STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.12.2019 - 5.1 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 31.XII. św. Sylwestra

Wtorek - Msza św. o godz. 20:00


1. I. Nowy Rok

Środa - Msza św. o godz. 10:00


2.I. oktawa św. Szczepana

Czwartek - Msza św. o godz.7:20

piątek, 27 grudnia 2019

Nowy (42) numer pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

               Oddajemy do rąk Państwa czterdziesty drugi numer pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" podsumuwujący cały rok 2019.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji:

środa, 25 grudnia 2019

Kalendarz katolicki na 2020 rok Pański

           Pragniemy z największą radością poinformować, iż udało nam się wydać w tym roku już po raz kolejny, dla wszystkich polskich wiernych Katolików Rzymskich integralnych (wspólnie z Redakcją Pisma "Myśl Katolicka – Organ Katolików Świeckich", oraz we współpracy i z pomocą Redakcji Pisma "Katolik  – Głos Katolickiej Tradycji") kalendarz katolicki na 2020 rok Pański. Kalendarz ten jest w pełni oparty na nienaruszonej, autentycznie tradycyjnej, świętej liturgii katolickiej, tj. na podstawie Mszału Rzymskiego Św. Papieża Piusa V (którego w tym nadchodzącym roku będziemy obchodzić 450 - lecie) z uwzględnieniem rubryk Papieża Św. Piusa X z 1920 r., i późniejszymi zmianami aż do 1954 r. (bez zmian poczynionych przez komisję liturgiczną Hannibala Bugniniego). Przy tworzeniu niniejszego kalendarza korzystaliśmy przede wszystkim z nieocenionego "Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych" o. G. Lefebvre'a OSB, w tłumaczeniu oo. Benedyktynów tynieckich z 1949 r. oraz innych źródeł.

Jest to jednocześnie jedyny na chwilę obecną, w pełni katolicki i tradycyjny kalendarz, wydany w naszej Ojczyźnie z uwzględnieniem wszystkich świąt dla diecezyj polskich (zwłaszcza dla archidiecezyi krakowskiej, na terenie której znajduje się nasza kaplica), z którego wszyscy wierni katolicy w Polsce mogą bez obaw korzystać, nie narażając się przy tym na korzystanie ze "zreformowanych" kalendarzy (wg edycji 1962), promowanych przez indultowców i lefebrystów.

poniedziałek, 23 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.12.2019 - 29.12 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.XII.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24.XII. wigilia

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


25.XII . Boże Narodzenie
Msza św. o godz.0:00
Msza św. o godz.8:00
Msza św. o godz.10:00

piątek, 20 grudnia 2019

Mariusz Mądry: Una cum z modernistami?*

Znalezione obrazy dla zapytania una cum msza 
       Ostatnio głośno się zrobiło o tym, że już trzeci ksiądz ze Zgromadzenia Świętego Jana Bosko złożył ślub odprawiania Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, a więc po x. Jacku Bałembie. x. Michale Woźnickim, x Dariusz Kowalczyk jest kolejnym xiędzem, który zdecydował się na ten krok. i byłoby to piękne, gdyby nie jeden fakt, cała ta trójka odprawia tę Mszę w formule una cum (w łączności z modernistami - przyp. Redakcji "Katolika") . I tu właśnie pojawia się problem. Jeżeli cała ta trójka, a i reszta tzw. tradycjonalistów, łącznie z zwolennikami Bractwa Świętego Piusa X uznaje Tradycję Apostolską i otwarcie nazywa reformy tzw. Soboru Watykańskiego II jako niezgodne z Magisterium, wręcz heretyckie, a mówiąc wprost za modernistyczne, to jak godzą tę postawę z uznawaniem posoborowych uzurpatorów za papieży? Przypomnę tylko, że od Roncalliego po Bergoglio, wszyscy ci tzw. papieże nie tylko zmienili charakter Kościoła Katolickiego, ale wprost głoszą naukę niezgodną z Doktryną Kościoła Katolickiego. Pytanie zatem czy naprawdę jest się z czego cieszyć? A może jest to ostateczna próba stworzenia, pod płaszczykiem wprowadzenia elementów tradycji, jednego wspólnego dla wszystkich religii kościoła?

Za: facebook.com

*Tytuł od redakcji "Katolika"

środa, 18 grudnia 2019

Nowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 12 (116)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 116. Grudzień 2019. Czasopismo rzymskokatolickie.
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl

 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://www.ultramontes.pl/p_s_n_nr_116.pdf

 http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

poniedziałek, 16 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.12.2019 - 22.12 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
16.XII. św. Euzebiusza 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


17.XII.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.XII. Suche Dni

Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 13 grudnia 2019

Strona internetowa misji katolickiej w Rosji

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
    Drodzy bracia i siostry! 11 grudnia 2019 roku, za zgodą Księdza Biskupa Marka Pivarunasa, CMRI uruchomiło stronę internetową misji katolickiej w Rosji i krajach byłego ZSRR. Prosimy o wsparcie!

https://cmri.eu/


Za:  https://www.facebook.com/RussianCatholics/photos/a.120627176066233/123710719091212/?type=3&theater

środa, 11 grudnia 2019

CMRI: Święcenia kapłańskie


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tłum, ślub i w budynku 

      Prosimy o modlitwę w intencji  trzech mężczyzn, którzy zostaną wyświęceni do świętego kapłaństwa w ten czwartek (12 grudnia) o godz. 8:00 przez JE x. Bp Marka Pivarunasa w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej.

poniedziałek, 9 grudnia 2019

poniedziałek, 2 grudnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 2.12.2019 - 8.12 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
2.XII. 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30
 

3.XII. św. F.Ksawerego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:30


4.XII. św. Barbary

Środa - Msza św. o godz.7:20