STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 31 maja 2019

W pełni tradycyjny Mszał Rzymski!

Ważny krok w przywracaniu tradycyjnej liturgii

Mszał Ołtarzowy sprzed 1955 r. wreszcie przedrukowany!

przez księdza Antoniego Cekadę.

www.SGGResources.org

Tłumaczone z języka angielskiego:

Teraz, po ponad 60 lat, ostatnia edycja typiczna Missale Romanum, zgodna z bullą "Quo Primum" i dekretami świętego Soboru Trydenckiego jest już w druku, w nowo zaprojektowanej i sformatowanej wersji - naprawdę dzieło sztuki.

Mszał nie zawiera żadnych zmian modernizacyjnych, wprowadzonych przez Komisję reformy liturgicznej prowadzoną przez ks. Annibale Bugnini'ego. Wigilia Paschalna i Wielki Tydzień pozostają nienaruszone ze wszystkimi dwunastoma czytaniami, oraz modlitwami na Wielki Piątek. Kalendarz jest z 1950 r., bez zmian.

czwartek, 30 maja 2019

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


 

      Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:
Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3)

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3)

środa, 29 maja 2019

Bp Donald J. Sanborn: Grono nieudaczników*


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
      To gremium nieudaczników – novusowych kardynałów – dokonało dokładnie tego, co opisałem. Jako młodzi seminarzyści i kapłani porzucili religię, w której się wychowali, przyjęli nową religię Vaticanum II i zrobili karierę narzucając tę nową religię katolikom, doprowadzając do sytuacji, że wszystko jest w stanie ruiny. Przejęli liczące sobie 2000 lat dziedzictwo Kościoła katolickiego, tj., nauczanie Pisma Świętego, Ojców Kościoła, świętych oraz samego Magisterium i wrzucili to do rynsztoka. Zniszczyli wspaniały doktrynalny i artystyczny klejnot tradycyjnej łacińskiej Mszy zastępując go podróbką skleconą przez modernistycznego masona. Zniszczyli nawet sztukę i kulturę Kościoła, zastępując je ohydą. Zobaczyliśmy jak pod ich kuratelą powiększa się niekończąca się lista skandalicznych i świętokradczych liturgii: msze ludowe, msze taneczne, msze rockowe, msze błazeńskie, msze Halloween (gdzie nadzwyczajna szafarka eucharystii rozdawała komunię w przebraniu diabła, z rogami i resztą wystroju), msze z obnażonymi do pasa lektorkami i tancerkami, msze zajączka wielkanocnego, msze homoseksualne (w których rozdawano komunię transwestytom ubranym w karykaturę habitów tradycyjnych zakonnic). Wspominam tylko kilka przykładów nagminnego i powszechnego obłędu, jaki wtargnął do katolickich kościołów w bezpośrednim następstwie Vaticanum II.

poniedziałek, 27 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.05.2019 - 02.06 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
27. V. św. Bedy

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


28. V. św. Augustyna z Kantorbery

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


29 V. św. Marii Magdaleny de Pazzi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 24 maja 2019

Św. Tomasz z Akwinu: Bóg jest człowiekiem? Człowiek jest Bogiem?

Znalezione obrazy dla zapytania św. Tomasz z Akwinu 
Artykuł 1.

CZY PRAWDZIWE JEST POWIEDZENIE: „BÓG JEST CZŁOWIEKIEM”?
Na pozór nie, bo:

1. Wszelkie zdanie twierdzące o rzeczywistości, która wykracza poza ramy pojęć, jest błędne. Otóż zdanie: „Bóg jest człowiekiem” jest wypowiedzią tego rodzaju, gdyż pomiędzy formą oznaczoną przez podmiot a formą oznaczoną przez orzeczenie jest krańcowa różnica. Omawiana wypowiedź jest zdaniem twierdzącym, przeto, jak się zdaje, jest błędna.

2. Między Osobami Boskimi istnieje większa zbieżność niż między naturą ludzką a Boską. Otóż w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej nie orzekano żadnej Osoby o pozostałych, nie mówimy bowiem, że Ojciec jest Synem lub odwrotnie. Wy-daje się więc, że i natura ludzka nie może być orzekana o Bogu w taki sposób, jak w zdaniu: „Bóg jest człowiekiem”.

3. Atanazy mówi, że „jak dusza i ciało jest jednym człowiekiem, tak Bóg i człowiek jest jednym Chrystusem”. A więc, skoro błędem byłoby twierdzenie, że dusza jest ciałem, błędne jest również zdanie, że Bóg jest człowiekiem.

4. Wszystko, co orzekamy o Bogu w sensie absolutnym, abstrahując od relacji, jak wiemy, przysługuje całej Trójcy świętej i poszczególnym Osobom. Otóż wyraz człowiek nie oznacza relacji, lecz byt samoistny. Użycie go jako orzeczenia w zdaniu o Bogu prowadzi do wniosku, że człowiekiem jest cała Trójca Przenajświętsza i każda Osoba Boska. A to jest oczywistym błędem.

środa, 22 maja 2019

Kraków: Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej AD 2019

Podobny obraz 
    Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dróżkami Matki Bożej odbędzie się 1 czerwca 2019 r po Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie odprawionej o godz. 7.45


poniedziałek, 20 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 20.05.2019 - 26.05 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

20. V. św.Bernardyna ze Sieny

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


21. V.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


22 V. św.Rity

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 17 maja 2019

środa, 15 maja 2019

Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia (1) - "TRADITIO"

Bergoglio z luterańskimi kobietami-ministrami. 
       Grupa 1500 neokatolików (Newchurchers), w tym 19 prezbiterów i naukowców z całego świata, wysłała (30 kwietnia 2019 r.) w 20-stronicowym liście otwartym do Kolegium Biskupów Neokościoła żądanie potępienia Franciszka-Bergoglio za jego zbrodnię (delictum) "publicznego przylgnięcia do herezji". Żądają, aby biskupi Neokościoła "publicznie napomnieli [Bergoglio] do wyrzeczenia się kacerstw, które głosi". List wymienia "Dowody na to, że papież Franciszek jest winny zbrodni herezji", wyliczając szereg publicznych herezji głoszonych przez Bergoglio, tj. że "świadomie i uparcie zaprzecza" katolickim naukom objawionym przez Boga:

1. Bergoglio głosi (w swoim dokumencie Amoris laetitia z marca 2016 r.) przyzwolenie dla "rozwiedzionych" osób na przyjmowanie "komunikantów" Novus Ordo.

2. Bergoglio głosi, że intencje arcyheretyka rewolucji protestanckiej, Marcina Lutra, "nie były błędne".

3. Bergoglio zajmuje permisywne stanowisko wobec zbrodni aborcji.

wtorek, 14 maja 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas udzielił święceń subdiakonatu i diakonatu

     Jego Ekscelencja x. Bp Mark Mark Pivarunas 11 maja udzielił święceń subdiakonatu i diakonatu w Omaha w Nebrasce.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją 
         J. Exc. x Bp Mark Pivarunas wyświęcił na subdiakona Józefa Weissensteiner'a.

Deo gratias!
poniedziałek, 13 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.05.2019 - 19.05 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
13. V. św. Roberta Belarmina - doktora Kościoła , rocznica objawień fatimskich


Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


14. V. w oktawie św. Stanisława BM.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


15 - 16 - 17 - 18 maja: Mszy św. w Kaplicy nie będzie


19. V.  Czwarta Niedziela po Wielkanocy

Msza św. o godz. 10:00
( pierwsze komunie święte)


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php  

niedziela, 12 maja 2019

JE x. Bp DONALD J. SANBORN: Poza Kościołem nie ma zbawienia Kazanie na drugą niedzielę po Wielkanocy wygłoszone 5 maja 2019 r. w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (1)

 
Nasz Pan, Jezus Chrystus porównuje się w dzisiejszej Ewangelii do Dobrego Pasterza. Jest On Dobrym Pasterzem, a my, Jego Kościół, jesteśmy Jego owcami. W trakcie tego porównania mówi: "…i znam moje, i znają mnie moje. Jak Mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; a duszę moją kładę za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te trzeba mi przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz" (J. 10, 14-16).

Z tego stwierdzenia naszego Pana łatwo zrozumieć, że istnieje wyraźne rozróżnienie między owcami, które należą do Niego, do Jego owczarni, a tymi, które do niej nie należą. W dogłębny sposób zna On te, które należą do Jego owczarni, w ten sam sposób, w jaki zna Ojca, a Ojciec zna Jego. Ale należą do Niego również inne owce, które są poza Jego owczarnią. Te wezwie do Swojej owczarni.

czwartek, 9 maja 2019

Wizyta duszpasterska J. Exc. x Bp. Donalda H. Sanborna w Krakowie, 4 - 6 maja 2019 r. (relacja)

Duchowieństwo katolickie Instytutu Rzymskokatolickiego.
Zdjęcie: Michał Mikłaszewski
       W ostatnich dniach naszą Ojczyznę odwiedził po raz kolejny, J. Exc. x. Bp Donald Hieronim Sanborn - Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego, którego członkiem jest także duszpasterz polskich katolików integralnych - Wiel. x. Rafał Trytek. Oficjalne wydarzenia związane z wizytą Xiędza Biskupa skupiły się na sobotę i niedzielę. Jego Excelencja przybył do Polski już w piątek, 3 maja (Święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej), w godzinach wieczornych. W tym dniu jednak nie były przewidziane żadne wydarzenia, ze względu na późną porę i zmęczenie podróżą czcigodnego Gościa. Wraz z Jego Excelencją do Polski przybył seminarzysta z Most Holy Trinity Seminary (Seminarium Trójcy Przenajświętszej, którego Xiądz Biskup jest Rektorem) w Brooksville w USA - x. kleryk Natan Van Herck z Belgii.

wtorek, 7 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 6.05.2019 - 12.05 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
6. V. Św. Jana przed bramą Latyńską

Poniedziałek - Msza św. o godz. 8:00
JE x. Bp Donald Sanborn


7. V. - 11. V.

Mszy św. w kaplicy nie będzie


12. V.  III Niedziela po Wielkanocy

Msza św. o godz. 10:00


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php 

poniedziałek, 6 maja 2019

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej, wygłoszone 3 maja 2019 r. (tekst)


 
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
   Dzisiejsze Święto - Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, jest świętem patronalnym naszej kaplicy. Decyzja w tej sprawie była podjęta przez kilka osób, ja raczej ją tylko zatwierdziłem, ze względu na to, że miała to być pierwsza kaplica sedewakantystyczna w Polsce, dlatego odwołaliśmy się do tego, że Matka Boża została nazwana Królową Polski i wezwana jako taka. Po raz pierwszy ślady tego pochodzą z XV wieku. W wieku XVII, gdy w Wilnie czczono już Matkę Boską Ostrobramską, zaczęto Ją nazywać Królową Polski. Ale tak naprawdę ten kult rozprzestrzenił się po tym, gdy oczywiście król Jan Kazimierz nazwał i uczynił Matkę Bożą Królową Polski. Nie tylko on to uczynił, jako władca ziem polskich, ale potwierdził to również Piotr Vidoni - nuncjusz apostolski w Polsce. Nie było to więc decyzja wyłącznie królewska, ale zatwierdzona i potwierdzona przez wysłannika Papieża, który był wtedy w Polsce by umacniać katolickie Królestwo Polskie w chwilach największych niebezpieczeństw. Był to czas potopu szwedzkiego, który zagrażał nie tylko Ojczyźnie jako takiej, ale również i katolicyzmowi. Szwedzi uczynili z luteranizmu, z herezji luterańskiej swój sztandar. Ich wojska, które pochodziły w większości z Niemiec, niszczyły wszystko co katolickie, na swojej ziemi, pustoszyły kościoły, także do tej pory w kościołach w Szwecji jest bardzo wiele zrabowanych dóbr z polskich kościołów, które nie tylko są ukradzione, ale przede wszystkim są sprofanowane, sprofanowane przez heretyków, bo to katolicy je fundowali, dla większej chwały Pana Boga. Mieli niestety Szwedzi w Polsce wielu popleczników, głównie protestantów, ale również, i o tym trzeba pamiętać, wielu katolików. Wiele z katolickiej szlachty poszło za Szwedami dla własnego zysku, z oportunizmu. 

Duchowieństwo katolickie Instytutu Rzymskokatolickiego, 5.05.2019 Kraków

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, garnitur i w budynku
Od lewej: x. Rafał Trytek, JE x. Bp Donald Sanborn, kleryk Instytutu
Zdjęcie za: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402574363910594&set=a.235759597258739&type=3&theater

niedziela, 5 maja 2019

J. Exc. x Bp Donald J. Sanborn, Msza Św. w Niedzielę Dobrego Pasterza i święto Św. Piusa V , 5 maja AD 2019 (Kraków)

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą, salon, tabela i w budynku W 1570 roku ten Święty Papież ekskomunikował nieślubną dziedziczkę Henryka VIII - Elżbietę I. 
Poprzez Różaniec święty odniósł zwycięstwo nad muzułmańskimi hordami Turków pod Lepanto, w 1571 r.

Wykład J. Exc. x Bp'a Donalda J. Sanborna w Krakowie, 4 maja AD 2019

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku 

Wykład J. Exc. x Bp Donalda J. Sanborna w Krakowie, 4 maja AD 2019.
(nagranie z wykładu ukaże się w niedługim czasie)

piątek, 3 maja 2019

3 maja - święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku 

       3 maja - święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej, rzymskokatolicka kaplica p.w. M. B. Królowej Polski w Krakowie - odnowienie ślubów Lwowskich Narodu Polskiego przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani.
  

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski


Podobny obraz 

       Naród Polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu 3 Maja.

środa, 1 maja 2019

Komunikat w sprawie wizyty JE x. Bp Donalda Sanborna w Polsce


Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn 
      Osoby chcące uczestniczyć w mszach świętych ks. biskupa D. Sanborna proszone są o szczególne zadbanie o odpowiedni strój. Ks. biskup nie zezwala na robienie i publikowanie zdjęć i filmów z uroczystości bez swojej zgody.

ks. R.Trytek