STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 20 kwietnia 2019

Wielka Sobota: Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł?

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
1. P. Co znaczą słowa: "Zstąpił do piekieł!"?

        O. Te słowa znaczą, że dusza Jezusa Chrystusa po Jego śmierci zstąpiła do piekieł czyli do otchłani, tj. do miejsca, w którym dusze zmarłych sprawiedliwych oczekiwały odkupienia.

2. P. Dlaczego czekały dusze zmarłych sprawiedliwych w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana?

O. Dusze zmarłych sprawiedliwych czekały w otchłani aż do przyjścia Chrystusa Pana dlatego, że przed śmiercią Chrystusa Pana nie mogły wnijść do nieba, ponieważ dopiero Chrystus Pan uczynił zadość Bogu za grzechy wszystkich ludzi.

3. P. Dlaczego zstąpił Jezus Chrystus do piekieł?

O. Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, aby:

1) pocieszył i uwolnił dusze sprawiedliwych;
2) aby okazał moc swoją także nad światem podziemnym.


4. P. Czy pozostała dusza Jezusa Chrystusa w otchłani?

O. Nie; dusza Jezusa Chrystusa połączyła się znowu dnia trzeciego z Jego ciałem i Jezus Chrystus powstał z grobu pełen chwały. Pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa Pana obchodzimy w święta Wielkanocne.

(Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 115-117.)

Obraz: Zstąpienie Chrystusa do piekieł Andrea Mantegna (1468)