STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 31 stycznia 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy, wygłoszone 28 stycznia 2018 r. w Krakowie (wersja tekstowa)


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

       Jeszcze nie skończył się całkiem okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się Przedpoście – okres przygotowawczy do Wielkiego Postu. Moderniści nie mają Przedpościa, wyrzucili je. Paweł VI - nazywany przez niektórych papieżem, on wyrzucił Przedpoście. Dlaczego zatem Przedpoście ma takie wielkie znaczenie? Otóż dlatego, że jest to czas przed postem, który jednocześnie jest już takim czasem, który służy większej, głębszej refleksji w przygotowaniu się na duchową walkę i na duchową pracę. Zarówno lekcja jak i Ewangelia wzywają nas do ciężkiej pracy. W lekcji czytamy piękny, wspaniały opis Św. Pawła, który przyrównuje życie chrześcijanina do zawodnika, do sportowca, który ma ciężko pracować po to by zdobyć wieniec nieprzemijalny, wieniec chwały. By tego dokonać trzeba karcić swoje ciało – mówi Św. Paweł. Karcić swoje ciało. Czemu mamy karcić swoje ciało? Czemu to ciało jest winne? Otóż jest ono obarczone skutkami grzechu pierworodnego. Jeśli ciała karcić nie będziemy, to będzie ono robiło co chce, będzie nami rządziło.

poniedziałek, 29 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.01.2018 - 04.02.2018


29 .I .


Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20

30.I.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
 
31.I .

Środa - Msza św. o godz. 7:20

1.II .

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20

2.II Święto Matki Boskiej Gromnicznej - Święto Oczyszczenia Maryi Panny

Piątek - Msza św. o godz. 7:20

Msza św. uroczysta z poświęceniem świec o godz. 18:30


3.II .

Sobota - Msza św. o godz. 7:20

4.II

Niedziela - Msza o godz . 10:00

piątek, 26 stycznia 2018

Ks.Rafał Trytek: kazanie na III Niedzielę po Objawieniu wygłoszone w dniu 21.I AD 2018 w Krakowie (wersja tekstowa)

Zdjęcie użytkownika Tenete Traditiones.
Umiłowani w Chrystusie!

      U Św.Mateusza czytamy o dwóch cudach , które uczynił Pan Jezus:pierwszy cud to jest uleczenie z trądu.Prawo mojżeszowe nakazywało złożenie darów z powodu oczyszczenia i to Pan Jezus nakazuje oczyszczonemu z trądu.Trąd był uważany nie tylko za chorobę, ale coś co wynika z grzechu.Drugi cud, w którym Pan Jezus uzdrowił.Wykorzystał tenże cud Pan Jezus by pochwalić wiarę onego setnika i zapowiedział,że będzie wielu,którzy przyjdą ze wschodu i zachodu,którzy będą razem z Abrahamem ,Izaakiem,Jakubem cieszyć się Królestwem Bożym.Abraham,Izaak i Jakub byli wybranymi Starego Testamentu i choć są oni, czy byli fizycznie przodkami Żydów to jednak najważniejsze było to, że byli tymi którzy uwierzyli.Ta sukcesja wiary jest ważniejsza niż sukcesja pochodzenia. 

środa, 24 stycznia 2018

poniedziałek, 22 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.01.2018 - 28.01.201822 .I . śś Wincentego i Anatazego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


23.I. św.Rajmunda z Penafort

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
24 stycznia (środa); 25 stycznia (czwartek); 26 stycznia (piątek)  2018 Mszy św. nie będzie


27 .I . św. Jana Chryzostoma


Sobota - Msza św. o godz. 19:00

28.I.

Niedziela Siedemdziesiątnicy- Msza o godz . 10:00

środa, 17 stycznia 2018

16. rocznica sakry biskupiej JE x. Bpa Gerarda Jana Stuyvera

  16 stycznia AD 2002 - 16 stycznia AD 2018  
  
        JE x. biskup Geert (Gerard) Jan Stuyver urodził się w 1964 r. w rodzinie wielodzietnej we Flandrii. Jego stryjem był śp. x. Walery Stuyver, który już od lat siedemdziesiątych sprawował Msze Święte trydenckie w opozycji do modernistycznej „hierarchii”. W 1990 r. Geert Stuyver wstąpił do seminarium kapłańskiego Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady w Verrua Savoia (Piemont). W 1996 r. został wyświęcony na kapłana przez JE x. biskupa Roberta Fidelisa McKennę i rozpoczął apostolat na ojczystej ziemi flamandzkiej. W styczniu 2002 r. bp McKenna udzielił mu sakry biskupiej. W ciągu kolejnej dekady biskup Stuyver złożył wizyty apostolskie w wielu krajach Europy, a także w obu Amerykach.

Źródło: Legitymizm.pl (portal Organizacji Monarchistów Polskich).

poniedziałek, 15 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.01.2018 - 21.01.2018


15 .I .

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30

 
16.I . św. Marcelego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
 

17 .I . św. Antoniego


Środa - Msza św. o godz. 7:20


piątek, 12 stycznia 2018

O nieomylności Papieskiej i herezji lefebryzmu


       Papież jest nieomylnym nauczycielem całego Kościoła Powszechnego w sprawach wiary i moralności. Jest pierwszą regułą Wiary, czyli głównym wykładającym prawdy objawione oraz te, które z objawionych wynikają. Posłuszeństwo nauczaniu Papieża jest konieczne do zbawienia. Tak stale naucza Kościół.
Twierdzenie, że Papież może się mylić w ww. materii i że w takim wypadku wierni mogą pouczać Papieża oraz być temu nauczaniu nieposłuszni, jest więc nie tylko absurdalne, ale także niezgodne z katolicką wiarą. Określało się je w przeszłości mianem jansenizmu i gallikanizmu, natomiast współcześnie - lefebvryzmu.

środa, 10 stycznia 2018

LEON X - EXSURGE DOMINE - Potępienie błędów Marcina Lutra

Znalezione obrazy dla zapytania leon X 

Leon X. Exsurge Domine – Potępienie błędów Marcina Lutra

     Powstań, Panie, i osądź sprawę swoją, miej w pamięci karę dla tych, którzy nieustannie pełni są głupoty. Wysłuchaj, Panie, nasze modlitwy, bo lisy nadciągnęły, aby spustoszyć winnicę, której prasy sam jedynie wytłaczasz.

Panie, przed Twoim wniebowstąpieniem do Twego Ojca powierzyłeś troskę, kierownictwo i zarząd nad nią św. Piotrowi (który jest jej głową i Twoim wikariuszem), i jego następcom, bo ona jest obrazem Kościoła triumfującego. Dzik leśny stara się ją zniszczyć, a wszelka dzika bestia żywi się w niej.

Powstań, św. Piotrze, i wypełniaj wspomniany wyżej urząd pasterski, który został ci przekazany od Boga, zważaj na sprawę świętego Kościoła Rzymskiego, który jest matką wszystkich kościołów i nauczycielką wiary, na sprawę Kościoła, który uświęciłeś swoją krwią z Bożego polecenia.
 
Stosownie do twego ostrzeżenia, oto przeciwko temu Kościołowi podnoszą się kłamliwi nauczyciele, ustanawiają niszczące sekty i sprowadzają na siebie niechybną klęskę. Ich języki są jak ogień, złem nieustającym, pełnym śmiertelnego jadu, a występują z gorzkim zapałem, w duchu zwady, chełpliwi i kłamcy wobec prawdy.
 
Pawle, ty także powstań, o to Cię prosimy, bo jak Piotr rozjaśniałeś Kościół światłem twej nauki i męczeństwa, a dziś przychodzi nowy Porfiriusz, który jak jego poprzednik zwalczał świętych apostołów, tak dziś występuje przeciwko świętym pasterzom rzymskim, Naszym poprzednikom. Zwalcza ich, zamiast zanosić do nich prośby, wbrew twemu nauczaniu, ma czelność ich atakować, ranić i obrażać, gdy upada jego sprawa. Stał się podobnym do heretyków, dla których – wedle słów św. Hieronima – „ostatnią deską ratunku jest pluć jadem swego języka, gdy widzą, że sprawa zmierza do potępienia, a upadają w obelgi, gdy ich racje rozbito”. Powiedziałeś jednak, że muszą nadejść herezje, aby się okazało, kto jest wierny i muszą być zniszczone, gdy powstają, mocą Twej pomocy i pośrednictwa, aby nie wzrosły w potęgę jak wściekłe wilki.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 8.1.2018 - 14.1.2018


8 stycznia (poniedziałek) oraz 9 stycznia (wtorek) 2018 Mszy św. nie będzie

10 .I .

Środa - Msza św. o godz. 19:00

11. I

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20

12.I.

Piątek - Msza św. o godz. 7:20sobota, 6 stycznia 2018

Ks.Rafał Trytek: kazanie na Święto Trzech Króli wygłoszone w dn. 6 stycznia AD 2018 (Kraków)

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.6 STYCZNIA
ŚWIĘTO OBJAWIENIA
(Trzech Króli)
STACJA U ŚW. PIOTRA

Ryt zdwoj. I kl. z okt. uprz.   Szaty białe

   Święto Objawienia (po grecku Epifaneja) o ile nam wiadomo, powstało w III wieku, Na wschodzie, gdzie obchodzono uroczystość Bożego Narodzenia 6-go stycznia, jako pamiątkę zjawienia się Boga na ziemi. To święto przedostało się na zachód pod koniec IV wieku, stanowiąc w ten sposób ukoronowanie tego okresu poświęconego Tajemnicy Wcielenia. Myślą przewodnią jest objawienie Boga, który stał się widzialnym nie tylko dla Żydów, lecz i dla pogan.

piątek, 5 stycznia 2018

Sakra biskupia x. J. Selwaya odbędzie się 22 lutego AD 2018        W czwartek, 22 lutego 2018, w święto Stolicy Św. Piotra w Antiochii, J. Exc. x bp Donald Sanborn udzieli sakry biskupiej x. Józefowi Selwayowi, wyświęconemu na kapłana przez śp. bpa Roberta McKennę w 2001 roku, wicerektorowi Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA.
Uroczystość konsekracji nowego Biskupa odbędzie się w kościele seminaryjnym.

Współkonsekratorami będą J. Exc. x bp Daniel Dolan i J. Exc. x bp Gerard Stuyver.

środa, 3 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.I.2018 - 7.1.2018

1. I. Nowy Rok 

Poniedziałek - Msza św. o godz . 10:00


  2. I . Najświętszego Imienia Jezus

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


3 .I . Oktawa św. Jana

Środa - Msza św. o godz. 7:20
 
wtorek, 2 stycznia 2018

OGŁOSZENIE: zmiana formuły funkcjonowania strony "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

        Z dniem 2 stycznia Anno Domini 2018 jako Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji" zmieniamy formułę funkcjonowania strony z powodów reorganizacyjnych.
 
Posty, które do tej pory ukazywały się codziennie, publikowane będą w dni powszednie w poniedziałki, środy i piątki oraz w dzień Pański (niedziela) i Święta nakazane.

Ad maiorem Dei gloriam!