STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

KALENDARZ LIT.

KALENDARZ LITURGICZNY

JANUARIUS, to jest  STYCZEŃ

1. OBRZEZANIE PAŃSKIE
2.
3.
4.
5. Wigilia, św. Telesfora I
6. EPIFANIA, to jest, TRZECH KROLÓW
7.
8.
9.
10.
11. św. Hygina I
12.
13. Chrzest Pański
14. św Hilarego Poitierskiego, św. Felixa Nolijskiego
15. św. Pawła I-go Pustelnika, św. Maura OSB
16. św. Marcelego I
17. św. Antoniego Egipskiego
18. Stolicy św. Piotra, i w Rzymie, św. Pawła, św. Pryski
19. św. Kanuta, św. Henryka
20. św. Fabiana, i i Sebastiana
21. św. Agnieszki
22. św. Wincentego, i Anastazego
23. Zaślubiny NMP ze św. Józefem, św. Rajmunda
Pennafordzkiego OP, św. Emerencjany
24. św. tymoteusza Efezkiego
25. NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, św. Piotra I
26. św. Polikarpa Smyrneńskiego
27. św. Jana Chryzostoma
28. św. Piotra Nolasco OdeM, Św. Agnieszki
29. św. Franciszka Salezego
30. św. Martyny
31. św. Jana bozko
*Niedziela po Obrzezaniu, najśw. Imienia Jezus
*Niedziela po Epifanii, świętej Rodziny
*Wtorek po Niedzieli Starozapustnej, modlitwy
Chrystusa w Ogrójcu
*Wtorek po Niedzieli Mięsopustnej, Męki Zbawiciela
*tydzień po Niedzieli Mięsopustnej, Niedziela Zapustna

FEBRUARIUS, to jest LUTY

1. św. Ignacego Antiocheńskiego
2. OCZYSZCZENIE NMP, to jest, OFIAROWANIE
PAŃSKIE albo, MB GROMNICZNEJ
3. św. Błażeja Sebastyjskiego, św. Felicjana
4. św. Andrzeja Korsini
5. św. Agaty Sycylijskiej
6. św. tytusa Kreteńskiego, św. Doroty
7. św. Romualda EC
8. św. Jana z Maty
9. św. Cyryla Alexandryjskiego, św. Apolonii
10. św. Scholastyki
11. Objawienie się NMP Niepokalanej w Lourdes
12. św. 7 Założycielów Zakonu Serwitów NMP
13. św. Katarzyny Riccis
14. św. Walentego
15. św. Faustyna, i Jowity
16.
17. Ucieczka Pana Jezusa do Egiptu
18. św. Symeona Jerozolimskiego
19. św. Konrada
20.
21.
22. Katedry św. Piotra, i w Antiochii
23. Wigilia, św. Piotra Damiana EC
24. ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
25.
26.
27. św. Gabriela od MB Bolesnej
28.
*Piątek po Środzie Popielcowej, Korony cierniowej
*Piątek po Niedzieli Wstępnej, Włóczni, i Gwoździ
Chrystusa
*Piątek po Niedzieli Suchej, Całunu Chrystusa
*Piątek po Niedzieli Głuchej, 5 Ran Chrystusa
*Piątek po Niedzieli Śmiertnej, przenajdroższej Krwi
Chrystusa

MARTIUS, to jest MARZEC

[Litania do św. Józefa]
1.
2.
3.
4. św. Kazimierza, św. Lucjana I
5. Przeniesienie św. Wacława
6. św. Perpetui, i Felicyty
7. św. Tomasza Akwinaty OP
8. św. Jana Bożego OH
9. św. Franciszki Rzymianki
10. św. Czterdziestu Męczenników Sebastyjskich
11. św. Konstantyna Wielkiego
12. św. Grzegorza I
13. bł. Wincentego Kadłubka
14.
15. św. Klemensa Marii Dworzaka CSsR
16.
17. św. Patryka Irlandzkiego, bł. Jana Sarkandra
18. św. Cyryla Jerozolimskiego
19. ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
20.
21. św. Benedykta OSB
22. św. Katarzyny Szwedzkiej OSSS
23.
24. św. Gabriela Archanioła, św. Jerzego
25. ZWIATOWANIE NMP
26. św. Dyzmy, św. Kastulusa
27. św. Jana Damasceńskiego
28. św. Jana Kapistrana OFM
29.
30.
31.
*tydzień po Niedzieli Śmiertnej, Niedziela Męki
*Piątek po Niedzieli Męki, 7 boleści NMP
*tydzień po Niedzieli Czarnej (=Męki), Niedziela
Palmowa
*tydzień po Niedzieli Palmowej, z martwych Wstanie
Pańskie
*tydzień po z martwych Wstaniu Pańskiem (=wielkiej
Nocy), Niedziela Przewodnia

APRILIS, to jest KWIECIEŃ

1.
2. św. Franciszka z Pauli OM
3.
4. św. Izydora Sewilskiego
5. św. Wincentego Fereriusza OP
6.
7.
8.
9.
10.
11. św. Leona I
12.
13. św. Hermegilda
14. św. Justyna Rzymskiego, św. tyburcego
15.
16.
17. św. Aniceta I
18.
19.
20.
21. św. Anzelma OSB
22. św. Sotera I, św. Kajusa I
23. św. Wojciecha OSB, św. Jerzego Nikodemijskiego
24. św. Fidelisa Sigmaringeńskiego
25. ŚW. MARKA EWANGELISTY
26. MB Dobrej Rady, św. Kleta I, św. Marcelego I
27. św. Piotra Kanizjusza SJ
28. św. Ludwika Maryji Grignion Montforckiego, św.
Pawła od Krzyża CP, św. Witalisa
29. św. Piotra Werońskiego OP
30. św. Katarzyny Sieneńskiej OP
*Piątek po Niedzieli Białej (=Przewodniej), św. Grobu
Pańskiego
*Niedziela III po wielkiej Nocy, opieki św. Józefa
*Niedziela IV po wielkiej Nocy, św. Katarzyny
Genueńskiej

MAJUS, to jest MAJ

[Litania do NMP Loretańska]
1. ŚW. FILIPA, i JAKÓBA APOSTOŁÓW
2. św. Zygmunta, św. Atanazego
3. NMP KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ, św. Alexandra,
i tow, św. Juwenała
4. ZNALEZIENIE ŚW. KRZYŻA, św. Moniki, św. Floriana
5. św. Piusa V
6. św. Jana Apostoła w oleju (przed bramą Latyńską), św.
Atanazego, św. Dominika Savio
7. św. Stanisława
8. Objawienie się św. Michała Archanioła, MB
Pośredniczki wszystkich łask
9. św. Grzegorza Nazjańzkiego
10. św. Antonina OP, św. Gordiana, św. Epimacha
11.
12. św. Nereusza, i tow, św. Pankracego
13. MB Fatimskiej, św. Roberta Bellarmina SJ
14. św. Bonifacego Tarskiego
15. św. Jana Chrzciciela de la Salle FSC
16. św. Andrzeja Boboli SJ, św. Jana Nepomucena, św. Ubalda Gubbijskiego
17. św. Paschalisa Baylon
18. św. Felixa Kantalicyjskiego OFM, św. Wenancjusza
Camerińskiego
19. św. Celestyna V
20. św. Bernardyna Sieneńskiego OFM
21.
22.
23.
24. MB Wspomożycielki Wiernych
25. św. Grzegorza VII, św. Urbana I
26. św. Filipa Nerijski COr, św. Eleuter I
27. św. Bedy Wielebnego OSB, św. Jana I
28. św. Augustyna Kantenberskiego OSB
29. św. Marii Magdaleny de Pazzi OCarm
30. św. Felixa I, św. Joanny d'Arc
31. NMP Królowej wszystkich Świętych, św. Petroneli
*Czwartek po Niedzieli V po wielkiej Nocy, w Niebo
Wstąpienie Pańskie
*Sobota po w Niebo Wstąpieniu, MB Królowej Apostołów
*Niedziela po oktawie w Niebo Wstąpienia (=Niedziela
VII po z martwych Wstaniu Pańskiem), Zesłanie Ducha
świętego (=zielone Świątki)
*Niedziela po Zielonych Świątkach, Trójcy
przenajświętszej
*Czwartek po Uroczystości Trojcy przenajświętszej,
święto najświętszego ciała Chrystusowego (=Boże ciało)
*Piątek po oktawie Bożego ciała, najśw. Serca Jezusowego
*Sobota po oktawie Bożego ciała, najczystszego Serca
Maryji
*Czwartek w oktawie najśw. Serca Jezusowego,
Eucharystycznego Serca Jezusa

JUNIUS, to jest CZERWIEC

[Litania do najśw. Serca Jezusowego]
1. bł. Jakuba Strepy OFMConv, św. Anieli Merici OSU
2. bł. Sadoka OP, i tow, św. Marcelego, i tow, św. Erazma
3.
4. św. Franciszka Caracciolo
5. św. Bonifacego OSB
6. św. Norberta Xanteńskiego OPraem
7.
8.
9. NMP Matki łaski Bożej, św. Pryma, i Felicjana
10. bł. Bogumiła, św. Małgorzaty
11. ŚW. BARNABY APOSTOŁA
12. św. Jan z St. Facundo OESA, św. Bazylidesa, i tow.
13. św. Antoniego Padewskiego OFM
14. św. Bazylego Wielkiego OSBM
15. bł. Jolenty Heleny OSC, św. Wita, św. Modesta, i tow.
16. św. Benona Miśnieńskiego OSB, św. Jana Regisa SJ
17.
18. św. Efrema, i tow, św. Marka, i tow.
19. św. Brunona Bonifacego Kwerfurckiego OSB, św.
Juliany Falconieri OCarm, św. Gerwazego, i Protazego
20. św. Sylweriusza I
21. św. Alojzego Gonzagi SJ
22. św. Paulina
23. Wigilia
24. NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
25. św. Wilhelma Eskilskiego CRL
26. MB Nieustającej Pomocy, św. Jana, i Pawła
27. św. Władysława
28. Wigilia, św. Ireneusza Liońskiego, św. Leona II
29. ŚW. PIOTRA I, i PAWŁA APOSTOŁÓW
30.

JULIUS, to jest LIPIEC

1. PRZENAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
2. Nawiedzenie NMP, św. Procesa, i Martyniana
3. św. Leona II
4. Wszystkich św. Najwyższych Pontyfików
5. św. Antoniego Marii Zaccaria CRSP
6. św. Maryji Goretti
7. św. Cyryla, i Metodego
8. św. Elżbiety
9. Cudów NMP, św. Mikołaja, i tow.
10. św. 7 braci, św. Rufiny, i Sekundy
11. św. Piusa I
12. św. Jana Gwalberta OSB, św. Nabora, i Felixa
13. św. Anakleta I
14. św. Bonawentury OFM
15. Zwycięztwo grunwaldzkie, Rozesłanie Apostołów, św.
Henryka
16. NMP Szkaplerznej
17. Pokory NMP, św. Alexego
18. św. Szymona Lipnickiego OFM, św. Kamila de Lellis
OSCam, św. Symforozy, i 7 synow
19. św. Wincentego a Paulo CM
20. bł. Czesława OP, św. Hieronima Emiliani
21. św. Andrzeja, i Benedykta OSB, św. Praxedy
22. św. Maryji Magdaleny Pokutnicy
23. św. Apolinarego, św. Liboriusza
24. Wigilia, bł. Kingi, św. Krystyny
25. ŚW. JAKÓBA APOSTOŁA, św. Krzysztofa
26. św. Anny,
27. św. Pantaleona
28. św. Nazariusza, i Celsjusza, św. Wiktora I, św.
Innocentego I
29. św. Olafa, św. Marty, św. Felixa II, św. Symplicjusza, i
tow.
30. św. Abdona, i Senena
31. św. Ignacego z Loyoli SJ
*Niedziela po oktawie św. Piotra I, i Pawła, św. Jana z
Dukli OFM
*Niedziela III Lipca, najśw. Odkupiciela
*Sobota przed Niedzielą IV Lipca, NMP Matki
miłosierdzia

AUGUSTUS, to jest SIERPIEŃ

1. św. Piotra, i w okowach, św. Pawła, św. Machabeuszów
2. MB Anielskiej, św. Alfonsa Maryji Liguorego CSsR, św.
Stefana I
3. Znalezienie św. Szczepana
4. św. Dominika OP
5. MB Śnieżnej
6. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, św. Syxtusa I, św.
Felicysyma, i Agapita
7. św. Kajetana CRT, św. Donata
8. św. Cyriaka, Larga, i Smaragda
9. Wigilia, św. Jana Marii Vianneya OFS, św. Romana
10. św. Wawrzyńca
11. św. tyburcego, i Zuzanny
12. św. Klary OSC
13. MB Ucieczki grzesznych, św. Hipolita, i Kasjana
14. Wigilia, św. Euzebiusza
15. W NIEBO WZIĘCIE NMP, Zwycięztwo nad
bolszewikami
16. św. Joachima
17. św. Jacka OP
18. św. Rocha OFS, św. Agapita
19. św. Jana Eudesa COr
20. św. Bernarda z Clairvaux Ocist
21. św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal VSM
22. Niepokalanego Serca Maryji
23. Wigilia, św. Filipa Benicjusza OSM
24. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
25. św. Ludwika
26. MB Częstochowskiej, św. Zefiryna I
27. Przeniesienie św. Kazimierza, św. Józefa Kalasantego
SP
28. św. Augustyna Hippońskiego, św. Hermesa
29. Ścięcie św. Jana Chrzciciela, św. Sabiny
30. św. Róży Limańskiej OP, św. Felixa, i tow.
31. św. Rajmunda Nonnata
*Niedziela po oktawie w Niebo Wzięcia, Pocieszenia
NMP
*Sobota przed Niedzielą IV Lipca, MB Uzdrowienia
Chorych

SEPTEMBER, to jest  WRZESIEŃ

1. św. Idziego, św. 12 braci
2. św. Stefana
3. św. Piusa X, św. Bronisławy OPraem
4. św. Róży Witerbeńskiej, św. Rozalii
5. Wawrzyńca Justyniana CRL
6.
7. św. Melchiora Grodzieckiego SJ
8. NARODZENIE NMP, św. Adriana
9. św. Gorgoniusza
10. św. Mikołaja Tolentyńskiego OESA
11. św. Prota, i Jacka
12. Imienia Maryji
13.
14. PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA
15. 7 Boleści NMP, św. Nikodema
16. św. Korneliusza I, św. Cypriana, św. Eufemii, i tow.
17. Stygmatów św. Franciszka
18. św. Józefa Kupertyńskiego OFMConv
19. św. Januarego, i tow.
20. Wigilia, św. Eustachego, i tow.
21. ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA
22. św. Tomasza Willanowskiego OSA, św. Maurycego, i
tow.
23. św. Linusa I
24. MB miłosiernej
25. św. Władysława Gielniowczyka OFM
26. św. Cypriana, i Justyny
27. Przeniesienie św. Stanisława, św. Kosmy, i Damiana
28. św. Wacława
29. św. Michała Archanioła
30. św. Hieronima
*Niedziela IV Września, rocznica pośw. własnego kościoła

OCTOBER, to jest PAŹDZIERNIK

1. bł. Jana Dukielskiego, św. Remigiusza Reimskiego
2. św. Aniołów Stróżów
3. św. Teresy od Dzieciątka Jezus OCD, św. tyrsusa, i tow.
4. św. Franciszka Asyzkiego OFM
5. św. Placyda OSB, i tow.
6. św. Brunon OCart
7. MB Rożańcowej, św. Marka I
8. św. Brygidy Szwedzkiej OSSS
9. św. Jana Leonardi OMD, św. Dionizego, i tow.
10. Zwycięztwo nad Turkami, św. Franciszka Borgiasza SJ
11. Macierzyństwa NMP
12.
13. MB Fatimskiej, św. Edwarda
14. św. Kalixta I
15. św. Teresy Awilskiej OCD
16. Czystości NMP, św. Bruna Kwerfurdzkiego OSB, św.
Jadwigi Śląskiej
17. św. Małgorzaty Maryji Alacoque VSM
18. ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
19. św. Piotra Alkantarskiego OFM
20. św. Jana Kantego
21. św. Hilariona Gazyjskiego, św. Urszuli
22. Przeniesienie św. Wojciecha
23. Przenajświętszego Odkupiciela
24. św. Rafała Archanioła
25. św. Chryzanta, i Darii,
26. św. Ewarysta I,
27. Wigilia
28. ŚW. SZYMONA, i JUDY APOSTOŁOW
29.
30.
31. Wigilia
*Niedziela ostatnia Października, Chrystusa Króla

NOVEMBER, to jest LISTOPAD

1. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2. Dzień zaduszny
3.
4. św. Karola Boromeusza OFS, św. Witalisa, i Agrykoli
5. św. Relikwij w kościołach
6.
7.
8. św. 4 Ukoronowanych
9. Poświęcenie Arcybazyliki najśw. Zbawiciela na
Lateranie, św. Teodora
10. św. Andrzeja Awelińskiego CRT, św. Tryfona, i tow.
11. św. Marcina Tourskiego, św. Menny
12. św. Marcina I, św. 5 braci Polaków
13. św. Dydaka OFM
14. św. Jozafata Kuncewicza
15. św. Alberta Wielkiego OP
16. MB Ostrobramskiej, św. Gertrudy Wielkiej OSB
17. bł. Salomei OSC, św. Grzegorza Cudotwórcy
18. Poświęcenie Bazylik św. Piotra I, i Pawła
19. św. Elżbiety OFS, św. Poncjana I
20. św. Felixa Walezego OSsT
21. OFIAROWANIE NMP
22. św. Cecylii
23. św. Klemensa I, św. Felicyty
24. św. Jan od Krzyża OCD, św. Chryzogona
25. św. Katarzyny
26. św. Sylwestra OSB, św. Piotra Alexandryjskiego
27. NMP Niepokalanej
28.
29. Wigilia, św. Saturnina
30. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
*Niedziela II Listopada, opieki NMP
*Sobota przed Niedzielą III Listopada, MB Matki Bożej
Opatrzności

DECEMBER, to jest GRUDZIEŃ

1.
2. św. Bibiany
3. św. Franciszka Xawerego SJ
4. św. Barbary, św. Piotra Chryzologa
5. św. Saby
6. św. Mikołaja
7. Wigilia, św. Ambrożego
8. NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
9.
10. MB Loretańskiej, św. Melchiadesa I
11. św. Damazego I
12. MB Guadalupeńskiej
13. św. Łucji
14.
15.
16. św. Euzebiusza
17. Wskrzeszenie Łazarza
18. Oczekiwanie Rozwiązania NMP
19.
20. Wigilia
21. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
22.
23.
24. Wigilia
25. BOŻE NARODZENIE, św. Anastazji
26. św. Szczepana
27. ŚW. JANA APOSTOŁA
28. św. Niewiniątek Betlejemskich
29. św. Tomasza Becketa
30.
31. św. Sylwestra I