STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 1 kwietnia 2023

KATOLICKA KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 (Ułożona przez Papieża Piusa IX w 1847 roku)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…
 
Na dużych paciorkach: O Jezu! Zbawco świata, któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas!
 
Na 10 małych paciorkach: O mój Jezu! Miłosierdzia! (100 dni odpustu).
 
Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu…
 
Na zakończenie: Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…
 
Na zakończenie koronki:

piątek, 31 marca 2023

31 marca - 102. rocznica śmierci o. Wenantego Katarzyńca

 

         Ojciec Wenanty Katarzyniec był starszym kolegą o. Maksymiliana Kolbego i wielkim zwolennikiem Rycerstwa i "Rycerza Niepokalanej". Gdy o.Wenanty Katarzyniec zmarł, o. Maksymilian zachęcał, by modlić się za wstawiennictwem zmarłego współbrata. Założyciel Niepokalanowa wierzył, że to właśnie ten skromny franciszkanin przyczynił się do powstania „Rycerza Niepokalanej” i do pokonania trudności, związanych z wydaniem pierwszego numeru pisma. „Znalazłszy się w takim położeniu postanowiłem zwrócić się o pomoc do swego zmarłego przyjaciela. Najpierw sam to uczyniłem, a następnie o podobną modlitwę poprosiłem kleryków krakowskich: Módlcie się do Matki Bożej za przyczyną ojca Wenantego. Jeżeli Rycerz wyjdzie w styczniu, będzie to sprawa ojca Wenantego. I sam nie wiem, jak to się stało, ale pierwszy numer ukazał się rzeczywiście w styczniu”. Ojciec Maksymilian ogłosił o. Wenantego patronem "Rycerza Niepokalanej".

czwartek, 30 marca 2023

Z listów, pism i notatek o. Maksymiliana Kolbe

79. lat temu odbył się apel, podczas którego o. Kolbe ofiarował życie za  współwięźnia | eKAI 

20.11.1914

“Gdyby Lucyfer mógł wezwać na swój ratunek N[ajświętszą] Pannę jednym słowem “Maryja”, od razu by się dostał do nieba. Tym bardziej człowiek, choćby w najcięższych i najmizerniejszych chwilach życia.”

11.12.1917

“Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności – wszystko to się skończy.”

28.12.1917

“Ale my Go chcemy, aby panował nad nami. Panuj we mnie, o Boże mój i racz dozwolić, abym Twe Królestwo przez Niepokalaną we wszystkich rozszerzył”

wtorek, 28 marca 2023

O konieczności częstej spowiedzi

Wielki spowiednik Kościoła – Bądź domem ulgi w cierpieniu ze św. Ojcem Pio 

             O konieczności częstej spowiedzi: „Gdybyś nigdy nie grzeszył, nie potrzebowałbyś się nigdy spowiadać, ale ponieważ grzeszysz często, więc potrzebujesz częstej spowiedzi. Im dalej odkładasz spowiedź, tem większa liczba przybywa grzechów, a zatem większa trudność w przypomnieniu ich sobie. Chociaż ty grzechy zapomnisz, to Pan Bóg będzie je pamiętał, dlatego nie wymówisz się przed Bogiem, bo zapomnienie było skutkiem twego niedbalstwa. Nawet nie byłbyś upadł w te grzechy, gdybyś je był uprzedził spowiedzią. Doświadczeni uczy, że im kto częściej jaką rzecz wykonywa, tem ją doskonalszą czyni; im kto częściej się spowiada, tem dokładniejszą spowiedź odprawia – serce nieprzywykłe do żalu z a grzechy niełatwo się skruszy, a bez żalu spowiedź jest nieważna. Przed odkładanie spowiedzi, grzechy więcej się do serca wkradają, złe nałogi się wzmagają, a wola do dobrego się osłabia. Częsta spowiedź utrzymuje duszę w niewinności, bo widzimy Świętych, którzy żyli na tym świecie i bardzo często się spowiadali; niektórzy z nich w każdym prawie dniu przystępowali do Sakramentu Pokuty. Gdybyś poczuwał się do grzechu ciężkiego, uwolnij się od niego jak najprędzej przez szczerą spowiedź. Ponieważ grzech zadaje śmierć duszy i dusza nic nie może uczynić, co by się nazywało życiem, wszystkie dobre uczynki, wykonane w stanie jednego grzechu śmiertelnego są bez żadnej zasługi.

poniedziałek, 27 marca 2023

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.03.2023 - 02.04 AD 2023

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

27.III.św. Jana Damasceńskiego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


28.III. św. Jana Kapistrana

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


29.III. feria

Środa - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 26 marca 2023

KAZANIA x. RAFAŁA TRYTKA ICR: Zanim Abraham stał się, JAM JEST" - Niedziela Męki Pańskiej


Ksiądz Rafał Trytek - członek Instytutu Rzymskokatolickiego ICR JE x. Biskupa Donalda Sanborna.

Deklaracja Doktrynalna: http://sedevacante.pl/deklaracja.php 

Msze Święte: 

*Kraków: http://sedevacante.pl/porzadek.php 

*Wrocław: https://mszatrydencka.wroclaw.pl 

*Warszawa: https://msza.waw.pl/kontakt/ 

Adres kontaktowy: xtrytek@sedevacante.pl 

Katolickie treści: https://ultramontes.pl

Kazanie ks. Rafała Trytka wygłoszone na Niedzielę Męki Pańskiej 26.03.2023, w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie, ul. Sarego 18/2.

Temat: "Pierwej niż Abraham stał się, JAM JEST" - Niedziela Męki Pańskiej

sobota, 25 marca 2023

O śmiertelnym grzechu nieczystości

duszeczysccowe.pl - Św. Jan Maria Vianney - O nieczystości Jeżeli każdy grzech  śmiertelny może nas wtrącić do piekła, to co dopiero mówić o haniebnym grzechu  nieczystości. Czy już sama nazwa tego występku 

             O śmiertelnym grzechu nieczystości: „Grzech nieczystości podobny jest do ognia, który nie umie słabo palić, ale całą swą siłę palenia wywiera - podobny jest do kwasu, którego mała ilość całą dzieżę zakwasi - jest jak ukąszenie węża, które ledwo znać w ciele, a jednak w momencie całe ciało trucizną zaraża, aby przyszedłszy do serca, śmiertelnie zabija. Grzech ten umie się mnożyć nieszczęśliwą płodnością, i można o nim powiedzieć, że jest źródłem wszelkich występków. Spowiedzi świętokradzkie, Judaszowskie Komunie, zgorszenia całych okolic i miast, zgryzoty w familiach, zabójstwa i samobójstwa, są to zwyczajne skutki wynikające z tego grzechu. 

piątek, 24 marca 2023

Wydawnictwo 3DOM: O co to całe zamieszanie ze Starą i Nową Mszą?

           Zainteresowanie tradycyjną Mszą łacińską zaczęło się rozprzestrzeniać wśród młodszego pokolenia duchowieństwa i świeckich, zwłaszcza od czasu pojawienia się motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI. Wielu z nich entuzjastycznie opowiada o odnalezieniu w starym rycie piękna, czci i poczucia ciągłości z tradycją, których nie doświadczyli podczas Mszy Pawła VI.

W 2023 r. Wydawnictwo 3DOM proponuje swoim Czytelnikom obszerną, choć niezwykle wciągającą książkę Praca rąk ludzkich ks. Anthony’ego Cekady. Autor w niezwykle ciekawy i przystępny sposób analizuje, w jaki sposób przeprowadzane na przestrzeni wieków reformy liturgii i mszału wpłynęły na to, jak dzisiaj postrzegana jest Msza Święta i jaką rolę obecnie odgrywa papież w Kościele.


Dlaczego właściwie powstała ta książka? Anthony Cekada w kręgach tradycjonalistów jest dobrze znany jako sedewakantysta. Już wiele lat przed rozpoczęciem prac nad tą książką, zmiany wprowadzane we Mszy św. wprawiały go w zakłopotanie – i to właśnie te zmiany są tematem Pracy rąk ludzkich. Autor przez wiele lat obserwował, w jaki sposób Msza Święta ulegała niszczeniu. Czytywał liczne książki na temat liturgii, uczestniczył w konserwatywnych konferencjach i prenumerował publikacje potępiające desakralizację liturgii, jak również wszechobecne modernistyczne herezje. Przyczyn tego spustoszenia doszukiwał się w naruszeniach prawa liturgicznego i błędnych interpretacjach nauczania soborowego. Ksiądz Cekada zapragnął stanąć w obronie Tradycji liturgicznej Kościoła, która powinna być przecież niezmienna.