STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 listopada 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.11. AD 2020 - 6.12 AD 2020

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

30.XI. św. Andrzeja Apostoła, Patrona Słowian

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


1.XII.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


2.XII. św. Bibiany

Środa - Msza św.o godz. 7.20

sobota, 28 listopada 2020

Nowy listopadowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 11 (127)


Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną:

http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_127.pdf

 
 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:
 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

piątek, 27 listopada 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LISTOPAD

Pierwsza okładka "Rycerza Niepokalanej"... - Wydawnictwo Ojców  Franciszkanów Niepokalanów | Facebook 

Listopad - poświęcony czci Świętych Pańskich w Niebie

          Jeśli pragniesz na pewno wiedzieć, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem i czy należysz do liczby nie tylko wezwanych, ale i wybranych do Nieba, - porachuj się, czy jesteś tak miłosiernym, jak tego żąda Pan Jezus od uczniów swoich. Miłosierdzie bowiem jest, według nauki samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, niezawodną cechą tak prawdziwych chrześcijan, jak też wybranych do Nieba. Jest najpierw cechą prawdziwych chrześcijan, bo Pan Jezus mówi: Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. Miłosierdzie zaś jest nie czym innym, jeno miłością okazywaną tym, którzy według samolubnych pojęć światowych nie są nam mili lub godni naszej pomocy i ofiarności. Rozumieli to doskonale pierwsi chrześcijanie, o których czytamy w Dziejach Apostolskich: A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, i nikt z nich tego, co miał, swoim nie nazywał, ale było im wszystko wspólne... i była nad nimi wszystkimi wielka łaska. Bo nie było między nimi nikogo w niedostatku; gdyż wszyscy, którzy mieli role albo domy, sprzedawali je i przynosząc zapłatę za rzeczy sprzedane, składali ją u nóg apostołów... I rozdawano każdemu, ile komu było potrzeba. Ta dobroczynność chrześcijan tak była znana między poganami, że zdarzały się wypadki, iż niektórzy dla wyzyskania jej udawali nawrócenie. 

środa, 25 listopada 2020

x. Rafał Trytek ICR: Szykany wobec kapłanów

TENETE TRADITIONES: Ks. Rafał Trytek wstąpił do Instytutu  Rzymskokatolickiego 

          Kapłan Instytutu rzymskokatolickiego w Kanadzie, ks. Damian Dutertre został zmuszony do przerwania mszy świętej przez policję. Proszę wszystkich wiernych o modlitwę za nasz apostolat, by mógł trwać i się rozwijać.
Polecam wiernym również modlitwę za śp. kapłanów ks. Raffalli i ojca Pio z Cordoby, kapucyna, a także chorych- Filipa Guepin i ks. Avril.

ks. Rafał J. Trytek ICR

poniedziałek, 23 listopada 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.11. AD 2020 - 29.11 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

23.XI. św. Klemensa PM

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


24.XI. św. Jana od Krzyża

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


25.XI. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Środa - Msza św.o godz. 7.20

niedziela, 22 listopada 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Święto Niepodległości A.D. 2020

Organizacja Monarchistów Polskich » x. Rafał Trytek 

        Dzień 11 listopada to święto św. Marcina, biskupa i wyznawcy. Pochodził on z Panonii, z terenów dzisiejszych Węgier. Najbardziej znany jest Jego wizerunek gdy dzieli się z biedakiem kawałkiem swojej szaty. O wiele większym miłosierdziem wykazał się jednak święty Marcin, godząc się na wybór na biskupa słowami : "Jeżeli jestem Twemu ludowi potrzebny, nie odmówię pracy". Tej pracy bardzo nam dzisiaj w Polsce potrzeba -
pracy około krzewienia Wiary, odbudowy obyczaju, postawy obywatelskiej odpowiedzialności, posłuszeństwa prawom i konstytucjom, cierpliwej pracy dla rodziny i Ojczyzny. 


W Święto Niepodległości A.D. 2020 życzę wszystkim Rodakom szczególnej opieki Naszej Królowej - Niepokalanej Matki Bożej,


ks. Rafał Trytek ICR