STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 31 lipca 2020

31-go lipca św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy


Obraz może zawierać: 1 osoba 

          Założyciel Towarzystwa Jezusowego, opromieniony blaskiem świętości i cudów. Napełniony był nieopisaną gorliwością powszechnego rozpowszechniania religii katolickiej. Długie miesiące rekonwalescencji po ranie zadanej w czasie wojny hiszpańsko - francuskiej były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Po odzyskaniu zdrowia, opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Montserrat, gdzie zdumionemu żebrakowi oddał kosztowny strój rycerski, a przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Od tego momentu Ignacy rozpoczął nowe życie, wypełnione modlitwą i rozważaniem Męki Pańskiej. Założył zakon jezuitów i napisał jedno z największych dzieł mistyki chrześcijańskiej: Ćwiczenia duchowe. 
 
Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy - św. Ignacy z Loyoli.

Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, kto je wykonuje - św. Ignacy z Loyoli.

środa, 29 lipca 2020

Ponowienie Aktu poświęcenie polskiego narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Obraz może zawierać: 2 osoby, tabela i w budynku 

      W poniedziałek w 100 lecie 1. poświęcenia polskiego narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (27 VII 1920 Częstochowa) - odbyło się ponowienie tego Aktu w Warszawie, przed Mszą Świętą poranną, tym razem w zastępstwie polskich biskupów - pod przewodnictwem x. R. Trytka.

Deo Gratias!

poniedziałek, 27 lipca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.07. AD 2020 - 2.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

30.VII. śś.Abdona i Sennena

Czwartek - Msza św. o godz. 7.20


1.VIII.św.Piotra w Okowach

Sobota - Msza św. o godz. 7.40


2.VIII. Dziewiąta Niedziela po Świątkach

M.B.Anielskiej

Msze święte - godz. 8.15 oraz 9.50

niedziela, 26 lipca 2020

Bp. Donald J. Sanborn: Ciernie bogactwa i nieczystości


bp Sanborn
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

          Nasz Pan używa cierni jako symbolu bogactwa i przyjemności tego życia, zatem musimy patrzeć na właściwości ciernistych krzewów. Krzewy cierniowe kłują i ranią, a dotyczy to każdego nadmiernego przywiązania do bogactwa lub nieuporządkowanego przywiązania do przyjemności. Każdy, kto próbował przyciąć swój różany krzew, wie, że cierń jest wtedy poplamiony. Bogactwa kłują nas i żądlą, ponieważ sprawiają, że mamy obsesję na punkcie coraz większego posiadania, ciesząc się nimi. Gdy serce skupi się na tych rzeczach, nigdy ich nie wystarczy. Po osiągnięciu jednego poziomu bogactwa pojawia się nowy.

piątek, 24 lipca 2020

Prosimy o modlitwę za księdza Cekadę


Anthony Cekada – Wikipedia, wolna encyklopedia 

      W środę wieczorem został ponownie hospitalizowany ks. Antoni Cekada. Prosimy o modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia.

Redakcja

środa, 22 lipca 2020

Nowy lipcowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 7 (123)


Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 

 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gifOmnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

poniedziałek, 20 lipca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 20.07. AD 2020 - 26.07 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 20.VII. bł. Czesława

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


21.VII. św. Praxedy i śś.Andrzeja i Benedykta

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


22.VII. św. Marii Magdaleny Pokutnicy

Środa - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 19 lipca 2020

Nowy podwójny numer "Rycerza Niepokalanej" nr 4-5/AD 2020

       Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae - "Rycerz Niepokalanej" na miesiąc lipiec i sierpień. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@blogspot.com 

Z Panem Bogiem! Redakcja

piątek, 17 lipca 2020

Bp Pelczar: Rewolucja Francuska złamała kręgosłup moralny Francuzom

Św. Józef Sebastian Pelczar | Franciszkanie.pl 
          Rewolucja, jako twórczyni republiki ateistycznej, została pokonana i zamiast czapki frygijskiej musiała przywdziać koronę cesarską; ale czy jej idee zaginęły? Nie - tkwią one w głębinach społeczeństwa, jakby wulkany ukryte, a wpływ ich sięga daleko poza granice Francji.

Jeżeli teraz zechcemy w kilku słowach wydać sąd o rewolucji, musimy powiedzieć, że była ona, odnośnie do wyroków Bożych, ciężką chłostą i próbą, a co do jej skutków, jakby burzą gwałtowną, która [...] zrządziła wiele strasznych spustoszeń [...].

środa, 15 lipca 2020

JE x. Bp Donald Sanborn Katolicki Kościół przeciwstawia się judaizmowi z pobudek teologicznych


Obraz może zawierać: 1 osoba 

           Jest oczywistym, że katolicki Kościół przeciwstawia się judaizmowi z pobudek teologicznych, a z kolei judaizm przeciwstawia się Kościołowi katolickiemu za uzurpowanie sobie tego, co Żydzi uważają za swoją własność oraz za ustanowienie katolickiej kultury i katolickiego społeczeństwa. Niewątpliwie, Żydzi mają tradycję sprzeciwiania się Kościołowi katolickiemu oraz społecznemu panowaniu Chrystusa; już w czasach starożytnych prześladowali Kościół i robili wszystko co było w ich mocy by doprowadzić go do upadku w średniowieczu, w epoce Odrodzenia, a zwłaszcza od 1789 roku. Nie jest żadną tajemnicą, że w XIX i XX wieku zawsze byli – nie wszyscy ale większość – prosocjalistyczni, prokomunistyczni i prolewicowi w przeróżnych społeczeństwach świata, w których zamieszkiwali i zawsze dążyli do upadku każdej formy rządów albo zwyczajów, które by można nazwać chrześcijańskimi. Tak więc można było ich spotkać pośród liderów ruchów wywrotowych w Rosji, Austrii i Niemczech gdzie mieli oni wysoce niewspółmierną reprezentację. Przyczyna tego jest zrozumiała, lecz nieuzasadniona: otrzymawszy pełne prawa obywatelskie w 1789 roku i epoce napoleońskiej poczuli się niekomfortowo żyjąc w społeczeństwach zdominowanych przez chrześcijańską kulturę. 

poniedziałek, 13 lipca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.07. AD 2020 - 19.07 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
13.VII. św.Anakleta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


14.VII. św.Bonawentury

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


15.VII. Rozesłanie Apostołów, Dziękczynienie za Grunwald

Środa - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 12 lipca 2020

„Proroctwo o Polsce” Prymasa Polski, J. Em. x Abp'a Augusta kard. Hlonda (1881-1948)


 

       „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.
Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.

piątek, 10 lipca 2020

Szósta rocznica śmierci śp. J.E. x. Bp Olivera Oraveca


 

         10 lipca A.D. 2020, obchodzimy szóstą rocznicę śmierci śp. J. E. x. Bpa Olivera Oraveca. 
 
              J. E. x. biskup Oliver Oravec, słowacki duchowny, urodził się w 1941 r. Początkowo był związany z czechosłowackim Kościołem podziemnym, w którym otrzymał święcenia kapłańskie (1968 r.), w latach emigracji przyjął stanowisko teologiczne sedewakantyzmu. 21 października 1988 r. w Monroe został konsekrowany na biskupa przez J. E. x. biskupa Roberta Fidelisa McKennę OP. Był duszpasterzem katolików nie tylko na Słowacji, lecz także w Czechach, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W czerwcu 2006 roku, podczas wizyty duszpasterskiej w Krakowie, udzielił Sakramentu Bierzmowania polskim wiernym.

R. I. P.

czwartek, 9 lipca 2020

XV Rzymskokatolicka Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej - 11 lipca AD 2020

Kalwaria Zebrzydowska, Bazylika Matki Bożej Anielskiej ... XV Pielgrzymka katolicka do Kalwarii Zebrzydowskiej - 11 lipca 2020 r. (święto św. Piusa I, Papieża i Męczennika)

Msza św. w kaplicy Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Krakowie o godz. 7:40 (Kraków, ul. Sarego 18/2)

Opiekunem duchownym pielgrzymki jest Wiel. x. Rafał Trytek ICR.

środa, 8 lipca 2020

O. Jacek Woroniecki o wspólnocie krwi i ordo caritatis


Jacek Woroniecki | Autorzy | Ignatianum
            Jacek Woroniecki (1878-1949), Teolog, filozof, dominikanin, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Lubelskim (z teologii moralnej), rektor uczelni w latach 1922-1924, autor ponad 70 prac, wykładowca (z teologii moralnej i pedagogiki) w Collegium Angelicum w Rzymie (1929), w studium zakonnym we Lwowie (patrologia, ascetyka i historia Kościoła), rektor dominikańskiego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego, kierownik studium dominikańskiego na Służewie, redaktor „Szkoły Chrystusowej”, kierownik studium dominikańskiego w Krakowie, założyciel zgromadzenia SS. Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi (za biogramem prof. G. Karolewicz). Ten wielki Polak wypowiedział się także na temat wspólnoty krwi i właściwego porządku miłosierdzia (ordo caritatis):

poniedziałek, 6 lipca 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 07.07. AD 2020 - 12.07 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
7.VII. śś.Cyryla i Metodego

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


8.VII. św. Elżbiety

Środa  - Msza św. o godz. 7.20


9.VII. św.Weroniki Guliani

Czwartek - Msza św. o godz. 7.20

niedziela, 5 lipca 2020

Królowa Premonstratu


Królowa Premonstratu – Norbertanki Imbramowice 

          (B. ARDURA, Devotion to Mary, w: B. ARDURA, The Order of Prémontré: History and Spirituality, De Pere, Wisconsin, USA, 1995)

Pobożność maryjna nie jest jedynie wyłącznością tradycji kanonicznej. Niemniej jednak, to właśnie dwunastowieczna duchowość odznaczała się niezwykłym rozkwitem kultu do Matki Bożej, której szczególnym czcicielem był św. Bernard. Z kolei miłość, jaką Norbert dzielił wraz z współbraćmi do Maryi była tak wielka, że słusznie późniejsi pisarze norbertańscy postrzegali duchowość maryjną jako jedną z najbardziej charakterystycznych cech Zakonu Norbertanów. Norbertański kult maryjny jest bardzo dobrze znany. Przypominamy sobie, jak św. Norbert zniszczył w miejscowości Lunen, położonej w Westfalii bożka, który przedstawiał księżyc i na jego miejscu – zgodnie z ówczesną praktyką – wzniósł kościół poświęcony ku czci Najświętszej Maryi Panny. W zakonie, zawsze słynącym z liturgicznego charakteru swojej duchowości i braku jakiegoś szczególnego kultu obcej liturgii, ponadczasowa norbertańska duchowość maryjna uwydatnia kult maryjny założyciela zakonu.

piątek, 3 lipca 2020

Nowy, 8 (III AD 2020) numer "Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich" (V — VI AD 2020)


        Niniejszym oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, ósmy już numer naszego małego czasopisma świeckich katolików w Polsce. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.
W numerze między innymi:
Od Redakcji.

Wizyta J. Exc. x. Bp Donalda H. Sanborna w Polsce

„Kanonizowana” Msza i abp Lefebvre

110. rocznica koronacji Jasnogórskiego cudownego Obrazu N.M.P.

Najśw. M. P. Współodkupicielka, Wszelkich Łask Pośredniczka. Św. Pius X.

Przemówienie Prymasa Hlonda o masonerii.

Święcenia Kapłańskie A.D 2020 w seminarium na Florydzie