STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 29 marca 2019

JE x. Bp Donald J. Sanborn - Uznawanie i sprzeciwianie się*


Obraz może zawierać: 1 osoba
     Stanowisko osób wyznających zasadę "R & R" ( uznawanie i sprzeciwianie się - przyp. Redakcji) opiera się na potępionych doktrynach. Wspiera się na zasadach, które na pewno są fałszywe. Mogą być nawet heretyckie.

Zwolennicy "R & R" należą do tego samego towarzystwa co gallikanie, starokatolicy i Hans Küng – czyli heretycy. Wszyscy oni głoszą to samo co "R & R", a mianowicie, że: cała hierarchia może głosić fałsz lub może promulgować złe prawa, ale Kościół będzie nieomylny i niezawodny, ponieważ ludzie to odrzucą.

Uznawanie i sprzeciwianie się – oznaczające, że Kościół może nakazywać lub dopuszczać grzeszne czyny w swoim powszechnie obowiązującym prawie – jest, jak powiedział papież Pius VI fałszywą, zuchwałą, gorszącą i niebezpieczną doktryną. Niszczy samą istotę Kościoła, którą jest asystencja Ducha Świętego w stosunku do hierarchii kościelnej. Infekuje ludzi świeckich niegodziwą postawą, która jest typowo protestancka, a polega na przesiewaniu wszystkiego co głosi Rzym, biorąc to, co się spodoba, a odrzucając to, co się uzna za niewłaściwe. Redukuje ona Kościół do czysto ludzkiej instytucji, podatnej na słabości i perypetie wynikające z ludzkiej ułomności i ignorancji.

środa, 27 marca 2019

poniedziałek, 25 marca 2019

św. Piotr Chryzolog o zwiastowaniu N. Maryi Panny


 

HOMILIA NA ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ PANNY 
(PL 52, 582- 585)
1

 Należy dziś mówić do was o narodzeniu Pana, ale ta niewypowiedziana tajemnica jest bardziej rzeczą wiary niż jej przedstawienia.
 
 Dziewica zrodziła. To, co leży poza możliwością natury i doświadczenia, czego nie pojmuje rozum, nie ogarnia umysł, przed czym drży niebo, lęka się ziemia, podziwia stworzenie, jak opowie język? W końcu mówi ewangelista o poczęciu przez Dziewicę. Jak zrodzenie przez Dziewicę ludzkim językiem przedstawia, tak boską tajemnicę zamyka, a czyni tak po to, aby człowiek nie śmiał tego roztrząsać, w co ma obowiązek wierzyć. Któż bowiem waży się badać tajemnicę Boga, macierzyństwo Dziewicy, podstawy rzeczy, sprężynę czasów, wspólnotę Bóstwa i ciała w Bóstwie i człowieczeństwie Boga? 
 
 Ewangelista tak mówi: „Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 26). Posłał Bóg anioła. Gdzie pośrednikiem jest anioł, tam niech ustąpi wyrok, gdzie zjawia się niebieski poseł, tam niech daleko będzie badanie, gdzie niebo udziela wyjaśnienia, tam niech zblednie ludzka ciekawość. „Posłał Bóg anioła” . Kto tych słów „posłał Bóg” uważnie słucha, boi się zgłębić myśl Bożą. Na poznanie oznajmionego przez anioła rozkazu Bożego zasługuje tylko ten, kto boi się go poznać. Posłuchaj, co Pan mówi: „Patrzę na tego, który jest pokorny i cichy, i który z drżeniem czci me słowo” (Iz 66, 2). Na pokornego i cichego – mówi. Jak cichy jest ten, który słucha rozkazów, tak w tej mierze zdradza pychę ten, który rozkazy roztrząsa. 

niedziela, 24 marca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.03.2019 - 31.03 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
25. III

Poniedziałek - Mszy św. w kaplicy nie będzie


26. III

Wtorek - Mszy św. w kaplicy nie będzie


27. III 

Środa - Mszy św. w kaplicy nie będzie

piątek, 22 marca 2019

Osiemnaście reguł św. Ignacego Loyoli "o trzymaniu z Kościołem"


Znalezione obrazy dla zapytania loyola
       Do zachowania prawdziwej postawy, jaką powinniśmy przyjąć w Kościele wojującym należy przestrzegać następujących reguł.

Reguła 1. Rezygnując z wszelkiego własnego sądu, trzeba mieć umysł gotowy i skory do okazania posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, czyli naszej świętej Matce, Kościołowi hierarchicznemu.

Reguła 2. Pochwalać spowiedź przed kapłanem i przyjmowanie Najświętszego Sakramentu raz w roku, jeszcze bardziej w każdym miesiącu, a jeszcze lepiej każdego tygodnia, z zachowaniem wymaganych i należnych warunków.

Reguła 3. Chwalić częste słuchanie Mszy świętej, a także śpiewy, psalmy, długie modlitwy w kościele i poza nim. Podobnie godziny ustanowione w pewnych porach, przeznaczone na całe Boże oficjum i na wszelkie modlitwy i godziny kanoniczne.

środa, 20 marca 2019

Zasadnicze ustawy "Towarzystwa Jezusowego"


Znalezione obrazy dla zapytania ignacy loyola
Nowy zakon powstał z manreskich rozmyślań; w nich też, jak w nasieniu, zawarte były zasady, którymi miał się rządzić i kierować. Samo zakonne hasło, bezustannie przez Ignacego powtarzane i wpajane: "Wszystko na większą chwałę Bożą", sama z rycerskich wspomnień powstała nazwa "Towarzystwo Jezusowe", określała, w najogólniejszych rysach i cel, do którego dążyć, i główne środki, za pomocą których świeżo powstały hufiec z Jezusem i za Jezusem miał iść, większą chwałę Bożą szerząc. Główne te rysy i zasady w pewnych najważniejszych szczegółach uzupełnione, otrzymały uroczyste potwierdzenie Stolicy Apostolskiej; obecnie gdy nowy zakon już istniał, sam z dnia na dzień się rozszerzał, a zarazem rozszerzał pole swej działalności, należało koniecznie ogólne te ramy wypełnić, należało postawić ścisłe, a jasne, praktyczne prawidła i wskazówki, jakiej taktyki z niezbędną do osiągnięcia zwycięstwa harmonią i jednostajnością w poszczególnych wypadkach się trzymać, jak ogólne zasady w życie wprowadzać.

Ignacy rozumiał doskonale tę potrzebę. "Acz najwyższa mądrość – czytamy na samym wstępie ułożonych przezeń ustaw zakonnych – i dobroć Boga Stwórcy i Pana naszego, jak wzbudzić raczyła to najmniejsze Towarzystwo, tak je też sama zachowywać, prowadzić i w swojej świętej służbie pomnażać będzie, z naszej zaś strony więcej do tego pomoże to wewnętrzne prawo miłości, które Duch Święty na sercach pisze, niż wszelkie zewnętrzne ustawy, – jednakże ze względu na uprzejme rozporządzenie Opatrzności Boskiej, która wymaga współdziałania swych stworzeń, oraz ponieważ Namiestnik Chrystusowy tak rozkazał i Święci taki nam przykład dali, i sam rozum tego nas w Panu naucza, za rzecz potrzebną uznajemy spisać ustawy, które by dopomagały do lepszego postępowania na rozpoczętej drodze służby Bożej w duchu zakonu naszego".

poniedziałek, 18 marca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 18.03.2019 - 24.03 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
18. III św. Cyryla Jerozolimskiego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


19. III  św. Józefa Oblubieńca N.M.P.


Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


20. III 

Środa - Msza św. o godz. 7:20

środa, 13 marca 2019

To dobry czas byś poznał cuda jakie dokonuje ojciec Wenanty!


      Wenanty pomagał w kłopotach finansowych, ale także uzdrawiał z wielu schorzeń i poważniejszych kłopotów zdrowotnych. Jego przyjaciel, o. Maksymilian Kolbe namawiał zakonników oraz osoby, które powierzały mu swoje problemy: módlcie się do Wenantego!

(...) Być może najlepiej widać to w przypadku „Rycerza Niepokalanej”, który nigdy by nie powstał i się nie rozwinął, gdyby nie o. Wenanty: nie byłoby ani pisma, ani potęgi imperium medialnego o. Maksymiliana. To o. Wenanty wspierał „Rycerza Niepokalanej” w jego najtrudniejszych początkach, on wyciągał Kolbego z długów i wspierał za każdym razem, gdy wydawało się, że wszystko – z powodu zaległości finansowych albo innych problemów – runie i po-grzebie pod sobą nie tylko o. Maksymiliana, ale też polską prowincję franciszkanów.

poniedziałek, 11 marca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.03.2019 - 17.03 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
11. III


Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


12. III  św. Grzegorza Wielkiego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


13. III  Suche Dni 


Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 8 marca 2019

RICHARDO: Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy" (1)


Duchowy bukiet dla modernistycznego heretyka w szkole FSSPX
Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani podejmuje dalsze kroki, aby dołączyć do sekty Novus Ordo. Neo-Bractwo (FSSPX) przyjmuje teraz biskupów Novus Ordo, publicznie uznając ich za legalnych biskupów, mimo że są heretykami i nigdy nie byli konsekrowani w ramach Sakramentu Kapłaństwa, ale zostali jedynie "zainstalowani" w nieważnym nowym rycie z 1968 roku. Szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) są teraz równie złe jak szkoły neokościoła – jeśli nie gorsze z powodu oszustwa i podstępu, że są "tradycyjne".

–––––––––––

Drodzy ojcowie "Traditio":

Nietradycyjne Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uczyniło kolejny krok w kierunku podporządkowania się marksistowsko-modernistycznemu neokościołowi Novus Ordo kierowanemu przez Franciszka-Bergoglio. Tu, w Wielkiej Brytanii, Neo-Bractwo (FSSPX) sponsoruje i promuje wizytę w jednej ze swoich szkół – św. Michała w Hampshire – biskupa Novus Ordo z Portsmouth, Philipa Egana. Rodzice Neo-Bractwa (FSSPX) wraz z dziećmi w szkole zostali powiadomieni, że 8 marca 2019 r. zostaną "zaszczyceni [sic] wizytą naszego [sic] diecezjalnego biskupa".

Nie trzeba dodawać, że rodzice są zszokowani, nie tylko tym, że Neo-Bractwo (FSSPX) pozwoliło temu nieważnemu neobiskupowi, który nigdy nie został konsekrowany na biskupa katolickiego, a jedynie "zainstalowany" w 2012 r. w nieważnym nowym rycie (Invalid New Ordinal) z 1968 r., aby odwiedzić to, co uważaliśmy za tradycyjną szkołę katolicką, ale także, że Neo-Bractwo (FSSPX) twierdzi, że mamy zostać "zaszczyceni" przez tego oszusta protestanckiego Novus Ordo, którego teraz Neo-Bractwo (FSSPX) ogłasza "naszym" biskupem. Richard Egan jest zdeklarowanym zwolennikiem marksistowskiego/modernistycznego neopapieża Franciszka-Bergoglio, a zwłaszcza jego encykliki Laudato si, promującej zdyskredytowane lewicowe "globalne ocieplenie".

środa, 6 marca 2019

Dyscyplina postna w Wielkim Poście

 
      Na podstawie obowiązujących przepisów Prawa kanonicznego i tradycji Kościoła katolickiego, którą należy przestrzegać, rozróżniamy:


1. Post ilościowy (ieiunium) – polegający na ilości pokarmów w ciągu dnia. Obowiązuje tych, którzy ukończyli 21. rok, aż do 60. roku życia.


2. Post jakościowy (abstinentia) – polegający na jakości pokarmów, tzn. bez mięsa. Obowiązuje tych, którzy ukończyli 7. rok życia.


3. Post ścisły – tj. post jakościowy połączony z ilościowym (ieiunium + abstinentia).


W Środę Popielcową, w którą na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu nasze głowy zostały posypane popiołem, obowiązuje post ścisły.

poniedziałek, 4 marca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 04.03.2019 - 10.03 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
4. III św. Kazimierza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


5. III Przeniesienie relikwii św. Wacława

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


6. III   Popielec

Środa - Msza św. o godz. 18:30

piątek, 1 marca 2019

Komunikat Redakcji o współpracy z portalem tercjarzy "Veritas"


VERITAS 
       Dnia dzisiejszego (t.j 22.02.AD 2019, redakcja portalu "Veritas", nawiązała szerszą współpracę z serwisem i czasopismem " Katolik- Głos Katolickiej Tradycji ". Serdecznie pragniemy podziękować redakcji za udostępnianie i promowanie naszego portalu integralnych Tercjarzy Dominikańskich polskiego apostolatu. Wspólnym siłami będziemy promować integralną wiarę Katolicką.


Redaktor naczelny: Paweł Ludwik Rębisz