STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 29 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.10 - 04.11 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
29. X. śś. Szymona i Judy Tadeusza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

30. X .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 
31. X. Wigilia W. Ś

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 26 października 2018

FSSPX wydało swój oficjalny komunikat ws. "kanonizacji" heretyka Montiniego


        Uwaga, uwaga! FSSPX wydało swój oficjalny komunikat ws. "kanonizacji" heretyka Montiniego. Jak zwykle "Stanowisko FSSPX" stanie sie dla jego księży i wiernych nauczaniem obowiązującym, prawdziwym "Magisterium" ogłoszonym przez "papieża z Metzingen", reprezentującego nieomylny "kościół Lefebvra". Bractwo oczywiście poddało w wątpliwość "kanonizacje" dokonywane przez ludzi, których oni nazywają "Papieżami". Schizofrenia duchowa wychodzi po raz kolejny...
Dziś, mocniej niż kiedykolwiek, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X deklaruje swoje przywiązanie do dwutysiącletniej Tradycji Kościoła, czyniąc to w przekonaniu, że ta wierność, daleka od zwykłej nostalgii, rzeczywiście stanowi zbawienne lekarstwo na samozagładę Kościoła. Jak niedawno powiedział ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny: „Jest naszym najgłębszym pragnieniem, żeby hierarchia kościelna przestała uważać Tradycję za brzemię albo zbiór niemodnych staroci, ale [potraktowała ją jako] jedyny sposób, w jaki Kościół może się odnowić”. 
Menzingen, 13 października 2018 r.
Pomijając fakt iż sugestia jakoby Kościół Chrystusa mógł ulec samozniszczeniu jest wprost heretycka, to jeżeli FSSPX rzeczywiście byłoby przywiązane do dwutysiącletniej Tradycji Kościoła, to wiedziałoby że Papież jest NIEOMYLNY ogłaszając kanonizację Świętych. Oni jednak doskonale to wiedzą, tyle tylko że nic sobie z tego nie robią, zwodząc ludzi i robiąc im sieczkę z mózgu....
Michał Miklaszewski, red. naczelny Tenete Traditiones

środa, 24 października 2018

Michał Mikłaszewski: Modernistyczny Neokościół - maszynka do masowej produkcji "świętych"


https://1.bp.blogspot.com/-Huy0TTzcnSE/W8e3WHu5k1I/AAAAAAAALO0/gZAJai0U05wWgAnrgRYAEflGNruNuLjgACLcBGAs/s640/44113558_1343066035829216_3287654408317304832_n.png
       Poniżej publikujemy tekst "klasycznego" sedewakantysty Pana Redaktora Michała Mikłaszewskiego ze strony Tenete Traditiones.

              Pan Jorge Bergoglio postawił sobie bardzo ambitne zadanie, którego żaden katolicki Papież nigdy w historii Kościoła się jeszcze nie podjął, a mianowicie "kanonizować" wszystkich swoich bezpośrednich poprzedników. 5 lat temu, jesienią 2013 roku miała miejsce komiczna "kanonizacja" dwóch  jawnych i publicznych heretyków, destruktorów rzymskokatolickiego Kościoła, modernistycznych pseudopapieży - Angelo Giuseppe Roncalli'ego ("Jana XXIII") i Karola Wojtyły ("Jana Pawła II"). Roncalli otwarcie wspierał ruch ekumeniczny (potępiony m.in. przez Papieża Piusa XI), a także głosił w swoich oficjalnych dokumentach herezję wolności religijnej oraz poparcie dla tzw. "praw człowieka" (potępione m.in. przez Papieża Piusa IX w Syllabusie błędów). Zaraz po swoim wyborze, Roncalli zwiększył liczebność Kolegium Kardynałów (łamiąc tym samym dekret Papieża Sykstusa V), postanowił zwołać synod i sobór powszechny, a także zrewidować kodeks prawa kanonicznego. Wkrótce także wprowadził poważne zmiany do liturgii świętej, między innymi zatwierdzając nowy mszał i brewiarz, i zmieniając po raz pierwszy od czasów św. Grzegorza Wielkiego (VI wiek) słowa Kanonu Rzymskiego (dodając tam imię św. Józefa). Wyraził też zgodę na używanie języków narodowych w Kościołach unickich, niszcząc  tym samym własne, wielowiekowe dziedzictwo językowe tych tradycji liturgicznych. Jego największym "osiągnięciem" było bez wątpienia zwołanie II soboru watykańskiego, którego zadaniem było "otwarcie Kościoła na odłączonych i dostosowanie go do wymogów nowej epoki".

poniedziałek, 22 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.10 - 28.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
22. X.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

23. X .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20

24. X św. Rafała Archanioła

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 19 października 2018

Michał Koziarz: Sedewakantyzm


Znalezione obrazy dla zapytania sedewakantyzm
        Sedewakantyzm to stanowisko teologiczne, a więc oparte wyłącznie o Magisterium Kościoła, zgodnie z którym po śmierci Papieża Piusa XII Stolica Apostolska pozostaje pusta. A jest tak dlatego, że kolejni zasiadający na niej ludzie nie posiadają autorytetu władzy papieskiej. Dowodem na to są ich uporczywe działania - publicznie wypowiadane słowa i podejmowane czyny, sprzeczne z całym dotychczasowym nauczaniem Kościoła, jak również z celem Kościoła, jakim jest Chwała Boża i zbawienie dusz. Owe słowa i czyny zawarte są w dokumentach soboru watykańskiego II, w posoborowym nauczaniu, w reformach liturgii, dyscypliny, prawa kościelnego i w całym życiu Kościoła. 

Coś takiego nie może pochodzić od Kościoła, od boskiego autorytetu, jakim się cieszy od zesłania Ducha Św. Twierdzenie przeciwne jest bluźnierstwem i występuje przeciwko nieomylności oraz niezniszczalności Kościoła, obiecanych mu przez Pana Jezusa. W konsekwencji, posoborowi pseudopapieże są przywódcami nowej religii, natomiast na pewno nie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jak zatem w takiej sytuacji praktykować katolicką wiarę? Poprzez przylgnięcie bez reszty do doktryny, liturgii, dyscypliny i obyczajów obowiązujących do czasów ostatniego jak dotąd katolickiego Papieża, Piusa XII i korzystanie z posługi niewątpliwie katolickich kapłanów oraz biskupów, wyświęconych ważnie, w katolickich rytach oraz głoszących tylko katolicką wiarę, bez żadnego kompromisu i bez jakiegokolwiek mandatu modernistów. Inne działania byłyby bowiem narażaniem się na współudział w świętokradztwie i na utratę całej i nieskażonej wiary katolickiej (następuje to niewątpliwie, gdy pozostaje się w modernistycznych parafiach lub w grupach indultowych czy fsspx, gdzie kompromisy z modernistami oraz publiczna jedność z heretykami wyrażana w liturgii - una cum - jest na porządku dziennym). 

środa, 17 października 2018

Słowa kapłana Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady wypowiedziane w przeddzień "kanonizacji" Pawła VI


Znalezione obrazy dla zapytania Ugo Carandino

       Jutro, w dniu surrealistycznego wyniesienia Pawła VI, z jego pozorną kanonizacją, będę się modlił szczególnie za dusze wszystkich kapłanów prześladowanych przez Montini'ego i jego popleczników, pozbawionych parafii lub wypędzonych z klasztorów dla wierności Świętej Ofierze Mszy. Śmierć z powodu złamanego serca w związku z odrzuceniem Wiary katolickiej i zniesieniem Mszy Rzymskiej. Wstyd wszystkim, którzy go wywyższają, wstyd.   
      x. Ugo Carandino IMBC
Źródło: facebook.com

poniedziałek, 15 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.10 - 21.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

15. X. św. Teresy Wielkiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


16. X . św. Jadwigi

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 

17. X św. Małgorzaty Marii Alacocque

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 12 października 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.8

Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?
8 Teza. Błędny jest pogląd, że nie istnieje życie pozagrobowe. Prawdopodobnie nie ma człowieka, który jeszcze nigdy nie zadał sobie pytania dotyczącego życia pozagrobowego. A to odpowiedź: Jeśli istnieje Bóg, istnieje życie po śmierci. To takie proste.


Argument. Oto, dlaczego. Po pierwsze, obecne życie jest wypełnione niezmierzoną ilością niesprawiedliwości i cierpienia. Jedynym sposobem na zapewnienie jakiejś ostatecznej sprawiedliwości ofiarom zła jest życie pozagrobowe. I jedynym dostępnym pocieszeniem dla tych, którzy cierpią niesprawiedliwie – od bolesnej choroby i przedwczesnej śmierci aż do śmierci dziecka – jest to, że istnieje życie pozagrobowe. Ale takie życie pozagrobowe istnieje tylko wtedy, gdy istnieje dobry i sprawiedliwy Bóg. Dobry i sprawiedliwy Bóg zapewnia sposób na zrekompensowanie wszystkich niesprawiedliwych cierpień na tym świecie.

czwartek, 11 października 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto Matki Boskiej Różańcowej, wygłoszone 7 października 2018 r. (Kraków) - wersja tekstowa


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Umiłowani w Panu Jezusie!

      Święto dzisiejsze było pierwotnie nazwane Świętem Matki Boskiej Zwycięskiej, na pamiątkę między innymi sławnego zwycięstwa wojsk chrześcijańskich pod Lepanto, ale również wojsk chrześcijańskich pod wodzą Cesarza Karola VI. Później dopiero zostało przemianowane na Święto Różańca Najświętszej Maryi Panny. To połączenie tych dwóch nazw jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ właśnie Różaniec Święty może dać nam, jako jedyny, zwycięstwo. Dzieje się tak dlatego, że zawiera on tą modlitwę, którą sam Pan Jezus dał swoim uczniom, by modlili się nią do Ojca; chodzi o modlitwę Ojcze Nasz, ale również Zdrowaś Mario - modlitwę która zawiera słowa Pozdrowienia Anielskiego, które właśnie przeczytaliśmy w Ewangelii św. Łukasza. Te słowa oznaczają początek zbawienia na ziemi; Bóg staje się człowiekiem, przybiera w łonie Najświętszej Maryi Panny ciało ludzkie, duszę ludzką, by móc w tej sposób stać się Kapłanem i stać się jednocześnie Żertwą, która na Krzyżu złoży samą siebie, jako Kapłan złoży sam siebie na Krzyżu na zbawienie całej ludzkości, a od początku aż do końca uczestniczy w tym Najświętsza Maryja Panna jako towarzyszka Pana Jezusa, od samego początku jako Jego najwierniejsza współpracownica w dziele zbawienia. 

środa, 10 października 2018

poniedziałek, 8 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 08.10 - 14.10 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
8. X. św. Brygidy

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18: 30


9. X . św. Jana

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 


10. X Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 5 października 2018

"Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" - czyli słów kilka o bliźniaczych, fałszywych "objawieniach" ss. Feliksy Kozłowskiej i Faustyny Kowalskiej.


          „Jak bowiem pomiędzy rzeczywistymi rzeczami nie sposób znaleźć takiej, która nie posiada w sobie jakiegoś dobra, tak niemożliwym jest trafić na wiedzę, która jest całkowicie fałszywa, bez jakiegokolwiek elementu prawdy…. Dlatego również nauczanie, które demony przekazują swoim prorokom, zawiera prawdy, które czynią je łatwiejszym do przyjęcia. Rozum bowiem pozwala się pozorami prawdy doprowadzić do fałszu, podobnie jak wola skłania się do złego, które ma pozory dobra” (Św. Tomasz z Akwinu, Sum.th. II-II, 172,6)

Wszyscy zapewne kojarzą najmniej chlubną historię w dziejach naszego Narodu, historię pewnej opętanej przez diabła zakonnicy i kilkunastu jej zwolenników - zbuntowanych przeciwko biskupom i Stolicy Apostolskiej kapłanów, na czele z x. Michałem Kowalskim, późniejszym "arcybiskupem". Historię rzekomych "objawień" "Mateczki" Kozłowskiej, założycielki potępionego przez Papieża św. Piusa X w 1904 roku "zgromadzenia mariawitów", czyli zwyczajnej heretyckiej i schizmatyckiej sekty, która niedługo później związała się ze starokatolikami, i od nich uzyskała nielegalną sukcesję. Sama Kozłowska była pierwszą kobietą ekskomunikowaną z imienia w dziejach Kościoła katolickiego, zaś przez swoją sektę została ogłoszona "świętą", a przez niektóre jej odłamy wręcz "uosobieniem Ducha św.". Same jednak rzekome "objawienia" wykazują niezwykłe podobieństwo do "objawień" s. Faustyny Kowalskiej, późniejszej "świętej" modernistycznego Neokościoła, czyli posoborowej sekty Novus Ordo, co przyznaje współczesny mariawita prof. Konrad Rudnicki. Posłannictwo Feliksy Kozłowskiej znane jest pod nazwą Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. Faustyna nazywała siebie sekretarką Bożego Miłosierdzia. Fragment rozmowy z Konradem Rudnickim – "kapłanem" w Zgromadzeniu Mariawitów; ur. 1926 r., (za: portal www.ekumenizm.pl) :

środa, 3 października 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.7Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? 
        7. Teza. Błędny jest pogląd, że nie ma korzyści z wiary w Boga. Wiara ułatwia życie i porządkuje sprawy.


Argument. Jeśli Bóg istnieje, to świat nie ewoluował tylko przez przypadek, ale przez przemyślany projekt. Za tym niesamowitym dziełem sztuki stoi artysta.


Drugi Argument. Jeśli Bóg istnieje, żyjemy w wielkiej historii, z prawdziwymi bohaterami i heroicznymi zadaniami. Ostatecznie wszystkie zwroty akcji epickiej opowieści zostaną spłacone, wszystko będzie miało sens. Będzie nawet miało szczęśliwe zakończenie, być może niekoniecznie w tym życiu – nawet Mojżesz nie dostał się do Ziemi Obiecanej – ale przez nieskończony czas w życiu pozagrobowym, które istnieje tak samo, jak Bóg istnieje.


Trzeci Argument. Jeśli Bóg istnieje, to obecność zła, trudna dla nas do zaakceptowania, ma sens. Bóg dopuszcza to z jakiegoś powodu, a mianowicie, aby zachować naszą wolną wolę. A Bóg w końcu wynagrodzi wszystkie niesprawiedliwości. Jeśli nie ma Boga, życie jest jednym wielkim chaosem.

poniedziałek, 1 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 01.10 - 07.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

 1. X. bł.Jana z Dukli

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


2. X. śś. Aniołów Stróżów

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


3. X. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Środa - Msza św. o godz. 7: 20