STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 28 lipca 2021

JE x. Bp Donald Sanborn: Najświętsze Serce Jezusa

KATOLIK - Głos Tradycji: JE x. Bp Donald Sanborn: Kościół katolicki jest  niezniszczalny* 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

              Dzisiaj pragnę wam powiedzieć o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Święto Najświętszego Serca Jezusa kończy cykl celebracji wielkich tajemnic naszego Pana. Święto to zaczyna się już w grudniu, celebracją Adwentu, w którym grzeszna ludzkość wzywa Boga, aby przyszedł i zbawił ją od grzechów. W dzień Bożego Narodzenia świętujemy pierwsze wielkie upokorzenie Jezusa, czyli Jego narodziny w najskromniejszej scenerii, w skrajnym ubóstwie i ukryciu. Kontemplujemy w tym okresie Bożego Narodzenia Jego poddanie się w upokorzeniu przez obrzezanie, które zostało ustanowione jako lekarstwo na grzech. I świętujemy także Jego podporządkowanie Jego przybranemu ojcu i dziewiczej Matce. Świętujemy upokorzenie Jego ofiarowania w świątyni, które dokonało się z czystej pokory, ponieważ nie było powodu, dla którego Syn Boży miałby być przedstawiony Ojcu. Wspominamy również Jego trzydzieści lat życia ukrytego, o którym nie wiemy absolutnie nic z Pisma Świętego, z jedynym wyjątkiem Jego podróży do Jerozolimy i Jego rozłąki z Maryją i Józefem.

poniedziałek, 26 lipca 2021

O. Guérard des Lauriers OP: Nie chcemy pokoju z modernistami

KATOLIK - Głos Tradycji: Biskup Guérard des Lauriers OP: Katolik na Mszy  una cum 

Ekscelencjo,

         W liście tym Ekscelencja dokładnie przedstawia, jak miałby wyglądać protokół porozumienia między „Ecône” a „Rzymem”: Ecône, które do tej pory wspieramy; Rzym, któremu, razem z Ekscelencją, stawiamy opór.

Lojalność, której wymaga służba Prawdzie zmusza nas do oświadczenia Ekscelencji: my nie chcemy takiego pokoju. Wydaje się być rozsądny. Jest taki rzeczywiście, jakim go chciał Piłat. Jezus jest przekazany Piłatowi, ponieważ miał powiedzieć: „Jestem Królem żydowskim” (Jn XIX, 21); podczas gdy Żydzi „nie mają innego króla, oprócz Cezara” (Jn XIX, 15).

W rzeczywistości Jezus nie musi być podporządkowany Piłatowi dla królowania, „którego pochodzenie nie jest z tego świata” (Jn XVIII, 36). I Jezus nie zamierza umierać, aby zachować cokolwiek. Jezus zamierza umrzeć, aby „dać świadectwo Prawdzie” (Jn XVIII, 37). Ponieważ Jezus „jest Prawdą” (Jn XIV, 6), jakkolwiek by to nie wyglądało, Piłat zależny jest od Jezusa, a nie Jezus od Piłata. Ekscelencjo, Ekscelencja podporządkowuje Mszę Papieżowi, ponieważ ona podważa odprawianie mszy „odnowionej” (Paweł VI dixit), jak Jezus podważył faryzejski porządek „nauczając po całej Judei” (Łk. XXIII, 5).

niedziela, 25 lipca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.07. AD 2021 - 1.08 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.VII.  św. Anny

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


27.VII. św. Pantaleona

Wtorek - Msza o godz.7.20


28.VII.św.Nazara, Celsa,Wiktora, Innocentego

Środa - Msza o godz.7.20

sobota, 24 lipca 2021

Brat Rajmund tOF: Odpowiedź na pewien artykuł

Bractwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: III ZAKON ŚW. FRANCISZKA 

           Na stronie księdza Rafała Trytka ukazał się wczoraj artykuł bardzo starej daty (taki przysłowiowy odgrzewany kotlet): http://sedevacante.pl/teksty.php?li=163 I nie byłoby w tym nic zdrożnego (wszak dobre rzeczy trzeba przypominać) gdyby nie fakt iż artykuł ten wyraża rzeczy już dawno sprostowane przez autora (red. Tomasz Jazłowski) w wydanej nakładem "Katolika" broszurce "Kwestia autorytetu w Kościele" i także zamieszczonej w formie artykułu na stronie Księdza i to stosunkowo całkiem niedawno: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=144 

Czyli w domyśle zamieszczenie nowego artykułu (sprostowania) na temat Tezy nastąpiło za aprobatą i całkowitą zgodą Księdza.

Ciśnie się zatem na usta pytanie po co było zamieszczać (i to po nazwisku) rzeczy już stare, nieaktualne i sprostowane przez samego Autora? Czemu ma to służyć? Chyba nie zgodzie i utrzymaniu jedności pomiędzy katolikami w Polsce. 

Brat Rajmund tOF (Tomasz Jazłowski)

piątek, 23 lipca 2021

Komunikat Istituto Mater Boni Consilii dotyczący “Motu Proprio” Traditionis Custodes

KATOLIK - Głos Tradycji: Instytut Matki Bożej Dobrej Rady (Włochy): Zdjęcia  z Wielkiego Tygodnia 

            Jak powszechnie wiadomo, 16 lipca 2021 r. ukazał się „list apostolski w formie motu proprio” Traditionis custodes, któremu towarzyszył list aktualnego lokatora Stolicy Apostolskiej do jego biskupów (wspomnianych wyżej „strażników Tradycji”)  w którym - z niezwykłym pośpiechem, natychmiast promulgując dokument z jedyną publikacją w Osservatore Romano - cofa się ustępstwa poczynione przez jego poprzednika w motu proprio Summorum Pontificum cura z 7 lipca 2007 r. 

W odniesieniu do tego nowego „motu proprio” aktualne są refleksje i wnioski wyrażone już przez nas przy okazji poprzedniego, teraz częściowo odwołanego: https://www.sodalitium.biz/comunicato-riflessioni-sul-motu-summorum - pontyfikatu-2 / Oba dokumenty stoją w wyraźnej sprzeczności i być może nie tylko w wyborach duszpasterskich (jeden odwołuje ustępstwa drugiego), ale także w kwestii zasady, to znaczy pewności, czy ryt rzymski miałby dwie formy liturgiczne: zwykłą i nadzwyczajna, aby użyć wyrażenia z dokumentu z 2007 r. czy jego jedynym wyrażeniem jest ryt zreformowany (jak potwierdza obecny dokument, nawiązując do deklaracji Pawła VI na konsystorzu z 24 maja 1976 r.). Oba dokumenty mają jednak podstawowy wspólny punkt: zarówno Summorum Pontificum jak i  Traditionis custodes wymaga od tych, którzy używają mszału rzymskiego z 1962 r. (Jana XXIII) uznania prawomocności, ważności i świętości reformy liturgicznej w zastosowaniu Soboru Watykańskiego II. 

środa, 21 lipca 2021

br. Rajmund tOF: Kwestia autorytetu w Kościele

 

        Jak tradycyjny rzymski katolik powinien podejść do kwestii Kościoła po reformach, a raczej rewolucji Soboru Watykańskiego II (1962–65)? Czy jest to nadal Kościół katolicki? Czy nadal możemy struktury Kościoła posoborowego nazywać katolickimi, czy może kościół posoborowy ze swoją hierarchią – katolickim już nie jest, jak twierdzą zwolennicy „zwykłego” (simpliciter) sedewakantyzmu, opierając się w swym rozumowaniu na opiniach różnych teologów mówiących, że publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmować żadnego urzędu w Kościele, tym bardziej nie może być Papieżem, ponieważ jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i uświęcanie Kościoła. Heretyk taki ipso facto automatycznie traci urząd i znajduje się poza Kościołem.

wtorek, 20 lipca 2021

Kapłan Novus Ordo zostaje sedewakantystą, diecezja go ekskomunikuje

            2 czerwca 2018 r. ks. Michael G. DeSaye przyjął święcenia kapłańskie.

Przynajmniej tak myślał wtedy.

Niecałe trzy lata po tym, jak zrozumiał, że była to nieważna ceremonia święceń, której przewodniczył świecki modernista, a nie biskup rzymsko-katolicki, „ksiądz” DeSaye zapytał swojego miejscowego ordynariusza, „biskupa” Davida M. O'Connella, by przyjął jego rezygnację z diecezji Trenton, New Jersey. Prośba została przyjęta.

10 maja br. „Bp.” O’Connell wydał następujące niezwykle dyplomatyczne oświadczenie:

Wielebny Michael G. DeSaye, wikariusz parafii Holy Innocents w Neptune, NJ i katolicki kapelan w Jersey Shore University Medical Center, zrezygnował z posługi w diecezji Trenton ze skutkiem natychmiastowym, by kontynuować swoje powołanie gdzie indziej.

(„Ogłoszono nominacje dla duchownych”, Our Diocese Today, 10 maja 2021 r.)

poniedziałek, 19 lipca 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.07. AD 2021 - 25.07 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

19.VII.  św. Wincentego a Paulo

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


20.VII.  bł. Czesława

Wtorek - Msza o godz.7.20


21.VII. św. Praksedy

Środa - Msza o godz.7.20

niedziela, 18 lipca 2021

X. Ugo Carandino IMBC: Majestatyczne ołtarze i piwnice

Wywiad z x. Carandino z grudnia 2009 roku | Pelagius Asturiensis 
             Potwór modernizmu, który zrodził podwójną potworność Soboru Watykańskiego II i rytu Pawła VI, nienawidzi Świętej Ofiary Mszy. Bergoglio powtórzył to w motu proprio „Traditionis Custodes” (i powtórzył to samo, co już potwierdził Benedykt XVI: ryt modernistycznego Neokościoła to ryt Montiniego i Bugniniego).
 
Wraz z tym dokumentem kruszą się „majestatyczne ołtarze” oparte na piasku uznania Benedykta XVI, a następnie Bergoglio jako prawowitych papieży i nowej mszy jako zwyczajnego rytu Kościoła.
 
Zamiast tego katolicy stawiali swoje ołtarze w prywatnych domach lub w innych prowizorycznych miejscach, takich jak „piwnice i garaże” (czasem ci, którzy nimi gardzą, wolą śluby w nowym rycie) stawiając opór i robiąc to od listopada 1969 r. Dziś już często przekształcone w normalne kościoły, są niezniszczalnymi ołtarzami, ponieważ opierają się na publicznym świadectwie wiary (formalny wakat Stolicy Apostolskiej co najmniej od 7 grudnia 1965 r.; nowa msza nie jest obrzędem kościelnym).

sobota, 17 lipca 2021

ks. R.J.Trytek: Zmiana terminu pielgrzymki

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

         Z powodu wyznaczenia na następującą sobotę daty pogrzebu śp. Pani Eugenii (zmarłej pobożnie w Chrystusie dzisiaj to jest w święto Rozesłania św. Apostołów; po tym jak dwa dni wcześniej udzieliłem Jej sakramentów świętych) nie będę mógł poprowadzić w tę sobotę pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Następny termin to 24 lipca. Proszę w zrozumienie i modlitwę za zmarłą.


15 lipca A.D. 2021,

ks. R.J.Trytek