STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 16 kwietnia 2021

Abbe Herve Belmont: Aktualizacja Tezy Bp Guérarda des Lauriers

Abbé Belmont – Enseignement de l'Eglise catholique sur l'école – gloria.tv 

          Ojciec Guérard des Lauriers, zarówno ze względu na swoją zasadę, jak i ze względu na swoją argumentację, użył rozróżnienia papa materialiter - papa formaliter, które jest sednem jego tezy. To rozróżnienie musi zostać „zaktualizowane”: materialiter przypisywany Pawłowi VI zawierało prawniczą rzeczywistość faktu, że był on kanonicznie wybranym elektem. Ale późniejsze konklawe zniknęły wraz ze zniknięciem kardynałów (nowych kandydatów tak naprawdę nie ma, ponieważ mianowanie jest aktem jurysdykcji)

Materialiter, który można przypisać Benedyktowi XVI (obecnie Franciszek - przyp. Redakcji Katolika), jest znacznie bardziej wątpliwe: z porządku prawnego nie pozostaje nic, tylko fakt publiczny (bycia tam), który jest jedynie dyspozycją bliską uznania przez Kościół powszechny w przypadku zerwania z nową religią Vaticanum II.  

Nadal istnieje ciągłość (która nie pozostaje bez wpływu na apostolskość Kościoła), ale ta ciągłość jest ciągłością w możności.