STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 14 kwietnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.04.2019 - 23.04 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
15. IV

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


16. IV.


Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


17. IV. 


Środa - Msza św. o godz.7:20

18.IV. Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:30 po której nastąpi przeniesienie do Ciemnicy.

19.IV. Wielki Piątek
Droga Krzyżowa o godz. 15:30
Liturgia Wlk. Piątku o godz. 17:00

20.IV. Wielka Sobota
Sobota - Wystawienie, Poświęcenie pokarmów o godz. 9:00
Liturgia Wlk. Soboty o godz. 17:00

21.IV. Niedziela Wielkanoc
Rezurekcja 06:30 i Msza święta
Msza święta (Suma) o godz. 10:00

22.IV. Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta o godz. 10:00


23.IV. Wtorek Wielkanocny

Msza św. o godz 18:30 

Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php 
==============================================================

Ks. Rafał Trytek 


Kaplica pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Biskupa i Męczennika


ul. J. Sarego 18/2


31-047 Kraków


xtrytek@sedevacante.pl


tel. 889 647 892  


O naszym Duszpasterzu


Ks. Rafał Trytek, ur. 18.II.1979 r.w Tarnowie, wyświęcony na kapłana  25.VI. 2005 r. przez ks. biskupa Bernarda Tissier de Mallerais. Od 28 sierpnia 2017 r - święto św. Augustyna, Ojca Kościoła - członek Instytutu Rzymskokatolickiego, którego Przełożonym Generalnym jest JE. ks. Bp Donald J. Sanborn.
 Laudetur Iesus Christus !


Zajmujemy się propagowaniem i zachowywaniem nieprzemijającej Nauki Kościoła Katolickiego, jaką nam przekazał nasz Pan Jezus Chrystus i jaka była głoszona aż do śmierci ostatniego katolickiego papieża Piusa XII. Zachowujemy również katolickie sakramenty, a zwłaszcza Najświętszą Ofiarę Mszy według czcigodnego i starożytnego obrządku rzymskiego. Jednocześnie odrzucamy konsekwentnie, wszystkie nowoczesne błędy i herezje religijne: modernizm, fałszywy ekumenizm oraz nowe sprotestantyzowane ryty sakramentów. 

 
Uznajemy, że wskutek odstępstwa od Wiary Katolickiej obecna tzw. hierarchia z rzekomym "papieżem" włącznie jest pozbawiona władzy jurysdykcyjnej i nie stanowi dla katolików autorytetu, albowiem herezja nie jest możliwa do pogodzenia z asystencją Ducha Świętego, która jest wymagana do kierowania Kościołem. 

 


LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI