STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 30 sierpnia 2019

ks. Ambroży Guillois: Taniec okazją do grzechu


 

        „Tańce i bale są rzeczami obojętnymi z natury swojej; ale ich używanie, jakie dzisiaj jest zaprowadzone, tak się skłania ku złemu wszelkimi swymi okolicznościami, że wielką szkodę przynoszą duszy. Mówię wam przeto o balach, jak lekarze mówią o grzybach: najlepsze z nich powiadają, na nic się nie zdadzą, a ja powiadam, że najlepsze bale nie są przecież dobrymi. Jeżeli chcecie jeść grzyby, dopilnujcie, żeby były dobrze zgotowane i jedźcie je bardzo mało: bo chociażby najlepiej były zgotowane, stają się trucizną, gdy spożyjemy je w zbytecznej ilości. Jeżeli przypadkiem nie będziecie mogli w żaden sposób wymówić się od pójścia na bal; starajcie się, by taniec porządnie się odbywał we wszystkim, pod względem dobrych zamiarów, skromności, godności i przyzwoitości; tańczcie najmniej ile możecie, z obawy, aby serce wasze do tego się przywiązało (…) Te dziwaczne rozrywki, zazwyczaj są niebezpieczne; rozpraszają ducha pobożności, osłabiają moc woli, oziębiają świętą miłość bliźniego i budzą w duszy tysiące złych skłonności: dlatego też nigdy nie należy ich sobie pozwalać, nawet w koniecznej potrzebie, jak tylko z zachowaniem wielkiej ostrożności.” (św. Franciszek Salezy)

środa, 28 sierpnia 2019

Bp Józef Sebastian Pelczar: Królowa narodu polskiego (*)"Wyznawajcie Pana, bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie Jego" (Ps. 106, 1).

         Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski. Dobrym jest, że nas oddał opiece Bogarodzicy, Królowej naszej Niebieskiej i zgromadził nas dzisiaj przed jedną z ziemskich Jej stolic, rzeszy tak wielkiej, z Arcypasterzami i dostojnikami narodu na czele. A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.
 
Taki dzień widziała ta świątynia 1 kwietnia 1656 roku, kiedy to przed ołtarzem Najświętszej Panny Łaskawej, wobec nuncjusza Vidoniego, biskupów, senatu, rycerstwa i ludu król Jan Kazimierz imieniem swojem i narodu składał uroczyste śluby. Ale od onego dnia jakże wielkie zmiany.
 
Runęło królestwo, upadła w proch korona, obróciła się w niwecz potęga i zamożność, zniknął z widowni senat wraz z rycerstwem. Został jednak naród i żyje, acz rozdarty i zgnębiony; została wiara katolicka, złożona głęboko w duszy narodu, został Kościół łaciński z 17 owczarniami, została, ale tylko w tej dzielnicy, cerkiew unicka; został tron Królowej Korony polskiej, niewzruszony burzami czasu, bo oparty na barkach milionów Jej poddanych wszelakiego stanu.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.08.2019 - 1.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
26.VIII N.M.P. Jasnogórskiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


27. VIII. św. Józefa Kalasancjusza

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


28.VIII.św. Augustyna

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 23 sierpnia 2019

Oratorium Rzymskokatolickie pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu


Znalezione obrazy dla zapytania Sede vacanteLaudetur Iesus Christus!

       Serdecznie witamy na naszej stronie. Jesteśmy katolikami wiernymi Nauce Kościoła, jaką głosili nieprzerwanie i nieomylnie rzymscy papieże od św. Piotra aż do Piusa XII, oraz tradycyjnej łacińskiej Mszy Świętej, jaką odprawiano we wszystkich katolickich świątyniach do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
 
Wbrew modernizmowi będącemu - jak uczył papież św. Pius X - “sumą wszystkich herezji”, a który w ostatnich dziesięcioleciach zawłaszczył sobie oficjalne struktury kościelne, czyniąc je de facto siedliskiem Nowej Religii, pragniemy pozostać przy:

środa, 21 sierpnia 2019

Komunikat Redakcji strony Rzymscy Katolicy na Dolnym Śląsku


Drodzy Wierni,

      w ostatnim czasie nasiliły się działania wielkich koncernów międzynarodowych, w tym również z branży IT, na rzecz aktywnego wspierania, solidarności i identyfikacji z tzw. "środowiskami LGBT+".
 
      Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nawet pośrednio, gdyż jest to obrzydliwość w oczach Bożych i grzech wołający o pomstę do Nieba. Nie chcemy również, aby Prawda Katolicka była tylko jedną z opcji dostępnych na tzw. "współczesnych Areopagach", gdyż jest Prawdą Najwyższą i Prawdą Jedyną.

      Zdecydowaliśmy się zatem stopniowo rezygnować z korzystania z usług oferowanych przez jeden z ww. koncernów - Google Inc.
      Wobec powyższego zamknęliśmy prywatne konta na Facebooku, w najbliższych dniach planujemy likwidację kanału YouTube - sedevacante TV, natomiast obecnie ograniczamy obecność w sieci wyłącznie do strony naszego Oratorium. Tutaj nadal będziemy publikować kazania naszego duszpasterza oraz bieżące ogłoszenia, natomiast docelowo planujemy przenieść naszą stronę do innego usługodawcy.

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

piątek, 16 sierpnia 2019

Ks. Noel Barbara: Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją.


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
      Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją. Ten sobór jest schizmatycki, a przy tym w niektórych punktach (a przynajmniej w Deklaracji o wolności religijnej) zawiera zdania formalnie heretyckie. Sobór Watykański II nie jest dla nas przeto soborem Kościoła katolickiego, lecz raczej „imprezą założeniową nowego, ludzkiego pseudo-kościoła”. 

Zwierzchność, która była autorem tych tekstów i ich stronniczego zastosowania, nie mogła być Apostolskim Autorytetem, a to z powodu katolickiego dogmatu, dotyczącego zwyczajnego, powszechnego nauczania (magisterium ordinarium universale) biskupa rzymskiego. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że Novus Ordo Missae został opublikowany i potwierdzony, mimo że pozbawia on ryt eucharystyczny jego ustanowionego przez Chrystusa sakramentalnego znaczenia. Soborowe autorytety nie stanowią dla nas legalnych autorytetów Kościoła katolickiego. Im samym oraz ich kolaborantom nie jesteśmy żadną miarą winni posłuszeństwo, lecz raczej opór. 

środa, 14 sierpnia 2019

Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI udzielił sakramentu bierzmowania


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku
       11 sierpnia 2019 roku Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI  odwiedził Chelsea w Oklahomie. W kaplicy pw. Naszej Pani Fatimskiej złożył Najświętszą Ofiarę, a po niej udzielił sakramentu bierzmowania. 

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą i w budynku 

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.08.2019 - 18.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
12.VIII. św. Klary

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


13. VIII. śś. Hipolita i Kasjana

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20


14.VIII. wigilia

Środa - Msza św. o godz. 7:20

środa, 7 sierpnia 2019

O. Adolf Tanquerey o wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych


      872. Do najbardziej pożytecznych umartwień zaliczamy te, które odnoszą się do napojów alkoholowych. - Przypomnijmy pokrótce zasady dotyczące tego przedmiotu.

a) Umiarkowane używanie alkoholu lub napojów wyskokowych nie jest złem samo w sobie; nie godzi się przeto ganić osób świeckich lub kapłanów, którzy ich umiarkowanie używają.

b) Atoli powstrzymywanie się od nich, w duchu umartwienia albo dla dobrego przykładu, jest oczywiście rzeczą bardzo chwalebną. Tak więc kapłani lub członkowie związków odmawiają sobie napojów alkoholowych, by tym łatwiej innych od nich powstrzymać.

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.08.2019 - 11.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
5.VIII. M.B. Śnieżnej

Poniedziałek - Msza św.o godz. 7:20


6. VIII. Przemienienie Pańskie

Wtorek -Msza św.o godz 7:20


7.VIII. św. Kajetana

Środa - Msza św. o godz  7:20

piątek, 2 sierpnia 2019

Bp Donald J. Sanborn: Stanowisko osób wyznających zasadę "R & R" opiera się na potępionych doktrynach

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku 
         Stanowisko osób wyznających zasadę "R & R" opiera się na potępionych doktrynach. Wspiera się na zasadach, które na pewno są fałszywe. Mogą być nawet heretyckie.


Zwolennicy "R & R" należą do tego samego towarzystwa co gallikanie, starokatolicy i Hans Küng – czyli heretycy. Wszyscy oni głoszą to samo co "R & R", a mianowicie, że: cała hierarchia może głosić fałsz lub może promulgować złe prawa, ale Kościół będzie nieomylny i niezawodny, ponieważ ludzie to odrzucą.


Uznawanie i sprzeciwianie się – oznaczające, że Kościół może nakazywać lub dopuszczać grzeszne czyny w swoim powszechnie obowiązującym prawie – jest, jak powiedział papież Pius VI fałszywą, zuchwałą, gorszącą i niebezpieczną doktryną. Niszczy samą istotę Kościoła, którą jest asystencja Ducha Świętego w stosunku do hierarchii kościelnej. Infekuje ludzi świeckich niegodziwą postawą, która jest typowo protestancka, a polega na przesiewaniu wszystkiego co głosi Rzym, biorąc to, co się spodoba, a odrzucając to, co się uzna za niewłaściwe. Redukuje ona Kościół do czysto ludzkiej instytucji, podatnej na słabości i perypetie wynikające z ludzkiej ułomności i ignorancji.