STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 30 czerwca 2021

JE x. Bp MARK A. PIVARUNAS CMRI: Kościół katolicki i jurysdykcja

Bp Pivarunas opowiada o Zgromadzeniu Maryi Królowej Niepokalanej | Pelagius  Asturiensis 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Wśród różnych zagadnień będących dzisiaj przedmiotem dyskusji w tradycyjnych katolickich środowiskach, jurysdykcja jest tematem, który stał się przedmiotem nieporozumień, zwłaszcza w gronie niektórych świeckich "teologów". Według tych znajdujących się w błędzie dusz, nie ma już dostępu do żadnych prawowitych biskupów albo kapłanów mogących odprawiać Mszę Świętą lub udzielać Sakramentów. Niektórzy z tych nieszczęsnych i nierozważnych "teologów" podjęli się misji mającej na celu odstręczenie wiernych od przyjmowania Sakramentów udzielanych przez tradycyjnych katolickich duchownych. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, jaka zaistniała w Kościele katolickim od czasu Vaticanum II nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem, że jest na świecie tak wiele zdezorientowanych i trwających w błędzie dusz. Wraz z przedłużającym się od śmierci Papieża Piusa XII okresem Sede vacante, dostrzegamy wypełnienie proroczych słów Papieża Leona XIII z jego modlitwy do św. Michała Archanioła: "W samym Świętym Miejscu, gdzie założony został Tron Św. Piotra i Tron Prawdy na oświecenie świata, wznieśli oni tron swojej ohydnej bezbożności, z nikczemnym zamiarem, że gdy uderzy się w pasterza, to owce się rozproszą" (Leon XIII, Motu proprio z 25 września 1888). Mimo, że nasza sytuacja jest wyjątkowa, to nie jest całkowicie bezprecedensowa. W przeszłości Kościoła, były trudne czasy (choć nie tak trudne jak obecnie), które powinny być dla nas drogowskazem wskazującym jak mamy wytrwać w prawdziwej Wierze.

poniedziałek, 28 czerwca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.06. AD 2021- 4.07 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

3.VII.

Sobota -Msza o godz.7.40 oraz 18.30


4.VII. Szóst a Niedziela w oktawie

Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 


==============================================================

Ks. Rafał Trytek  

Kaplica pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Biskupa i Męczennika    
ul. J. Sarego 18/2 31-047 Kraków

xtrytek@sedevacante.pl

tel. 889 647 892   

niedziela, 27 czerwca 2021

JE x. Bp Donald Sanborn: Religia Novus Ordo i śmierć dogmatu

KATOLIK - Głos Tradycji: JE x. Bp Donald Sanborn: Kościół katolicki jest  niezniszczalny* 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

             Największą ze wszystkich tajemnic naszej świętej Wiary jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej, którą to celebrujemy (...) i która rzeczywiście jest najbardziej nieprzenikniona dla naszego stworzonego intelektu. Niemniej jednak Bóg nie spodziewał się, że będziemy czcić nieznanego boga, jak to zaobserwował św. Paweł u Ateńczyków, kiedy głosił ewangelię w tym mieście. Nasz błogosławiony Pan powiedział nam wiele rzeczy o Swoim Ojcu i o Duchu Świętym. A Kościół Katolicki, zachowawszy te święte słowa Chrystusa, przekazał nam w swoim magisterium zestaw dogmatów dotyczących Trójcy Świętej.

U Św. Mateusza czytamy: A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Zatem te trzy Osoby są wyraźnie wskazane w tym jednym akapicie: Ojciec, Syn i Duch Święty.

piątek, 25 czerwca 2021

ks. Rafał Trytek ICR: "Wy nie jesteście żadnymi marianami"

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

           11 czerwca 2021 roku modernistyczna hierarchia kościelna obchodziła stulecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Obchody miały miejsce w zdemolowanym przez modernistycznych wandali kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, przy ulicy Kopernika. Kościół ten jest zniszczony w tym sensie, że pozbawiono w nim ołtarza głównego, który powinien być centrum każdej katolickiej świątyni, jego roli. Zamiast niego jest posoborowy stół, zwany na wyrost ołtarzem. Redaktor "Gościa Niedzielnego" Andrzej Macura w numerze pisma z 20 czerwca tego roku pisze: " Sto lat temu, 3 czerwca 1921 roku, w powstałej jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość świątyni ówczesny prymas kard. Edmund Dalbor, dokonał aktu poświęcenia narodu polskiego Jezusowemu Sercu. Teraz w tym samym miejscu polscy biskupi ten akt ponowili."

środa, 23 czerwca 2021

JE x. Bp Donald Sanborn: Sedewakantyzm przeciwko kościelnym zbirom

 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/...

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

               Dzisiaj chciałbym przedstawić wam wyjaśnienie Świętej Ewangelii, która jest niejasna z wielu względów, a także zawiera wiele doktryn. Nasz Pan przemawia do swoich uczniów po ostatniej wieczerzy, a więc przed ukrzyżowaniem, przed przejściem do ogrodu oliwnego na konanie w ogrodzie. Mówi: Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”. Apostołowie są tak dotknięci smutkiem po wyjściu, że nie zadają tego pytania, a nasz Pan daje im tę łagodną naganę za to, że nie pytali, ponieważ gdyby o to zapytali, dowiedzieliby się, że idzie do swojej chwały. Gdyż ukrzyżowanie naszego Pana jest Jego chwałą, to nie jest Jego hańba, to Jego chwała, ponieważ przez swoje ukrzyżowanie pokonał śmierć i grzech.

Nie ma większego daru, dzięki któremu ocaliłby ludzkość, niż przezwyciężenie tych dwóch rzeczy: grzechu i tego, do czego grzech prowadzi – śmierci. I dlatego jest Zbawicielem świata i odkupuje całą ludzkość swoją krwią w tej chwalebnej ofierze, która będzie miała miejsce, więc to jest Jego chwała, że zostanie ukrzyżowany i że stanie się ofiarą, dowiedzieliby się tego, gdyby o to zapytali.

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Nowy czerwcowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 6 (134)

 

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

niedziela, 20 czerwca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 21.06. AD 2021- 27.06 AD 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

21.VI. św. Alojzego

Poniedziałek - Msza św. o godz.7.20


22.VI. św. Paulina

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


23.VI. wigilia

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 18 czerwca 2021

Ks. Hugon Carandino: O przebierańcach, muzealnikach i birytualistach - czyli jak wygląda w praktyce indultowy tradycjonalizm pod silnym obstrzałem Bergolio vel Franciszka

Ks. Hugon Carandino wyjaśnia w liście do wiernych z 2001 roku dlaczego  opuścił FSSPX | Myśl Katolicka 

               Począwszy od motu proprio Summorum Pontificum z 2007 r., „tradycjonalizm” w dużej mierze utożsamia się z kapłanami (czy ważnie wyświęconymi?) i wiernymi, którzy zaakceptowali, powtarzam, wszystko to, co było przyczyną „oporu” kapłanów i wiernych w 1969 r. i w latach następnych. W magiczny sposób w zakrystiach odkurzono stare szaty, relikwiarze i dekoracje wszelkiego rodzaju, żeby zorganizować prawie teatralne celebracje, z celebransami odzianymi w cappa magna, peleryny i mucety, wraz z licznymi klamrami na butach i nakryciami głowy, z frędzlami w najbardziej różnorodnych kolorach, którym towarzyszy nieproporcjonalna liczba świeckich w sutannach i komżach z obfitymi koronkami. Wszystko po to, aby wyznawać wiarę w sprzeciwie do dokumentów soborowych? Ostrzegać przed błędami modernizmu nauczanymi przez Wojtyłę i Ratzingera? Aby potwierdzić odrzucenie rytu Pawła VI? Nic z tego: motu proprio służyło do „normalizacji”, w ujęciu ekumenicznym i liberalnym, tak zwanego „katolickiego tradycjonalizmu”, przyznając „kaplicy świętego Piusa V” miejsce w panteonie religii, o którym mówiono kilka dekad wcześniej. Wolicie starą Mszę? Udzielamy jej wam, pod warunkiem, że wykorzeni się z niej wiarę, powierzy się ją „księżom” uformowanym w nowej religii, a przede wszystkim w komunii z tymi, którzy okupują Stolicę Piotrową.

środa, 16 czerwca 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Kalwaryjski Wieczernik

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            14 czerwca wraz z pielgrzymami warszawskimi nawiedziłem kościół Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii, na południowym Mazowszu. To historyczna świątynia zbudowana na ziemi podarowanej ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu i nowotworzonemu zakonowi Marianów w 1677 roku przez biskupa Stefana Wierzbowskiego. Biskup ten już wcześniej rozdał osobisty majątek na tworzące się Nowe Jeruzalem- zespół kaplic typu kalwaryjskiego. Dla księży Marianów nie zostało już nic poza podmokłą ziemią, dlatego szlachetny biskup dał im w testamencie... Opatrzność Bożą. Święto Opatrzności Bożej stało się odpustem w kościele Wieczerzy Pańskiej, zwanym popularnie Wieczernikiem. Co ciekawe, kościół ten przetrwał jako jedyny do czasów współczesnych z zespołu zabudowań Nowego Jeruzalem, w obecnym miasteczku Górze Kalwarii.

poniedziałek, 14 czerwca 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Obchody Stulecia Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 1921- 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

                  Tak jat to było zaanonsowane w 16-tym numerze "Biuletynu Czcicieli św. Marii Goretti", 3 czerwca A.D. 2021 roku w święto Bożego Ciała, odnowiliśmy poświęcenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z 3 czerwca 1921 roku. To pierwsze odbyło się na Małym Rynku w Krakowie, to drugie kilkadziesiąt metrów dalej w naszym oratorium N.M.P Królowej Polski. To poświęcenie ponowiliśmy wraz z wiernymi katolikami 4 czerwca, w pierwszy piątek miesiąca, w warszawskim oratorium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Z kolei w niedzielę 6 czerwca we wrocławskim oratorium św. Jana Apostoła i św. Piusa X obchodziliśmy Piętnastolecie mojego apostolatu w tym mieście. W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ponowiliśmy natomiast poświęcenie całego świata temuż Sercu. Pięknym dodatkiem do uroczystości były dwie pierwsze komunie święte dzieci z Górnego i Dolnego Śląska.

Najświętsze Serce Pana Jezusa przyjdź Królestwo Twoje!

ks. Rafał Trytek

Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=155

niedziela, 13 czerwca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.06. AD 2021- 20.06 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

14.VI. św.Bazylego Wielkiego

Poniedziałek - Msza św. o godz.18.30


15.VI. bł.Jolanty

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


16.VI. w oktawie

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 11 czerwca 2021

Nowy, 14 numer „Myśli Katolickiej – Organu Katolików Świeckich” (V — VI AD 2021)

  

                    Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, czternasty numer czasopisma „Myśl Katolicka - Organ katolików świeckich”. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.

W numerze między innymi:

Zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych!

Czy sedewakantyzm prowadzi do konklawizmu. Czy konklawizm jest herezją? Czy Kościół może istnieć bez Papieża? Odpowiedzi na niektóre pytania.

Musimy zachować integralność wiary katolickiej

X. Rafał Trytek: Opatrzność Boża i śmierć.

      Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: myslkatolicka@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli!

środa, 9 czerwca 2021

ks. Rafał J. Trytek ICR: 11 czerwca A.D. 1899

         Dnia 11 czerwca Roku Pańskiego 1899 papież Leon XIII poświęcił rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, potwierdzając istotność tego kultu i jego decydujący wpływ na dzieje świata. Wraz z kultem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jest to nabożeństwo o szczególnie doniosłym znaczeniu dla naszych czasów. 

W ten piątek 11 czerwca A.D. 2021, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, odnowimy poświęcenie świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po wieczornej mszy świętej w krakowskim oratorium (a więc ok. 19.10). Zachęcam wiernych katolików do poświęcenia w ten dzień samych siebie, naszej umiłowanej Ojczyzny i całego świata Słodkiemu Sercu Pana.

Niech Najświętsze Serce Chrystusa Króla zapanuje w Polsce i na cały świecie!

ks. Rafał J. Trytek ICR

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Komunikat Redakcji pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

        W związku z zapytaniami Czytelników informujemy, że jedyną stroną internetową związaną z wydawanym w Polsce "Rycerzem Niepokalanej" (dodatkiem do pisma "Katolik - GKT") oraz Rycerstwem Niepokalanej związanym z apostolatem SV w Polsce jest strona: https://rycerzniepokalanejcom.wordpress.com/

           Redakcja "Rycerza Niepokalanej" - dodatku do pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji".

niedziela, 6 czerwca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.06. AD 2021- 13.06 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

7.VI.  w oktawie Bożego Ciała

Poniedziałek - Msza św. o godz.7.20


8.VI.  w oktawie

Wtorek - Msza św. o godz.7.20


9.VI.  w oktawie

Środa - Msza św. o godz.7.20

piątek, 4 czerwca 2021

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA W 1921 ROKU W KRAKOWIE

  

                   Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste! Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą z ofiar całej Polski świątynię: prosimy Cię, byś ten kościół w sercu ojczyzny Sercu Twemu wzniesiony przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania. Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba: wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko skołatanej ojczyzny. Więc Panie nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione królestwo Twoje! Niech ci, co rządzą, w imię Twoje władzę sprawują; ustawy nasze niech będą świętego prawa Twego odbiciem; wojsko nasze niech pod Twym znakiem strzeże granic ojczyzny; wiedza niech od Twej prawdy światła zapożycza i Ciebie publicznie niech wyznaje; życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich się oprze!

środa, 2 czerwca 2021

KS. BENEDICT HUGHES CMRI: Musimy zachować integralność wiary katolickiej

  

                       Stali czytelnicy naszego magazynu zdają sobie sprawę z faktu, że wielokrotnie wytykaliśmy błędy tak zwanego stanowiska teologicznego "uznawaj i stawiaj opór" (Recognize and Resist) – często nazywanego po prostu "R&R". Powodem naszych powtarzających się ostrzeżeń jest to, że jest to błędne nauczanie – a nawet heretyckie – i jeśli chcemy zachować integralną wiarę katolicką, czystą i nieskażoną, musimy unikać jak zarazy wszelkich błędnych nauk, które mogłyby ją podważyć. Jak czytamy w Credo Atanazjańskim: "Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał katolicką wiarę. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki"