STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.09.2019 - 6.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
30.IX. św. Hieronima

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


1. X. bł. Jana z Dukli

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


2.X . śś. Aniołów Stróżów

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 27 września 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Nieomylność Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba 
      Powodem tego długiego wyjaśnienia własności nieomylności Kościoła jest to, że jest to najsilniejszy argument przeciwko Soborowemu Kościołowi Soboru Watykańskiego II.

Bo jak Kościół katolicki mógł wiernie, konsekwentnie i nieomylnie nauczać tej samej wiary przez 1900 lat, a potem nagle zaproponować podczas Soboru Watykańskiego II fałszywe doktryny uprzednio potępione przez przeszłych papieży i sobory (a mianowicie ekumenizm i wolność religijną)? Jak Kościół katolicki mógł ciągle odnawiać bezkrwawą Ofiarę Kalwarii podczas Mszy Świętej, a następnie nagle zastąpić ją luterańskim „wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy”? W jaki sposób Kościół katolicki mógłby tak stanowczo uchwalić swoje prawa przeciw religii i wzajemności, ponieważ sprzyjałyby one obojętności religijnej, a następnie nagle zniosłyby te prawa i zezwoliły na te przedsięwzięcia?

środa, 25 września 2019

Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.


Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.
Wierny reprint mszału rzymskiego z 1935-go roku!

       Mszał Rzymski (wyd. 1935 r.) – opracowany przez ks. dr Gerarda Szmyda, doktora teologii, społecznika, kapelana Wojska Polskiego, Związku Obrońców Lwowa i harcerzy lwowskich, honorowego kanonika kapituły wojskowej i autora licznych dzieł teologicznych, m.in. „Liturgii katolickiej” – najlepszego podręcznika liturgiki, jaki ukazał się w Polsce przed II Wojną Światową. Jak pisze we wstępie ks. Szmyd, Mszalik został opracowany przez niego jako odpowiedź na apel papieża Piusa X, zawarty w jego wezwaniu i zadaniu: „Instaurare omnia in Christo!”. 

Jest on przeznaczony do uczestniczenia w Najświętszej Ofierze we wszystkie niedziele i święta I i II klasy oraz w dni powszednie. Zawiera pełny tekst łaciński i polski Mszy św. na wymienione dni, ważniejsze „Modlitwy różne” oraz Kolekty, Sekrety i Modlitwy świętych po Komunii św., a także „Msze za zmarłych”. Zawiera także komentarze opisujące gesty wykonywane przez kapłana, subdiakona, ministrantów i wiernych, co pozwala łatwiej zorientować się w przebiegu liturgii. Wykorzystany tekst polski Pisma św. pochodzi z przekładu ks. Jakuba Wujka. 

poniedziałek, 23 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.09.2019 - 29.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.IX. św. Linusa

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24. IX. M.B. od Wykupu

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


25.IX . bł. Władysława

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 20 września 2019

Skąd mam wiedzieć, że mam powołanie?


         Błędem jest wierzyć, że powołanie kapłańskie musi być tak absolutnie pewne, że prawie nie pozostawia wyboru wolnej woli. Istnieją pewne warunki konieczne i jeśli te warunki nie są spełnione, możesz być pewien, że Bóg cię nie powołuje. Absolutnie niezbędne warunki to:


Dobre zdrowie. Nie musisz być sportowcem, ale jeśli potrafisz grać tak dobrze, jak inni chłopcy w twojej okolicy, prawdopodobnie masz średnie lub lepsze zdrowie.


Średnia zdolność umysłowa. Nie musisz być geniuszem. Święty proboszcz z Ars św. Jan Vianney kilkakrotnie poniósł klęskę w seminarium, ale się nie poddał. Czasami powolny uczeń wnika głębiej w temat niż zdolniejszy uczeń.

Rozsądna niezależność. Na przykład, jeśli ktoś musi troszczyć się o rodziców, nie ma prawa wstępować do seminarium.

środa, 18 września 2019

Pewnego dnia w seminarium - jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty?

        Jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty? Chcemy zaspokoić  ciekawość naszych czytelników.O 6:15 nadchodzi czas, aby wstać, a po pół godzinie wszyscy przychodzą o 6:45 do kaplicy, by modlić się kanoniczną Hore the Prim, i Następnie zgodnie z godziną (7:30). Seminarzyści na przemian służą kapłanom, którzy mieszkają w Verrua, w St. Mass.
Po śniadaniu cały ranek (od 9 rano do południa) jest wypełniony lekcjami z teologii, filozofii, apologetyki, liturgii i innymi przedmiotami kościelnymi. Przed obiadem (12:30) w kaplicy modlitwa różańcowa (różańcowe tajemnice).

Po obiedzie seminarzyści wykonują różne zadania, które są niezbędne do życia wspólnotowego (zmywanie naczyń, obrusów, pomoc w kuchni, sprzątanie pomieszczeń wspólnych, zakrystia). Następnie jest czas wolny do 14:30. W tym czasie seminarzyści seminarium mogą wybrać się na spacer po pięknych wzgórzach Monferrato, z widokiem na dolinę Pad ze swoimi polami ryżowymi w okolicy Vercelli; lub mogą rozegrać mecz piłki nożnej.

poniedziałek, 16 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.09.2019 - 22.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 16.IX. św. Korneliusza i św. Cypriana 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


17. IX. Stygmatów św. Franciszka

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.IX .św. Józefa z Kupertynu

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 13 września 2019

Uroczysta Msza św. za śluby wieczyste o. Josepha-Marie Mercier


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku
      Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 08.09.2019, Przeorat „Notre-Dame de Bethléem” w Faverney (Franche-Comté): 

Uroczysta Msza św. za śluby wieczyste o. Josepha-Marie Mercier w obecności JE x. biskupa Geerta Stuyvera.

środa, 11 września 2019

Zbawienie dusz najwyższym prawem. Kazanie J. Exc. x Bp Donalda H. Sanborna na Święto Katedry Św. Piotra w Antiochii, wygłoszone 22 lutego 2018 r., z okazji konsekracji biskupiej J. Exc. x Bp J. Selway'a


W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
         Mottem diecezji Brooklińskiej (Nowy Jork), w której się urodziłem i wychowałem, jest: "Salus animarum suprema lex", co znaczy "Zbawienie dusz najwyższym prawem". To motto było wykute w murze dużymi literami, zaraz nad wejściem do pierwszego seminarium, do którego uczęszczałem w 1967 roku. Jako młody człowiek często kontemplowałem te słowa i ich doniosłe znaczenie.
Znaczą one tyle, że każde prawo i każda dyscyplina Kościoła katolickiego są podporządkowane temu jedynemu celowi: zbawieniu dusz. Z tego wynika, że jeśli jakiś ludzki przepis, nawet kościelny kanon i to z jakiegokolwiek powodu utrudniałby zbawienie dusz, upada on pod ciężarem tego najważniejszego i najbardziej wymagającego prawa. Nawet pisane prawo Kościoła obrazuje tę zasadę. Choć w normalnych warunkach śmiertelnym grzechem jest spowiadanie się u niekatolickiego księdza, to jednak przepisy gwarantują nam możliwość spowiedzi u jakiegokolwiek ważnie wyświęconego księdza, nawet niekatolickiego, nawet zepsutego, czy nawet exkomunikowanego, jeśli zajdzie niebezpieczeństwo śmierci. Dlaczego tak jest? Bo skrajna potrzeba duszy umierającej osoby usuwa zło otrzymania sakramentu od niekatolika. A rzeczywiście, jeśli ksiądz jest ważnie wyświęcony, jego sakrament kapłaństwa istnieje dla jedynego celu, jakim jest zbawienie dusz. Kiedy umierający katolik potrzebuje kapłaństwa niekatolickiego księdza, może je wezwać. Bo sakrament kapłaństwa należy do Kościoła katolickiego a nie do żadnej fałszywej religii. A kiedy Kościół chce użyć tego sakramentu kapłaństwa, nawet z rąk niekatolickiego szafarza, może to uczynić. 

poniedziałek, 9 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 9.09.2019 - 15.09 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
9.IX. św. Gargoniusza

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


10. IX. św. Mikołaja z Tolentynu

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20


11.IX . oktawa św.Rozalii

Środa - Msza św.o godz. 7:20

piątek, 6 września 2019

Fragment homilii z 4 września, wygłoszonej przez księdza Ugo Carandino IMBC


Obraz może zawierać: tabela i w budynku
    "Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest obrazem Kościoła, który otrzymawszy polecenie NP Jezusa Chrystusa, leczyć rany spowodowane przez Demona ... Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy modlić się o uwolnienie dusz od tych współczesnych idei, które panują dziś: neopogaństwo, ideologie, mody...

Tylko sakramenty uzdrawiają i zbawiają dusze, więc pierwszą miłością jest modlitwa za bliźniego".

(Fragment homilii z 4 września, wygłoszonej przez księdza Ugo Carandino, w Oratorium pod wezwaniem Sagrado Corazón, Turyn).

środa, 4 września 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Aby Msza była katolicka


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
        Aby Msza była katolicka: 1) musi zawierać obrzędy i ceremonie, które wyrażają integralną katolicką doktrynę i nie może zawierać żadnego błędu; 2) musi być ofiarowana w jedności z prawdziwym rzymskim Papieżem, za aprobatą zarówno jego jak i biskupa diecezjalnego.

Z tych przyczyn Novus Ordo nie jest katolicką Mszą gdyż nie spełnia pierwszego kryterium. Tradycyjna łacińska Msza spełnia pierwsze kryterium, ale nie mogłaby spełnić drugiego gdyby była odprawiana w jedności z fałszywym papieżem. Msza prawosławnych jest ważna i co do swojej zawartości jest katolicka, ponieważ jest to liturgia św. Jana Chryzostoma, jednakże nie jest katolicka, ponieważ jest ofiarowana w jedności ze schizmatyckim patriarchą. Jest to Msza schizmatycka.

poniedziałek, 2 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 2.09.2019 - 8.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
2.IX. św. Stefana

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


3. IX. św. Piusa X

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


4.IX.św. Rozalii

Środa - Msza św. o godz. 7:20