STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 31 sierpnia 2018

Św. Augustyn z Hippony: Czymże więc jesteś, Boże mój?

Znalezione obrazy dla zapytania Św. Augustyn z Hippony        Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? O najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.

środa, 29 sierpnia 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 2

Podobny obraz 
 
Druga Teza. Błędny jest pogląd, że ateizm jest jedynym realnym i prawdziwym poglądem niezaślepionym fantazjami, fikcją czy mitologią.

Dowód. Wszyscy znamy pierwszy wielki wybuch, no nie? To taka odpowiedź na pytanie: “Czemu jest coś zamiast niczego?”. To pomysł, że nie było nic, błysnęło i – buum! – coś jest! Czas, materia i przestrzeń, wszystko stało się ciałem w wielkim kosmicznym błysku kilkanaście milionów lat temu. Żadnego stopniowego rozwoju, bez form przejściowych, po prostu zerojedynkowa zmiana – nie ma, i jest.

2 Dowód. Pierwszy teoretyczny wielki wybuch dał nam jedynie materię i energię. Nawet nie odnosi się to do początków życia. Skąd więc wziąć życie z nie-życia? Jak powstało życie? No patrz, pomysł, że coś pochodzi z niczego. Gdzie są dowody? No cóż, chyba potrzebujemy kolejnego przeskoku w wiarę w coś-z-niczego. Coś na miarę biologicznego, drugiego wielkiego wybuchu. W obliczu wszystkich osłupiających postępów, jakie osiągnęliśmy w fizyce, biologii i chemii przez ostatnie 100 lat – wciąż nie jesteśmy nawet o krok bliżej w kierunku stworzenia życia z niczego. To znaczy, pewnie!, wiemy wiele o tym, jak manipulować formami życia, jak dodawać i odejmować materiał genetyczny, nawet obrazujemy ludzki genom, ale wciąż nie mamy pojęcia jak dosłownie stworzyć życie z martwej materii.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.08 - 02.09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
27. VIII. Przeniesienie relikwii św.Kazimierza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


28. VIII . Świętego Ojca Augustyna

Wtorek - Msza św. godz. 7: 2029 VIII Ścięcie św.Jana Chrzciciela

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

niedziela, 26 sierpnia 2018

Ks. Rafał Trytek: Kazanie na XIV Niedzielę po Zielonych Świątkach wygłoszone w dn.26 VIII AD 2018 (Kraków)


Najświętsza Maryjo Panno Częstochowska, módl się za nami!


Obraz może zawierać: tekst 

         "Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest pełna tajemnic. Historycy twierdzą, że jest to ikona bałkańska z wczesnego średniowiecza. 

Natomiast tradycja i zachowane pisma wyraźnie wskazują, że autorem cudownego obrazu był św. Łukasz ewangelista, a obraz został namalowany na stole, przy którym jadała Święta Rodzina. Napis umieszczony z tyłu malowidła głosi: ,,MENSA MARIANA POTISSIMA DOMUS NAZARAEAE SVPELLEX”, co oznacza ,,Stół Maryjny, najprzedniejszy przedmiot Domu w Nazarecie”. 

Informacje o tym, że św. Łukasz był malarzem ikon znajdujemy w pismach Teodora Lektora, wspomina też o tym św. Tomasz z Akwinu w Summie Teologicznej."

piątek, 24 sierpnia 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.1


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?

1.     Teza. Wielu ludzi sądzi, że wiara i rozum są przeciwieństwami, że wiara w Boga i logiczne myślenie są jak olej i woda, że nie da się ich pogodzić. Mylą się. Wiara w Boga jest znacznie bardziej racjonalna niż ateizm. Logika może pokazać, że istnieje Bóg. Jeśli spojrzysz na wszechświat ze zdrowym rozsądkiem i otwartym umysłem, przekonasz się, że jest pełen boskich odcisków palców.

                  Argument. Dobrym miejscem na początek jest argument św. Tomasza z Akwinu, wielkiego XIII-wiecznego filozofa i teologa. Argument zaczyna się od niezbyt zaskakującej obserwacji, że rzeczy się poruszają. Ale nic się nie porusza bez powodu. Coś musi powodować ten ruch. Cokolwiek to spowodowało, musi być spowodowane czymś innym i tak dalej. Tylko że ten łańcuch przyczynowy nie może cofać się w nieskończoność. Musi mieć początek. Musi istnieć niewzruszony Poruszyciel, aby rozpocząć cały ruch we wszechświecie: pierwsze domino, aby rozpocząć ruch całego łańcucha, ponieważ materia sama z siebie nigdy się nie porusza.

środa, 22 sierpnia 2018

Oświecił serca Polaków światłem wiary

Św. Jacek Odrowąż
         "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką". Stwórca wszechświata na początku tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód. I rzekł: "Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość". I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana. 

Imię Jacek wywodzi się ze słowa hiacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hiacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie, Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę, był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy, o blasku czerwieni, jest podobny do złota i jak złoto trwały. Tak i błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia. 

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

piątek, 17 sierpnia 2018

Dom Marcela Lefebvre'a a CMRI

Zdjęcie użytkownika Radio Spada.
fot. Loris Zamperoni

      Trzech amerykańskich księży odwiedziło ks. Floriana Abrahamowicza w Domu Marcela Lefebvre'a: ks. Philip Davis, ks. Carlos Borja i ks. Johannes Heyne (wszyscy trzej z CMRI- Kongregacji Maryi Niepokalanej Królowej). Gratulujemy Księdzu tej ważnej wizyty, która wzmacnia kontakty pomiędzy Domem Marcela Lefebvre'a a Kongregacją Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI).

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.08 - 19.08 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

13. VIII.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18: 30


14. VIII .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 2015 VIII. Wniebowzięcie N.M.P.

Środa - Msza św. o godz. 10: 00

piątek, 10 sierpnia 2018

Święcenia diakonatu księdza Bernarda Langlet, udzielone przez Mons. Geerta Stuyvera w kaplicy w Raveau 08.05. AD. 2018.


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.

       Don Bernard należy do przykładnej rodziny katolickiej wiernej od samego początku Mons. Michel Guerard des Lauriers. Rodzice Księdza Bernarda mają dziesięcioro dzieci (w tym Wielebnego Księdza oraz dwie siostry zakonne należące do Instytutu Matki Dobrej Rady we Włoszech). 

Przez dziesięciolecia w niedzielę rodzice i wszystkie dzieci przez parę godzin podróżowali, aby uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej, często również uczestniczyli w rekolekcjach, dzięki czemu wzrastali w mocy Bożej z pomocą duchowieństwa.

Duże rodziny katolickie, Msze święte bez kompromisu z „una cum”, kapłaństwo i powołania zakonne dla uświęcenia nowych rodzin katolickich, które to z kolei będą fundamentem nowych powołań - to jest droga do naśladowania dla królestwa Chrystusa przeciwko modernizmowi i laicyzmowi.
x. Ugo Carandino


środa, 8 sierpnia 2018

Francja: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.
      Raveau (Francja), 5.VIII. 2018: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu ks. Bernardowi Langletowi. 

Módlmy się za nowego diakona (brata dwóch sióstr z Instytutu Matki Dobrej Rady) oraz za powołania kapłańskie i zakonne.


poniedziałek, 6 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 06.08 - 12.08 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
6. VIII. Przemienienie Pańskie

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


7. VIII. św. Kajetana

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 


8 VIII. św. Cyriaka

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 3 sierpnia 2018

środa, 1 sierpnia 2018

Ks. Rafał Trytek: Komunikat ws. bierzmowania


Znalezione obrazy dla zapytania bp Sanborn
        Ks. Bp Donald J. Sanborn z powodu operacji nie przyjedzie w sierpniu do Polski.

Obiecał jednak, że zrobi to w najbliższym czasie, dlatego kandydaci do bierzmowania  powinni dalej się przygotowywać do godnego przyjęcia sakramentu.

Proszę o modlitwę za Jego Ekscelencję .

ks. Rafał Trytek