STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 28 lutego 2020

Komunikat w sprawie powstania Towarzystwa św. Marii Goretti

     Dnia 25 lutego A.D. 2020 w święto św. Macieja Apostoła, powstało w Krakowie Stowarzyszenie św. Marii Goretti. którego przełożonym został ks. Rafał Trytek ICR. Celem stowarzyszenia jest koordynacja duszpasterstwa katolickiego w Polsce w ścisłej podległości i lojalności Przełożonemu. 

Towarzystwo św. Marii Goretti jest jedynym reprezentantem apostolatu ks. Rafała Trytka w Polsce, który ma na celu przekazywanie Wiary świętej i wykorzenienie herezji modernizmu.

Ks. R.Trytek


Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=85

czwartek, 27 lutego 2020

W kolejną rocznicę śmierci bpa Guérard des Lauriers


O. Guerard des Lauriers OP

        Dziś mija kolejna rocznica śmierci o. Ludwika Michała Guérard des Lauriers OP, który, jako główny autor Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, jak nikt inny zasługuje na miano ojca katolickiego oporu wobec modernistycznej rewolucji Soboru Watykańskiego II. Gdy abp Lefebvre praktykował różne owoce reformy liturgicznej, które zewnętrznie coraz bardziej upodabniały Mszę trydencką do Novus Ordo, o. Ludwik Michał zdecydowanie się sprzeciwiał temu przypodobywaniu się modernistom i jako jeden z pierwszych publicznie ogłosił całkowitą odmowę odprawiania nowego rytu. Dziś, gdy młodzi już nic nie mogą pamiętać z tych pierwszych lat owego oporu, a jego historii w ogóle nie znają, nie dziw, że postać o. Guérard des Lauriers jest kompletnie przemilczana, zarówno przez tych, którzy już dawno poszli na różnego rodzaju ugody, jak i tych, których wewnętrzna logika pcha w objęcia modernistów. Naprawdę strach pomyśleć, gdyby nie było Krótkiej analizy krytycznej, tego publicznego oskarżenia ze strony Kościoła wobec osoby Pawła VI.

środa, 26 lutego 2020

II rocznica Sakry Biskupiej JE x Bp'a Józefa Selway'a

J. Exc. x bp Józef Selway
         Dokładnie dwa lata temu, 22 lutego 2018 r., w Święto Stolicy Św. Piotra Ap. w Antiochii, w kościele Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA, J. Exc. x bp Donald H. Sanborn, wraz z Ich Exc. x Bp-ami współkonsekratorami - Danielem L. Dolanem oraz Gerardem J. Stuyverem, udzielił sakry biskupiej J. Exc. x bp'owi Józefowi Selwayowi, swemu wieloletniemu pomocnikowi w seminarium i posłudze duszpasterskiej. Po okresie formacji kapłańskiej w seminarium Instytutu Matki Dobrej Rady we Włoszech i w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w USA x. Selway otrzymał święcenia kapłańskie 8 grudnia 2001 roku z rąk ś.p. biskupa Roberta McKenny.

poniedziałek, 24 lutego 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.02. AD 2020 - 1.03 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
24.II.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20
 


25. II. św. Macieja Apostoła

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


26.II. Środa Popielcowa

Środa - Msza św. o godz. 18:30

piątek, 21 lutego 2020

70. rocznica urodzin x Bp’a Donalda H. Sanborna


       (...) 70 rocznicę urodzin obchodzi J. Exc. x Biskup Donald H. Sanborn (ur. 19 lutego 1950 w Nowym Jorku) – amerykański biskup rzymskokatolicki o poglądach reprezentujących stanowisko teologiczne tzw. Tezy z Cassiciacum (potocznie i błędnie określanych jako sedeprywacjonizm), rektor Seminarium Przenajświętszej Trójcy na Florydzie, Przełożony Generalny powołanego w 2017r. Instytutu Rzymskokatolickiego (Institutum Catholico Romanum - ICR), były członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa V.

J. Exc x. biskup Donald H. Sanborn został wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1975 w seminarium FSSPX w Ecône przez abp. Marcela Lefebvre'a, a 19 czerwca 2002 r. przyjął sakrę biskupią z rąk J. Exc o. biskupa Roberta Fidelisa McKenny OP.
Z okazji urodzin życzymy Jego Excelencji xiędzu Biskupowi wszelkiej pomyślności, 
obfitości łask Bożych i błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, 
zdrowia i wytrwałości w jego ogromnej pracy misyjnej, duszpasterskiej, 
akademickiej i naukowej na polu walki o Wiarę katolicką 
i Święty Kościół Rzymskokatolicki na całym świecie!

Ad multos annos!
Redakcja Tenete Traditiones

środa, 19 lutego 2020

O. Jacek Woroniecki OP: Pochwała jako akt pokory


      Niejeden sądzi, że do ćwiczenia się w pokorze mało ma sposobności, mniema bowiem,że do tego służą jedynie upokorzenia. Zapewne, że bez pewnej dozy upokorzeń, nikt nie może stać się prawdziwie pokornym,a jednak, nie należy bynajmniej sądzić, aby jedynie upokorzenia ćwiczyły nas w pokorze, ćwiczy nas w niej również chętne chwalenie bliźnich. 

  Człowiek prawdziwie pokorny lubi chwalić i umie chwalić. Aby to zrozumieć, trzeb a wiedzieć, iż istotą pokory nie jest wcale złe mniemanie o sobie,ale chętne korzenie się przed Bogiem i przed wszystkiem, co jest prawdziwie Bożego w bliźnim. Wiemy dobrze, jak  często złe mówienie o sobie, wypływa z pychy,cierpiącej w ukryciu nad brakiem tej lub owej doskonałości i maskującej się pozorami pokory. 
  Tymczasem,prawdziwa pokora sprawia, że człowiek bardziej zajmuje się Bogiem i tem wszystkiem, co o mocy i dobroci Bożej świadczy, niż samym sobą i swemi przyrodzonemi własnościami lub wadami. Stąd też czyniona człowieka czułym na te wszystkie pierwiastki Boże, których tyle jest rozsypanych w duszach; z radością skłania on przed nimi głowę, gdziekolwiek je spotka i nie omieszka nigdy wyrazić tej radości w formie pochwały.

poniedziałek, 17 lutego 2020

sobota, 15 lutego 2020

Ksiądz Antoni Cekada wraca do zdrowia

Znalezione obrazy dla zapytania: x, cekada bo Dolan 
     Dziękujemy tym, którzy przez te tygodnie bez przerwy modlili się za zdrowie Ks. Cekady . Dziś wraca do domu, kontynuuje rehabilitację i mamy nadzieję, że wkrótce wróci do ołtarza... i organów!

Mons. Daniel Dolan 

Deo Gratias!


Za Twitter de Mons. Dolan.

piątek, 14 lutego 2020

JE x. Bp Michel Louis Guérard des Lauriers OP: Ganić lub chwalić trzy różne zachowania*


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i w budynku
        I my możemy, biorąc za początek ten wzór, ten Archetyp, niejako Paradygmat, spójności w stworzeniu między słowem a czynem, ganić lub chwalić trzy różne zachowania odnoszące się do dopasowania myśli i działania. Najpierw są ci, którzy tylko z oddali naśladują skłonność, którą Boska Natura posiada do zradzania, ponieważ jest ona Płodnością. Tacy nie zwracają się ani ku słowu, ani ku dziełu, to znaczy, nie osądzają, ponieważ nie mają do tego serca, są nieco poruszeni obecnym stanem Kościoła, cierpią w swym zachowaniu religijnym, a nawet doświadczają pewien niepokój. Ale nie śmią stawić czoła straszliwemu sądowi, który należy wydać o tej sytuacji; a tym mniej śmią „działać”, aby potwierdzić swą wiarę.

poniedziałek, 10 lutego 2020

piątek, 7 lutego 2020

Grzechy przeciwko wierze

Znalezione obrazy dla zapytania Grzechy przeciwko wierze 
        Sobór Trydencki nazywa wiarę „fundamentem i korzeniem całego usprawiedliwienia”. Prawda! fundament, to jeszcze nie gmach, korzeń to jeszcze nie drzewo.

Więc można być wierzącym, i mimo to zgubić swą duszę na wieki.

Gmachem, który na fundamencie wiary ma stanąć, drzewem, co z korzenia wiary ma wyrosnąć, jest miłość.
Ale, czy można miłować Boga, nie poznawszy Go, nie uwierzywszy Jego słowom?

Jest to niemożliwe, tak samo, jak niemożliwym jest wznoszenie gmachu bez fundamentu, lub rozwijanie się drzewa bez korzenia. Dlatego św. Paweł wypisał te słowa: „Bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu” (Hebr. 11, 6); a słowa te są tylko echem słów Chrystusowych: „Kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota” (Jan 3, 36).

środa, 5 lutego 2020

JE x. Bp Donald J. Sanborn: Dobre postanowienia noworoczne na 2020 r.


Bp Donald J. Sanborn głosi kazanie na Nowy Rok 2020
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Głównym powodem, dla którego Kościół św. nakłada nam obowiązek wysłuchania Mszy św. w tym dniu jest to, aby rozpocząć ten rok we właściwy sposób. W kalendarzu kościelnym nie jest to święto pierwszej klasy – figuruje jako święto drugiej klasy, lecz jesteście tu, ponieważ Kościół chce, abyście dobrze rozpoczęli ten rok. Koniec jednego roku i początek drugiego jest naturalnie czasem na rozrachunek i poprawę. Jest to czas na reorganizację naszego życia, odnowienie celów i przeanalizowanie środków jakimi chcemy je osiągnąć. Czy mamy do czynienia z drobnym handlem czy wielką korporacją, zawsze dokonuje się analizy zysków i strat i na jej podstawie podejmowane są decyzje o przyszłości firmy.

poniedziałek, 3 lutego 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 3.2. AD 2020 - 9.2 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
3.II. św. Błażeja

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


4. II. św. Andrzeja
Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


5.II. św. Agaty
Środa - Msza św. o godz.7:20