STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 30 września 2020

Kazanie o. Maksymiliana Marii Kolbe o Żydach

 79 lat temu o. Kolbe zgłosił się w Auschwitz na śmierć za współwięźnia |  dzieje.pl - Historia Polski

                (…) Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.


W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.


W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

poniedziałek, 28 września 2020

Tomasz Jazłowski: Misyjna rola Kościoła

  

              Misją Kościoła jest rozprzestrzenianie wiary katolickiej na cały świat zgodnie z nakazem misyjnym danym przez Jezusa Chrystusa (Mt 28,18-20; Mk 16,15 oraz Dz 1,8). Natomiast współczesny ekumenizm jest postrzegany jako herezja dotykająca Boskiej misji Kościoła katolickiego. Ksiądz Poradowski w swym opracowaniu Źródła współczesnego ekumenizmu pisze: iż po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki świadomie usiłuje przestać być Kościołem katolickim, czyli tradycyjnym, gdyż sam przekształca się w Kościół ekumeniczny, czyli synkretyczny. Chodzi o tzw. nową teologię, która ma swe korzenie w modernizmie i została wypracowana zaraz po pierwszej wojnie światowej, będąc przez ówczesnych papieży surowo krytykowana i uważana za heretycką.

niedziela, 27 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.09. AD 2020 - 4.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

28.IX. św. Wacława

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


29.IX. św. Michała Archanioła

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20

Msza św. o godz. 18.30


30.IX.św. Hieronima

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 25 września 2020

Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie

Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie    (18 lipca 1951 - 11 września 2020)
The_Rev-Anthony_J-Cekada_2

Przekazując wiadomość o śmierci Ks. Antoniego Cekady, biskup Daniel Dolan napisał:

“Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie o 10:15 w piątek rano. Siedziałem przy jego łóżku, modląc się z nim, podobnie jak jego siostra Julia i szwagier. Wszyscy księża na zmianę siedzieliśmy i modliliśmy się z nim w nocy. W ciągu ostatnich miesięcy nigdy nie lubił być sam.”

 Jakieś trzy lata temu ks. Cekada był leczony z powodu raka i od końca 2019 roku do śmierci 11 września 2020 roku cierpiał na poudarowe komplikacje. Tak więc jego śmierć nie była nagła i miał on wystarczająco dużo czasu, aby dobrze przygotować się do osobistego sądu przed Bogiem.

środa, 23 września 2020

O.Charbel: Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy

          Cały wszechświat obraca się wokół tajemnicy Krzyża. Każdy człowiek myśli, że wszechświat kręci się wokół niego i że to on jest jego osią. To Krzyż jest osią wszechświata i ktokolwiek chce się nią stać, musi dać się ukrzyżować. Kto nie żyje tajemnicą Krzyża, nie rozumie tajemnicy wszechświata. Każdy ma jakąś formę i stan w danym czasie i miejscu. Tak jak kawałek lodu, ludzie, chcą zrobić wszystko, żeby zachować swoją formę i nie zbliżają się do ognia, aby się nie roztopić. Na co się przyda lód jeśli zachowa na stałe swoją formę i stan skupienia? Jeśli nie stopnieje i nie zamieni się w wodę, nie nawilży ziemi, nie podleje korzeni drzew ani nie ugasi pragnienia człowieka. Nie bój się zbliżyć do ognia, który cię roztopi, ponieważ zamienisz się w życiodajną wodę, która użyźni ziemię. Niech twoja miłość będzie jak woda przepływająca przez różne miejsca – nie trzymaj jej zamarzniętej, daj jej zmienić kształt i formę, bo tylko wtedy uda jej się przeniknąć w każde miejsce.

Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy. Zepsuta sól mąci wodę, którą powinna posolić i psuje jedzenie. Dobra, rozpuszczona sól znika w wodzie i nie widać jej w jedzeniu w żadnej formie czy kolorze, wystarczy, że polepsza jego smak. Jesteś solą ziemi, a jeśli czynisz życie swoją własnością, staje się mało warte. Im bardziej oddajesz swoje Życie, tym bardziej zwiększa się jego wartość, a kiedy osiągnie swoją pełną wartość, staje się własnością wszystkich.

poniedziałek, 21 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 21.09. AD 2020 - 27.09 AD 2020

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

21.IX. św. Mateusza AP

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


22.IX. św.Tomasza z Wilanowy

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


23.IX.św.Linusa

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 20 września 2020

JE x. Bp Joseph Selway: Matka Boska – niszczycielka herezji

maxresdefault


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

              Bóg zawsze wychowywał mistrzów, aby bronili Świętej Matki Kościoła i dawał jej dzieciom specjalną broń, aby bronili się w chwilach zagrożenia. Jest jedna broń, zarezerwowana dla nas w tych ostatnich czasach, czasach strasznego kryzysu i Bóg wskazał wężowi w ogrodzie Eden jaką formę ta broń przyjmie: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę powiedział wężowi i Ona zmiażdży ci głowę. Ta kobieta, którą znamy jest matką samego Boga i została wybrana na narzędzie do zmiażdżenia głowy węża. Dał nam Ją sam Chrystus, kiedy umierał na krzyżu. Oto twoja Matka powiedział. Oto daję wam moją Matkę, aby była waszą Matką i chroniła was, szczególnie w potrzebie. Ona ma być naszą bronią.

piątek, 18 września 2020

Z pogrzebu śp. x. Antoniego Cekady...

            Dziś o godz. 10:00 (16:00) czasu polskiego, odbył się pogrzeb śp. x. Antoniego Cekady. J. Exc. x Bp Daniel L. Dolan odprawił uroczystą, Pontyfikalną Mszę Św. żałobną, pogrzebową (Réquiem) po czym wygłosił okolicznościowe kazanie. Następnie odbyły się modlitwy nad katafalkiem, pokropienie wodą święconą, okadzenie i procesyjne wyprowadzenie trumny z ciałem zmarłego. 
 
W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. J. Exc x Bp. Donald H. Sanborn i J. Exc. x Bp. Józef Selway, oraz xięża i seminarzyści z Seminarium Trójcy Przenajświętszej na Florydzie, gdzie śp. x. Antoni Cekada bywał raz w miesiącu, nauczając seminarzystów Prawa kanonicznego, Liturgii oraz Pisma Świętego.

czwartek, 17 września 2020

Święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu otrzymuje stygmaty              W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. 14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako Serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z Jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św. Franciszka.

 
Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, franciszkanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek "ujrzał w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się Mu nad głową, dwa wyciągały do lotu, a dwa okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęła mu w serce radość pomieszana z żałością. Cieszył się z łaskawego wejrzenia, jakim Serafin patrzył na niego, ale przybicie do krzyża przeraziło go. Natężył umysł, by pojąć, co mogłaby znaczyć ta wróżba i duch jego silił się trwożnie nad jakimś jej zrozumieniem. Otóż, podczas gdy szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, nie znalazł rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim samym odczucie bólu.

ks. Rafał Trytek ICR: Wspomnienie o Przyjacielu


           W piątek około godz. 16.30 czasu polskiego zmarł Wielebny x. Antoni  Cekada (1951–2020). Śmierć miał spokojną, gdyż umierał w otoczeniu JE x. biskupa Daniela L. Dolana i innych duchownych posługujących w kościele pod wezwaniem świętej Gertrudy Wielkiej (West Chester, Ohio) – którego był współbudowniczym, w którym przez wiele lat pełnił owocną posługę duszpasterską (był również organistą) i gdzie napisał swoje najlepsze artykuły teologiczne.

Obrona świętej Wiary rzymskokatolickiej byłą treścią Jego kapłańskiego życia – od chwili święceń, które przyjął z rąk arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a w 1977 roku. W 1983 r. został usunięty z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ze względu na opór wobec narzucenia liturgii modernisty Anioła Roncallego („Jana XXII”) przez władze FSSPX – co było złamaniem zobowiązania danego przez arcybiskupa Lefebvre’a duchownym z krajów anglojęzycznych i niemieckich. Do końca życia pozostał wierny liturgii
świętego papieża Piusa X, którego naśladował, konsekwentnie zwalczając modernizm i religię ufundowaną na postanowieniach Vaticanum II.

środa, 16 września 2020

Uroczystości pogrzebowe śp. x. Antoniego Cekady


          Wstępne ustalenia dotyczące pogrzebu zostały ogłoszone w następujący sposób: 
 
Czuwanie przy trumnie w kościele: środa, 16 września o godz. 16:00
 
Pogrzeb: czwartek, 17 września o godz. 10:00 (Uroczysta, Pontyfikalna Msza Św. Żałobna - Réquiem
 
Miejsce to kościół św. Gertrudy Wielkiej - St. Gertrude the Great Church przy 4900 Rialto Road w West Chester, Ohio 45069.

poniedziałek, 14 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.09. AD 2020 - 20.09 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu  

14.IX. Podwyższenie Krzyża Świętego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


15.IX. Siedmiu Boleści N.M.P.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


16.IX.śś.Korneliusza i Cypriana

Suche Dni

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 13 września 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Śmierć ks. Cekady

śp. x. Antoni Cekada
           Wielebny ks. Cekada zmarł dzisiaj rano (11.09.2020 - przyp Redakcji "Katolika") czasu wschodnioamerykańskiego (ok. 16.30 czasu polskiego), wsparty modlitwą i umocniony sakramentami Kościoła świętego. 

Zapraszam wszystkich do modlitwy za duszę tego dobrego i walecznego księdza.

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek ICR

sobota, 12 września 2020

Zmarł ksiądz Antoni Cekada


Obraz może zawierać: tekst „Bp. Daniel Dolan @dolan_bp Fr Cekada died peacefully this morning, surrounded by prayer, and well fortified by the Sacraments of the Church. Please remember this good and generous priestly soul in your prayers. The funeral is scheduled for Thursday morning, with the wake Wednesday evening. 11:27 AM. 2020-09-11 Twitter for iPad” 

      Zmarł Ksiądz Anthony Cekada + wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen.


Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
 
Requiéscant in pace. Amen.

X. Anthony Cekada: 18 lipca 1951 - 
11 września 2020

piątek, 11 września 2020

czwartek, 10 września 2020

ks. Rafał Trytek ICR: O dobrą śmierć ks. Cekady


Anthony Cekada – Wikipedia, wolna encyklopedia 
     Z przykrością informuję, że Wielebny ks. Anthony Cekada zbliża się do kresu swoich ziemskich dni. Proszę o modlitwę za Niego, by miał świętą śmierć.

Bóg zapłać.

ks. Rafał Trytek ICR

środa, 9 września 2020

JE x. Bp Daniel Dolan: Stan zdrowia x. Antoniego CekadyObraz może zawierać: tekst „M©kwara podał/a dalej Tweeta Bp. Daniel Dolan @dolan_bp 21g Fr. Cekada is doing very poorly. He didn't sleep last night, is confused and restless and mostly uncommunicative. He faces several procedures, some very serious. But ne was able to receive Holy Communion, and we prayed together. 39 106 461” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Cekada radzi sobie bardzo słabo. Nie spał zeszłej nocy, jest zdezorientowany, niespokojny i przeważnie niekomunikatywny. Ma kilka procedur, niektóre bardzo poważne. Ale mógł przyjąć Komunię św. i modliliśmy się razem.

Bp. Daniel Dolan

OD REDAKCJI: Bardzo prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia x. Cekady.

poniedziałek, 7 września 2020

x. Rafał Trytek: Intencja modlitewna na wrzesień


Organizacja Monarchistów Polskich » Kazanie na Pasterkę AD 2010 — x. Rafał  Trytek 

     Prosimy Niepokalaną o zwalczenie modernistów oraz innych infiltratorów Kościoła, oraz o świętych kapłanów i rodziny dla Polski.

Zadanie- codzienna modlitwa litanią do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Z kapłańskim błogosławieństwem.

ks. R.T.

niedziela, 6 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.09. AD 2020 - 13.09 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

7.09.  bł.Melchiora

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


8.09.  Narodzenie N.M.P.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


9.09. św.Gorgoniusza

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 4 września 2020

środa, 2 września 2020

Nowy wrześniowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 9 (125)


"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 125. Wrzesień 2020. Czasopismo rzymskokatolickie.

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 
 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!