STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 3 października 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.7Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? 
        7. Teza. Błędny jest pogląd, że nie ma korzyści z wiary w Boga. Wiara ułatwia życie i porządkuje sprawy.


Argument. Jeśli Bóg istnieje, to świat nie ewoluował tylko przez przypadek, ale przez przemyślany projekt. Za tym niesamowitym dziełem sztuki stoi artysta.


Drugi Argument. Jeśli Bóg istnieje, żyjemy w wielkiej historii, z prawdziwymi bohaterami i heroicznymi zadaniami. Ostatecznie wszystkie zwroty akcji epickiej opowieści zostaną spłacone, wszystko będzie miało sens. Będzie nawet miało szczęśliwe zakończenie, być może niekoniecznie w tym życiu – nawet Mojżesz nie dostał się do Ziemi Obiecanej – ale przez nieskończony czas w życiu pozagrobowym, które istnieje tak samo, jak Bóg istnieje.


Trzeci Argument. Jeśli Bóg istnieje, to obecność zła, trudna dla nas do zaakceptowania, ma sens. Bóg dopuszcza to z jakiegoś powodu, a mianowicie, aby zachować naszą wolną wolę. A Bóg w końcu wynagrodzi wszystkie niesprawiedliwości. Jeśli nie ma Boga, życie jest jednym wielkim chaosem.

Czwarty Argument. Jeśli Bóg istnieje, moralność jest rzeczywistą, obiektywną cechą świata. Jeśli nie ma Boga, moralność to tylko reguły, które sami tworzymy dla tej małej gry życia, w którą sobie gramy.


Piąty Argument. Jeśli Bóg istnieje, miłość jest naturą wiecznej rzeczywistości. Jeśli nie ma Boga, miłość jest tylko ulotnym uczuciem, niczym więcej niż wiązką chemicznych i neurologicznych interakcji.


Szósty Argument. Jeśli Bóg istnieje, masz nieskończoną wartość. On zna cię, jak rodzic zna swoje dziecko. Jest dostępny dla ciebie. Jeśli nie ma Boga, każdy z nas jest tak samo nieistotny jak skała na nieznanej planecie.


Siódmy Argument. Jeśli Bóg istnieje, śmierć jest pokonana, ponieważ jeśli istnieje Bóg, istnieje rzeczywistość poza przestrzenią i czasem. Jeśli nie ma Boga, nie ma nic nieśmiertelnego, a wszystkie dobre rzeczy w życiu są niszczone na zawsze. Ty i wszyscy, których kochasz, i wszystko, co uważasz za ważne, jest skazane na zapomnienie. Jeśli nie ma Boga, życie jest bezcelowe. Wszystko, co zrobiliśmy i przeżyliśmy, ostatecznie będzie daremne.


Więc w którą stronę chcesz iść?

Opracowano na podstawie: Prager University 

Albert Polak