STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 21 sierpnia 2019

Komunikat Redakcji strony Rzymscy Katolicy na Dolnym Śląsku


Drodzy Wierni,

      w ostatnim czasie nasiliły się działania wielkich koncernów międzynarodowych, w tym również z branży IT, na rzecz aktywnego wspierania, solidarności i identyfikacji z tzw. "środowiskami LGBT+".
 
      Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nawet pośrednio, gdyż jest to obrzydliwość w oczach Bożych i grzech wołający o pomstę do Nieba. Nie chcemy również, aby Prawda Katolicka była tylko jedną z opcji dostępnych na tzw. "współczesnych Areopagach", gdyż jest Prawdą Najwyższą i Prawdą Jedyną.

      Zdecydowaliśmy się zatem stopniowo rezygnować z korzystania z usług oferowanych przez jeden z ww. koncernów - Google Inc.
      Wobec powyższego zamknęliśmy prywatne konta na Facebooku, w najbliższych dniach planujemy likwidację kanału YouTube - sedevacante TV, natomiast obecnie ograniczamy obecność w sieci wyłącznie do strony naszego Oratorium. Tutaj nadal będziemy publikować kazania naszego duszpasterza oraz bieżące ogłoszenia, natomiast docelowo planujemy przenieść naszą stronę do innego usługodawcy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w znalezieniu właściwego serwisu, wolnego od grzesznych i niegodziwych uwikłań, a jednocześnie oferującego przejrzysty i przyjazny w obsłudze panel użytkownika.

Prosimy w tej sprawie o kontakt mailowy - adversusnet@o2.pl\
Ad Maiorem Dei Gloriam!
Dnia 8. sierpnia 2019 AD, w Święto ŚŚ Cyriaka i Towarzyszy, Męczenników, Redekcja.

OD REDAKCJI: Rozumiemy powody dla których wrocławska Redakcja zrezygnowała z usług eskimoskiego Google, natomiast uważamy, że dopóki jest taka możliwość trzeba do końca wykorzystywać możliwość ewangelizowania i pracy apostolskiej, nawet używając do tego wrogich katolicyzmowi środków komunikacji społecznej.