STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ o. MAKSYMILIANA MARII KOLBE oraz o. WENANTEGO KATARZYŃCA

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 5 czerwca 2020

ks. Rafał J. Trytek ICR: Intronizacja Chrystusa Króla

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
         W tym roku (27 lipca) wypada setna rocznica poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten powtórzono w czerwcu 1921 roku w Krakowie, oraz w 1951 w kościołach całej Polski. Niestety w żadnym z tych aktów nie uczestniczyły władze polskiego państwa, by się zobowiązać do uczynienia religii katolickiej państwową, co implikowałoby wdrożenia katolickiego prawodawstwa.

Gdy w listopadzie 2016 roku na uczczenie 1050-ej rocznicy chrystianizacji Polski (rozpoczętej przez polskiego Władcę Mieszka!), w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się modernistyczne uroczystości z udziałem polskich biskupów i prezydenta Andrzeja Dudy, nie było w ogóle mowy o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa (tożsamej - wbrew malkontentom - z intronizacją Chrystusa Króla). Co ciekawe, podobno sam Andrzej Duda miał zamiar w ich trakcie przemawiać, ale nie zgodziła się na to posoborowa hierarchia.

środa, 3 czerwca 2020

ks. Rafał J. Trytek ICR: 450 lat kardynalatu Hieronima Albaniego


TENETE TRADITIONES: Ks. Rafał Trytek wstąpił do Instytutu ... 

      W roku Pańskim 1570-ym papież św. Pius V mianował kardynałem św. Jana przy Bramie Łacińskiej Hieronima Albaniego. W 1543 roku pisał On:

„Papa factus hæreticus, si resipiscat ante sententiam declaratoriam, jus Pontificium ipso facto recuperat, absque nova Cardinalium electione aliave solemnitate" („Jeżeli papież który popadł w herezję, zreflektuje
się przed sentencją deklaracyjną, odzyskuje przez ten fakt papiestwo; bez nowego wyboru przez kardynałów lub innego działania").

poniedziałek, 1 czerwca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 01.06. AD 2020 - 7.06 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.VI. Pon.Zesłania Ducha Świętego

Msza św. o godz.7:20


2.VI. Wtorek Zesłania Ducha Świętego

Msza św. o godz. 7:20


3.VI. Środa Suchych Dni

Msza św. o godz.7:20

niedziela, 31 maja 2020

X. Rafał Trytek: Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego, wygłoszone 4 czerwca 2017 r.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!         Oto drodzy wierni Katolicy jest dzień, w którym świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, który, jak naucza nas Pan Jezus, w dzisiejszej Ewangelii ze św. Jana, jest tym, który został posłany, ażeby po widomym odejściu Chrystusa - Wniebowstąpieniu, ażeby był On pocieszycielem dla Apostołów, ale także po to, ażeby przypominał On wszystkie słowa Pana Jezusa. Taka jest szczególna rola Ducha Świętego po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Duch Święty ma to szczególne zadanie i Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, jest Miłością, która łączy Boga Ojca z Bogiem Synem i jest Miłością, która łączy Boga Syna z Bogiem Ojcem. Spodobało się Panu Bogu objawić tajemnicę Trójcy Przenajświętszej dopiero poprzez Pana Jezusa, dopiero poprzez Zesłanie Ducha Świętego. I stąd też Kościół święty katolicki z jednej strony jest zachowywany przez Ducha Świętego od wszelkiego błędu, jest zachowywany w czystości i nieskalaności nauki, po to, żeby wierni, idąc za Kościołem świętym, mieli pewność zbawienia. Pan Jezus wiedział, że nasze umysły są słabe, że powstanie wielka liczba heretyków, inspirowanych przez księcia tego świata, jak mówił Pan Jezus, że będą inspirowani do błędu, a ciało ludzkie jest słabe, i wola jest słaba, są liczne namiętności, co powoduje, że herezje i błędy raz po raz powstawały. 

sobota, 30 maja 2020

Trzeci numer Biuletynu czcicieli św. Marii Goretti

        Do nabycia jest kolejny, trzeci numer Biuletynu św. Marii Goretti. 

Czasopismo zawiera m. in. słowo wstępne Księdza R. Trytka ICR, treści dla przygotowujących się do małżeństwa,  kącik dla dzieci młodszych i starszych oraz inne teksty. 

Biuletyn do nabycia w kaplicy w Krakowie.

piątek, 29 maja 2020

Nowy majowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 5 (121)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 121. Maj 2020. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_121.pdfhttp://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif


Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 27 maja 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Straż Honorowa Bożego Serca

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ... 
           W zeszłym roku niepostrzeżenie (dla mnie przynajmniej) minęła 150 rocznica instalacji Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Przełożona krakowskiego klasztoru ss. wizytek Matka Ludwika Tomaszewska sprowadziła wtedy bowiem Straż Honorową z Francji z klasztoru w Bourg-en-Bresse. Inicjatorką Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa była s. Maria od Najświętszego Serca - Konstancja Bernaud. Z tego powodu s. Ludwika nazywana była Matką tego dzieła w Polsce, a ks. Albin Dunajewski (póżniejszy kardynał i biskup krakowski) z racji bycia kapelanem klasztoru wizytek w tym czasie - jego Ojcem. Jeszcze jako osboa świecka Konstancja uznała, że nabożeństwo do Najświętszego Serca przez swą powszechność może się stać fundamentem duchowości przeznaczonej dla wszystkich katolików w myśl słów św. Franciszka Salezego:
“Każdy według swojego stanu i zawodu mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty, wynagrodzenia, dla większej chwały Bożej, wykonując po prostu obowiązki swojego stanu”.

poniedziałek, 25 maja 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.05. AD 2020 - 31.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
25.V św. Grzegorza VII

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


26.V. św. Filipa Neri

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


27.V. św. Bedy Czcigodnego

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 24 maja 2020

Kazania i przemówienia - o. Józef M. Bocheński OP


Dziś przypada 25 rocznica śmierci wielkiego filozofa ojca ... 

       Bo skądże nauka może wiedzieć, czy świat naprawdę jest jeden? A nuż są dwa albo trzy? Jakim sposobem chcesz, abyśmy mogli się o tym naukowo przekonać? I dalej: jakże to moglibyśmy się naukowo przekonać, stwierdzić, że świat naprawdę nigdy nie został stworzony przez żadnego Boga?

Światopogląd jest zawsze wiarą

Ostatnim razem zadałem ci pytanie: czy masz swój światopogląd? Próbowałem ci udowodnić, że, po pierwsze, nikt nie może się obejść bez światopoglądu, a po drugie, że światopogląd jest zawsze rzeczą wiary, nie nauki. Oczywiście, spotykam się pod tym względem ze sprzeciwem komunistów, którzy twierdzą, że ich światopogląd oparty jest wyłącznie na nauce, a nie na wierze. Może więc dobrze będzie, jeśli na ten temat porozmawiamy, bo to jest ważna sprawa etyczna. Przyjmijmy, że istnieje coś takiego, co można by nazwać światopoglądem komunistycznym. Rzecz wcale nie jest prosta. Ale dla wygody załóżmy, że taki światopogląd istnieje.

piątek, 22 maja 2020

Drugi (majowy) numer "Rycerza Niepokalanej" 2(305)Laudetur Iesus Christus!

       Szanowni Czytelnicy! Ukazał się nowy, drugi numer pisma "Rycerz Niepokalanej" jako pisma Militia Immaculatae mającej swą Centralę w krakowskiej kaplicy x. Rafała Trytka.

Pisma dostępne w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com

Zapraszamy do lektury! Z Panem Bogiem!