STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 31 stycznia 2020

Nowy styczniowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 1 (117)


"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 117. Styczeń 2020. Czasopismo rzymskokatolickie.

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:  
 http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gifOmnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 29 stycznia 2020

Módlmy się za ks. Antoniego Cekadę


 

Jego Ekscelencja  ksiądz Biskup Daniel Dolan prosi o modlitwę za Księdza Cekadę:
„Leki przeciwzakrzepowe były zbyt silne i spowodowały krwawienie w mózgu. Teraz lekarze będą próbowali odwrócić ten proces, spowodowany jak się wydaje przez te leki.  Ksiądz McGuire udzielił dzisiaj Księdzu Antoniemu Ostatniego  Namaszczenia Olejem Świętym.
Ksiądz Cekada wraca właśnie na izbę przyjęć. Wygląda na to, że podczas ostatniej wizyty pominięto niektóre niezbędne testy. Jeśli tylko możesz, odmawiaj za niego Różaniec ”.

poniedziałek, 27 stycznia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.1. AD 2020 - 2.2 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
27.I. św. Jana Chryzostoma

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20
 

28. I. św. Piotra Nolasa

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


29.I. św. Franciszka Ksawerego

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 24 stycznia 2020

Deklaracja doktrynalna portalu Veritas 
        Od ponad 60 lat, czyli od śmierci Papieża Piusa XII i nastania rewolucji modernistycznej, zwanej „soborem watykańskim II”, Kościół Katolicki pogrążony jest w wielkim kryzysie, jakiego nigdy przedtem nie doświadczył. Jako świadomi Katolicy, którzy zachowują integralną Wiarę, zobligowani jesteśmy do zajęcia stanowiska teologicznego, gdyż wymaga tego od nas sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy.Zgodnie z niezmiennym i nieomylnym Magisterium Kościoła modernistyczna hierarchia nie posiada autorytetu nauczania i  jurysdykcji, w tym i uzurpator na tronie Piotrowym, poprzez głoszenie odmiennej nauki i wykładni wiary od tej, która była nieustannie głoszona oraz nie posiadania intencji czynienia wszystkiego tego co czynił Kościół dla zbawienia dusz.

środa, 22 stycznia 2020

KS. NOËL BARBARA: Czy arcybiskup Lefebvre naraził na szwank swoje własne wieczne zbawienie? List otwarty do członków FSSPX (*)

Monseigneur Marcel Lefebvre
     Wybaczcie mi postawienie tego pytania w tak brutalny sposób wobec czytelników, którzy nie są członkami waszego Bractwa. Jak sami się przekonają, nie jest to kwestia próżnej ciekawości. Przed odpowiedzią pozwólcie mi poczynić kilka uwag.

Pierwsza uwaga. Jak wszyscy śmiertelnicy, arcybiskup Lefebvre stanął przed Boskim Trybunałem aby zostać osądzony przez Tego, który jest w tym samym stopniu źródłem nieskończonej Sprawiedliwości co nieskończonego Miłosierdzia.

Druga uwaga. Jego wieczność została nieodwołalnie określona. Bez względu na to, do czego można by się odwołać, czy będą to najgorsze grzechy jego zachowania i czynów, czy też największe pochwały i spodziewana kanonizacja ze strony tych, którzy uważają go za świętego, nie może to zmienić Boskiego wyroku, który już został wydany. "Homo enim videt ea quae parent, Dominus autem intuetur cor" (1).

poniedziałek, 20 stycznia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 20.1.2020 - 26.1 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
20.I. śś.Fabiana i Sebastiana

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


21. I. św. Agnieszki

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


22.I. św. Wincentego i Anastazego

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 17 stycznia 2020

o. Józef Maria Bocheński OP: Etyka tomistyczna


       Etyka tomistyczna uczy, że każdy ludzki czyn posiada przedmiot; przedmiot ten ma się do czynu jak akt do możności, nadaje mu zatem treść i wartość; że więc czyn ludzki jest dobry lub zły w pierwszym rzędzie zależnie od przedmiotu, od bezpośredniego celu, a nie od skutku, ani od podmiotowego stanu działającego. Etyka tomistyczna odrzuca jako groźny błąd pogląd subiektywistów, którzy sądzą, że wartość czynu zależy od czynników podmiotowych oraz pogląd utylitarystów, którzy uzależniają tę wartość od skutków działania, i uczy, że choć te różne czynniki wpływać mogą na ocenę czynu, wartość jego zależy w pierwszym rzędzie od przedmiotu.

Etyka tomistyczna jest etyką obiektywistyczną, przedmiotową. "Przedmiotem" czynu nazywa tomizm jego cel bezpośredni, istotnie związany ze samą treścią czynu, bez którego czyn nie jest możliwy. Tak np. przedmiotem kłamstwa jest podanie fałszywej informacji. Przedmiot ten może z kolei być ukryty jako środek do dalszego celu, np. kłamstwo może być użyte do ratowania życia itp., - ale wartość moralna czynu zależy w pierwszym rzędzie nie od owych dalszych celów, lecz od przedmiotu, od celu bezpośredniego. To tez twierdzenie "cel uświęca środki" jest ze stanowiska tomizmu fałszem: cel może bowiem uświęcać tylko środki obojętne, natomiast nie może sprawić, by czyn z racji swojego przedmiotu bezpośredniego celu, zły, stał się dobry. Tak więc dobra intencja, dobry cel dalszy, nie może sprawić, by kłamstwo, mające zły przedmiot, stało się dobre, choć może sprawić, że śpiew, sam w sobie obojętny, jest dobry lub zły, zależnie od celu dalszego.

czwartek, 16 stycznia 2020

Rocznica konsekracji biskupich J. Exc. x Bp'a Geert'a Stuyver'a


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
      16 stycznia 2002 - 16 stycznia 2020: rocznica konsekracji biskupich J. Exc. x Bp'a Geert'a Stuyver'a. 

Ad multos annos!

       JE x. biskup Geert (Gerard) Jan Stuyver urodził się w 1964 r. w rodzinie wielodzietnej we Flandrii. Jego stryjem był śp. x. Walery Stuyver, który już od lat siedemdziesiątych sprawował Msze Święte trydenckie w opozycji do modernistycznej „hierarchii”. W 1990 r. Geert Stuyver wstąpił do seminarium kapłańskiego Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady w Verrua Savoia (Piemont). W 1996 r. został wyświęcony na kapłana przez JE x. biskupa Roberta Fidelisa McKennę i rozpoczął apostolat na ojczystej ziemi flamandzkiej. W styczniu 2002 r. bp McKenna udzielił mu sakry biskupiej. W ciągu kolejnej dekady biskup Stuyver złożył wizyty apostolskie w wielu krajach Europy, a także w obu Amerykach.

Źródło: Legitymizm.pl (portal Organizacji Monarchistów Polskich).

środa, 15 stycznia 2020

JE x. Bp DONALD J. SANBORN: Jawna herezja dotycząca ewolucji dogmatu


Pseudopapież Bergoglio-szyderca
Podczas gdy za "panowania" Jana Pawła II i Benedykta XVI można było dostrzec pewne obawy przed "pójściem zbyt daleko" w heretyckich wypowiedziach i praktykach – choć zdarzały się pewne rażące przypadki heterodoksji i heteropraksji (działań świadczących o herezji) – to za "panowania" Franciszka widzimy już jawną zuchwałość. Franciszek, na przykład, niedawno zanegował Boskość Chrystusa i Transsubstancjację (mówiąc: "Chrystus staje się chlebem"). Wcześniej zaprzeczył istnieniu piekła, twierdząc, że po śmierci złe dusze zostają po prostu unicestwione, zaparł się jedności Boga (nazywając jedną Boską istotę zaledwie "Bogiem w sprayu"), nazwał misję Kościoła głoszenia Ewangelii "uroczystą bzdurą", stwierdził, że ateiści mogą dostać się do nieba, powiedział, że czasami Bóg chce, abyście popełnili cudzołóstwo "w celu utrzymania rodziny razem" i nauczał, że żyjący w cudzołóstwie mogą przystępować do Komunii Świętej. To tylko niektóre z jego skandalicznych wypowiedzi. Dodajcie do tego wprowadzenie do Watykanu bałwochwalstwa Pachamamy.

poniedziałek, 13 stycznia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.1.2020 - 19.1 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
13.I. Chrzest Pański

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


14. I. św.Hilarego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


15.I. św.Pawła Pustelnika

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 10 stycznia 2020

Nowy (podwójny) numer "Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich" (VII — IX, X — XII AD 2019)


   Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, podwójny – czwarty i piąty numer czasopisma „Myśl Katolicka - Organ katolików świeckich”. Dokładnie po pół roku udało nam się skompletować to podwójne, poszerzone wydanie naszego czasopisma. [...] Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.
Ze wstępu Od Redakcji.
 Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: myslkatolicka@gmail.com .
  

środa, 8 stycznia 2020

Nowe broszury Redakcji "Katolika"

Nakładem Redakcji "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" ukazały się ostatnio dwie broszury:

1. Tomasz Jazłowski - "Kościół Katolicki po II Soborze Watykańskim (kwestia autorytetu).

2. ks. Jan Badeni - "Zasadnicze ustawy Towarzystwa Jezusowego".

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji broszur jak również otrzymywaniem kolejnych pozycji (wersji cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: glostradycji@gmail.com

poniedziałek, 6 stycznia 2020

środa, 1 stycznia 2020

Stek bzdur i nonsensów Bergoglio: Świąteczne przemówienie „Franciszka” do Kurii RzymskiejZnalezione obrazy dla zapytania antypapież BergoglioJorge Bergoglio, jezuicki odstępca z Buenos Aires, który obecnie okupuje Watykan, po raz kolejny przeszedł samego siebie. W 3500-słownym „przemówieniu Bożonarodzeniowym” do Kurii Rzymskiej 83-letni mężczyzna, który przedstawia się światu pod pseudonimem „Papież Franciszek”, przedstawił kolejny modernistyczny manifest, którego wyraźnym celem było sprawienie, że jego trzoda zaakceptuje następną falę zmian doktrynalnych i dyscyplinarnych.

Ciekawa historia tego przemówienia miała pozostać tajemnicą, ale ujawnił ją Sandro Magister.

W poprzednich latach Franciszek wykorzystał swoje świąteczne przemówienie do Kurii Rzymskiej jako okazję, by zaatakować swoich watykańskich podwładnych, oskarżając ich o różne „choroby” lub potępiając ich za nieprzestrzeganie swojego programu. Podsumowując krótko:

W swojej pierwszej prezentacji świątecznych pozdrowień w 2013 r. wspomniano już o problemie plotek, ale ogólnie przemówienie było dość monotonne i mieścił się w granicach zwyczajności.