STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 29 września 2014

Święto Świętego Michała Archanioła

   
     W kalendarzu liturgicznym dziś jest św. Michała Archanioła. Imię Michał znaczy "Któż jak Bóg". Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy - antyfona na ofiarowanie - aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym - alleluja - . Świeto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starozytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

poniedziałek, 22 września 2014

Podziękowanie za modlitwę

CYTUJEMY: 

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!
Drodzy Rycerze,

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:
"Za osoby w naszym kraju, które uległy pokusie sedewakantyzmu, 
prosząc dla nich o łaskę pokory i porzucenia bej błędnej drogi".
 
Z NIEPOKALANĄ

Sekretariat MI
 
OD REDAKCJI:  Dziękujemy bardzo za troskę o nasze dusze, z pokorą przyjmujemy 
każdy rodzaj modlitwy, ale wierzymy głęboko, że teza sedeprywacjonizmu jest, oprócz 
czystego sedewakantyzmu, jedynym katolickim rozwiązaniem na obecny kryzys Kościoła.
Zapewniamy o modlitwie za tych, którzy zwodzą nieuświadomione dusze ułudą pojednania
z wrogami Kościoła Świętego (czyli modernistami) pod pozorem Tradycji Katolickiej.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
 
Sekretariat Militia Immaculatae piątek, 19 września 2014

Oświadczenie w sprawie tzw. listy mailingowej

Poniżej przedstawiamy treść listu jaki rozsyła do swoich członków 
tzw. Milicja Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji. Oświadczenie 
ukazało się po wysłaniu przez Bractwo Modlitewne Czcicieli 
Św. Michała Archanioła (Sekretariat MI) na adresy mailingowe 
(zaznaczamy, że z listy mailingowej MI Tradycyjnej Obserwancji
podlegającej FSSPX)nowego numeru pisma "Katolik - Głos Katolickiej 
Tradycji".  

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!
Drodzy Rycerze, 
W związku z zamieszaniem spowodowanym emailem z adresu "bractwa modlitewnego" uprzejmie informujemy, że nie wyszedł on z adres sekretariatu MI, co widać wyraźnie. Nie jest to nasza lista mailingowa. Nie wiemy, w jaki sposób osoby weszły w posiadanie adresów emailowych tych osób. 
Jeśli ktoś poczuł się urażony, to przepraszamy jak najmocniej.
Państwa życzenia o wykreślenie adresów i naszej listy mailingowej będę realizowane w ciągu tygodnia, więc prosimy o nie denerwowanie się jeśli jeszcze będą jakieś emaile od nas przychodziły. Za wyrozumiałość Bóg zapłać.
Z NIEPOKALANĄ

Sekretariat MI
 
Od Redakcji: Sekretariat MI podlegający FSSPX w Warszawie bardzo mija się z prawdą gdy twierdzi, 
że nie jest to  lista mailingowa ich Rycerstwa Niepokalanej, gdyż to właśnie od nich uzyskaliśmy 
(pośrednio) adresy na które wysłaliśmy nasze pismo. Nie zostały one wykradzione ani 
uzyskane w inny niegodziwy sposób.

wtorek, 16 września 2014

NOWE LOGO PISMA "KATOLIK - GŁOS KATOLICKIEJ TRADYCJI"

Przedstawiamy nowe, oficjalne logo naszego czasopisma - "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji", które z dniem dzisiejszym zastępuje poprzednie (z Flagą Polski oraz Śląska, i napisem "Semper Fidelis", z Krzyżem Jerozolimskim w środku oraz ramką z Herbu Wandei). Obecne logo jest prostsze, bardziej wyraziste i czytelne, oraz nie wzbudzające żadnych, dziwnych podejrzeń. Niestety żółto-niebieska flaga Górnego Śląska jako żywo kojarzy się z flagą tzw. "Ukrainy", która jest błękitno-żółta. Stare logo było też słabej jakości graficznej. Nowe logo Katolika, będące równocześnie logiem Wydawnictwa "Głos Tradycji", oraz Telewizji Internetowej o tej samej nazwie, wyraża nasze przywiązanie do katolickiej monarchii narodowej (Korona Królewska zamknięta Krzyżem, z symbolem Falangi), oraz podkreśla związek "Katolika" i innych naszych dzieł, z Katolickim Instytutem Narodowo-Rojalistycznym CHRISTUS REX. Jest też jednocześnie nawiązaniem do ruchu CHRISTUS REX Leona Degrella.

Vivat Christus Rex!

Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji"

niedziela, 14 września 2014

14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego


 Image

  Liturgia dzień 14 września określa mianem święta Podwyższenia Krzyża Świętego, które na celu ma podkreślenie tajemnicy Krzyża, „na którym zawisło Zbawienie świata”. Obchodzimy dwa święta związane z Krzyżem: 3 maja jako święto Znalezienia Krzyża Świętego i 14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci.

Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju. O odnalezieniu ukrytego Krzyża rozpowszechniona tradycja wskazuje na św. Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Podaje się, iż odnaleziony Krzyż miał wskrzesić, poprzez kontakt bezpośredni, jakiegoś nieznanego zmarłego.

Sobór Watykański II jest rzeczywiście „obowiązujący” – i jest herezją


fr cekada 

Pierwszą część tej polemiki między x. Cekadą a Panem Ferrarą można przeczytać na stronie ultramontes.pl.
Oto część dalsza, krótka i zwięzła.

Pelagiusz z Asturii
Frankenkościół: List do Redakcji
x. Antoni Cekada
Sobór Watykański II jest rzeczywiście „obowiązujący” – i jest herezją.

Do Redaktora „The Remnant”.
Wskazane jest przedstawić kilka uwag dotyczących Krzysztofa Ferrary „Argumentów końcowych” przeciwko sedewakantyzmowi z 30 listopada, 2005 w ogólności, a w szczególności mojego artykułu „Frankenkościół”:
  1. Czy Sobór Watykański II jest obowiązujący?
Pan Ferrara utrzymuje, że nauki Soboru Watykańskiego II nie są obowiązujące wszędzie tam, gdzie zawierają „nowinki” nie zgadzające się z tym, co było nauczane „wszędzie, zawsze i przez wszystkich” (formuła św. Wincentego z Lerynu). Zasada ta, mówi Pan Ferrara, pokazuje, że nie są one powszechnym magisterium zwyczajnym. Paweł VI, dodaje Pan Ferrara, „wyraźnie” wykluczył nauczanie Soboru Watykańskiego II spośród tego, co podpada pod „charyzmat nieomylności”.
(a) Wracamy to Pana Ferrary (i bractwowej) teologii kartonowego papieża*. (Domniemany) Wikariusz Chrystusa i biskupi świata promulgują nauczanie i prawa. Prawnicy (znowu to słowo!) z New Jersey, ekskomunikowani biskupi i, cóż, tak naprawdę ktokolwiek, mogą sobie wybierać, które nauczania i które prawa są obowiązujące. Witamy w magisterium jako „szwedzki stół”.
(b) Interpretacja wyrażenia św. Wincentego, którą Pan Ferrara i FSSPX szerzą – nikogo nie obowiązuje nic, czego naucza żyjący papież lub sobór, chyba że zgadza się to „tradycją” (jak ją rozumieją prawnicy, ekskomunikowani i rozmaici świeccy) – jest całkowicie błędna.
W długim artykule przesoborowy teolog G. Bardy obalił tę teorię, ponieważ prawo „ustalania i definiowania autentycznej tradycji (…) należy do Kościoła, jako spadkobiercy sukcesji apostolskiej”. Bez tego wyrażenie św. Wincentego „wydaje się zostawiać każdemu z osobna wolność w wybieraniu, które dogmaty są przyjęte wszędzie, zawsze i przez wszystkich”, w ten sposób pozostawiając „w ostatecznym rozrachunku prawo osądzania osobistemu wyborowi”.
To, zauważa kanonik Bardy, było błędem gallikanów i protomodernisty Döllingera (później ekskomunikowanego), którzy się przeciwstawiali papieskiej nieomylności podczas Soboru Watykańskiego I (Dictionnaire de Théologie Catholique 15:3051).

czwartek, 11 września 2014

Wizyta JE x. bpa Sanborna na Węgrzech by Pelagius Asturiensis

  Po wizycie apostolskiej w Krakowie Jego Ekcelencja x. biskup Sanborn udał się na Węgry.
W trakcie tej wizyty spotkał się z niemieckojęzycznymi xiężmi, którzy 7 lipca ogłosili swoją deklarację. Jednym z nich jest x. Trauner, który porzucił śmieszne stanowisko „ruchu oporu” i „praktycznego sedewakantyzmu” (niektórzy z nas dziwili się, co to jest) i przekonał się do wakatu, odcinając się całkowicie od heretyków i tych, którzy są z nimi w komunii (FSSPX i „ruch oporu”).

środa, 10 września 2014

Czym jest epikeia? Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. CXX sty27 by Pelagius Asturiensis


San Tommaso d'Aquino

   W kwestii CXX części II-II Sumy teologicznej św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia cnotę epikei, czyli nadprawności. Podkreślić należy, że jej zastosowanie zakłada niemożność zwrócenia się do prawowitego prawodawcy, który sam ma prawo rozstrzygającej interpretacji prawa. Skoro jednak zgodnie z prawem Boskim heretycy uzurpujący sobie tytuły kościelne nie mają żadnej władzy i z dopustu Bożego mamy obecnie długotrwały wakat Stolicy Apostolskiej, sedewakantystyczni biskupi konsekrują swoich następców bez mandatu apostolskiego, a kapłanów bez listów dymisorialnych (bez misji kanonicznej). Należy zwrócić uwagę, że FSSPX nie znajduje usprawiedliwienia w zastosowaniu tej zasady, ponieważ ich Najwyższym Prawodawcą jest Bergoglio, którego uznają za papieża. W ich przypadku, jeśli są wątpliwości co do zastosowania prawa (zastosowanie novus ordo missae, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, stwierdzenia nieważności małżeństw, konsekracje bez mandatu apostolskiego, etc.), należy zwrócić się do Papy Buongiorno, aby uzyskać autentyczną wykładnię prawa kościelnego.
Pelagiusz z Asturii
Za: http://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2014/01/27/epikeia-suma-teologiczna/