STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.12.2019 - 5.1 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 31.XII. św. Sylwestra

Wtorek - Msza św. o godz. 20:00


1. I. Nowy Rok

Środa - Msza św. o godz. 10:00


2.I. oktawa św. Szczepana

Czwartek - Msza św. o godz.7:20

piątek, 27 grudnia 2019

Nowy (42) numer pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

               Oddajemy do rąk Państwa czterdziesty drugi numer pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" podsumuwujący cały rok 2019.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji:

środa, 25 grudnia 2019

Kalendarz katolicki na 2020 rok Pański

           Pragniemy z największą radością poinformować, iż udało nam się wydać w tym roku już po raz kolejny, dla wszystkich polskich wiernych Katolików Rzymskich integralnych (wspólnie z Redakcją Pisma "Myśl Katolicka – Organ Katolików Świeckich", oraz we współpracy i z pomocą Redakcji Pisma "Katolik  – Głos Katolickiej Tradycji") kalendarz katolicki na 2020 rok Pański. Kalendarz ten jest w pełni oparty na nienaruszonej, autentycznie tradycyjnej, świętej liturgii katolickiej, tj. na podstawie Mszału Rzymskiego Św. Papieża Piusa V (którego w tym nadchodzącym roku będziemy obchodzić 450 - lecie) z uwzględnieniem rubryk Papieża Św. Piusa X z 1920 r., i późniejszymi zmianami aż do 1954 r. (bez zmian poczynionych przez komisję liturgiczną Hannibala Bugniniego). Przy tworzeniu niniejszego kalendarza korzystaliśmy przede wszystkim z nieocenionego "Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych" o. G. Lefebvre'a OSB, w tłumaczeniu oo. Benedyktynów tynieckich z 1949 r. oraz innych źródeł.

Jest to jednocześnie jedyny na chwilę obecną, w pełni katolicki i tradycyjny kalendarz, wydany w naszej Ojczyźnie z uwzględnieniem wszystkich świąt dla diecezyj polskich (zwłaszcza dla archidiecezyi krakowskiej, na terenie której znajduje się nasza kaplica), z którego wszyscy wierni katolicy w Polsce mogą bez obaw korzystać, nie narażając się przy tym na korzystanie ze "zreformowanych" kalendarzy (wg edycji 1962), promowanych przez indultowców i lefebrystów.

poniedziałek, 23 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.12.2019 - 29.12 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.XII.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24.XII. wigilia

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


25.XII . Boże Narodzenie
Msza św. o godz.0:00
Msza św. o godz.8:00
Msza św. o godz.10:00

piątek, 20 grudnia 2019

Mariusz Mądry: Una cum z modernistami?*

Znalezione obrazy dla zapytania una cum msza 
       Ostatnio głośno się zrobiło o tym, że już trzeci ksiądz ze Zgromadzenia Świętego Jana Bosko złożył ślub odprawiania Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, a więc po x. Jacku Bałembie. x. Michale Woźnickim, x Dariusz Kowalczyk jest kolejnym xiędzem, który zdecydował się na ten krok. i byłoby to piękne, gdyby nie jeden fakt, cała ta trójka odprawia tę Mszę w formule una cum (w łączności z modernistami - przyp. Redakcji "Katolika") . I tu właśnie pojawia się problem. Jeżeli cała ta trójka, a i reszta tzw. tradycjonalistów, łącznie z zwolennikami Bractwa Świętego Piusa X uznaje Tradycję Apostolską i otwarcie nazywa reformy tzw. Soboru Watykańskiego II jako niezgodne z Magisterium, wręcz heretyckie, a mówiąc wprost za modernistyczne, to jak godzą tę postawę z uznawaniem posoborowych uzurpatorów za papieży? Przypomnę tylko, że od Roncalliego po Bergoglio, wszyscy ci tzw. papieże nie tylko zmienili charakter Kościoła Katolickiego, ale wprost głoszą naukę niezgodną z Doktryną Kościoła Katolickiego. Pytanie zatem czy naprawdę jest się z czego cieszyć? A może jest to ostateczna próba stworzenia, pod płaszczykiem wprowadzenia elementów tradycji, jednego wspólnego dla wszystkich religii kościoła?

Za: facebook.com

*Tytuł od redakcji "Katolika"

środa, 18 grudnia 2019

Nowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 12 (116)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 116. Grudzień 2019. Czasopismo rzymskokatolickie.
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl

 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://www.ultramontes.pl/p_s_n_nr_116.pdf

 http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

poniedziałek, 16 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.12.2019 - 22.12 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
16.XII. św. Euzebiusza 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


17.XII.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.XII. Suche Dni

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 13 grudnia 2019

Strona internetowa misji katolickiej w Rosji

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
    Drodzy bracia i siostry! 11 grudnia 2019 roku, za zgodą Księdza Biskupa Marka Pivarunasa, CMRI uruchomiło stronę internetową misji katolickiej w Rosji i krajach byłego ZSRR. Prosimy o wsparcie!

https://cmri.eu/


Za:  https://www.facebook.com/RussianCatholics/photos/a.120627176066233/123710719091212/?type=3&theater

środa, 11 grudnia 2019

CMRI: Święcenia kapłańskie


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tłum, ślub i w budynku 

      Prosimy o modlitwę w intencji  trzech mężczyzn, którzy zostaną wyświęceni do świętego kapłaństwa w ten czwartek (12 grudnia) o godz. 8:00 przez JE x. Bp Marka Pivarunasa w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej.

poniedziałek, 9 grudnia 2019

poniedziałek, 2 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 2.12.2019 - 8.12 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
2.XII. 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30
 

3.XII. św. F.Ksawerego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:30


4.XII. św. Barbary

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 29 listopada 2019

JE x. Bp MARK A. PIVARUNAS CMRI: Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei (1)


Matka Boska z dzieciątkiem Jezus

LIST REKTORA

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 roku dla uczczenia tysiąc pięćsetnej rocznicy Soboru Efeskiego z 431 roku zwołanego za pontyfikatu papieża św. Celestyna I. Ten znamienity sobór odbył się w celu potępienia błędów Nestoriusza, który bluźnierczo nauczał, że w Jezusie Chrystusie były dwie osoby – jedna to Syn Boży, a druga to zwykły człowiek. Jak wiemy z boskiego objawienia Jezus Chrystus jest jedną Osobą Boską mającą dwie natury, Boga i człowieka, co jasno wyraził św. Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo… a Słowo stało się Ciałem!". Co więcej, po upadku człowieka z powodu grzechu Adama dzieło naszego odkupienia wymagało dokonania nieskończonego zadośćuczynienia, którego żaden człowiek nie byłby w stanie sam dokonać. Można to osiągnąć jedynie poprzez ofiarę i śmierć Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

środa, 27 listopada 2019

Modlitwy papieża Leona XIII


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku 

        Oratorium IMBC (Instytut Matki Bożej Dobrej Rady) San Lorenzo Martire w Potenza, 17 listopada 2019 rok, Ksiądz Carandino recytuje modliwy papieża Leona XIII. Modlitwy obejmują trzy Zdrowaś Mario, Salve Regina, a następnie modlitwę o nawrócenie grzeszników i „wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła”, a od 1886 r. Modlitwę do Świętego Michała Archanioła. W 1904 r. Papież św. Pius X dodał trzy „Najświętsze Serce Jezusa. zmiłuj się nad nami”. 26 września 1964 r. Montini (alias Paweł VI) usunął modlitwy Leona XIII.

Za: https://www.facebook.com/CdpSursumCorda/photos/a.677504008952678/2593644320671961/?type=3&theater

poniedziałek, 25 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.11.2019 - 1.12 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
25.XI. św.Katarzyny

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


26.XI. św. Sylwestra

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


27.XI. Cudownego Medalika

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 22 listopada 2019

Nowa kaplica katolicka na Krymie


Obraz może zawierać: tabela i w budynku
     W dniach 15-17 listopada 2019 r. w Sewastopolu na Krymie (Rosja) w tradycyjnej parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Klemensa odbyły się pierwsze w ciągu ostatnich 83 lat Msze św. (od męczeństwa ostatniego biskupa i kapłana Krymu). 
Kapłan jest związany z Kongregacją Maryi Niepokalanej Królowej CMRI  (ksiądz Alexander Kryssov - przyp. Redakcji Katolika). 
Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za nas.
Poniżej galeria zdjęć:

środa, 20 listopada 2019

Komunikat organizacyjny Portalu Veritas i pisma "Katolik"

        Z dniem 20 listopada, po zawarciu porozumienia pomiędzy stronami, obecna strona Veritas - Portal Dominikańskich Tercjarzy (https://domini-canes.blogspot.com) wchodzi w skład organu Katolik - Głos Katolickiej Tradycji . 

Veritas, jako wkładka do czasopisma Katolik, będzie w formie biuletynu, kontynuować formę przekazu duchowości dominikańskiej jak też (tak jak dotychczas) poprzez serwis blogowy. 

Wkładka będzie wydawana jako biuletyn zarówno w formie pdf jak i będzie możliwość nabycia jej w formie drukowanej jako dodatek do czasopisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji".

Za "Veritas -  Portal Dominikańskich Tercjarzy" Red Nacz. Paweł Rębisz
Za: "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" Red. Nacz. Tomasz Jazłowski

poniedziałek, 18 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 18.11.2019 - 24.11 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

18.XI. Poświęcenie Bazylik śś. Piotra i Pawła

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


19.XI. św. Elżbiety Węgierskiej

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


20.XI. św. Feliksa

Środa - Msza św. o godz.18:30

środa, 13 listopada 2019

Kościół a państwo

Znalezione obrazy dla zapytania milicja niepokalanej 
       W mieście Z. w gimnazjum zadzwoniono na przerwę. Za chwilę z szerokich drzwi wchodowych poczęły się wysypywać gromadki rozweselonej młodzieży. Ma się rozumieć najpierw z hałasem i śmiechem wybiegli malcy, za nimi z większą już powagą wysuwali się starsi uczniowie, na końcu ukazało się kilku profesorów. W czasie przerwy również znać było owo rozgraniczenie. Młodzi bawili się, uganiali a przy tym nie żałowali gardła. Choć niejeden wyszedł z klasy z kwaśną minką, to na podwórzu szkolnym odzyskiwał humor. Starsi w mniejszych lub większych grupach przechadzali się wzdłuż i wszerz, a tylko niekiedy wśród rozmowy potężnym wybuchali śmiechem. Profesorowie od czasu do czasu mieszali się w ten wir, najczęściej dla poskromienia jakichś wybryków. Zresztą gawędzili osobno.
 
Właśnie jeden z profesorów zaczął przeglądać najnowszy numer gazety.
– Cóż tam słychać – spytał go stojący tuż obok kolega, – nie ma jeszcze przesilenia gabinetowego?
– E, daj pan spokój, odparł z uśmiechem zagadnięty, przecież i posłowie chcą parę dni odpocząć, co dnia nie będą nad nowym gabinetem radzić. Ale, widzi pan, znowu wyciągnięto sprawę stosunku Kościoła do państwa.

poniedziałek, 11 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.11.2019 - 17.11 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
11.XI. św. Marcina

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


16.XI. Matki Bożej Patronki Krakowa

Sobota - Msza św. o godz.7:45


17.XI. bł.Salomei - Dwudziesta trzecia Niedziela

Msza św. o godz. 10:00


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php

piątek, 8 listopada 2019

O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego

 
      Rozmyślanie czyli modlitwa umysłowa nie jest, jest jak wielu mniema, dla tych tylko, którzy się od zgiełku świata usunęli i wszystek swój czas służbie Bożej poświęcili, ale jest dla wszystkich chrześcijan bez wyjątku. Wszystkich do tego rodzaju modlitwy Duch Święty wzywa, mówiąc: Błogosławiony mąż, który w zakonie Pańskim będzie rozmyślał we dni i w nocy , a jako przyczynę występków i moralnego spustoszenia świata wskazuje na brak rozmyślania: Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie masz ktoby uważał w sercu. Doświadczenie też poucza nas, że ci którzy, w jakimkolwiek stanie się uświęcili, oddawali się rozmyślaniu, począwszy od samego Króla Dawida, który mówi: Zakon twój Panie, cały dzień jest rozmyślaniem mojem.
  Przyczyn wreszcie, dla których, rozmyślanie jest tak ważnem i pożytecznem, nie daleko szukać potrzeba: Odstąp od złego a czyń dobrze- na tych dwóch rzeczach polega zadanie całego naszego życia; otóż do obydwóch zarówno potrzebnem jest rozmyślanie. Potrzebnem jest, aby odstępować od złego, t.j. stale unikać grzechów i mimo natarczywości nieprzyjaciół dusznych wytrwać w łasce Bożej, no czemże możemy się w chwilach pokusy obronić, jeżeli nie żywą pamięcią na zbawienie, na mękę Chrystusową, na dobroć lub sprawiedliwość Bożą, lub na inne prawdy wiary, które z tej przyczyny Paweł św. tarczą wiary zowie ? Gdybyśmy te prawdy mieli ustawicznie przed oczami, żadna pokusa nie zdołała by nas pokonać, jak sam Duch Święty zapewnia: Pamiętaj na ostatne rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz. Ale prawdy te jakkolwiek głęboko wpojone, powoli się w pamięci zacierają, gdzieś giną- zwłaszcza w chwilach pokusy i z stąd upadek. Jeżeli więc chcemy się zabezpieczyć od złego , musimy pamięć na te prawdy częstem rozważaniem ożywiać i odświeżać. Jednoże zakon Twój jest rozmyślaniem mojem, mówi Prorok, tedyby zginął w uniżeniu swojem ! (Psalm CXVIII.,92,)

środa, 6 listopada 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Niszczenie religii katolickiej*


Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn
         Bergoglio poszedł o krok dalej w projekcie całkowitego zniszczenia religii katolickiej. Ze względu na swój fanatyzm ekologiczny zaprosił rdzennych mieszkańców Amazonii do ogrodów Watykanu, gdzie} wykonał akt bałwochwalstwa. Bergoglio aktywnie pomagał w postępowaniu, dając im ciepłą aprobatę.

Bogini, która była wielbiona, była niczym innym jak Pachamama, która jest boginią płodności wśród Inków i sąsiednich ludów.

Wszystko to jest kolejnym odcinkiem Religii Ziemi Bergoglio, w której próbuje zmienić Kościół rzymskokatolicki w agencję, która ma ocalić planetę przed wszelkiego rodzaju niegodziwym wyzyskiem i wielorybami, oczywiście, z plastikowymi słomkami.

poniedziałek, 4 listopada 2019

piątek, 1 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na dzień Wszystkich Świętych


Obraz może zawierać: 2 osoby 

       Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 5
 
       Widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego, a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach zawarł treść całego prawa, i zostawił nam w krótkości obraz wszystkich cnót, o które się starać powinniśmy dla osiągnienia żywota wiecznego. Wykonanie tych cnót, uczyniło świętymi tych wszystkich ludzi, których dzisiaj uroczystość obchodzimy. Wejdźmyż więc w ich rozbiór dla zrozumienia ich dokładnego, i przystosowania ich do życia naszego.

Błogosławieni ubodzy duchem. Ubogim w duchu jest ten, kto gotów utracić raczej wszystko aniżeli Boga i łaskę Jego. Kto powolny głosowi Boskiemu, opuszcza wszystko dla udania się za Chrystusem Panem wołającym go do siebie. Kto nie jest nadętym pychą, nie chce zgłębiać rzeczy rozumowi jego niedostępnych, kto nie jest zarozumiałym o sobie i o swojej umiejętności, kto pogardza pochwałami, wyniesieniem i zaszczytami świata, a zaszczyt podobania się Bogu nad nie wyżej ceni i przenosi. Kto nie tylko się wyzuwa z rzeczy zewnętrznych, ale niejako i z wewnętrznych sił duchownych, z własnego rozumu i rozsądku, z własnej woli, poddając się bez uporu mądrzejszym zdaniom innych od siebie, i będąc gotowym, ustępować i ulegać drugim z łatwością. Kto czuje i wyznaje szczerze, iż wszystko co ma tak co do darów przyrodzonych natury, jak co do darów nadprzyrodzonych łaski, wszystko to od Boga ma i Jemu przypisuje, a sobie właściwym nicość i grzech być wyznaje. Ubogim na koniec w Duchu jest ten, kto nie mając wiele majątku ani bogactw, dóbr świata wcale nie pragnie, tym małym co mu Pan Bóg udzielił się kontentuje, i nad wszelkie bogactwa i dostatki ziemskie, łaskę i miłość Boską osiągnąć pragnie, żąda i usiłuje, któren z Psalmistą Pańskim słusznie powiedzieć może: Czegoż ja w Niebie i na ziemi chcieć i pragnąć mogę, jeżeli nie Ciebie Boga i Pana mojego.

Ks. Michael Oswalt: Z biegiem czasu...*

Znalezione obrazy dla zapytania tradycyjna kaplica sedevacante 
        „Z biegiem czasu tradycyjne kaplice będą mieć nowych ludzi z Novus Ordo, którzy mają dość szaleństwa tego, co się dzieje. Ale dobrze jest zrozumieć, dlaczego niektórzy zostają i dlaczego niektórzy odchodzą po krótkim czasie. W świecie biznesu istnieje określenie slangowe dla osób, które wydają się zainteresowane dokonaniem zakupu, ale tak naprawdę ich intencją nie jest dokonanie tego zakupu. Nazywa się je looky loos. Będzie trochę osób pochodzących z Novus Ordo i wezmą udział w Mszy św. czasami, a może i więcej, nagle przestają przychodzić. Jednym z powodów jest to, że Novus Ordo tak uwarunkowało ludzi, że wszystko dotyczy ich uczuć, preferencji, łatwości życia i wszystkiego co się tych człowieka. 

środa, 30 października 2019

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto P. N. Jezusa Chrystusa Króla, wygłoszone 27 października 2019 r. w Krakowie (tekst)
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!

           Umiłowani w Panu Jezusie, Święto dzisiejsze, ustanowione przez Papieża Piusa XI w grudniu 1925 roku, miało przypominać i przypomina nam, o królewskiej godności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to absolutnie konieczne w tym czasie laicyzacji, sekularyzacji, wszędobylskiego heretyckiego ekumenizmu, aby przypominać że to Chrystus jest Królem. Ma do nas prawo, zarówno jako Bóg jak i jako człowiek. Jako Stworzyciel i jako nasz Odkupiciel. Jako najwyższy i wieczny Kapłan. Jako najwyższy Prawodawca. I cały świat winien mu służyć, cały świat należy do Niego. Cały świat należy do Pana Jezusa decyzją Boga Ojca i Pan Jezus jest prawdziwie Królem wszystkich stworzeń, jest On również Głową całego Kościoła, który winien obejmować cały rodzaj ludzki, bowiem cały rodzaj ludzki przynależy do Chrystusa i został nabyty przez Niego, Jego przenajdroższą Krwią. I taki jest nasz cel, i taki jest cel Kościoła Świętego przez dwa tysiące lat - podbijać cały świat dla Jezusa Chrystusa, nawracać wszystkie ludy na wszystkich kontynentach, wszystkich czasów, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego Ewangelię, włączać do Kościoła Świętego, chrzcić i nauczać Prawd, których nas Pan Jezus Chrystus nauczał. To jest bezwzględny rozkaz, od którego nie ma odwrotu. Tylko ten kto uwierzy, będzie zbawiony, ktoś kto nie uwierzy, kto odrzuci Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie potępiony. Stąd też winniśmy zrobić wszystko, by być Żołnierzami Chrystusa Króla, i nawracać świat, zaczynając oczywiście od samych siebie, od własnych rodzin, i tych którzy są wokół nas.

poniedziałek, 28 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.10.2019 - 3.11 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 28.X. św. Szymona i Judy Tadeusza
Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


29.X
Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


30.X.
Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 25 października 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Kilka przykładów papieskiego nauczania


Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i tekst
       Po Soborze Watykańskim II w 1968, „papież” Paweł VI zmienił ryt sakr biskupich (potwierdzonych przez Piusa XII w konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis 1947) i wzorowanych na podobieństwo do nieważnych sakr, używanych przez protestancki ,,kościół anglikański" w czasach Cranmera i Papież Leon XIII oświadczył, że są nieważne. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wnioski nauczania ostatnich prawdziwych papieży sprzed „Vaticanum II”, po czym okazuje się, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości, dał nam jasną i zwięzłą katolicką doktrynę, aby chronić nas od wielkiego odstępstwa, które niszczy Kościół. Oto kilka przykładów tego papieskiego nauczania:

• Syllabus , napisany przez papieża Piusa IX w 1864 r., Potępiający wolność religijną, uznaną na "Soborze Watykańskim II" w Deklaracji Dignitatis humanae w 1965 r.

• encyklice Libertas , papieża Leona XIII, z 1888 roku, która potępia również fałszywe nauki Dignitatis humanae , a encyklika Cognitum Satis z 1896 roku, potępiająca błąd „Vaticanum II”, że prawdziwy Kościół Chrystusowy nie identyfikuje się wyłącznie z Kościołem katolickim. 

środa, 23 października 2019

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục: Sytuacja dzisiejszego Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku 
     Lecz jak przedstawia się w oczach Boga sytuacja dzisiejszego Kościoła? Czy podobają się Bogu te msze, w których ludzie codziennie, i w niedziele biorą udział? W żadnym wypadku, albowiem ta msza jest taka sama dla katolików, jak i dla protestantów. Dlatego nie może się ona podobać Bogu i jest nieważna. Jedyną Mszą jaka miła jest Bogu jest Msza św. Piusa V, którą celebruje niewielu kapłanów i biskupów, do których i ja się zaliczam.

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159988090853543&set=a.277597432425951&type=3&theater

poniedziałek, 21 października 2019

piątek, 18 października 2019

o. Jacek Woroniecki OP: Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela


Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela
       Póki Matka Najświętsza nosiła Zbawiciela świata w swym łonie, pośrednictwo Jej między Nim a ludźmi ograniczało się tylko do Jej najbliższych, do św. Józefa, Jej oblubieńca i rodziny Zachariasza. Z chwilą jednak, gdy Go na świat wydała, misja Jej zaczęła się rozciągać i na innych, na ludzi nieraz zupełnie jej nieznanych, zataczając przy tym coraz szersze kręgi.

Opatrzność Boża, która w najdrobniejszych szczegółach rządzi światem, w czasie kiedy zbliżała się chwila rozwiązania Maryi, otaczała Ją najtroskliwszą opieką, mającą na celu ułatwić Jej Synowi i Jej samej zetknięcie z ludźmi wszelkich stanów i wszelkich nawet narodów. Po ludzku rzecz biorąc, jakże tragicznym nam się wydaje los tej młodej niewiasty, która w przeddzień porodu zmuszona jest odbyć piechotą lub może na osiołku daleką drogę przez górskie krainy i dotarłszy do celu, nie znajduje, w chwili gdy ma dziecię wydać na świat, nawet kącika wolnego w jakimś zajeździe, tak że musi szukać schronienia w stajence i nowonarodzone Dziecię złożyć w żłobie.

środa, 16 października 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Odseparowanie się katolików od modernistycznych heretyków


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją
      Systemem operacyjnym, używając słowa związanego z komputerami, świata nowoczesnego jest subiektywizm będący zaprzeczeniem nawet możliwości istnienia prawdy obiektywnej. Coś nie jest prawdziwe, chyba że jest prawdziwe dla ciebie czyli jeśli się zgadza z twoim osobistym doświadczeniem.

Gdy taką zasadę zastosować do dogmatu i moralności efekt jest absolutnie zabójczy. Dostosowanie Kościoła katolickiego do myślenia subiektywistycznego jest wstrzyknięciem śmiertelnej trucizny do jego żył. Stąd to co obserwujemy od 1958 roku to stopniowa śmierć katolicyzmu. Ortodoksja, którą jest przyzwolenie wiary udzielone katolickiej doktrynie, jest martwa. Bycie katolikiem oznacza dziś zwyczajnie, że jesteś zarejestrowany w swej katolickiej parafii. Możesz wierzyć w co chcesz, głosić publicznie herezję i nikt cię za to nie zgani. Pomyślmy o takich instytucjach jak Uniwersytet w Georgetown, który jest rzekomo katolicki lub Uniwersytet Loyola w Chicago. To są tylko dwa przykłady warunków jakie panują w całym świecie, kiedyś katolickim.

poniedziałek, 14 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.10.2019 - 20.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
14.X. św. Kalixta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


15. X. św. Teresy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


16.X . św. Jadwigi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 11 października 2019

Tomasz Jazłowski: Kościół Katolicki po II Soborze Watykańskim (kwestia autorytetu)

Znalezione obrazy dla zapytania sedeprywacjonizm
JE x. Biskup Guérard des Lauriers OP


        Jak tradycyjny rzymski katolik powinien podejść do kwestii Kościoła po reformach a raczej rewolucji Soboru Watykańskiego II (1962-65)? Czy jest to nadal Kościół Katolicki? Czy nadal możemy struktury kościoła posoborowego nazywać katolickimi czy może kościół posoborowy ze swoją hierarchią - katolickim już nie jest, jak twierdzą zwolennicy „zwykłego” (simpliciter) sedewakantyzmu opierając się w swym rozumowaniu na opiniach różnych teologów mówiących, że publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmować żadnego urzędu w Kościele, tym bardziej nie może być Papieżem ponieważ jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i uświęcanie Kościoła. Heretyk taki ipsco facto automatycznie traci urząd i znajduje się poza Kościołem.

Jest też druga odpowiedź na to samo pytanie:

Zwolennik Tezy z Cassiciacum Jego Ekscelencji x. Bp Gerarda de Lauriers OP, autora Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae odpowie: tak, kościół posoborowy jest kościołem katolickim, którego struktury pozostają katolickimi, ale są okupowane przez sektę modernistyczną a której to przedstawiciele okupują Tron Piotrowy oraz stolice biskupie.

Obydwie odpowiedzi, choć zasadniczo różne od siebie prowadzą do jednego wniosku: stwierdzenia braku Papieża na Stolicy Apostolskiej. Z tym, że jedna sugeruje, iż „tron jest pusty” a druga, że jest „okupowany”. Różnica polega też na samym podejściu do wyjaśnienia utraty władzy posoborowych "papieży".

środa, 9 października 2019

x. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Naj.Serce Pana Jezusa_sedevacante.eu

        Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej.

Nie wiedzą one,  że nazwa jest  „zapożyczona”  od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne  imprimatur.  Dla  użytku  wiernych  podajemy  oryginalną,   zatwierdzoną przez  Kościół  koronkę,  z  „Nowego Brewiarzyka  Tercjarskiego”:

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Chwała Ojcu.

poniedziałek, 7 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.10.2019 - 13.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
7.X. M.B.Różańcowej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


8. X. św. Brygidy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


9.X . św. Jana Leonardi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 4 października 2019

Ks. Franciszek Ricossa fragment z ,,Wybór papieża"

Obraz może zawierać: 1 osoba, okulary
         Co jest obecnie obowiązkiem katolików? Przede wszystkim zachowanie wiary. Ten obowiązek (zachowania wiary) zakłada (w sobie) bezpośrednio inny: obowiązek nieuznawania „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II. Uznanie „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II pociąga bowiem za sobą przystąpienie do ich nauczania, które stoi, w niektórych punktach, w sprzeczności z wiarą katolicką nieomylnie określoną przez Kościół.

Ale zwykły katolik nie może pójść dalej i nie wolno mu. To nie w gestii zwykłego wiernego (ani nawet kapłanów czy biskupów bez jurysdykcji) leży ogłoszenie, z autorytetem, oficjalnie i legalnie, wakatu Stolicy Apostolskiej i przystąpienie do wyboru autentycznego Papieża. Lecz obowiązkiem katolika jest modlitwa i praca, każdego na swoim miejscu i wedle swych kompetencji, aby ta oficjalna deklaracja – dokonana przez kolegium kardynałów albo niedoskonały sobór powszechny – stała się możliwa. 

środa, 2 października 2019

Adam Małaszewski: O błędach w przekładzie tzw. Biblii Tysiąclecia


Znalezione obrazy dla zapytania biblia tysiaclecia
       W roku 1965 wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu opublikowało pierwsze wydanie nowego przekładu ksiąg Starego i Nowego Testamentu na język polski. Ta nowa wersja polskiego Pisma świętego stała się odtąd dominującym tekstem Biblii w naszym kraju. Opublikowanie przekładu w okresie przygotowań do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski (1966) sprawiło, że ta nowa księga szybko zyskała sobie miano tzw. Biblii Tysiąclecia. Kolejne wydania stopniowo wyparły niemal całkowicie z użycia w polskim Kościele inne przekłady, w tym szczególnie uświęcone wielowiekową tradycją tłumaczenie ks. Jakuba Wujka SI. To ostatnie pochodzi jeszcze z końca XVI wieku, a więc z epoki potrydenckiej walki z reformacją i charakteryzuje się wyjątkową dbałością o najdrobniejsze szczegóły przekładu, właśnie z powodu zagrożenia heretyckimi błędami zwolenników protestanckiej zasady sola scriptura (która polega na czytaniu i interpretacji samego tylko Pisma świętego, z pominięciem Tradycji, czyli rozumienia Słowa Bożego w zgodzie z przekazem niespisanym, ale przekazanym w nauce katolickiej). W ciągi stuleci przekład ks. Wujka był w szczegółach niejednokrotnie udoskonalany, zwłaszcza gdy chodzi o pewną ewolucję języka polskiego, którą trzeba uwzględniać, ale zawsze z zachowaniem szacunku dla dostojeństwa dawnej polszczyzny.

poniedziałek, 30 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.09.2019 - 6.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
30.IX. św. Hieronima

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


1. X. bł. Jana z Dukli

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


2.X . śś. Aniołów Stróżów

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 27 września 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Nieomylność Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba 
      Powodem tego długiego wyjaśnienia własności nieomylności Kościoła jest to, że jest to najsilniejszy argument przeciwko Soborowemu Kościołowi Soboru Watykańskiego II.

Bo jak Kościół katolicki mógł wiernie, konsekwentnie i nieomylnie nauczać tej samej wiary przez 1900 lat, a potem nagle zaproponować podczas Soboru Watykańskiego II fałszywe doktryny uprzednio potępione przez przeszłych papieży i sobory (a mianowicie ekumenizm i wolność religijną)? Jak Kościół katolicki mógł ciągle odnawiać bezkrwawą Ofiarę Kalwarii podczas Mszy Świętej, a następnie nagle zastąpić ją luterańskim „wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy”? W jaki sposób Kościół katolicki mógłby tak stanowczo uchwalić swoje prawa przeciw religii i wzajemności, ponieważ sprzyjałyby one obojętności religijnej, a następnie nagle zniosłyby te prawa i zezwoliły na te przedsięwzięcia?

środa, 25 września 2019

Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.


Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.
Wierny reprint mszału rzymskiego z 1935-go roku!

       Mszał Rzymski (wyd. 1935 r.) – opracowany przez ks. dr Gerarda Szmyda, doktora teologii, społecznika, kapelana Wojska Polskiego, Związku Obrońców Lwowa i harcerzy lwowskich, honorowego kanonika kapituły wojskowej i autora licznych dzieł teologicznych, m.in. „Liturgii katolickiej” – najlepszego podręcznika liturgiki, jaki ukazał się w Polsce przed II Wojną Światową. Jak pisze we wstępie ks. Szmyd, Mszalik został opracowany przez niego jako odpowiedź na apel papieża Piusa X, zawarty w jego wezwaniu i zadaniu: „Instaurare omnia in Christo!”. 

Jest on przeznaczony do uczestniczenia w Najświętszej Ofierze we wszystkie niedziele i święta I i II klasy oraz w dni powszednie. Zawiera pełny tekst łaciński i polski Mszy św. na wymienione dni, ważniejsze „Modlitwy różne” oraz Kolekty, Sekrety i Modlitwy świętych po Komunii św., a także „Msze za zmarłych”. Zawiera także komentarze opisujące gesty wykonywane przez kapłana, subdiakona, ministrantów i wiernych, co pozwala łatwiej zorientować się w przebiegu liturgii. Wykorzystany tekst polski Pisma św. pochodzi z przekładu ks. Jakuba Wujka. 

poniedziałek, 23 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.09.2019 - 29.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.IX. św. Linusa

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24. IX. M.B. od Wykupu

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


25.IX . bł. Władysława

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 20 września 2019

Skąd mam wiedzieć, że mam powołanie?


         Błędem jest wierzyć, że powołanie kapłańskie musi być tak absolutnie pewne, że prawie nie pozostawia wyboru wolnej woli. Istnieją pewne warunki konieczne i jeśli te warunki nie są spełnione, możesz być pewien, że Bóg cię nie powołuje. Absolutnie niezbędne warunki to:


Dobre zdrowie. Nie musisz być sportowcem, ale jeśli potrafisz grać tak dobrze, jak inni chłopcy w twojej okolicy, prawdopodobnie masz średnie lub lepsze zdrowie.


Średnia zdolność umysłowa. Nie musisz być geniuszem. Święty proboszcz z Ars św. Jan Vianney kilkakrotnie poniósł klęskę w seminarium, ale się nie poddał. Czasami powolny uczeń wnika głębiej w temat niż zdolniejszy uczeń.

Rozsądna niezależność. Na przykład, jeśli ktoś musi troszczyć się o rodziców, nie ma prawa wstępować do seminarium.

środa, 18 września 2019

Pewnego dnia w seminarium - jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty?

        Jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty? Chcemy zaspokoić  ciekawość naszych czytelników.O 6:15 nadchodzi czas, aby wstać, a po pół godzinie wszyscy przychodzą o 6:45 do kaplicy, by modlić się kanoniczną Hore the Prim, i Następnie zgodnie z godziną (7:30). Seminarzyści na przemian służą kapłanom, którzy mieszkają w Verrua, w St. Mass.
Po śniadaniu cały ranek (od 9 rano do południa) jest wypełniony lekcjami z teologii, filozofii, apologetyki, liturgii i innymi przedmiotami kościelnymi. Przed obiadem (12:30) w kaplicy modlitwa różańcowa (różańcowe tajemnice).

Po obiedzie seminarzyści wykonują różne zadania, które są niezbędne do życia wspólnotowego (zmywanie naczyń, obrusów, pomoc w kuchni, sprzątanie pomieszczeń wspólnych, zakrystia). Następnie jest czas wolny do 14:30. W tym czasie seminarzyści seminarium mogą wybrać się na spacer po pięknych wzgórzach Monferrato, z widokiem na dolinę Pad ze swoimi polami ryżowymi w okolicy Vercelli; lub mogą rozegrać mecz piłki nożnej.

poniedziałek, 16 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.09.2019 - 22.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 16.IX. św. Korneliusza i św. Cypriana 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


17. IX. Stygmatów św. Franciszka

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.IX .św. Józefa z Kupertynu

Środa - Msza św. o godz. 7:20