STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 30 października 2019

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto P. N. Jezusa Chrystusa Króla, wygłoszone 27 października 2019 r. w Krakowie (tekst)
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!

           Umiłowani w Panu Jezusie, Święto dzisiejsze, ustanowione przez Papieża Piusa XI w grudniu 1925 roku, miało przypominać i przypomina nam, o królewskiej godności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to absolutnie konieczne w tym czasie laicyzacji, sekularyzacji, wszędobylskiego heretyckiego ekumenizmu, aby przypominać że to Chrystus jest Królem. Ma do nas prawo, zarówno jako Bóg jak i jako człowiek. Jako Stworzyciel i jako nasz Odkupiciel. Jako najwyższy i wieczny Kapłan. Jako najwyższy Prawodawca. I cały świat winien mu służyć, cały świat należy do Niego. Cały świat należy do Pana Jezusa decyzją Boga Ojca i Pan Jezus jest prawdziwie Królem wszystkich stworzeń, jest On również Głową całego Kościoła, który winien obejmować cały rodzaj ludzki, bowiem cały rodzaj ludzki przynależy do Chrystusa i został nabyty przez Niego, Jego przenajdroższą Krwią. I taki jest nasz cel, i taki jest cel Kościoła Świętego przez dwa tysiące lat - podbijać cały świat dla Jezusa Chrystusa, nawracać wszystkie ludy na wszystkich kontynentach, wszystkich czasów, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego Ewangelię, włączać do Kościoła Świętego, chrzcić i nauczać Prawd, których nas Pan Jezus Chrystus nauczał. To jest bezwzględny rozkaz, od którego nie ma odwrotu. Tylko ten kto uwierzy, będzie zbawiony, ktoś kto nie uwierzy, kto odrzuci Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie potępiony. Stąd też winniśmy zrobić wszystko, by być Żołnierzami Chrystusa Króla, i nawracać świat, zaczynając oczywiście od samych siebie, od własnych rodzin, i tych którzy są wokół nas.

poniedziałek, 28 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.10.2019 - 3.11 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 28.X. św. Szymona i Judy Tadeusza
Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


29.X
Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


30.X.
Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 25 października 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Kilka przykładów papieskiego nauczania


Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i tekst
       Po Soborze Watykańskim II w 1968, „papież” Paweł VI zmienił ryt sakr biskupich (potwierdzonych przez Piusa XII w konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis 1947) i wzorowanych na podobieństwo do nieważnych sakr, używanych przez protestancki ,,kościół anglikański" w czasach Cranmera i Papież Leon XIII oświadczył, że są nieważne. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wnioski nauczania ostatnich prawdziwych papieży sprzed „Vaticanum II”, po czym okazuje się, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości, dał nam jasną i zwięzłą katolicką doktrynę, aby chronić nas od wielkiego odstępstwa, które niszczy Kościół. Oto kilka przykładów tego papieskiego nauczania:

• Syllabus , napisany przez papieża Piusa IX w 1864 r., Potępiający wolność religijną, uznaną na "Soborze Watykańskim II" w Deklaracji Dignitatis humanae w 1965 r.

• encyklice Libertas , papieża Leona XIII, z 1888 roku, która potępia również fałszywe nauki Dignitatis humanae , a encyklika Cognitum Satis z 1896 roku, potępiająca błąd „Vaticanum II”, że prawdziwy Kościół Chrystusowy nie identyfikuje się wyłącznie z Kościołem katolickim. 

środa, 23 października 2019

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục: Sytuacja dzisiejszego Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku 
     Lecz jak przedstawia się w oczach Boga sytuacja dzisiejszego Kościoła? Czy podobają się Bogu te msze, w których ludzie codziennie, i w niedziele biorą udział? W żadnym wypadku, albowiem ta msza jest taka sama dla katolików, jak i dla protestantów. Dlatego nie może się ona podobać Bogu i jest nieważna. Jedyną Mszą jaka miła jest Bogu jest Msza św. Piusa V, którą celebruje niewielu kapłanów i biskupów, do których i ja się zaliczam.

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159988090853543&set=a.277597432425951&type=3&theater

poniedziałek, 21 października 2019

piątek, 18 października 2019

o. Jacek Woroniecki OP: Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela


Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela
       Póki Matka Najświętsza nosiła Zbawiciela świata w swym łonie, pośrednictwo Jej między Nim a ludźmi ograniczało się tylko do Jej najbliższych, do św. Józefa, Jej oblubieńca i rodziny Zachariasza. Z chwilą jednak, gdy Go na świat wydała, misja Jej zaczęła się rozciągać i na innych, na ludzi nieraz zupełnie jej nieznanych, zataczając przy tym coraz szersze kręgi.

Opatrzność Boża, która w najdrobniejszych szczegółach rządzi światem, w czasie kiedy zbliżała się chwila rozwiązania Maryi, otaczała Ją najtroskliwszą opieką, mającą na celu ułatwić Jej Synowi i Jej samej zetknięcie z ludźmi wszelkich stanów i wszelkich nawet narodów. Po ludzku rzecz biorąc, jakże tragicznym nam się wydaje los tej młodej niewiasty, która w przeddzień porodu zmuszona jest odbyć piechotą lub może na osiołku daleką drogę przez górskie krainy i dotarłszy do celu, nie znajduje, w chwili gdy ma dziecię wydać na świat, nawet kącika wolnego w jakimś zajeździe, tak że musi szukać schronienia w stajence i nowonarodzone Dziecię złożyć w żłobie.

środa, 16 października 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Odseparowanie się katolików od modernistycznych heretyków


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją
      Systemem operacyjnym, używając słowa związanego z komputerami, świata nowoczesnego jest subiektywizm będący zaprzeczeniem nawet możliwości istnienia prawdy obiektywnej. Coś nie jest prawdziwe, chyba że jest prawdziwe dla ciebie czyli jeśli się zgadza z twoim osobistym doświadczeniem.

Gdy taką zasadę zastosować do dogmatu i moralności efekt jest absolutnie zabójczy. Dostosowanie Kościoła katolickiego do myślenia subiektywistycznego jest wstrzyknięciem śmiertelnej trucizny do jego żył. Stąd to co obserwujemy od 1958 roku to stopniowa śmierć katolicyzmu. Ortodoksja, którą jest przyzwolenie wiary udzielone katolickiej doktrynie, jest martwa. Bycie katolikiem oznacza dziś zwyczajnie, że jesteś zarejestrowany w swej katolickiej parafii. Możesz wierzyć w co chcesz, głosić publicznie herezję i nikt cię za to nie zgani. Pomyślmy o takich instytucjach jak Uniwersytet w Georgetown, który jest rzekomo katolicki lub Uniwersytet Loyola w Chicago. To są tylko dwa przykłady warunków jakie panują w całym świecie, kiedyś katolickim.

poniedziałek, 14 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.10.2019 - 20.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
14.X. św. Kalixta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


15. X. św. Teresy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


16.X . św. Jadwigi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 11 października 2019

Tomasz Jazłowski: Kościół Katolicki po II Soborze Watykańskim (kwestia autorytetu)

Znalezione obrazy dla zapytania sedeprywacjonizm
JE x. Biskup Guérard des Lauriers OP


        Jak tradycyjny rzymski katolik powinien podejść do kwestii Kościoła po reformach a raczej rewolucji Soboru Watykańskiego II (1962-65)? Czy jest to nadal Kościół Katolicki? Czy nadal możemy struktury kościoła posoborowego nazywać katolickimi czy może kościół posoborowy ze swoją hierarchią - katolickim już nie jest, jak twierdzą zwolennicy „zwykłego” (simpliciter) sedewakantyzmu opierając się w swym rozumowaniu na opiniach różnych teologów mówiących, że publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmować żadnego urzędu w Kościele, tym bardziej nie może być Papieżem ponieważ jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i uświęcanie Kościoła. Heretyk taki ipsco facto automatycznie traci urząd i znajduje się poza Kościołem.

Jest też druga odpowiedź na to samo pytanie:

Zwolennik Tezy z Cassiciacum Jego Ekscelencji x. Bp Gerarda de Lauriers OP, autora Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae odpowie: tak, kościół posoborowy jest kościołem katolickim, którego struktury pozostają katolickimi, ale są okupowane przez sektę modernistyczną a której to przedstawiciele okupują Tron Piotrowy oraz stolice biskupie.

Obydwie odpowiedzi, choć zasadniczo różne od siebie prowadzą do jednego wniosku: stwierdzenia braku Papieża na Stolicy Apostolskiej. Z tym, że jedna sugeruje, iż „tron jest pusty” a druga, że jest „okupowany”. Różnica polega też na samym podejściu do wyjaśnienia utraty władzy posoborowych "papieży".

środa, 9 października 2019

x. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Naj.Serce Pana Jezusa_sedevacante.eu

        Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej.

Nie wiedzą one,  że nazwa jest  „zapożyczona”  od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne  imprimatur.  Dla  użytku  wiernych  podajemy  oryginalną,   zatwierdzoną przez  Kościół  koronkę,  z  „Nowego Brewiarzyka  Tercjarskiego”:

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Chwała Ojcu.

poniedziałek, 7 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.10.2019 - 13.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
7.X. M.B.Różańcowej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


8. X. św. Brygidy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


9.X . św. Jana Leonardi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 4 października 2019

Ks. Franciszek Ricossa fragment z ,,Wybór papieża"

Obraz może zawierać: 1 osoba, okulary
         Co jest obecnie obowiązkiem katolików? Przede wszystkim zachowanie wiary. Ten obowiązek (zachowania wiary) zakłada (w sobie) bezpośrednio inny: obowiązek nieuznawania „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II. Uznanie „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II pociąga bowiem za sobą przystąpienie do ich nauczania, które stoi, w niektórych punktach, w sprzeczności z wiarą katolicką nieomylnie określoną przez Kościół.

Ale zwykły katolik nie może pójść dalej i nie wolno mu. To nie w gestii zwykłego wiernego (ani nawet kapłanów czy biskupów bez jurysdykcji) leży ogłoszenie, z autorytetem, oficjalnie i legalnie, wakatu Stolicy Apostolskiej i przystąpienie do wyboru autentycznego Papieża. Lecz obowiązkiem katolika jest modlitwa i praca, każdego na swoim miejscu i wedle swych kompetencji, aby ta oficjalna deklaracja – dokonana przez kolegium kardynałów albo niedoskonały sobór powszechny – stała się możliwa. 

środa, 2 października 2019

Adam Małaszewski: O błędach w przekładzie tzw. Biblii Tysiąclecia


Znalezione obrazy dla zapytania biblia tysiaclecia
       W roku 1965 wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu opublikowało pierwsze wydanie nowego przekładu ksiąg Starego i Nowego Testamentu na język polski. Ta nowa wersja polskiego Pisma świętego stała się odtąd dominującym tekstem Biblii w naszym kraju. Opublikowanie przekładu w okresie przygotowań do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski (1966) sprawiło, że ta nowa księga szybko zyskała sobie miano tzw. Biblii Tysiąclecia. Kolejne wydania stopniowo wyparły niemal całkowicie z użycia w polskim Kościele inne przekłady, w tym szczególnie uświęcone wielowiekową tradycją tłumaczenie ks. Jakuba Wujka SI. To ostatnie pochodzi jeszcze z końca XVI wieku, a więc z epoki potrydenckiej walki z reformacją i charakteryzuje się wyjątkową dbałością o najdrobniejsze szczegóły przekładu, właśnie z powodu zagrożenia heretyckimi błędami zwolenników protestanckiej zasady sola scriptura (która polega na czytaniu i interpretacji samego tylko Pisma świętego, z pominięciem Tradycji, czyli rozumienia Słowa Bożego w zgodzie z przekazem niespisanym, ale przekazanym w nauce katolickiej). W ciągi stuleci przekład ks. Wujka był w szczegółach niejednokrotnie udoskonalany, zwłaszcza gdy chodzi o pewną ewolucję języka polskiego, którą trzeba uwzględniać, ale zawsze z zachowaniem szacunku dla dostojeństwa dawnej polszczyzny.