STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 30 kwietnia 2021

X. Rafał Trytek ICR: Święty Józef i polscy kapłani

 

             Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam znajduje się cudowny wizerunek świętego Patriarchy- czczony już od ponad 350 lat. W 1770 roku obraz uznano za cudowny, a w 1783 roku papież Pius VI nakazał go koronować złotymi koronami. Jest to zatem jeden z najstarszych koronowanych wizerunków świętego Józefa na świecie.


W czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau przetrzymywano 1775 polskich kapłanów katolickich. Tylko około 900 z nich przeżyło! Pod koniec wojny rosła obawa, że w trakcie likwidacji obozu może dojść do wymordowania wszystkich więźniów. 22 kwietnia 1945 roku grupa kapłanów z diecezji włocławskiej rozpoczęła nowennę do świętego Józefa o ocalenie. Wszyscy kapłani oraz wielu świeckich powierzyło się świętemu Patriarsze, obiecując w wypadku uratowania m.in. szerzenie kultu św. Józefa i pielgrzymki do Jego sanktuarium w Kaliszu.

W niedzielę 29 kwietnia o 17.00 obóz wyzwolili Amerykanie, którzy razem z ocalonymi odmówili modlitwę "Ojcze nasz". Okazało się, że wyzwolenie nastąpiło w ostatniej chwili. Wśród obozowych dokumentów znaleziono bowiem plan celowego wzniecenia pożaru o godzinie 21.00 tego dnia. Pożar miał być sygnałem dla stacjonującej w pobliżu dywizji Waffen SS "Wiking", by rozpocząć zrównywanie obozu z ziemią i wymordowanie wszystkich więźniów. Święty Józef uratował w ten sposób dziewięciuset kapłanów. Zachęcam wiernych do gorącej i ufnej modlitwy do św. Józefa za Kościół, rodziny i kapłanów!

28.IV.A.D.2021, w oktawę św. Józefa Patrona Kościoła

ks. Rafał Trytek ICR

Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=149