STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 30 kwietnia 2021

X. Rafał Trytek ICR: Święty Józef i polscy kapłani

 

             Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam znajduje się cudowny wizerunek świętego Patriarchy- czczony już od ponad 350 lat. W 1770 roku obraz uznano za cudowny, a w 1783 roku papież Pius VI nakazał go koronować złotymi koronami. Jest to zatem jeden z najstarszych koronowanych wizerunków świętego Józefa na świecie.


W czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau przetrzymywano 1775 polskich kapłanów katolickich. Tylko około 900 z nich przeżyło! Pod koniec wojny rosła obawa, że w trakcie likwidacji obozu może dojść do wymordowania wszystkich więźniów. 22 kwietnia 1945 roku grupa kapłanów z diecezji włocławskiej rozpoczęła nowennę do świętego Józefa o ocalenie. Wszyscy kapłani oraz wielu świeckich powierzyło się świętemu Patriarsze, obiecując w wypadku uratowania m.in. szerzenie kultu św. Józefa i pielgrzymki do Jego sanktuarium w Kaliszu.

środa, 28 kwietnia 2021

Nowy podwójny numer „Rycerza Niepokalanej” nr 12-13/AD 2021

 

           Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae – „Rycerz Niepokalanej”. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@gmail.com 

Pismo dostępne również w kaplicy ks. Rafała Trytka ICR w Krakowie.

Strona internetowa pisma: https://rycerzniepokalanej.com/ 

Z Panem Bogiem! Redakcja

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

30 rocznica śmierci JE. X. Bp. Antonio de Castro Mayera

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba 

25 kwietnia 1991 - 2021 30 rocznica śmierci JE. X. Bp. Antonio de Castro Mayer.

RIP  
 
      Wspominamy dziś rocznicę śmierci prawdziwego, Rzymsko-katolickiego Biskupa, sedewakantysty (co jest bardzo często pomijanym w jego biografiach, faktem). Bp. Antoni nie uznawał Karola Wojtyły za prawdziwego Papieża. W 1988 r., w czasie słynnych konsekracji biskupich w Econe, mówił do zgromadzonych tam ludzi : "my nie mamy papieża". 
 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, i niech doczeka, miejmy nadzieję, chwały Ołtarzy, kiedy tylko powróci prawdziwy, Katolicki Papież!

niedziela, 25 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.4. AD 2021- 2.5 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.IV. św. Kleta i Marcina
 
Poniedziałek - Msza o godz.18.30


27.IV. św. Piotra Kanizjusza

Wtorek - Msza o godz.7.20


28.IV. św.Pawła od Krzyża

Środa - Msza o godz. 7.20

piątek, 23 kwietnia 2021

ks. Rafał Trytek ICR: In veritate

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            Od pewnego czasu ukazują się znowu w języku polskim artykuły ks. Walerego Kudrjawcewa. W związku z tym pojawiły się zarzuty pod Jego adresem ze strony zaniepokojonych wiernych, przypominających sobie szereg skandali związanych z pobytem tego kapłana w Polsce. Rzymscy katolicy w Polsce generalnie nie mają dobrych wspomnień o ojcu Walerym. 

Czy słusznie? 

Przypomnę pokrótce historię krótkiego pobytu ojca Walerego na naszej ziemi. 

środa, 21 kwietnia 2021

21.IV. AD 2021 (środa po II niedzieli po Wielkanocy) – święto św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego

  

                    Na początku XIX w. przełożeni generalni 43 zakonów oficjalnie złożyli prośbę w Stolicy Apostolskiej o utworzenie nowego święta Opieki świętego Józefa nad Kościołem Chrystusa (Patrocini s. Ioseph). W 1847 r. ustanowił je Papież Pius IX, aby uczcić wstawiennictwo św. Józefa za Kościołem Powszechnym. Było ono na początku obchodzone w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Św. Pius X podniósł je w 1913 r. do rangi uroczystości rytu zdwojonego I klasy z oktawą, i przeniósł na środę po II Niedzieli po Wielkanocy. Święto to ma swoją oktawę w przeciwieństwie do marcowego, wypadającego w Wielkim Poście. W 1955 r., Papież Pius XII zniósł święto i oktawę, by wprowadzić nowe święto (bez oktawy) tj. Świętego Józefa Rzemieślnika na dzień 1 maja (socjalistyczne "święto pracy"). W 1969 r. rewolucja liturgiczna zdegradowała rangę tego nowego święta do wspomnienia dowolnego.

150 lat temu (minęło 8 grudnia 2020 r.), 8 grudnia 1870 r., Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Moment dziejowy, w którym Papież podjął tę decyzję, był znaczący. Kościół katolicki w XIX wieku przeżywał wielkie wstrząsy.

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Ks. Walenty Gadowski: O znamionach prawdziwego Kościoła i miłości ojczyzny

  

Znamiona Kościoła

            Z biegiem czasu powstało niestety między chrześcijanami wiele sekt. Każda z nich utrzymuje, że ona tylko jest prawdziwym Kościołem, jaki Chrystus Pan założył. Odstręcza to innowierców od nawracania się, bo nie wiedzą, które wyznanie chrześcijańskie mają przyjąć. Przewidział to Pan Jezus, więc ostrzegał przed fałszywymi prorokami (Mt 24, 24), a pozostawił w Kościele wybitne cechy, czyli znamiona, po których każdy człowiek dobrej woli może na pewno rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusów, podobnie jak pieniądz prawdziwy odróżniamy od monet fałszywych po rysunku, barwie, wadze i dźwięku. Kościół prawdziwy można rozpoznać i wyróżnić po czterech charakterystycznych znamionach, które według Ewangelistów miał Kościół wtenczas, gdy wyszedł z rąk Boskiego swego Założyciela.

niedziela, 18 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.4. AD 2021 - 25.4 AD 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

 19.IV.

Poniedziałek - Msza o godz.7.20


20.IV. św. Agnieszki z Motepulciano

Wtorek - Msza o godz.7.20


21.IV. św. Józefa Patrona Kościoła, wspomnienie św.Anzelma

Środa - Msza o godz. 7.20

piątek, 16 kwietnia 2021

Abbe Herve Belmont: Aktualizacja Tezy Bp Guérarda des Lauriers

Abbé Belmont – Enseignement de l'Eglise catholique sur l'école – gloria.tv 

          Ojciec Guérard des Lauriers, zarówno ze względu na swoją zasadę, jak i ze względu na swoją argumentację, użył rozróżnienia papa materialiter - papa formaliter, które jest sednem jego tezy. To rozróżnienie musi zostać „zaktualizowane”: materialiter przypisywany Pawłowi VI zawierało prawniczą rzeczywistość faktu, że był on kanonicznie wybranym elektem. Ale późniejsze konklawe zniknęły wraz ze zniknięciem kardynałów (nowych kandydatów tak naprawdę nie ma, ponieważ mianowanie jest aktem jurysdykcji)

środa, 14 kwietnia 2021

Czy sedewakantyzm prowadzi do konklawizmu. Czy konklawizm jest herezją? Czy Kościół może istnieć bez Papieża? Odpowiedzi na niektóre pytania

Dwóch współczesnych antypapieży: "Papież Michał" i "Papież Franciszek"

            Wielu ludzi stawia zarzut rzymskim katolikom integralnym (uznającym fakt obecnego wakatu na Stolicy Apostolskiej), że tzw. sedewakantyzm prowadzi automatycznie do tzw. konklawizmu, że wielu byłych sedewakantystów zostało następnie konklawistami, że wielu z pośród nich obrało sobie własnych "papieży", lub sami ogłosili się samozwańczymi "papieżami" (na podstawie np. rzekomych prywatnych objawień, w których zostali rzekomo "wybrani" przez siły nadprzyrodzone – Chrystusa czy Matkę Najświętszą). Trzeba na początku tych rozważań uczynić bardzo wyraźne rozgraniczenie, na samą ideę "konklawizmu" (czyli twierdzenia, że w obecnej sytuacji w jakiej znalazł się Kościół, katolicy którzy zachowali Wiarę, mają obowiązek wyboru Papieża, poprzez jakieś niedoskonałe "konklawe", bądź tzw. niepełny Sobór Powszechny.

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.4. AD 2021 - 18.4 AD 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

12.IV.

Poniedziałek - Msza o godz.18.30


13.IV. św. Hermenegilda

Wtorek - Msza o godz.7.20


14.IV. św. Justyna

1055 lat od Chrztu Polski

Środa - Msza o godz. 7.20

niedziela, 11 kwietnia 2021

O Zmartwychwstaniu Jezusa - Józef Flawiusz

         Był on jednym z najbardziej wiarygodnych świadków historycznych. Karol Marks mówił: “Wiarygodna historia może być pisana tylko na podstawie takich dokumentów, jak dzieła Józefa Flawiusza lub innych o takiej samej jak one wartości”. Ponadto Flawiusz w czasie swego życia mógł być również dobrze zorientowany w wydarzeniach, opisanych w Ewangeliach. Wreszcie, Flawiusz nie był wyznawcą Chrystusa, i dlatego nie ma podstaw, aby oczekiwać od niego jakichś przesadnych opisów, korzystnych dla chrześcijan. Czy rzeczywiście Flawiusz nic nie mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, jak twierdzą ateiści?

Ci, którzy tak mówią, powinni chociaż jeden raz w życiu, chociaż tylko na chwilę, zajrzeć do fragmentów jego utworów, opublikowanych zaledwie trzy lata temu w radzieckim wydaniu Akademii Nauk ZSRR. A tam czarno na białym jest napisane:
“W owym czasie wystąpił Jezus, człowiek wielkiej mądrości, jeśli tylko można nazwać Go człowiekiem, dokonujący cudów; kiedy na skutek donosu naszych najważniejszych ludzi Piłat ukrzyżował Go na krzyżu, zawahali się ci, którzy jako pierwsi Go pokochali.

piątek, 9 kwietnia 2021

Ks. KEVIN VAILLANCOURT: Który ryt jest właściwy?

 
Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII (1)

RZYMSKI KATOLIK: 04/01/2019 - 05/01/2019 Jedną z kwestii spornych wytwarzających podziały wśród tradycyjnego rzymskokatolickiego duchowieństwa jest duszpasterskie podejście do obrzędów Wielkiego Tygodnia: której wersji należy przestrzegać w różnych kaplicach – czy tej wprowadzonej za panowania Papieża Piusa XII, przed Jego śmiercią, a nie tej zmienionej później przez Jana XXIII i innych, czy też tej wersji rytów jakie były w użyciu wcześniej i które można znaleźć w najstarszych mszałach? Kapłani z Europy i Stanów Zjednoczonych sporządzili szczegółowe opracowania prezentujące powody stojące za decyzją o odrzuceniu liturgicznych zmian ogłoszonych w czasie panowania Papieża Piusa XII i opowiedzeniem się za starszą wersją obrzędów. Ich zdaniem, wszystkie zmiany – łącznie z "nowym" Psałterzem – powinny być odrzucone. Trzeba przyznać, że wykonują dobrą robotę wyjaśniając swe obawy, opierając się przy tym na historycznych i liturgicznych przykładach lub dowodach. Istnieje jednak kilka kwestii, których nie biorą pod uwagę (zwłaszcza posłuszeństwa wobec autorytetu władzy stojącego ponad prymatem osobistej pobożności) i właśnie one będą przedmiotem niniejszego opracowania.

środa, 7 kwietnia 2021

JE x. Bp OLIVER ORAVEC: Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX)

TENETE TRADITIONES: 2019 

Katolicy, którzy chcą zachować swoją drogocenną wiarę stykają się w swoim życiu z przeróżnymi postawami, jakie ludzie zajmują wobec obecnej sytuacji w Kościele i muszą im stawić czoła. Ponieważ szatan chce – jeśli mu się tylko uda – zwieść nawet tych wybranych, dlatego w obecnych czasach niezbędna jest czujność i dobra znajomość nauki katolickiej. W dzisiejszych czasach potrzeba wykształconych i oddanych katolików, którzy wiedzą, czego chcą. Nie jest to też łatwa sytuacja dla księży i biskupów, gdyż muszą wskazać bezpieczne światło na drodze zbawienia.

Po zakończeniu tzw. II Soboru Watykańskiego a szczególnie po zdeformowaniu Mszy Świętej i innych sakramentów dużą liczbę katolików opanowała apatia i stopniowo stali się członkami bezmyślnego tłumu, który zaczął przyjmować zmiany w Kościele bez żadnego zastanowienia, ślepo polegając na kapłanach, biskupach i na fałszywych papieżach. Z biegiem lat tacy katolicy przeobrazili się w nowy gatunek protestantów, których Papież św. Pius X nazwał modernistami. Obecnie nie widać już różnicy między tymi modernistami a protestantami. Właściwie oni są słabsi w wierze od wielu protestantów i tak oto na własne oczy widzimy jak staliśmy się świadkami powstania nowej sekty, sekty modernistów. Takie rozwiązanie sytuacji nie jest rozwiązaniem katolickim, ponieważ oznacza całkowite przystosowanie się do różnych błędów już wcześniej odrzuconych przez Kościół.

poniedziałek, 5 kwietnia 2021

piątek, 2 kwietnia 2021

Rozmyślanie Męki Pańskiej w ogólności

 Brak dostępnego opisu zdjęcia. 

                 Przyszliśmy tedy do rozpamiętywania już samej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Owoż, kto pragnie na wzór Pawła Apostoła, nie chlubić się w czym innym jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa (1), powinien wytrwale rozmyślać szczegóły Męki Jego, której tajemnice i co tylko do nich się ściąga, byle jak najuważniej rozpamiętywane były, według zdania mojego, całkiem a najzbawienniej przemienić mogą odbywającego takowe ćwiczenia. Albowiem kto z całego serca i jak najpilniej rozważać to będzie, otrzyma niespodziewane, nieznane mu przedtem natchnienia, pod wpływem których rozbudzi się w nim nowe współczucie z cierpiącym Jezusem, nowa ku Niemu miłość: dozna pociech jakich nigdy nie kosztował, a stąd odnowi się zupełnie na duchu. To zaś posłużyć mu niejako może za zadatek otrzymania chwały niebieskiej, i ledwie że nie za współuczestniczenie w niejże już tu na ziemi. Lecz żeby dojść do tego, o ile ja nie biegły w tych rzeczach sądzić o tym mogę, tedy zdaje mi się, że należy starać się o to przez zwrócenie ku temu całej bystrości umysłu, całej potęgi wyobraźni, a zwłaszcza całego serca, otrząsając się wtedy ze wszelkiej troski o rzeczy doczesne, owszem wszelkie inne myśli, chociażby skądinąd zbawienne, odsuwając na bok. Przy tym potrzeba przez wyobraźnię stawić się jakby obecnym wszystkim szczegółom Męki i ukrzyżowania Pańskiego, a czynić to z miłością, pilnie i wytrwale. Proszę cię więc, jeśliś starannie rozważała to co wyżej opowiedzianym było ze zdarzeń życia Jezusowego, teraz jeszcze pilniej przyłóż się do tego całą duszą, z całej siły: gdyż w tym co następuje najbardziej objawia się ta miłość Jego ku nam, która powinna by wzajemną miłością serca nasze całkiem przepalić. Wszakże cokolwiek tu mówić będę, przyjmuj to ze zwykłem zastrzeżeniem, to jest jako przedmiot do pobożnego rozmyślania; chociaż w całym dziełku niniejszym staram się nie występować z niczym takim co by w Piśmie Bożym, albo w dziełach Świętych Pańskich lub najpoważniejszych pisarzy kościelnych, nie było powiedziane i ich powagą poparte.

czwartek, 1 kwietnia 2021