STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 31 maja 2020

X. Rafał Trytek: Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego, wygłoszone 4 czerwca 2017 r.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!         Oto drodzy wierni Katolicy jest dzień, w którym świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, który, jak naucza nas Pan Jezus, w dzisiejszej Ewangelii ze św. Jana, jest tym, który został posłany, ażeby po widomym odejściu Chrystusa - Wniebowstąpieniu, ażeby był On pocieszycielem dla Apostołów, ale także po to, ażeby przypominał On wszystkie słowa Pana Jezusa. Taka jest szczególna rola Ducha Świętego po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Duch Święty ma to szczególne zadanie i Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, jest Miłością, która łączy Boga Ojca z Bogiem Synem i jest Miłością, która łączy Boga Syna z Bogiem Ojcem. Spodobało się Panu Bogu objawić tajemnicę Trójcy Przenajświętszej dopiero poprzez Pana Jezusa, dopiero poprzez Zesłanie Ducha Świętego. I stąd też Kościół święty katolicki z jednej strony jest zachowywany przez Ducha Świętego od wszelkiego błędu, jest zachowywany w czystości i nieskalaności nauki, po to, żeby wierni, idąc za Kościołem świętym, mieli pewność zbawienia. Pan Jezus wiedział, że nasze umysły są słabe, że powstanie wielka liczba heretyków, inspirowanych przez księcia tego świata, jak mówił Pan Jezus, że będą inspirowani do błędu, a ciało ludzkie jest słabe, i wola jest słaba, są liczne namiętności, co powoduje, że herezje i błędy raz po raz powstawały. 

sobota, 30 maja 2020

Trzeci numer Biuletynu czcicieli św. Marii Goretti

        Do nabycia jest kolejny, trzeci numer Biuletynu św. Marii Goretti. 

Czasopismo zawiera m. in. słowo wstępne Księdza R. Trytka ICR, treści dla przygotowujących się do małżeństwa,  kącik dla dzieci młodszych i starszych oraz inne teksty. 

Biuletyn do nabycia w kaplicy w Krakowie.

piątek, 29 maja 2020

Nowy majowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 5 (121)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 121. Maj 2020. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl


 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_121.pdfhttp://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif


Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 27 maja 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Straż Honorowa Bożego Serca

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ... 
           W zeszłym roku niepostrzeżenie (dla mnie przynajmniej) minęła 150 rocznica instalacji Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Przełożona krakowskiego klasztoru ss. wizytek Matka Ludwika Tomaszewska sprowadziła wtedy bowiem Straż Honorową z Francji z klasztoru w Bourg-en-Bresse. Inicjatorką Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa była s. Maria od Najświętszego Serca - Konstancja Bernaud. Z tego powodu s. Ludwika nazywana była Matką tego dzieła w Polsce, a ks. Albin Dunajewski (póżniejszy kardynał i biskup krakowski) z racji bycia kapelanem klasztoru wizytek w tym czasie - jego Ojcem. Jeszcze jako osboa świecka Konstancja uznała, że nabożeństwo do Najświętszego Serca przez swą powszechność może się stać fundamentem duchowości przeznaczonej dla wszystkich katolików w myśl słów św. Franciszka Salezego:
“Każdy według swojego stanu i zawodu mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty, wynagrodzenia, dla większej chwały Bożej, wykonując po prostu obowiązki swojego stanu”.

poniedziałek, 25 maja 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 25.05. AD 2020 - 31.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
25.V św. Grzegorza VII

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


26.V. św. Filipa Neri

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


27.V. św. Bedy Czcigodnego

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 24 maja 2020

Kazania i przemówienia - o. Józef M. Bocheński OP


Dziś przypada 25 rocznica śmierci wielkiego filozofa ojca ... 

       Bo skądże nauka może wiedzieć, czy świat naprawdę jest jeden? A nuż są dwa albo trzy? Jakim sposobem chcesz, abyśmy mogli się o tym naukowo przekonać? I dalej: jakże to moglibyśmy się naukowo przekonać, stwierdzić, że świat naprawdę nigdy nie został stworzony przez żadnego Boga?

Światopogląd jest zawsze wiarą

Ostatnim razem zadałem ci pytanie: czy masz swój światopogląd? Próbowałem ci udowodnić, że, po pierwsze, nikt nie może się obejść bez światopoglądu, a po drugie, że światopogląd jest zawsze rzeczą wiary, nie nauki. Oczywiście, spotykam się pod tym względem ze sprzeciwem komunistów, którzy twierdzą, że ich światopogląd oparty jest wyłącznie na nauce, a nie na wierze. Może więc dobrze będzie, jeśli na ten temat porozmawiamy, bo to jest ważna sprawa etyczna. Przyjmijmy, że istnieje coś takiego, co można by nazwać światopoglądem komunistycznym. Rzecz wcale nie jest prosta. Ale dla wygody załóżmy, że taki światopogląd istnieje.

piątek, 22 maja 2020

Drugi (majowy) numer "Rycerza Niepokalanej" 2(305)Laudetur Iesus Christus!

       Szanowni Czytelnicy! Ukazał się nowy, drugi numer pisma "Rycerz Niepokalanej" jako pisma Militia Immaculatae mającej swą Centralę w krakowskiej kaplicy x. Rafała Trytka.

Pisma dostępne w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com

Zapraszamy do lektury! Z Panem Bogiem!

czwartek, 21 maja 2020

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


 

        Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3)

środa, 20 maja 2020

Nowy, 7 (II AD 2020) numer "Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich" (III — IV AD 2020)

       Z największą przyjemnością oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, siódmy numer czasopisma „Myśl Katolicka - Organ katolików świeckich”. Z lekkim kilkudniowym opóźnieniem, niezależnym od nas, udało nam się skompletować to kolejne wydanie naszego czasopisma. Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury.
W numerze między innymi:
Niech moc Zmartwychwstałego umocni nas w dalszej walce!

Ojcze, zbaw nas ode złego! X. dr Piotr Semenenko C.R

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: dlaczego święte Oficjum je zakazało?

25 kwietnia: Litania większa / Św. Marka, Ewangelisty.

poniedziałek, 18 maja 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 18.05. AD 2020 - 24.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

18.V św. Wenantego

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


19.V. św. Piotra Celestyna, litanie mniejsze

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


20.V. św. Bernardyna

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 17 maja 2020

Ks. Rafał Trytek: Tradycyjne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Środowisko Łacińskie Tradycji ... 
       Niedawno na język polski przetłumaczonay został (...) artykuł ks. Benedykta Hughes`a CMRI (Zgromadzenie Maryi Królowej Niepokalanej) przeciw nabożeństwu do miłosierdzia Bożego w wersji s. Faustyny Kowalskiej.

W warstwie merytorycznej uwagi przeciw temu nabożeństwu są raczej sensowne, chociaż nie wiemy dlaczego dokładnie Święte Oficjum ocenzurowało to nabożeństwo i kult obrazu Jezusa Miłosiernego w 1959 r. Bardziej istotne jest to, że katolicy winni po prostu odprawiać te nabożeństwa, które są zatwierdzone przez Kościół. Jak chociażby koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez Ojca Świętego Piusa IX, która już od dekady jest zamieszczona na mojej stronie.

Dziwi mnie zatem niezmiernie wezwanie ks. Benedykta do zaniedbania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jako do rzekomo nowego. Ks. Hughes kieruje zapewne wyłącznie ignorancja typowa dla kapłanów CMRI. Ja ze swej strony zachęcam do odmawiania tradycyjnej koronki do Miłosierdzia Bożego, która ma imprimatur dwóch biskupów krakowskich, a którą powtórnie niżej podaję:

piątek, 15 maja 2020

Wizyta JE x. Bp Donalda J. Sanborna w Polsce


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

      Pragnę powiadomić, że J.E. ks. biskup Donald J. Sanborn, Przełożony Generalny Instytutu, zamierza przybyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej połowie sierpnia, by udzielić sakramentu bierzmowania, pokrzepić Polaków na duchu i uświetnić swą obecnością oficjalne katolickie obchody Stulecia Wiktorii Warszawskiej. 

Jednakże z powodu utrudnień w podróżach może być to utrudnione. Zatem apeluję o szturm modlitewny do Miłosiernego Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi Królowej Korony Polski o to by wizyta
Najwielebniejszego księdza biskupa była możliwa. 

Kandydatów do bierzmowania wzywam do pilnego studiowania katechizmu!

W oktawę świętego Floriana Męczennika Patrona Polski,

ks. Rafał Trytek ICR 

czwartek, 14 maja 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.05. AD 2020 - 17.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
11.V w oktawie św.Stanisława

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


12.V.  śś.Męczenników

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


13.V. św.Roberta

Środa - Msza św. o godz.7:20

środa, 13 maja 2020

Prośba o modlitwę za chorego


Organizacja Monarchistów Polskich » Ultramontanizm, sedewakantyzm ...
       Serdecznie proszę o modlitwę do Miłosiernego Boga przez Maryję Niepokalaną za mojego Ojca - Romana, który prawdopodobnie przeszedł udar i znajduje się teraz w szpitalu.

ks. Rafał Trytek ICR


Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=101fbclid=IwAR17KxFGLA_rnacaCXAVIo2nUL6vFHjzq27b6YRSRJx3uEapZtK_FPJX-iA

Nowy (43) numer pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"


Laudetur Iesus Christus!

       Szanowni Czytelnicy! Ukazał się nowy, 43  numer "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji" w swej treści obejmujący wydarzenia z życia tradycji katolickiej w Polsce i na świecie pierwszych czterech miesięcy Anno Domini 2020.

Pisma dostępne w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com

Zapraszamy do lektury! Z Panem Bogiem!

poniedziałek, 11 maja 2020

Bp Donald J. Sanborn: Bardzo przebiegły manewr

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi 
         Wykonuje następnie bardzo przebiegły manewr. Starannie odrobił swoją pracę domową dowiadując się, że pierwotny plan arcybiskupa Lefebvre w 1970 roku przewidywał przygotowanie dla diecezjalnych biskupów kapłanów z jego Bractwa, którzy by mogli działać w seminariach owych biskupów. Dobrze pamiętam jak arcybiskup Lefebvre mówił właśnie o tym. Teraz Di Noia zachęca ich do tej samej misji, jak gdyby mówił: "Przyjdźcie i pomóżcie nam uratować Kościół".

Stwierdza on: "Autentyczny charyzmat Bractwa to formowanie kapłanów dla służby ludu Bożego, a nie uzurpowanie sobie misji sądzenia czy poprawiania teologii i dyscypliny innych w obrębie Kościoła". A dalej: "...z naszych ambon mamy głosić wiarę, a nie najnowszą interpretację tego, co uważamy za problematyczne w dokumencie nauczania autorytatywnego Kościoła".

Innymi słowy, walka arcybiskupa Lefebvre z Vaticanum II zostaje zredukowana do "najnowszej interpretacji tego, co uważamy za problematyczne w dokumencie nauczania autorytatywnego Kościoła".

Jak obraźliwie by to oświadczenie nie brzmiało dla FSSPX, to wszakże samo FSSPX wraz z arcybiskupem Lefebvre na czele wystawiło się na taką krytykę. A to z tej przyczyny, że FSSPX nigdy nie zaatakowało soboru ani jego reform jako heretyckich. Atakowało natomiast sobór jako źle zinterpretowany, sugerując, że jeśliby został zinterpretowany właściwie, to jego teksty pozostają w zgodzie z Tradycją.

niedziela, 10 maja 2020

o. Józef Maria Bocheński OP: Sto zabobonów

Józef Maria Bocheński OP: Totalizm i liberalizm | Narodowcy.net 
        HUMANIZM. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony współcześnie zabobon. Zgodnie z rozpowszechnionymi poglądami wolno być czymkolwiek kto chce, tylko nie wolno nie być humanistą. Humanizm jest wspólnym wierzeniem większości kaznodziei, polityków, filozofów, dziennikarzy i tym podobnych. Kto się do niego nie przyznaje, uchodzi za podłego barbarzyńcę. A jednak humanizm jest kompromitującym zabobonem.

Samo słowo “humanizm” ma kilka znaczeń. To, o które tu chodzi, można określić następująco: każdy człowiek bez wyjątku jest czymś istotnie, zasadniczo różnym od innych stworzeń, w szczególności od zwierząt. Człowiek żyje wprawdzie w przyrodzie, ale do przyrody nie należy. Jest czymś wyniesionym ponad wszystko inne, w wielu wypadkach po prostu czymś świętym. Człowiek to “wielka rzecz” mówi się, przy czym często chodzi o rodzaj bałwochwalstwa.

piątek, 8 maja 2020

Pierwszy (304) numer reaktywowanego "Rycerza Niepokalanej"


   Jako dodatek do pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" został wydany pierwszy (kwietniowy) numer reaktywowanego od 1952 roku "Rycerza Niepokalanej" jako pisma Militia Immaculatae mającej swą Centralę w krakowskiej kaplicy x. Rafała Trytka.

Pisma dostępne w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com


Zapraszamy do lektury! Z Panem Bogiem!

środa, 6 maja 2020

Matka Boska Zawadzka - Zwycięska Królowa Polski

      Między Tarnowem a Rzeszowem leży miejscowość Zawada, która już w XIV wieku należała do rodu Melsztyńskich herbu Leliwa. Na zamku w tej wsi mieli oni Cudowny wizerunek Matki Bożej wzorowany na obrazie Niepokalanej "Salus populi romani" (Wybawienie ludu rzymskiego) z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Wizerunek ten rycerze z rodu wzięli ze sobą pod Grunwald, gdzie Matka Boża dopomogła w zwycięstwie nad Krzyżakami. W Roku Pańskim 1654 biskup krakowski Piotr Gembicki ukoronował obraz
złotą koroną i nałożył na niego srebrną sukienkę. Po rozbiorach Polski, w 1796 roku, rząd austriacki zrabował złote korony i sukienki z Cudownego Obrazu wraz z kielichami, momstrancją, wotami i innymi
przedmiotami ze srebra. 

poniedziałek, 4 maja 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 4.05. AD 2020 - 10.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
4.V święto Znalezienie Krzyża Świętego

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


5.V.  św.  Piusa V

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


6.V. oktawa św. Józefa

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 3 maja 2020

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej, wygłoszone 3 maja 2019 r.


W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
   Dzisiejsze Święto - Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, jest świętem patronalnym naszej kaplicy. Decyzja w tej sprawie była podjęta przez kilka osób, ja raczej ją tylko zatwierdziłem, ze względu na to, że miała to być pierwsza kaplica sedewakantystyczna w Polsce, dlatego odwołaliśmy się do tego, że Matka Boża została nazwana Królową Polski i wezwana jako taka. Po raz pierwszy ślady tego pochodzą z XV wieku. W wieku XVII, gdy w Wilnie czczono już Matkę Boską Ostrobramską, zaczęto Ją nazywać Królową Polski. Ale tak naprawdę ten kult rozprzestrzenił się po tym, gdy oczywiście król Jan Kazimierz nazwał i uczynił Matkę Bożą Królową Polski. Nie tylko on to uczynił, jako władca ziem polskich, ale potwierdził to również Piotr Vidoni - nuncjusz apostolski w Polsce. 

piątek, 1 maja 2020

Powstanie "Biblioteki Myśli Katolickiej"


      Kazanie J. Exc. x Bp Donalda H. Sanborna na Święto Katedry Św. Piotra w Antiochii, wygłoszone 22 lutego 2018 r., z okazji konsekracji biskupiej J. Exc. x Bp Józefa Selway'a.   

Aby nabyć tą broszurę, a także prenumeratę albo informację o pojawieniu się kolejnych wydawnictw (subskrypcję) prosimy o kontakt na adres e-mail Redakcji "Myśli Katolickiej" - myslkatolicka@gmail.com .