STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 27 lutego 2019

Z Reguły Braci Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady


Brak dostępnego opisu zdjęcia.
       „Biorąc pod uwagę cele Instytutu Matki Dobrej Rady, bracia będą szukać własnej doskonałości i pomocy zbawienia innych, zwłaszcza za pomocą posługi kapłanów Instytut Matki Dobrej Rady. Dlatego bracia z Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady będą przede wszystkim starali się praktykować cnoty chrześcijańskie, aby następnie pracować dla dobra bliźniego. Będzie ich szczególną troską, aby szerzyć nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady, do współpracy w zakresie sprawnego funkcjonowania szkół, obozów młodzieżowych, przedszkoli i kaplic, w celu zapewnienia katechizacji i, ogólnie, wykonywania dzieł miłosierdzia co do ciała i duszy , zgodnie z celami tego samego Instytutu. 

Tłumaczenie z: Sodalitium
Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032517593600594&set=a.348095165376177&type=3&theater

poniedziałek, 25 lutego 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.02.2019 - 03.03 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
25. II św. Macieja

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


26. II

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


27. II  św. Gabriela Archanioła 


Środa - Msza św. o godz. 7:20

sobota, 23 lutego 2019

ks. Rafał Trytek: Komunikat

Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn 
      Dnia 5 maja A.D. 2019 (niedziela Dobrego Pasterza) J.E. ks. bp Donald J. Sanborn odwiedzi Kraków i przed mszą świętą udzieli bierzmowania.

piątek, 22 lutego 2019

środa, 20 lutego 2019

Ks. Oswald Baker - niezłomny KapłanZnalezione obrazy dla zapytania Ks. Oswald Baker 
           Ks. Oswald Baker – urodził się 1.05.1915 w miejscowości Clowne w hrabstwie Derbyshire. W mieście Great Yarmouth ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie w Isleworth w hrabstwie Middlesex uczęszczał do prowadzonego przez jezuitów Campion House. Na drodze do kapłaństwa studiował w prestiżowym seminarium francuskim św. Silpicjusza oraz rozważał wstąpienie do zakonu dominikanów i ostatecznie po ukończeniu Oscott Seminary w Birmingham 29 czerwca 1942 otrzymał święcenia kapłańskie. W ciągu siedmiu kolejnych lat był wikarym kilku parafii (Luton, High Wycombe i Wyndham) by w końcu zostać proboszczem parafii św. Dominika w mieście Downham Market w hrabstwie Norfolk. 

Pomimo tego, że dysponował skromnymi środkami osiągnął znaczące wyniki w utwierdzaniu wiary katolickiej na tym terenie zdominowanym przez ludność protestancką i kalwińską.Po wstrząsie spowodowanym przez Vaticanum II wiele wycierpiał ze strony modernistów pozostając podporą dla katolików angielskich walczących o zachowanie wiary swych ojców.W 1975 skupił na sobie ogólnokrajową uwagę gdy odmówił odprawiania nowej mszy trwając nieugięcie przy tradycyjnej łacińskiej Mszy trydenckiej co wielokrotnie podkreślał w wydawanym przez siebie niedzielnym biuletynie parafialnym.Jego nieugięta postawa spowodowała reakcję biskupa Northampton, który rozpętał kampanię oszczerstw pod jego adresem i chciał zmusić go do zaprzestania odprawiania Mszy, którą odprawiał od ponad 30 lat. Rozsierdzony biskup odebrał mu parafię i wysłał tam księdza Novus Ordo. Ksiądz Baker pozostał niewzruszony i nowy ksiądz musiał odprawiać NOM w pomieszczeniach lokalnego ratusza.O poparciu parafian najlepiej świadczyły tłumy uczęszczające do kościoła parafialnego i ledwie kilkuosobowa grupa wiernych na mszy NOM. Parafianie utworzyli też "1570 Society" – dla zbierania środków na kontynuację oporu wobec przewrotu Vaticanum II.

poniedziałek, 18 lutego 2019

środa, 13 lutego 2019

O rachunku sumienia szczegółowym - ćwiczenie.

 
       Rachunek sumienia powszechny, jest jedną z najzbawienniejszych i najmilszych Bogu spraw duchowych, bo służy do oczyszczenia duszy z codziennych przewinień i utrzymuje przejrzystość sumienia. Chcąc jednak nabyć gruntownej cnoty, stałego pokoju serca i ściślejszego z Bogiem połączenia, nie dosyć jest oczyszczać  powierzchownie rolę serca naszego, gładząc codziennie nasze uchybienia, lecz trzeba jeszcze przyłożyć rękę, aby ten kąkol ile możności wyrwać z korzeniem. Tym korzeniem są złe skłonności wrodzone i nałogi nabyte, z których to właśnie ustawicznie upadki i winy nasze pochodzą. A że praca nad pokonywaniem tych złych skłonności i nałogów jest wielką i uciążliwą pracą, więc musimy ją sobie dzielić. Łatwiej wyrwać chwasty po jednemu, niepodobna wyrwać wszystkich razem; tak i my powinniśmy dołożyć wszystkich sił ku wykorzenieniu najpierw jednego złego nałogu, który w nas przeważa i jest głównym źródłem zwykłych naszych upadków. Skoro za łaską Bożą poskromimy do pewnego stopnia  ten nałóg; przejdziemy do drugiego itd. Jasna rzecz, że skupiając uwagę na jedno, tj. pracując wytrwale nad poprawieniem się w jednej rzeczy, więcej dokażemy, aniżeli starając się o wszystko na raz. Nie należy się zaś obawiać, by wtedy, kiedy pracujemy nad jednym nałogiem inne się wzmagały, bo jak staranie się o jedną cnotę, wszystkie inne cnoty pomnaża, tak też zwyciężanie jednej złej skłonności przyczynia się do poskromienia innych.

poniedziałek, 11 lutego 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.02.2019 - 17.02 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
11. II Święto N.M.P. z Lourdes

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


12. II Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


13. II 

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 8 lutego 2019

Nowy sposób na składanie intencji modlitewnych na portalu Veritas


       Laudetur Iesus Christus, uruchomiony został ułatwiony sposób składania intencji modlitewnych., Aktualnie państwo mogą kliknąć w prawym dolnym rogu na ramkę czarną  z napisem "Veritas" a następnie otworzy się okno, oraz nastąpi opcja bezpośredniej komunikacji. Jeśli będę nieosiągalny, można pozostawić wiadomość a nadesłana intencja będzie odczytana i uwzględniona w różańcowej modlitwie.

środa, 6 lutego 2019

Ks. Rafał Trytek: Msza recytowana


        Jedną z kontrowersji liturgicznych, jaka dzieli środowiska Tradycji katolickiej na całym świecie, jest sprawa Mszy recytowanej, zwanej też dialogowaną. Powołując się na przedwojenne przepisy liturgiczne, wiele osób traktuje dialog na Mszy jako ideał, albo wręcz „dogmat”. Przyjrzyjmy się zatem, co na ten temat pisze najwybitniejszy polski liturgista pierwszej połowy XX wieku, ks. arcybiskup Antoni J. Nowowiejski:

W Belgii, w Tournai, w Rzymie i w innych krajach odbywają się próby łączenia wiernych z celebransem przez odmawianie tych ustępów, które wypowiada ministrant, a nadto Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. Wszyscy przystępują do Komunii. Nazywa się to Mszą recytowaną, czyli dialogowaną. Ponieważ powstała wątpliwość czy podobne łączenie się wiernych z celebransem jest zgodne z rubrykami, św. Kongregacja Obrzędów dnia 4 sierpnia 1922 roku ją wyświetliła, a mianowicie na podane sobie pytanie:

poniedziałek, 4 lutego 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 04.02.2018 - 10.02 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
4. II św. Andrzeja Corsini

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


5. II św. Agaty

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


6. II św. Tytusa

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 1 lutego 2019

Ks. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego


        Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej. Nie wiedzą one, że nazwa jest „zapożyczona” od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne imprimatur. Dla użytku wiernych podajemy oryginalną, zatwierdzoną przez Kościół koronkę, z „Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego:

„-Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.