo-FSSPX uraczył nas wykładem na temat "hiper-nieomylności", która jest wg. niego "wspólnym bastionem sedewakantystów i rewolucjonistów". X. Szymon jest obecnie, mimo dość młodego wieku, z tego co mi wiadomo, dyrektorem "Szkół Akwinaty" (czyli dawnego gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu, któregoż to byłem uczniem w roku szkolnym 2012 / 2013). W moich czasach dyrektorem tego zespołu szkół był pan Ryszard Mozgol, którego bardzo miło wspominam. Mimo pewnych różnic w sprawach czy to teologicznych, czy historyczno-politycznych, pamiętam że zawsze dość dobrze mi się z nim rozmawiało, gdyż pan dyrektor miał dużą wiedzę, dobre podejście do ludzi, i zachowywał zawsze bardzo wysoki poziom merytoryczny, czego niestety nie można powiedzieć o obecnym dyrektorze... 

niedziela, 14 lutego 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.2. AD 2021 - 21.2 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

 15.II. śś. Faustyna i Jowity, męczenników

Poniedziałek - Msza św. o godz.7.20


16.II. feria

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


17.II.  Środa Popielcowa

Msza św.  o godz. 18.30

piątek, 12 lutego 2021

Historyczna homilia o. Guérard des Lauriers z 17 lipca, 1977 roku

rpguerard 

Homilia wygłoszona przez o. Michała Ludwika Guérard des Lauriers

Niedziela, 17 lipca 1977 roku w kościele św. Mikołaja du Chardonnet podczas Mszy o 10:30

– wyjęte z „Sodalitium” nr 29, który pojawił się w 1992 roku

            Publikujemy tu nigdy wcześniej nie wydany tekst historycznej homilii ojca Guérard des Lauriers, wygłoszonej w Paryżu w słynnym kościele św. Mikołaja, który był okupowany przez tradycjonalistycznych wiernych 27 lutego 1977 roku. Określamy ją mianem „historycznej”, ponieważ jest ona jednym z pierwszych świadectw „Tezy z Cassiciacum”, wówczas opracowywanej. Teza, rzecz jasna, została doprecyzowana później i uściślona, ale podstawowa intuicja jest tam już obecna.

Każdy wie, że dusza jest formą ciała i że ciało bez swej formy jest zwłokami. Paweł VI jest „zwłokami” Papieża, pozbawionym władzy… Naturalnie, ojca Guérard nie zaproszono już więcej, by głosił kazania w kościele św. Mikołaja! A za powtórzenie tych samych rzeczy podczas rekolekcyj w Econe został odesłany z seminarium abpa Lefebvre’a dwa miesiące później. Tak, doprawdy, drogie w oczach Pańskich jest świadectwo jego wiernych.

Sodalitium

środa, 10 lutego 2021

Wywiad z biskupem Guérard des Lauriers OP (1987 rok)

         Poniższy wywiad opublikowany został w maju 1987 w piśmie Instytutu Matki Dobrej Rady „Sodalitium” (nr 13). Przeprowadzony został z biskupem Michałem Ludwikiem Guérard des Lauriers OP, dominikańskim teologiem, którego wkład w powstanie katolickiego oporu przeciwko doktrynom i reformom Soboru Watykańskiego II jest pierwszorzędny. On to był głównym autorem Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, którą przedstawili Pawłowi VI kardynałowie Ottaviani i Bacci. On był jednym z pierwszych trzech duchownych, którzy publicznie oświadczyli, iż nigdy nie odprawią „zreformowanego obrządku” (obok o. Calmela OP i ks. Dulaca). On wreszcie opracował najlepsze teologiczne wyjaśnienie kwestii Autorytetu w Kościele w dobie posoborowej, który stanowi jeden z tematów poniższego tekstu.

poniedziałek, 8 lutego 2021

Opoka Kościoła Chrystusowego

 Znalezione obrazy dla zapytania: papież przedsoborowy

              Dzieła rąk Bożych są w sobie czymś idealnym, wzniosłym i trwałym, żadna potęga piekielna, czy burza ludzkiej przewrotności nie potrafi ich zniszczyć. Do najwznioślejszych dzieł Bożych należy bez wątpienia religia katolicka, ten żywy i prawdziwy węzeł łączności serca człowieka z Bogiem, a zadzierzgnięty przez Jezusa.

Chrystus, zakładając Kościół, chciał, by ta instytucja była jedną i trwałą. – Ma być – powiedział Jezus – "jedna Owczarnia i jeden pasterz"; – to znak jedności Kościoła, którego zadaniem jest wieść ludy do Boga poprzez wszystkie wieki; – stąd jego trwałość.

Jedność i trwałość Kościoła oparł Chrystus na widzialnym autorytecie – Piotrze, którego ustanowił filarem, fundamentem i ostoją założonej przez Siebie religii.

"Piotrze, – mówi Jezus do jednego ze Swych Apostołów – a ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka (skała): a na tej opoce zbuduję Kościół mój: a bramy piekielne nie zwyciężą go" (Mt. 16, 18).

niedziela, 7 lutego 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 8.2. AD 2021 - 14.2 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

8.II. św. Jana z Maty

Poniedziałek - Msza św. o godz.18.30


9.II. św. Cyryla Aleks.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


10.II.  św. Scholastyki

Środa - Msza św. o godz. 6.40

piątek, 5 lutego 2021

Kto uznaje "Sobór Watykański II" ten jest poza Kościołem katolickim

 

              Kilka dni temu pan Jerzy Bergoglio (szerzej znany pod pseudonimem "Franciszek") powiedział w swej mowie do przedstawicieli „biura katechetycznego Konferencji Episkopatu Włoch”, że „Ci, którzy krytykują Sobór Watykański II lub go nie przestrzegają, są poza Kościołem”. Bergoglio wyraził się w tym przypadku bardzo jasno i wyraźnie: „Albo pozostajesz z Kościołem i postępujesz zgodnie z Soborem Watykańskim II albo, jeśli interpretujesz Sobór na swój sposób, nie jesteś w Kościele. Nie wolno negocjować z Soborem”. Bergoglio tym samym podkreślił, że "Sobór Watykański II" jest nauką oficjalnego "Magisterium Kościoła", której nie wolno lekceważyć. "Franciszek" zaapelował do przedstawicieli "Konferencji Episkopatu Włoch", by nie szli na żadne ustępstwa wobec tych, którzy próbują przedstawiać taką katechezę, która nie jest zgodna z tym "Magisterium Kościoła".

środa, 3 lutego 2021

ks. Rafał Trytek: 15-lecie Deklaracji doktrynalnej

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            2 lutego A.D. 2006 wydałem oświadczenie o charakterze doktrynalnym w którym poświadczyłem prawdy katolickie negowane, lub przynajmniej zaciemnione we "fraternitas sacerdotalis sancti Pii Decimi", do której aż do wtedy należałem. Przez ostatnie 15 lat rozwój "lefebvryzmu" potwierdził moją słuszną krytykę pod jego adresem. Pozostając wdzięcznym za to co w mojej formacji seminaryjnej było dobre i katolickie, dziękuję Bogu i Matce Bożej Królowej Polski, że pozwolili mi wyznawać rzymski katolicyzm bez umniejszeń i strachu przed mówieniem pełni prawdy, zwalczać modernizm tak jak na to zasługuje- bez litości, i odnaleźć rodzinę duchową, dla której święty Pius X jest autentyczną latarnią Wiary wśród mroków herezji, a nie tylko usprawiedliwieniem do akceptacji błędów pod pozorem roztropności i umiarkowania.

 
Laus Deo Virginique Matri!
ks. Rafał Trytek 

poniedziałek, 1 lutego 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY

Pierwsza okładka "Rycerza Niepokalanej"... - Wydawnictwo Ojców  Franciszkanów Niepokalanów | Facebook 

               Życie o. Maksymiliana i braci franciszkańskiej z nim związanej jest bardzo skromne. Symbolizuje to wydarzenie, kiedy brat towarzyszący o. Maksymilianowi w Nagasaki, musi pożyczać od Niego jedyne buty, aby móc udać się w nich na zakupy. "Święte ubóstwo naszym bogactwem" głosi o. Kolbe. O. Maksymilian pisze iż: "Nie ma złych ludzi. Są biedni, zagubieni, siedzący w mroku i cieniu śmierci. Nie znają Niepokalanej. Nie znają jej Syna. Dla nich właśnie tutaj jesteśmy. Musimy dotrzeć do ich dusz, umysłów i serc. Musimy uczyć słowem i przykładem życia. Musimy ich oświecać miłością. Oświecenie będzie prowadziło do nawrócenia. Nawrócenie do otwarcia na Miłość Najwyższą". O. Maksymilian miał wielkie plany dotyczące zbawienia biednych dusz - koncepcja stworzenia rozgłośni radiowej i studia telewizyjnego. Dniem codziennym wypełnionym realizacją celów Rycerstwa Niepokalanej. Zabiegami o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, zwłaszcza zaś masonów i Żydów. Żywot o. Kolbe przepełniony jest Modlitwą – "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami".

niedziela, 31 stycznia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.2. AD 2021 - 7.2 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.II. św. Ignacego BM

Poniedziałek - Msza św.o godz.7.20


2.II. M.B.Gromnicznej

Wtorek - Msza św.o godz. 18.30


3.II. św. Błażeja BM

Środa - Msza św.o godz. 7.20

piątek, 29 stycznia 2021

ks. R.Trytek: Kolejne problemy katolików

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

      Pan Ralf Karlsen (w trzecim zakonie franciszkańskim brat Franciszek-Maria) ma jak się okazuje nie tylko raka żołądka, ale również przerzuty na trzustkę, wątrobę i płuca. Oznacza to, że ma przed sobą kilka miesięcy życia.

Z kolei jedna z wiernych dusz z Polski ma problemy innego rodzaju: https://zrzutka.pl/7z3g37

Bóg zapłać za modlitwę i wszelką pomoc!

Z kapłańskim błogosławieństwem,
ks. R.Trytek

środa, 27 stycznia 2021

JE x. Bp. Donald Sanborn: Rodzina katolicka przeciw naturalistycznej

About – Bp. Sanborn's Blog 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

              Rodzina jest maleńkim społeczeństwem jednostek, które łączy ze sobą małżeństwo i naturalne pokolenia. Rodzina jest oczywiście stworzona przez Boga, ponieważ wszystkie jej elementy składowe są stworzone przez Boga. Powinien to być mężczyzna i kobieta. Powinni zawrzeć małżeństwo na całe życie. Powinni rodzić i wychowywać dzieci. Ta ciasno zwarta jednostka nie jest jedynie zlepkiem ludzi jak kupa kamieni, ale uporządkowanym społeczeństwem, w którym obowiązuje prawo i posłuszeństwo. Ojciec i mąż jest głową rodziny, a pozostali członkowie podlegają mu i są mu posłuszni. Obowiązkiem ojca jest doprowadzenie rodziny do właściwych celów, zarówno tego naturalnego, którym jest utrzymanie, jak i nadprzyrodzonego, którym jest życie wieczne i wszystkiego, co jest z tym związane.

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Bp dr Tihamér Tóth: Świat bez Chrystusa - światem bez porządku!

 

         Tragiczne są dzieje ludzkości. Jeśli się nam dobrze powodzi, nie znamy miary używania, jeśli nas spotykają klęski, opadamy bezwładnie. Jeśli nastał dłuższy okres spokoju i ładu społecznego, kiedy mogłaby się pomyślnie rozwijać praca, nauka, sztuka, architektura, wtenczas pycha, samolubstwo, egoizm rozsadza serca i umysły, zapominamy o Bogu, moralności.


Czy było kiedykolwiek tylu uczonych, ilu jest dziś? Czy było tyle książek, odkryć, czy stała tak wysoko nauka, jak dziś? A jednak w każdej dziedzinie zdobyczy ludzkich panuje okropny chaos! Mamy telefony, radia, pociągi, samoloty, pokonaliśmy przestrzeń i czas, ale nigdy nie było tyle nieporozumień między narodami, jak dziś, tyle daremnych konferencji, posiedzeń, takich sprzeczności, dezorientacji, bezradności, jak dziś. Nigdy nie było tak olbrzymiej produkcji, tylu surowców i energii ludzkiej, takiego mnóstwa zapasów - a jednak świat narzeka na bezrobocie i nędzę!

niedziela, 24 stycznia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.1. AD 2021 - 31.1 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

27.I. św. Jana Chryzostoma

Środa - Msza św.o godz. 18.30


28.I .św. Piotra Nolasko

Czwartek - Msza św.o godz.7.20


29.I. św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy katolickich

Piątek - Msza św. o godz. 7.20

czwartek, 21 stycznia 2021

x. Rafał Trytek: Prośba o modlitwę za chorego

  

            Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę za naszego wiernego ze Szwecji, Pana Ralfa Karlsena, ciężko chorego na raka żołądka. W Jego domu znajduje się oratorium św. Kolety. Niestety nie jest w tej chwili możliwe udzielenie mu sakramentów świętych ze względu na reżim sanitarny".

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek

środa, 20 stycznia 2021

Judaizm wobec Chrześcijaństwa - odczyt x. prof. dr Eugeniusza Dąbrowskiego

  

          Kwestia żydowska jest dziś jedną ze spraw najaktualniejszych i dlatego wzbudził wielkie zainteresowanie odczyt ks. dra Eugeniusza Dąbrowskiego, profesora Seminarium Duchownego i docenta Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Przyczyny negatywne stanowiska judaizmu do chrześcijaństwa", wygłoszony w Warszawie w sali Theologicum, w ramach Tygodnia Filozoficzno-Moralnego, zorganizowanego przez Studium Filozoficzno-Religijne S. Uniwersytetu Warszawskiego.

     Szanowny Prelegent, ostrożny w sądach, operując materiałem ściśle naukowym, starał się znaleźć źródło wrogiego stosunku judaizmu do nauki Jezusa Chrystusa i nie dał się ani na chwilę zwieść z obranej drogi na niepewne manowce modnych teoryj...

     Negatywny stosunek Żydów do Chrystusa Pana i Jego nauki datuje się od pierwszej chwili rozpoczęcia działalności publicznej przez Zbawiciela. Ten stan rzeczy nie uległ zmianie i po Jego śmierci i Wniebowstąpieniu. Gdy poganie tłumnie przyjmowali chrześcijaństwo – zaledwie garść Żydów, przeważnie w Jerozolimie, nawróciła się, stanowiąc owczarnię św. Jakuba. Około roku 66 Żydzi ci opuścili Jerozolimę, przenosząc się do Pelli w Zajordanii, gdzie i ślad po nich zaginął. Późniejsi chrześcijanie w Judei – to nawróceni Grecy i Rzymianie.

niedziela, 17 stycznia 2021

Ścienny ‚Kalendarz katolicki’ AD 2021 (ostatnie egzemplarze)

 

               Prezentujemy Państwu z największą radością w całkowicie nowej odsłonie – ścienny ‚Kalendarz katolicki’ na Rok Pański 2021 z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym według Missale Romanum 1920 (z późniejszymi zmianami aż do 1954 r. – bez zmian poczynionych przez komisję liturgiczną Hannibala Bugniniego). Kalendarz wydany został przez Redakcję Pisma „Myśl Katolicka – Organ Katolików Świeckich”, we współpracy i z pomocą Redakcji Pisma „Katolik – Głos Katolickiej Tradycji”. Przy tworzeniu niniejszego kalendarza korzystaliśmy przede wszystkim z nieocenionego „Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych” o. G. Lefebvre’a OSB, w tłumaczeniu oo. Benedyktynów tynieckich z 1949 r. oraz innych źródeł, jak również z rady i pomocy Wielebnego xiędza Rafała Trytka ICR, duszpasterza wiernych Rzymskich Katolików integralnych w Polsce.

piątek, 15 stycznia 2021

Św. Pius X o prawdziwym ekumenizmie

 

         Trzeba stale pamiętać, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Święty Pius X słusznie mówi nam o prawdziwym ekumenizmie: 

„Prawdziwy ekumenizm, prawdziwa miłość do tych, którzy są w błędzie, to pokazywanie im całej prawdy i modlenie się za nich – a nie „z” nimi  aby nawrócili się na prawdziwą Wiarę, jak modli się cały Święty Kościół w świętej Liturgii Wielkiego Piątku: 

Modlimy się również za heretyków i schizmatyków, aby Bóg, nasz Pan, odsunął ich od wszystkich ich błędów i zechciał zwrócić ich Świętej Matce Kościołowi Katolickiemu i Apostolskiemu. Modlimy się również za wiarołomnych żydów; aby nasz Pan Bóg mógł zdjąć zasłonę z ich serc i oni także rozpoznali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się również za pogan, aby Bóg Wszechmogący usunął niegodziwość z ich serc; i porzucając swoich bożków, zwrócili się do prawdziwego i żywego Boga oraz do Jego jedynego Syna i naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2021/01/sw-pius-x-o-prawdziwym-ekumenizmie.html

środa, 13 stycznia 2021

Leon XIII. Exeunte iam anno – O świętym kształtowaniu życia

Rozmowa szatana z Chrystusem w wizji papieża Leona XIII - Bezale.pl 

         Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i do wszystkich wiernych będących w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską!

Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

Stałość religijności

W kończącym się roku, w którym dzięki szczególnemu darowi i dobroci boskiej przeżyliśmy bezpiecznie 50 rok kapłaństwa, bezwiednie cofamy się myślą do ubiegłych miesięcy i wielce radujemy się wspomnieniem tego okresu. Są ku temu powody. Oto bowiem wydarzenie dotyczące Nas prywatnie i nie będące w sobie czymś wielkim ani uderzającym nowością pobudziło ludzi do tak niezwykłego wysiłku, tak widocznych wyrazów radości i uroczystych gratulacji, że nie można było życzyć sobie więcej.

poniedziałek, 11 stycznia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.1. AD 2021 - 17.1 AD 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

12.I. w oktawie

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


13.I. Chrzest Pański

Środa - Msze św.o godz. 7.20


14.I. św. Hilarego

Czwartek - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 10 stycznia 2021

Ksiądz August Czartoryski - książę, który ukochał polską młodzież

 

               Od 31 stycznia do 31 maja 1883 r. ks Jan Bosko przemierzał Francję, szukając wszędzie dobrodziejów i środków materialnych na utrzymanie i rozwój swoich dziel: szkół różnego typu, internatów, oratoriów (świetlic dla dzieci i młodzieży). 18 maja przyjął zaproszenie księcia Władysława Czartoryskiego. Tego dnia odprawił mszę św. w Hotelu Lambert, emigracyjnej siedzibie Czartoryskich. Do Mszy św. służyli mu książę Władysław (55 lat) i najstarszy jego syn August (25 lat). Po mszy św. August poprosił ks. Bosko o prywatną rozmowę. Ksiądz Bosko spojrzał z zadumą na smukłego i szczupłego księcia i powiedział: "Od dawna pragnąłem poznać księcia".

Rodzina Czartoryskich

Po śmierci króla Sobieskiego (1696), który był głównym bohaterem victorii wiedeńskiej i pogromu Turków, najbardziej liczącymi się w Polsce rodzinami byli Potoccy i Czartoryscy. Pradziad, Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich był - po śmierci Augusta III Sasa - pierwszym kandydatem do tronu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W konkurencji ubiegł go wprawdzie Stanisław Poniatowski, ale syn generała, Adam Jerzy, obwołany został w Paryżu królem de facto, nie tylko przez polską emigrację. Działania wielkiego dziadka i ojca przejął następny potomek Familii, Władysław. Był jednym z pierwszych doradców Napoleona III, kontynuatorem polityki Hotelu Lambert, twórcą Le Bureau des Affaires Polonaises, "Adampolu" i "Biblioteki Polskiej" w Paryżu, inicjatorem i fundatorem Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

piątek, 8 stycznia 2021

x. Rafał Trytek: Intencja na styczeń

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

W miesiącu styczniu prosimy o: ocalenie Polski przed duchową i
fizyczną zagładą.

Zadanie to codzienna litania do Najświętszego Imienia Jezus.

środa, 6 stycznia 2021

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

 

6 STYCZNIA
ŚWIĘTO OBJAWIENIA
(Trzech Króli)
STACJA U ŚW. PIOTRA

Ryt zdwoj. I kl. z okt. uprz.   Szaty białe

   Święto Objawienia (po grecku Epifaneja) o ile nam wiadomo, powstało w III wieku, Na wschodzie, gdzie obchodzono uroczystość Bożego Narodzenia 6-go stycznia, jako pamiątkę zjawienia się Boga na ziemi. To święto przedostało się na zachód pod koniec IV wieku, stanowiąc w ten sposób ukoronowanie tego okresu poświęconego Tajemnicy Wcielenia. Myślą przewodnią jest objawienie Boga, który stał się widzialnym nie tylko dla Żydów, lecz i dla pogan.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Ks. Biskup Bougaud: Próżne zarzuty przeciw nieomylności papieskiej. — Szczęśliwe wyniki orzeczenia

ROZDZIAŁ SZÓSTY.

Próżne zarzuty przeciw nieomylności papieskiej. — Szczęśliwe wyniki orzeczenia.

 
        Chociaż rozpocząłem zawód mój kapłański, jak to widzą moi przyjaciele i liczni uczniowie z lat 1846 - 1852, od nauczania zasad powyżej wyłożonych, i nie przestałem odtąd wyznawać ich publicznie i prywatnie,—nie jestem wcale z tych, którzy dziwią się gorącym sporom, wywołanym przez owe zasady tak przed soborem, jak i po nim. Nie zaliczam się nawet do tych, którzy nad tymi sporami ubolewali.


 Cóżby powiedzieli nieprzyjaciele Kościoła, gdyby zagadnienia takiej wagi, sięgające głębin Chrystjanizmu, kwestje tak palące, mogły być rozstrzygane bez wzruszenia i sporu? Rzekliby, że zabrakło mu swobody i dzielności umysłowej. Kiedy przeciwnie gorącość rozpraw przed wyrokiem, w połączeniu z jednozgodnem temuż poddaniu się, skoro został ogłoszony, jest jednym ze wspaniałych widowisk tego wieku i nowym dowodem piękności i boskości Kościoła.

niedziela, 3 stycznia 2021

piątek, 1 stycznia 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA STYCZEŃ

 

O. Maksymilian tłumaczy, co łączy Serce Jezusowe i Niepokalaną.

      "Tak, bo mówiąc językiem ludzkim, Serce Boże podobne jest sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli które z dzieci co zawini, musi je ojciec ukarać, bo tak wymaga sprawiedliwość, a nawet sama miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono na to sobie zasłużyło i chciałby mieć jakiś  powód  dostateczny, by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego powodu, byłoby to rozzuchwalać winowajcę. Ale chciałby, żeby przecież ktoś się wstawił za nim i tak i sprawiedliwości, i tkliwej miłości stało się zadość.
Otóż gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad świętych i aniołów  świętszą, tę, której niczego odmówić nie potrafi jako  najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi.