STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

"SODALITIUM": KAROL WOTJYŁA, EWOLUCJONIZM A MONOGENIZM


Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją 

            Dnia 22 października 1996 Jan Paweł II skierował przesłanie (po francusku) do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk z okazji 60 rocznicy jej założenia przez Piusa XI. Inspirując się pierwszym wybranym przez zgromadzenie tematem "Powstanie i pierwotna ewolucja życia'' (n. 1), Jan Paweł II przesłał zebranym, takie między innymi spostrzeżenia (por. L'Osservatore Romano wyd. pol., październik 1996, s. 6 w wersji francuskiej):

"Zanim podzielę się kilkoma refleksjami bezpośrednio dotyczącymi kwestii początków życia oraz ewolucji, pragnę przypomnieć, że Magisterium Kościoła, działając w ramach swoich kompetencji, wyrażało już opinię na te tematy. Przytoczę tu dwie wypowiedzi. W swej encyklice Humani generis (1950 r.) mój poprzednik Pius XII stwierdził, że nie ma sprzeczności między ewolucją a nauką wiary o człowieku i jego powołaniu, pod warunkiem, że nie zagubi się pewnych niezmiennych prawd" (n. 3). Przypomniawszy inny dokument (jedno ze swoich przemówień skierowane do tejże Akademii 31 października 1992 roku w sprawie Galileusza) Jan Paweł II kontynuuje:

niedziela, 30 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 31.08. AD 2020 - 6.09 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 1.IX. bł. Bronisławy

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


2.IX.św. Stefana

Środa-Msza św.o godz.7.203.IX.św.Piusa X - patrona walki z modernizmem

Czwartek - Msza św.o godz.7.20

środa, 26 sierpnia 2020

26.08.2020: Święto Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej


Święto Matki Bożej Częstochowskiej
       Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku.

 Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. 


Święto Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej - Częstochowskiej (Święto rytu zdwojonego (duplex) II klasy)
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski.
Niech z miłości Twojej słynie naród polski.
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

wtorek, 25 sierpnia 2020

15 sierpnia: x. Rafał Trytek - Wniebowzięta Królowa Polski.


 
        W sobotę 15 sierpnia A.D. 2020, w Święto Wniebowzięcia N.M.P., obchodziliśmy setną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. W oratoriach: warszawskim i krakowskim, po uroczystych mszach świętych odśpiewaliśmy Te Deum wraz z modlitwą dziękczynną, przepisaną reskryptem Stolicy Apostolskiej dla Polski, a pomieszczonym w rytuale katowickim (1927). Kontynuując Dziękczynienie, dołączamy prośbę o uwolnienie Polski od nowego bolszewizmu, czyli ideologii LGBT, oraz modernizmu, które plugawią nasze świątynie - od zewnątrz i wewnątrz. 

Boże błogosław Polsce!

ks. Rafał Trytek ICR

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.08. AD 2020 - 30.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu  

24.VIII. św. Bartłomieja Apostoła

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


25.VIII.św. Ludwika

Wtorek - Msza św.o godz.7.20


26.VIII.M.B. Jasnogórskiej

Środa - Msza św.o godz.7.20

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Mario Derksen: "Jako owce, nie mające pasterza". Sześćdziesiąt lat Sede vacante

"Jako owce, nie mające pasterza"

Sześćdziesiąt lat Sede vacante

Referat wygłoszony na Konferencji Fatimskiej 11 października 2018

MARIO DERKSEN, M.A.

––––––––

     Kiedy 9 października 1958 roku zmarł papież Pius XII, nikt nie mógł przewidzieć jakie nieszczęścia spadną na Kościół w nadchodzących latach. To, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat jest bezprecedensowe i gdyby komuś wówczas powiedziano, że w ciągu zaledwie kilku lat świat ujrzy rzekomy Kościół katolicki, który pogodził się z błędami współczesnego świata i przekształcił Mszę Świętą w protestanckie nabożeństwo, to by mu z pewnością nie uwierzył. Gdyby mu jeszcze powiedziano, że tak zwany "Kościół katolicki" w ciągu kilku następnych dekad będzie indoktrynował dzieci i dorosłych naturalizmem i tak zwanymi "prawami człowieka" oraz zaangażuje się w poszukiwanie prawdy wspólnie z heretykami, żydami, muzułmanami i poganami, to uznałby taką przepowiednię za szaloną.

niedziela, 9 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.08. AD 2020 - 16.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu10.VIII. św.Wawrzyńca

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


11.VIII. śś.Tyburcjusza i Zuzanny

Wtorek - Msza św.o godz.7.20


12.VIII. św.Klary

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 7 sierpnia 2020

wtorek, 4 sierpnia 2020

4 Sierpnia - Żywot świętego Dominika, założyciela zakonu


Znalezione obrazy dla zapytania św. Dominik guzman

  (żył około roku Pańskiego 1221)
        Wśród szczęku oręża i wypraw krzyżowców do Palestyny religijne wychowanie na Zachodzie było w niektórych krajach wielce zaniedbane, wskutek czego jak grzyby po deszczu wyrastały herezje, pełne ślepej nienawiści przeciw Kościołowi katolickiemu. 
W tym samym czasie dorastał w mieście Calarnega w Hiszpanii uzdolniony chłopiec Dominik, syn pobożnych rodziców, obrany przez Opatrzność, aby usunąć zgorszenie odszczepieństwa, a Kościołowi dodać nowego blasku i uświetnić go nowym triumfem. Pod troskliwą opieką matki i mądrym kierownictwem jej brata kapłana, przewyższył Dominik swych współuczniów i rówieśników czystością obyczajów i postępami w naukach. W czasie głodu rozdał pieniądze, jakie posiadał, sprzedał swą odzież i książki, aby żywić głodnych, a gdy go za to zganiono, tak się tłumaczył: "Na cóż mi martwe księgi, jeżeli bliźni moi z głodu umierają?" Sława jego pobożności tak się wkrótce rozeszła, że Diego, biskup Osmy, powołał go do Palencji na profesora Pisma świętego i mianował go podprzeorem kanoników. Nowo mianowany prałat wkrótce miał jednak przewyższyć nadzieje, jakie w nim pokładano.

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Nowy sierpniowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 8 (124)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 124. Sierpień 2020. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

niedziela, 2 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 3.08. AD 2020 - 9.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
3.VIII. Znalezienie Ciała św.Szczepana

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


4.VIII. św.Patriarchy Dominika

Wtorek - Msza św.o godz.7.20


5.VIII. M.B.Śnieżnej

Środa - Msza św.o godz.7.20