STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

wtorek, 30 czerwca 2020

BIULETYN CZCICIELI ŚW. MARII GORETTI – nowy numer czerwcowy


nowyyy 

            Ukazał się nowy numer Biuletynu czcicieli św. Marii Goretti. Numer czerwcowy poświęcony jest szczególnie tematyce Najświętszego Serca Pana Jezusa. Między innymi znajdą w nim Państwo: Słowo wstępne kapłana Ks. R. Trytka, praktyczne wskazówki dokonania w rodzinach Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa, kazanie Bp. J. Selway’a o miłości Serca Jezusowego, kanonizacja Patronki Biuletynu (70 rocznica), Przez Niepokalaną do Serca Jezusa – artykuł O. Kolbego. Ponadto pomocne artykuły dla przygotowujących się do małżeństwa, kącik dla dzieci młodszych i starszych, wskazówki dla rodzin i małżeństw, sylwetka św. Antoniego Padewskiego, cuda św. Alojzego i wiele innych. Biuletyn do nabycia w Kaplicy w Krakowie.

poniedziałek, 29 czerwca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.06. AD 2020 - 05.07 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

29.VI. śś. Piotra i Pawła

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


30.VI. św.Pawła

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


1.VII. Święto Najdroższej Krwi Chrystusa

Środa  - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 28 czerwca 2020

Święcenia Kapłańskie A.D 2020 w seminarium na Florydzie, udzielane przez J. Exc. x Bp. Sanborna


 

        24 czerwca AD 2020, w święto narodzenia św. Jana Chrzciciela, Jego Excelencja x. Bp. Donald H. Sanborn — Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego — ICR, udzielił święceń kapłańskich x. Luke'owi Petrizzi w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA (przy udziale duchowieństwa, m.in J. Exc. x Bp'a Józefa Selway'a)
Wielkie gratulacje dla nowego Kapłana. Niech Bóg strzeże go i prowadzi!
Módlmy się za wszystkich Kapłanów!
 

piątek, 26 czerwca 2020

Nowy czerwcowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 6 (122)


"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 122. Czerwiec 2020. Czasopismo rzymskokatolickie.
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif


Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 24 czerwca 2020

Miłość Najświętszego Serca - Kazanie JE x. Bp. J. Selway’a

         W tym czasie roku liturgicznego możemy oddać szczególny hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W lekcjach drugiego nokturnu Matutinum święta Najświętszego Serca Pana Jezusa nasza Święta Matka Kościół daje nam zwięzły opis rozwoju tego nabożeństwa i samego święta. Przeczytam wam kilka fragmentów zaczerpniętych z lekcji tego nokturnu.

Cytuję (to jest pierwsza lekcja II nokturnu, czyli IV lekcja Matutinum):

Wśród wielu cudownych odkryć świętego nauczania i pobożności, przez które plany Bożej Mądrości są codziennie objaśniane Kościołowi, mało które rzuca się w oczy tak, jak niesamowity postęp poczyniony przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo często, zaiste, w ciągu ostatnich stuleci, Ojcowie, Doktorzy i święci czcili miłość naszego Odkupiciela: mówili, że rana otwarta w boku Chrystusa jest ukrytą fontanną wszelkich łask. Ponadto, począwszy od średniowiecza, kiedy wierni zaczęli okazywać czulszą pobożność dla świętego człowieczeństwa Zbawiciela, dusze kontemplacyjne zaczęły mieć w zwyczaju przenikanie przez tę ranę niemalże do samego Serca, zranionego z miłości do ludzi. Od tego czasu ta forma kontemplacji stała się tak bliska wszystkim osobom wiodącym pobożne życie, że nie było zakątka ani zakonu, w którym, w tym okresie, nie znaleziono by dających o niej świadectwo. 

niedziela, 21 czerwca 2020

Akty zewnętrzne ku uczczeniu Boskiego Serca. Święto Najświętszego Serca Jezusowego


Rodzina Najświętszego Serca Jezusowego - Parafia Rzymskokatolicka ... 

         W objawieniu, danym świętej Małgorzacie Marii 16 czerwca 1675 roku, zażądał Pan Jezus, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała poświęcono ku czci Jego Boskiego Serca, jak również by dusze kochające przez modlitwy i Komunie wynagradzające czyniły zadość za zniewagi, jakie odbiera podczas wystawienia Przenajświętszego Sakramentu, w tym czasie na ołtarzu. Święta Małgorzata Maria starała się spełnić ten rozkaz Pański i nie tylko wskazany dzień, jak też osiem dni poprzednich, uświęcała osobnym nabożeństwem, ale porobiła kroki, aby władza kościelna na ten dzień ustanowiła osobne święto. W 1687 roku święta Małgorzata Maria zwróciła się do Ordynariatu biskupiego w Autun, aby przynajmniej w klasztorze Paray-le-Monial pozwolił obchodzić święto Serca Jezusowego; ale bez pomyślnego skutku. Nie pomogły też starania w Rzymie u papieża Innocentego XI podjęte w tym celu bo stamtąd w 1688 roku przyszła  odpowiedź, że zanim Stolica Apostolska zajmie się tą sprawą, konieczne jest zaprowadzenie czci Serca Jezusowego przez biskupów w ich diecezjach. Święta Małgorzata Maria wielce się tym zasmuciła, ale 

sobota, 20 czerwca 2020

Nowy numer "Rycerza Niepokalanej" i strona internetowa pisma.

Drodzy Wierni!

    Z dniem dzisiejszym (20 VI AD 2020) uruchomiliśmy stronę internetową pisma  "Rycerz Niepokalanej" (rycerzniepokalanej.com) mając na celu rozpropagowanie założeń Militia Immaculatae i jak najszersze dotarcie do wiernych w Kraju i za granicą.

"Rycerz Niepokalanej" wznowiony po roku 1952 przez Wydawnictwo "Głos Tradycji" nie ma żadnych naleciałości modernistycznych i jest wydawany w duchu o. Maksymiliana Marii Kolbego w pełnym oddaniu Chrystusowi i Niepokalanej. 

Pismo ma ciągłość duchową i numeryczną z "Rycerzem Niepokalanej" założonym i wydawanym przez o. Maksymiliana Kolbego najpierw w Krakowie a w okresie późniejszym w Niepokalanowie.

Obecnie wydany jest numer 3 (306) pisma dostępny w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski księdza Rafała Trytka ICR w Krakowie przy ulicy Sarego 18/2 oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com

Niech Najświętsza Maryja Panna błogosławi Wam we wszystkich aspektach naszego ziemskiego życia i prowadzi do żywota wiecznego. Amen.

W Jezusie i Maryi
Brat Rajmund tOP

piątek, 19 czerwca 2020

Brat Rajmund: Prośba o wsparcie dla "Rycerza Niepokalanej"Drodzy Wierni!

     Jak zauważyliście zostało wznowione wydawanie pisma „Rycerz Niepokalanej” w formie miłej dla serca i duszy każdego katolika: w duchowości o. Maksymiliana Kolbe, w duchu miłości Pana Boga i Niepokalanej Matki Najświętszej, bez żadnych naleciałości modernistycznych.

W obecnych czasach, pismo to katolickie w swej formie i przekazie napotyka wiele różnych przeszkód i barier, co blokuje jego rozwój i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Jedną z nich jest nikły zasób środków finansowych, z którymi boryka się Redakcja. Jednakże mocno wierzymy, iż Najświętsza Maryja Panna, która jest patronką „Rycerza” dopomoże nam w szerzeniu Jej wielkiego miłosierdzia i miłości poprzez pomoc w wydawaniu Jej miesięcznika i docieraniu do coraz to nowych środowisk tak w Kraju jak i za granicą.

„Na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”
Matka Boża w Fatimie

W Jezusie i Maryi Brat Rajmund

Prosimy o dobrowolna ofiarę na konto: 

Bank PKO S.A.      46124042721111000048322759

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny - Tob 12, 8–9

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Najświętszego Serca Pana Jezusa Print Jezus Tattoo 8 x 10 | Etsy 

           O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale ; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela ; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, której oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój, o Panie ; użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos : Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

środa, 17 czerwca 2020

Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości


Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości
      Jak miesiąc maj poświęcony jest Niepokalanej Dziewicy Maryi, tak znowu w miesiącu czerwcu oddają wierni szczególniejszą cześć i uwielbienie Sercu Jezusowemu. To miesiąc miłości. W tym bowiem miesiącu obchodzi zazwyczaj Kościół pamiątkę ustanowienia największej tajemnicy miłości, św. Eucharystii, w tym również miesiącu miało miejsce jedno z najgłówniejszych objawień, w którym odsłonił Boski Zbawiciel skarby Swojego Najświętszego Serca. W tym czasie pragnie Kościół, ażeby wierni rozważali gorliwie tajemnice z życia Boskiego Zbawcy, zapisane w św. Ewangelii, poznawali bliżej Jego pragnienia i czyny. Poznanie bowiem pragnień i czynów Jezusa budzi mimo woli w duszy rozważającego cześć i miłość dla Osoby Jezusa Chrystusa i prowadzi do nabycia prawdziwego nabożeństwa do Najświętszego Serca.

poniedziałek, 15 czerwca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.06. AD 2020 - 21.06 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
15.VI. bł. Jolanty

Poniedziałek - Msza św. o godz.7:20


16.VI. w oktawie Bożego Ciała

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


17.VI. w oktawie Bożego Ciała

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 14 czerwca 2020

ks. Rafał Trytek ICR: 19 czerwca A.D. 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
         Dnia 19 czerwca tego roku, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godzinie 14.00 czasu polskiego, Instytut rzymskokatolicki poświęci się Bożemu Sercu. Będzie to miało miejsce w kaplicy seminarium Przenajświętszej Trójcy w Brooksville na Florydzie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Planowana jest relacja online na kanale seminarium w serwisie youtube. Zalecam łączyć się z tym aktem przez internet.

ks. Rafał Trytek ICR, niedziela w oktawie Bożego Ciała

P.S. 19 czerwca to również osiemnasta rocznica sakry biskupiej ks. biskupa Przełożonego Generalnego Instytutu, którą przyjął z rąk śp. ks. biskupa Roberta Fidelisa McKenny O.P.

piątek, 12 czerwca 2020

X. Rafał Trytek: Kazanie na Boże Ciało (fragment), wygłoszone 20 czerwca 2019 r.


          Dziś również święto Bożego Ciała, choć samo w sobie radosne, jest świętem poniekąd smutnym. Gdy zobaczymy, że na ulicach polskich miast, jeszcze są jakieś tam procesje, jakieś tam procesje Bożego Ciała, ale nie takie, jak być powinny. Zresztą, gdy procesje Bożego Ciała przechodziły ulicami naszych miast, miały one za zadanie zakomunikować światu, ogłosić światu że Pan Jezus króluje, że jest on obecny w Najświętszym Sakramencie. Dziś już wiemy że już tak nie jest, że Pan Jezus nie tryumfuje, nie króluje On na ulicach miast również w naszym Kraju - w Polsce, obok procesji Bożego Ciała, odbywają się wstrętne, sodomickie tzw. parady, które obrażają straszliwie Pana Jezusa. Zobaczmy, że dzisiaj uderza się w samą Najświętszą Marię Pannę, stawiając ją w jakimś obrzydliwym, sprośnym kontekście, Jej obrazy się plugawi, tęczowymi znaczkami, symbolami najgorszego zboczenia jakie można sobie wyobrazić, widzimy że są to bardzo smutne czasy. 

czwartek, 11 czerwca 2020

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Niezfałszowany Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu ...

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 
(AAS 1925)

        Iesu Dulcissime, Redemptor humani generis, respice nos ad altare tuum humillime provolutus. Tui sumus, tui esse volumus; quo autem Tibi coniuncti firmius esse possimus, en hodie Sacratissimo Cordi tuo se
quisque nostrum sponte dedicat. Te quidem multi novere numquam; Te, spretis mandatis Tuis, multi repudiarunt. Miserere utrorumque, benignissime Jesu, atque ad sanctum Cor tuum rape universos. Rex esto, Domine, nec fidelium tantum qui nullo tempore discessere a Te, sed etiam prodigorum filiorum qui Te reliquerunt: fac hos, ut domum paternam cito repetant, ne miseria et fame pereant. Rex esto eorum, quos aut opinionum error deceptos habet, aut discordia separatos, eosque ad portum veritatis atque ad unitatem fidei revoca, ut brevi fiat unum ovile et unus pastor. Rex esto eorum omnium, qui in tenebris idololatriae aut islamismi adhuc versantur, eosque in lumen regnumque tuum vindicare ne renuas. Respice denique misericordiae oculis illius gentis filios, quae tamdiu populus electus fuit; et Sanguis, qui olim super eos invocatus est, nunc in illos quoque, redemptionis vitaeque lavacrum, descendat.. Largire, Domine, Ecclesiae tuae securam cum incolumitate libertatem; largire cunctis gentibus tranquillitatem ordinis; perfice, ut ab utroque terrae vertice una resonet vox: Sit laus divino Cordi, per quod nobis parta salus: ipsi gloria et honor in saecula. Amen.

X. Rafał Trytek ICR: 11 czerwca A.D. 1899 Ojciec Święty Leon XIII poświęcił rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
         11 czerwca A.D. 1899 Ojciec Święty Leon XIII poświęcił rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jednym z błogosławionych skutków tego aktu była fala nawróceń. W tym roku 11 czerwca przypada w samo Boże Ciało, więc będziemy chcieli w naszym krakowskim oratorium szczególnie uroczyście powtórzyć ten akt. Wszystkich nieobecnych zachęcam do odmówienia aktu w nadchodzący czwartek ok. 11.00. W tym roku mija również 700 lat od zaprowadzenia w Polsce święta Bożego Ciała przez krakowskiego biskupa Nankiera, co powinno być również okazją dla uczczenia Eucharystycznego Serca Pana Jezusa.

ks. Rafał Trytek ICR, w święto śś. Pryma i Felicjana

środa, 10 czerwca 2020

ks. Rafał J. Trytek ICR: Sub auspiciis Regis Poloniae

         Gdy w 1727 roku Polska występowała po raz pierwszy do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyniła to nie tylko w imieniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale prosiła o święto dla całego Kościoła! Polski król i wielki książę litewski August II czynił to zatem nie tylko w imieniu swojego Kraju, ale chrześcijaństwa w ogóle. Ważna rola w tych staraniach przypadła Przełożnej krakowskiego klasztoru wizytek, Matce Teresie Szembek i biskupowi krakowskiemu ks. Konstantemu Szaniawskiemu. Pomimo umiejętnej walki stoczonej przez ks. Józefa Gallifet S.I. o ustanowienie święta, pod wpływem kardynała Prospera Lambertini Stolica Apostolska odrzuciła prośbę Polski. 

Głównym powodem był zarzut nowości i niechęć do mnożenia "zbędnych" nabożeństw. Sam Lambertini jako papież Benedykt XIV zresztą wspierał nabożeństwo w Rzymie i Kościele. Drugie podejście miało miejsce w latach 1762-1764. Wtedy to Polska-Litwa ponowiła starania o ustanowienie liturgicznego święta Serca Bożego pod rządami Augusta III, który z Warszawy skierował listownie prośbę do papieża w tej sprawie. Prośby króla poierali liczni biskupi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a także z Francji Stanisław Leszczyński i jego córka Maria- królowa Francji.

poniedziałek, 8 czerwca 2020

niedziela, 7 czerwca 2020

KS. PIOTR SKARGA SI: Na dzień Trójce Przenachwalebniejszej Boga jednego


Plik:Florian Cynk - Ksiądz Piotr Skarga.jpg - Wikiźródła, wolna ...Ewangelia u Mateusza św. w XXVIII rozdziale.

Wonczas mówił Pan Jezus uczniom swoim: Dana mi jest wszytka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszytkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je chować wszytko, com wam przykazał; a oto ja jestem z wami po wszytkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia na niedzielę pierwszą po Świątkach u Łukasza św. w VI rozdziale.

Onego czasu mówił Pan Jezus uczniom swoim: Bądźcie miłosierni, jako i Ociec wasz miłosierny jest; nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono; dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą i natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą wam na łono wasze, bo tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzono. I powiedział im podobieństwo: Izali może ślepy ślepego prowadzić, azaż nie obadwa w dół wpadają? Nie jest ci uczeń nad mistrza, lecz doskonały każdy będzie, będzieli jako mistrz jego; a cóż widzisz trzaszczkę w oku brata twego, a tramu, który masz w oku własnym, nie baczysz? Abo jako możesz rzec bratu twemu: Bracie, daj ci wyrzucę trzaseczkę z oka twego, sam tramu, który jest w oku twym, nie bacząc? Obłudniku, wyrzuć pierwej tram z oka twego, a tedy przejrzysz, abyś wyrzucił trzaszczkę z oka brata twego.

piątek, 5 czerwca 2020

ks. Rafał J. Trytek ICR: Intronizacja Chrystusa Króla

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
         W tym roku (27 lipca) wypada setna rocznica poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten powtórzono w czerwcu 1921 roku w Krakowie, oraz w 1951 w kościołach całej Polski. Niestety w żadnym z tych aktów nie uczestniczyły władze polskiego państwa, by się zobowiązać do uczynienia religii katolickiej państwową, co implikowałoby wdrożenia katolickiego prawodawstwa.

Gdy w listopadzie 2016 roku na uczczenie 1050-ej rocznicy chrystianizacji Polski (rozpoczętej przez polskiego Władcę Mieszka!), w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się modernistyczne uroczystości z udziałem polskich biskupów i prezydenta Andrzeja Dudy, nie było w ogóle mowy o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa (tożsamej - wbrew malkontentom - z intronizacją Chrystusa Króla). Co ciekawe, podobno sam Andrzej Duda miał zamiar w ich trakcie przemawiać, ale nie zgodziła się na to posoborowa hierarchia.

środa, 3 czerwca 2020

ks. Rafał J. Trytek ICR: 450 lat kardynalatu Hieronima Albaniego


TENETE TRADITIONES: Ks. Rafał Trytek wstąpił do Instytutu ... 

      W roku Pańskim 1570-ym papież św. Pius V mianował kardynałem św. Jana przy Bramie Łacińskiej Hieronima Albaniego. W 1543 roku pisał On:

„Papa factus hæreticus, si resipiscat ante sententiam declaratoriam, jus Pontificium ipso facto recuperat, absque nova Cardinalium electione aliave solemnitate" („Jeżeli papież który popadł w herezję, zreflektuje
się przed sentencją deklaracyjną, odzyskuje przez ten fakt papiestwo; bez nowego wyboru przez kardynałów lub innego działania").

poniedziałek, 1 czerwca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 01.06. AD 2020 - 7.06 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1.VI. Pon.Zesłania Ducha Świętego

Msza św. o godz.7:20


2.VI. Wtorek Zesłania Ducha Świętego

Msza św. o godz. 7:20


3.VI. Środa Suchych Dni

Msza św. o godz.7:20