STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 29 listopada 2019

JE x. Bp MARK A. PIVARUNAS CMRI: Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei (1)


Matka Boska z dzieciątkiem Jezus

LIST REKTORA

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 roku dla uczczenia tysiąc pięćsetnej rocznicy Soboru Efeskiego z 431 roku zwołanego za pontyfikatu papieża św. Celestyna I. Ten znamienity sobór odbył się w celu potępienia błędów Nestoriusza, który bluźnierczo nauczał, że w Jezusie Chrystusie były dwie osoby – jedna to Syn Boży, a druga to zwykły człowiek. Jak wiemy z boskiego objawienia Jezus Chrystus jest jedną Osobą Boską mającą dwie natury, Boga i człowieka, co jasno wyraził św. Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo… a Słowo stało się Ciałem!". Co więcej, po upadku człowieka z powodu grzechu Adama dzieło naszego odkupienia wymagało dokonania nieskończonego zadośćuczynienia, którego żaden człowiek nie byłby w stanie sam dokonać. Można to osiągnąć jedynie poprzez ofiarę i śmierć Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

środa, 27 listopada 2019

Modlitwy papieża Leona XIII


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku 

        Oratorium IMBC (Instytut Matki Bożej Dobrej Rady) San Lorenzo Martire w Potenza, 17 listopada 2019 rok, Ksiądz Carandino recytuje modliwy papieża Leona XIII. Modlitwy obejmują trzy Zdrowaś Mario, Salve Regina, a następnie modlitwę o nawrócenie grzeszników i „wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła”, a od 1886 r. Modlitwę do Świętego Michała Archanioła. W 1904 r. Papież św. Pius X dodał trzy „Najświętsze Serce Jezusa. zmiłuj się nad nami”. 26 września 1964 r. Montini (alias Paweł VI) usunął modlitwy Leona XIII.

Za: https://www.facebook.com/CdpSursumCorda/photos/a.677504008952678/2593644320671961/?type=3&theater

poniedziałek, 25 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.11.2019 - 1.12 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
25.XI. św.Katarzyny

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


26.XI. św. Sylwestra

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


27.XI. Cudownego Medalika

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 22 listopada 2019

Nowa kaplica katolicka na Krymie


Obraz może zawierać: tabela i w budynku
     W dniach 15-17 listopada 2019 r. w Sewastopolu na Krymie (Rosja) w tradycyjnej parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Klemensa odbyły się pierwsze w ciągu ostatnich 83 lat Msze św. (od męczeństwa ostatniego biskupa i kapłana Krymu). 
Kapłan jest związany z Kongregacją Maryi Niepokalanej Królowej CMRI  (ksiądz Alexander Kryssov - przyp. Redakcji Katolika). 
Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za nas.
Poniżej galeria zdjęć:

środa, 20 listopada 2019

Komunikat organizacyjny Portalu Veritas i pisma "Katolik"

        Z dniem 20 listopada, po zawarciu porozumienia pomiędzy stronami, obecna strona Veritas - Portal Dominikańskich Tercjarzy (https://domini-canes.blogspot.com) wchodzi w skład organu Katolik - Głos Katolickiej Tradycji . 

Veritas, jako wkładka do czasopisma Katolik, będzie w formie biuletynu, kontynuować formę przekazu duchowości dominikańskiej jak też (tak jak dotychczas) poprzez serwis blogowy. 

Wkładka będzie wydawana jako biuletyn zarówno w formie pdf jak i będzie możliwość nabycia jej w formie drukowanej jako dodatek do czasopisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji".

Za "Veritas -  Portal Dominikańskich Tercjarzy" Red Nacz. Paweł Rębisz
Za: "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" Red. Nacz. Tomasz Jazłowski

poniedziałek, 18 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 18.11.2019 - 24.11 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

18.XI. Poświęcenie Bazylik śś. Piotra i Pawła

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


19.XI. św. Elżbiety Węgierskiej

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


20.XI. św. Feliksa

Środa - Msza św. o godz.18:30

środa, 13 listopada 2019

Kościół a państwo

Znalezione obrazy dla zapytania milicja niepokalanej 
       W mieście Z. w gimnazjum zadzwoniono na przerwę. Za chwilę z szerokich drzwi wchodowych poczęły się wysypywać gromadki rozweselonej młodzieży. Ma się rozumieć najpierw z hałasem i śmiechem wybiegli malcy, za nimi z większą już powagą wysuwali się starsi uczniowie, na końcu ukazało się kilku profesorów. W czasie przerwy również znać było owo rozgraniczenie. Młodzi bawili się, uganiali a przy tym nie żałowali gardła. Choć niejeden wyszedł z klasy z kwaśną minką, to na podwórzu szkolnym odzyskiwał humor. Starsi w mniejszych lub większych grupach przechadzali się wzdłuż i wszerz, a tylko niekiedy wśród rozmowy potężnym wybuchali śmiechem. Profesorowie od czasu do czasu mieszali się w ten wir, najczęściej dla poskromienia jakichś wybryków. Zresztą gawędzili osobno.
 
Właśnie jeden z profesorów zaczął przeglądać najnowszy numer gazety.
– Cóż tam słychać – spytał go stojący tuż obok kolega, – nie ma jeszcze przesilenia gabinetowego?
– E, daj pan spokój, odparł z uśmiechem zagadnięty, przecież i posłowie chcą parę dni odpocząć, co dnia nie będą nad nowym gabinetem radzić. Ale, widzi pan, znowu wyciągnięto sprawę stosunku Kościoła do państwa.

poniedziałek, 11 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.11.2019 - 17.11 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
11.XI. św. Marcina

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


16.XI. Matki Bożej Patronki Krakowa

Sobota - Msza św. o godz.7:45


17.XI. bł.Salomei - Dwudziesta trzecia Niedziela

Msza św. o godz. 10:00


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php

piątek, 8 listopada 2019

O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego

 
      Rozmyślanie czyli modlitwa umysłowa nie jest, jest jak wielu mniema, dla tych tylko, którzy się od zgiełku świata usunęli i wszystek swój czas służbie Bożej poświęcili, ale jest dla wszystkich chrześcijan bez wyjątku. Wszystkich do tego rodzaju modlitwy Duch Święty wzywa, mówiąc: Błogosławiony mąż, który w zakonie Pańskim będzie rozmyślał we dni i w nocy , a jako przyczynę występków i moralnego spustoszenia świata wskazuje na brak rozmyślania: Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie masz ktoby uważał w sercu. Doświadczenie też poucza nas, że ci którzy, w jakimkolwiek stanie się uświęcili, oddawali się rozmyślaniu, począwszy od samego Króla Dawida, który mówi: Zakon twój Panie, cały dzień jest rozmyślaniem mojem.
  Przyczyn wreszcie, dla których, rozmyślanie jest tak ważnem i pożytecznem, nie daleko szukać potrzeba: Odstąp od złego a czyń dobrze- na tych dwóch rzeczach polega zadanie całego naszego życia; otóż do obydwóch zarówno potrzebnem jest rozmyślanie. Potrzebnem jest, aby odstępować od złego, t.j. stale unikać grzechów i mimo natarczywości nieprzyjaciół dusznych wytrwać w łasce Bożej, no czemże możemy się w chwilach pokusy obronić, jeżeli nie żywą pamięcią na zbawienie, na mękę Chrystusową, na dobroć lub sprawiedliwość Bożą, lub na inne prawdy wiary, które z tej przyczyny Paweł św. tarczą wiary zowie ? Gdybyśmy te prawdy mieli ustawicznie przed oczami, żadna pokusa nie zdołała by nas pokonać, jak sam Duch Święty zapewnia: Pamiętaj na ostatne rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz. Ale prawdy te jakkolwiek głęboko wpojone, powoli się w pamięci zacierają, gdzieś giną- zwłaszcza w chwilach pokusy i z stąd upadek. Jeżeli więc chcemy się zabezpieczyć od złego , musimy pamięć na te prawdy częstem rozważaniem ożywiać i odświeżać. Jednoże zakon Twój jest rozmyślaniem mojem, mówi Prorok, tedyby zginął w uniżeniu swojem ! (Psalm CXVIII.,92,)

środa, 6 listopada 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Niszczenie religii katolickiej*


Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn
         Bergoglio poszedł o krok dalej w projekcie całkowitego zniszczenia religii katolickiej. Ze względu na swój fanatyzm ekologiczny zaprosił rdzennych mieszkańców Amazonii do ogrodów Watykanu, gdzie} wykonał akt bałwochwalstwa. Bergoglio aktywnie pomagał w postępowaniu, dając im ciepłą aprobatę.

Bogini, która była wielbiona, była niczym innym jak Pachamama, która jest boginią płodności wśród Inków i sąsiednich ludów.

Wszystko to jest kolejnym odcinkiem Religii Ziemi Bergoglio, w której próbuje zmienić Kościół rzymskokatolicki w agencję, która ma ocalić planetę przed wszelkiego rodzaju niegodziwym wyzyskiem i wielorybami, oczywiście, z plastikowymi słomkami.

poniedziałek, 4 listopada 2019

piątek, 1 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na dzień Wszystkich Świętych


Obraz może zawierać: 2 osoby 

       Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 5
 
       Widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego, a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach zawarł treść całego prawa, i zostawił nam w krótkości obraz wszystkich cnót, o które się starać powinniśmy dla osiągnienia żywota wiecznego. Wykonanie tych cnót, uczyniło świętymi tych wszystkich ludzi, których dzisiaj uroczystość obchodzimy. Wejdźmyż więc w ich rozbiór dla zrozumienia ich dokładnego, i przystosowania ich do życia naszego.

Błogosławieni ubodzy duchem. Ubogim w duchu jest ten, kto gotów utracić raczej wszystko aniżeli Boga i łaskę Jego. Kto powolny głosowi Boskiemu, opuszcza wszystko dla udania się za Chrystusem Panem wołającym go do siebie. Kto nie jest nadętym pychą, nie chce zgłębiać rzeczy rozumowi jego niedostępnych, kto nie jest zarozumiałym o sobie i o swojej umiejętności, kto pogardza pochwałami, wyniesieniem i zaszczytami świata, a zaszczyt podobania się Bogu nad nie wyżej ceni i przenosi. Kto nie tylko się wyzuwa z rzeczy zewnętrznych, ale niejako i z wewnętrznych sił duchownych, z własnego rozumu i rozsądku, z własnej woli, poddając się bez uporu mądrzejszym zdaniom innych od siebie, i będąc gotowym, ustępować i ulegać drugim z łatwością. Kto czuje i wyznaje szczerze, iż wszystko co ma tak co do darów przyrodzonych natury, jak co do darów nadprzyrodzonych łaski, wszystko to od Boga ma i Jemu przypisuje, a sobie właściwym nicość i grzech być wyznaje. Ubogim na koniec w Duchu jest ten, kto nie mając wiele majątku ani bogactw, dóbr świata wcale nie pragnie, tym małym co mu Pan Bóg udzielił się kontentuje, i nad wszelkie bogactwa i dostatki ziemskie, łaskę i miłość Boską osiągnąć pragnie, żąda i usiłuje, któren z Psalmistą Pańskim słusznie powiedzieć może: Czegoż ja w Niebie i na ziemi chcieć i pragnąć mogę, jeżeli nie Ciebie Boga i Pana mojego.

Ks. Michael Oswalt: Z biegiem czasu...*

Znalezione obrazy dla zapytania tradycyjna kaplica sedevacante 
        „Z biegiem czasu tradycyjne kaplice będą mieć nowych ludzi z Novus Ordo, którzy mają dość szaleństwa tego, co się dzieje. Ale dobrze jest zrozumieć, dlaczego niektórzy zostają i dlaczego niektórzy odchodzą po krótkim czasie. W świecie biznesu istnieje określenie slangowe dla osób, które wydają się zainteresowane dokonaniem zakupu, ale tak naprawdę ich intencją nie jest dokonanie tego zakupu. Nazywa się je looky loos. Będzie trochę osób pochodzących z Novus Ordo i wezmą udział w Mszy św. czasami, a może i więcej, nagle przestają przychodzić. Jednym z powodów jest to, że Novus Ordo tak uwarunkowało ludzi, że wszystko dotyczy ich uczuć, preferencji, łatwości życia i wszystkiego co się tych człowieka.