STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.04.2019 - 5.05 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
29. IV. św. Marka

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


30. IV. św. Wojciecha

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


1. V. śś.Filipa i Jakuba

Środa - Msza św. o godz. 10:00

sobota, 27 kwietnia 2019

Dzisiaj zmarł ksiądz Joseph Collins      Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem zawiadamiamy o śmierci ks. Josepha Collinsa. Ksiądz Collins zmarł dziś, 27 kwietnia, o 11:54 w Albany, Nowy Jork, po walce z rakiem. Przez wiele lat posługiwał w ST. Michale Chapel & Shrine w Glenmount w Nowym Jorku.

Wyświęony przez Abp Marcela Lefebvra, ks. Collins był wśród sedewakantystycznej „dziewiątki”, która została wydalona z Bractwa Piusa X w kwietniu 1983 roku, po wysłaniu listu do Abp Lefebvra i Rady Generalnej FSSPX dotyczącego poważnych problemów związanych z teologią i polityką wewnętrzną FSSPX. Pozostałych ośmiu księży, którzy również podpisali list, to Ojcowie: Clarence Kelly, Donald Sanborn, Daniel Dolan, Anthony Cekada, William Jenkins, Eugenie Berty, Martin Skierka i Thomas Zapp.

Dziękujemy ks. Collins za wiele lat pracy na rzecz chwały Bożej i zbawienia dusz i modlimy się abyś cieszył się szczęśliwą wiecznością z Bogiem.

Wieczny odpoczynek daj mu Panie i niech wieczne światło świeci na niego. Niech spoczywa w pokoju. Amen.

piątek, 26 kwietnia 2019

Piątek Wielkanocny! W Kościele katolickim obowiązuje post jakościowy!

 
       W Piątek w Oktawie Wielkanocy, podobnie jak w każdy inny piątek w całym roku (za wyjątkiem Świąt Nakazanych) obowiązuje w Kościele katolickim post jakościowy (tj. nie wolno spożywać mięsa i rosołu). A więc wbrew bredniom i majaczeniom modernistów, i wbrew temu co można przeczytać na różnych pseudo-katolickich portalach, w piątek 26 kwietnia pościmy.

II. Dni postne.
   l. Post jakościowy czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych (lex solius abstinentiae) obowiązuje we wszystkie piątki całego roku (kan. 1252 § l). 

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.04.2019 - 28.04 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
24. IV.

Środa - Msza św. o godz. 7:20


25. IV.

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20


26. IV.

Piątek - Mszy św. w kaplicy nie będzie

środa, 24 kwietnia 2019

Encyklika Papieża Benedykta XIV A quo primum dotycząca tego, co jest zabronione żydom


Podobny obraz

Encyklika Papieża Benedykta XIV A quo primum

    do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Polski dotycząca tego, co jest zabronione żydom mieszkającym w tych samych miastach i okręgach, co i chrześcijanie

Miłościwi Bracia,
Zdrowie i Apostolskie Błogosławieństwo

Dzięki wielkiej Boskiej Dobroci pierwsze fundamenty naszej Świętej Katolickiej Religii zostały, za panowania Naszego poprzednika Leona VIII, założone pod koniec dziesiątego wieku dzięki usilnej działalności księcia Mieszka i jego chrześcijańskiej małżonki Dąbrówki. Tak dowiadujemy się od Długosza, autora Waszych roczników (Księga II, strona 94). Od tego czasu naród polski, zawsze religijny i pełen poświęcenia, w swej wierności do przyjętej przez niego Świętej Religii pozostał niewzruszony i omijał z odrazą wszelki rodzaj sekciarstwa. Im bardziej różne sekty nie szczędząc wysiłków, starały się usadowić w Królestwie Polskim, w celu szerzenia tam ziarna ich błędów, herezji i wykolejonych opinii, tym bardziej Polacy lojalne i stanowczo opierali się tym wysiłkom, dając coraz więcej dowodów swej wierności.

Rozpatrzmy tu kilka przykładów tej wierności. Przede wszystkim musimy wspomnieć o tym, co powinno być uważane za szczególnie właściwe i dla naszych celów zdecydowanie najważniejsze. To jest parada nie tylko chwalebnej pamięci tych miłościwie uwielbionych w świętym kalendarzu Kościoła, męczenników, spowiedników, dziewic i ludzi odznaczających się się świątobliwością, którzy rodzili się, żyli i umierali w Królestwie Polskim, ale także wielu chwalebnie odbytych w tymże królestwie i owocnych w dobre wyniki soborów i synodów. Dzięki usilnym staraniom tych zebrań zostało odniesione wspaniałe i sławne zwycięstwo nad luteranami, którzy próbowali wszelkich sposobów i środków, by uzyskać prawo wstępu i zabezpieczyć swe pozycje w tym królestwie. Przykładem tego jest wielki Sobór w Piotrkowie, który odbył się za pontyfikatu Naszego światłego poprzednika i rodaka Grzegorza XIII pod przewodnictwem Lipomanus’a, biskupa Verony i Nuncjusza Apostolskiego.

sobota, 20 kwietnia 2019

Wielka Sobota: Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł?

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
1. P. Co znaczą słowa: "Zstąpił do piekieł!"?

        O. Te słowa znaczą, że dusza Jezusa Chrystusa po Jego śmierci zstąpiła do piekieł czyli do otchłani, tj. do miejsca, w którym dusze zmarłych sprawiedliwych oczekiwały odkupienia.

2. P. Dlaczego czekały dusze zmarłych sprawiedliwych w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana?

O. Dusze zmarłych sprawiedliwych czekały w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana dlatego, że przed śmiercią Chrystusa Pana nie mogły wnijść do nieba, ponieważ dopiero Chrystus Pan uczynił zadość Bogu za grzechy wszystkich ludzi.

3. P. Dlaczego zstąpił Jezus Chrystus do piekieł?

O. Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, aby:

1) pocieszył i uwolnił dusze sprawiedliwych;
2) aby okazał moc swoją także nad światem podziemnym.

piątek, 19 kwietnia 2019

Wielki Piątek: Modlitwa za Żydów


 

      ,,Módlmy się także za Żydów wiarołomnych: aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia swego nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz, wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swych został wybawiony. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków."


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku 
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!

JE x. Bp MARK A. PIVARUNAS CMRI: Pięćdziesiąt lat "Nowej Mszy" w modernistycznym Neokościele (1)

"Nowa Msza" w modernistycznym Neokosciele.
LIST REKTORA SEMINARIUM MATER DEIDrodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,3 kwietnia 1969 r. została promulgowana przez Pawła VI Nowa Msza – Novus Ordo Missae. Ta nowa "Msza" była dziełem specjalnej komisji, w skład której wchodziło sześciu protestanckich teologów. Wkrótce po jej ogłoszeniu, powstało krytyczne studium nowego porządku Mszy (The Ottaviani Intervention) autorstwa grupy rzymskich teologów, w skład której wchodzili dwaj kardynałowie, Alfredo kard. Ottaviani i Antonio kard. Bacci. Ci dwaj hierarchowie ostrzegali, że "Novus Ordo tak w całości, jak w szczegółach, stanowi zdecydowane odstępstwo od katolickiej teologii Mszy św., sformułowanej na XXII Sesji Soboru Trydenckiego".


czwartek, 18 kwietnia 2019

PIUS XII - O KAPŁAŃSTWIE KATOLICKIM


 
     Do Kardynałów i Biskupów, którzy poprzedniego dnia brali udział w uroczystości nowego święta ku czci Maryi Królowej i ukoronowania obrazu Matki Bożej „Salus Populi Romani”

z 2 listopada 1954 roku.


„Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy Imię Jego społem!” (Ps. 33, 4), gdy oto z łaski nieba spełniły się nasze życzenia i tak szczęśliwie zdarzyło się, Umiłowani Synowie i Czcigodni Bracia, że możemy się cieszyć widokiem waszego tak licznego zebrania. Radość Naszą powiększa fakt ustanowienia nowego święta liturgicznego ku czci Boga-Rodzicy Maryi, Królowej nieba i ziemi. Tak bardzo przystoi, by dzieci cieszyły się, gdy widzą, że cześć dla ich Matki wzrasta i podwyższa się.

Skoro zaś Najświętsza Panna Maryja jest Królową wszystkich, to na pierwszym miejscu i w szczególniejszy sposób królową jest waszą, kieruje waszymi planami i pracami Ta, którą obdarzamy wyjątkowym i wzniosłym tytułem „Królowej Apostołów”. Ponieważ ta Matka jest matką pięknej miłości, bogobojności, poznania i nadziei świętej (por. Ekl 24, 24), czegóż więcej pragnie jak tylko tego, żeby prawdziwy kult prawdziwego Boga coraz więcej wkorzeniał się w głębiny dusz, by w nich rozpalała się coraz więcej miłość, by bogobojność kierowała myślami, by nadzieja osiągnięcia wiecznych obietnic radosną ufnością oświetlała pobyt na ziemskim wygnaniu?! Wszystko to można osiągnąć za pomocą waszej żywej gorliwości w wykonaniu apostolskiego posłannictwa i tak sprawić, że ludzie będą żyli sprawiedliwie i pobożnie w tym przemijającym życiu i niewątpliwie osiągną nieprzemijającą szczęśliwość wieczną.

Pod przewodnictwem Maryi zawsze Dziewicy, Matki Naszej i Pani chcemy teraz omówić z wami pewne sprawy, które, jak śmiemy przypuszczać, będą bardzo pożyteczne dla was i dla waszych znojnych prac przy uprawianiu roli Bożej.

środa, 17 kwietnia 2019

JE x. Bp DONALD J. SANBORN: Umierająca religia Novus Ordo


Religia Novus Ordo
Niedawno ksiądz Novus Ordo w Maryland napisał na Twitterze:

"Krótko mówiąc: każda diecezja jest pełna parafii – z coraz mniejszą liczbą wiernych, przeważnie w starszym wieku – zajmujących podupadające budynki, posiadających mniejsze fundusze, a w ciągu kilku krótkich lat zderzymy się z krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) dotyczącą zarówno ludzi jak i pieniędzy. I prawie o tym nie mówimy.

Nasze szkoły są zamykane, a te, które pozostają, stają się «prywatnymi» szkołami dla tych, którzy mogą sobie na nie pozwolić, w czasie kiedy staramy się zrozumieć, czym jest «tożsamość katolicka» dla społeczności uczniowskiej, z której większość nie uczestniczy w niedzielnej mszy.

Przeciętna znajomość wiary w większości wspólnot katolickich znajduje się na niskim poziomie, choć prawdopodobnie jeszcze się pogorszy. Tymczasem, przystępowanie do Sakramentu Pokuty praktycznie zanikło, podobnie jak inne tradycje, które w przeszłości stanowiły cechę kulturową katolików".

Piszącym te słowa jest ks. Matthew Fish będący administratorem duszpasterskim w katolickim kościele pw. Świętej Rodziny w Hillcrest Heights w stanie Maryland. Przyczynę tego wszystkiego upatruje w "upadku kultury katolickiej".

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

niedziela, 14 kwietnia 2019

piątek, 12 kwietnia 2019

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego: Matka Boska Bolesna      Święto siedmiu boleści Najśw. Marji Panny obchodzi Kościół w piątek przed Niedzielą Palmową, by przypomnieć cierpienia i bóle, które Matka Boska znosiła w ciągu swego życia, przedewszystkiem jednak pod krzyżem swego konającego Syna. Wyraz temu dają introit, traktus i ewangelja (Jan 19, 25-27) mszy św. Ewangelja opisuje chwilę, w której Pan Jezus poleca Swą Najśw. Matkę opiece św. Jana, ukochanego ucznia Swego. Lekcja (Ks. Judyty 13, 17 inn.) porównuje Najśw. Pannę z Judytą, mężną bohaterką swego narodu. Jak za czasów Holofernesa Bóg przez rękę słabej Judyty starł pychę tego wroga, tak złamał teraz potęgę piekielnego Holofernesa: kiedy Marja, zgadzając się na Wcielenie Syna Bożego i ofiarując Go za grzechy dobrowolnie na krzyżu, z Jezusem współodkupiła świat i jako godniejsza Ewa obecnie wszystkim niesie zbawienie.
Całe męczeństwo Matki Boskiej wyrażamy zwykle w siedmiu jej boleściach, skąd pochodzi nazwa święta. Marja cierpi: 1. przy przepowiedni Symeona, 2. podczas ucieczki do Egiptu, 3. kiedy zgubiła Syna swego w świątyni, 4. kiedy spotkała Pana Jezusa niosącego krzyż na Golgotę, 5. przy śmierci Zbawiciela, 6. przy zdjęciu z krzyża, 7. przy złożeniu do grobu. Święto Matki Boskiej Bolesnej sięga XV wieku, czasu wojen husyckich, które swemi okrucieństwami przerażały chrześcijański zachód. Najpierw zaprowadzono je w Nadrenji. Na synodzie prowincjonalnym w Kolonji w roku 1423 zaprowadził je arcybiskup Dyteryk, gorący czciciel Marji, i wypowiedział wówczas te znamienne słowa: „Gdyby wszystkie ziarnka piasku morskiego zamieniły się w języki, jeszczeby godnie nie zdołały uwielbić Najświętszej Dziewicy”. Lud nasz wielkie ma nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej; szczególnie wśród niewiast ma ono najgorętsze zwolenniczki: Matka Boska Bolesna jest główną patronką matek chrześcijańskich, najprawdopodobniej dlatego, że cierpienie zdaje się być szczególnym losem chrześcijańskiej matki.

środa, 10 kwietnia 2019

Jacek Woroniecki OP: „Cnota kardynalna umiarkowania”


Znalezione obrazy dla zapytania o. Woroniecki 

       Nader ważną jest rzeczą dla zrozumienia zasad życia chrześcijańskiego znać dobrze naukę o cnotach i wejść nawet bardzo szczegółowo w tajniki ich rozwoju i funkcjonowania. Jest to dość obszerne pole, obejmujące wielką ilość najróżnorodniejszych sprawności moralnych, które nazywamy cnotami; więc aby się w nich nie zgubić, oprzemy się na starym ich podziale wedle czterech cnót kardynalnych. Ustalony jeszcze przez mędrca greckiego Platona, rozpowszechniony potem przez stoików, wszedł on do skarbca moralności chrześcijańskiej w pierwszych wiekach Kościoła. Nazwę swą cnoty kardynalne zawdzięczają zdaje się św. Ambrożemu, po nim zajmują się nimi: św. Augustyn i św. Grzegorz, aż wreszcie św. Tomasz poddaje całą tę tradycyjną naukę o cnotach kardynalnych bardzo głębokiemu rozbiorowi i ujmuje w harmonijną, systematyczną całość.

Z jego nauki chcielibyśmy wyjąć to, co się odnosi do cnoty kardynalnej umiarkowania wszystkich cnót około niej zgrupowanych i mających wraz z nią pewne cechy charaktery­styczne. Nie będziemy tu przypominać ogólnej nauki o cnotach[1], a zaznaczymy tylko, że mamy na myśli bynajmniej nie tylko moralne cnoty przyrodzone, ale cnoty nadprzyrodzone powstają­ce w duszy wraz z łaską i dające jej władzom zdolność do czynów wartości nadprzyrodzonej.

Nim jednak spróbujemy dać ogólną charakterystykę wszystkich cnót należących do grupy umiarkowania, musimy zwrócić uwagę na pewne niedoskonałości terminologii polskiej: dla oznaczenia samej cnoty kardynalnej używamy zwykle terminu wstrzemięźliwości, podczas gdy właśnie należałoby się posługiwać terminem umiarkowanie. Poniżej określimy ściśle, co przez każdą z tych nazw rozumieć się powinno, na razie więc tylko zaznaczamy, że samą cnotę kardynalną (po łacinie temperantia, po grecku sofrosyne), nazywać będziemy umiarkowaniem, terminu wstrzemięźliwość natomiast będziemy używać do oznaczenia umiarkowania w dziedzinie odżywiania się (abstinentia po łacinie). Łacińskie continentia oddawać będziemy przez powściągliwość.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

piątek, 5 kwietnia 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Kościół katolicki jest niezniszczalny*

Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn      ,,Kościół katolicki jest niezniszczalny. Oznacza to, iż dzięki specjalnej ochronie ze strony Jego Niewidzialnej Głowy, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie może odstąpić od swego prawdziwego celu i zamysłu, nigdy nie może nauczać fałszywej doktryny, ani dać swym dzieciom fałszywą dyscyplinę, czy nieważny sakrament. Jest to ta opieka Chrystusa, który daje Kościołowi Swą władzę. Pomimo godnych pożałowania upadków ludzkich, co się tyczy jego dostojników w przeszłości, Kościół katolicki nigdy nie dopuścił się odstępstwa. Nigdy nie nauczał błędu. Nigdy nie zaaprobował złej dyscypliny czy nieważnych sakramentów. Nigdy.

Rzeczywiście możemy zastanawiać się, czy upadek kilku jego dostojników nie został dopuszczany przez Boga, ażeby udowodnić, iż Kościół nie podlega ludzkiemu losowi i upadkom ale że jest prowadzony opieką Jego Boskiego Założyciela, który jest z nim przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Jakkolwiek od czasu II Soboru Watykańskiego, obserwowaliśmy odstępstwo za odstępstwem. W ciągu tylko 35 lat widzieliśmy niezawodne znaki fałszywej religii: nauczanie fałszywej doktryny, promulgowanie fałszywej dyscypliny, powszechną legalizację i korzystanie z fałszywych rytów, a teraz aprobowanie bezdyskusyjnie nieważnych sakramentów i niszczenie sakramentalnego nauczania Kościoła.

środa, 3 kwietnia 2019

JE x. Bp. Mark Pivarunas - Najpoważniejszy kryzys, jaki dotknął katolicki Kościół*


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, garnitur i w budynku
       ,,Zanim zajmiemy się każdą z tych kwestii, należy najpierw uświadomić sobie, że od Vaticanum II po dzień dzisiejszy mamy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem, jaki dotknął katolicki Kościół. Tam gdzie niegdyś sprawowana była Święta Ofiara Mszy w katolickich kościołach na całym świecie, jej miejsce zajęła teraz Nowa Msza (Novus Ordo Missae), która nie stanowi przebłagalnej (zadośćuczynienie za grzechy) ofiary, lecz protestancką pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. W tejże Nowej Mszy, zmienione zostały istotnie słowa samego Chrystusa z sakramentalnej formy Świętej Eucharystii, co, zgodnie z dekretem De defectibus Papieża św. Piusa V – "czyni konsekrację nieważną". Od pojawienia się Vaticanum II, fałszywe doktryny ekumenizmu i religijnego indyferentyzmu (potępione przez wielu papieży i sobory, zwłaszcza przez Papieża Piusa IX) były głoszone przez zwyczajną, powszechną nauczającą władzę modernistycznej hierarchii pod kierownictwem Pawła VI i Jana Pawła II. W nauczaniu tym oficjalne uznanie udzielone zostało nie tylko niekatolickim sektom (luteranizm, anglikanizm, prawosławie), lecz również niechrześcijańskim religiom (buddyzm, hinduizm, islam, judaizm), by wspomnieć tylko kilka z nich. Obecnie, współczesna hierarchia uznaje inne religie, zachęca ich członków do modlitwy do swoich bogów i próbuje promować "dobro" zawarte w tych religiach.

poniedziałek, 1 kwietnia 2019