STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 17 maja 2020

Ks. Rafał Trytek: Tradycyjne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Środowisko Łacińskie Tradycji ... 
       Niedawno na język polski przetłumaczonay został (...) artykuł ks. Benedykta Hughes`a CMRI (Zgromadzenie Maryi Królowej Niepokalanej) przeciw nabożeństwu do miłosierdzia Bożego w wersji s. Faustyny Kowalskiej.

W warstwie merytorycznej uwagi przeciw temu nabożeństwu są raczej sensowne, chociaż nie wiemy dlaczego dokładnie Święte Oficjum ocenzurowało to nabożeństwo i kult obrazu Jezusa Miłosiernego w 1959 r. Bardziej istotne jest to, że katolicy winni po prostu odprawiać te nabożeństwa, które są zatwierdzone przez Kościół. Jak chociażby koronka do Miłosierdzia Bożego ułożona przez Ojca Świętego Piusa IX, która już od dekady jest zamieszczona na mojej stronie.

Dziwi mnie zatem niezmiernie wezwanie ks. Benedykta do zaniedbania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jako do rzekomo nowego. Ks. Hughes kieruje zapewne wyłącznie ignorancja typowa dla kapłanów CMRI. Ja ze swej strony zachęcam do odmawiania tradycyjnej koronki do Miłosierdzia Bożego, która ma imprimatur dwóch biskupów krakowskich, a którą powtórnie niżej podaję:
„ - Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i
bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.

Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje się Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo.”

Za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski, ułożony przez O.L.K., wydanie trzynaste,
Kraków 1928

Imprimatur: Kraków 28.III.1894, kard. A. Dunajewski, Reimprmiatur:
Kraków 26.IV.1928, bp Adam Stefan Sapieha.

O mój Jezu miłosierdzia!

ks. Rafał Trytek ICR

Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=99&fbclid=IwAR3XSBoYTxSyEdftCIfGMsauUKaFUxE7qBThvN5SmNhBLlVcwsG32v8vpKc