STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 23 września 2020

O.Charbel: Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy

          Cały wszechświat obraca się wokół tajemnicy Krzyża. Każdy człowiek myśli, że wszechświat kręci się wokół niego i że to on jest jego osią. To Krzyż jest osią wszechświata i ktokolwiek chce się nią stać, musi dać się ukrzyżować. Kto nie żyje tajemnicą Krzyża, nie rozumie tajemnicy wszechświata. Każdy ma jakąś formę i stan w danym czasie i miejscu. Tak jak kawałek lodu, ludzie, chcą zrobić wszystko, żeby zachować swoją formę i nie zbliżają się do ognia, aby się nie roztopić. Na co się przyda lód jeśli zachowa na stałe swoją formę i stan skupienia? Jeśli nie stopnieje i nie zamieni się w wodę, nie nawilży ziemi, nie podleje korzeni drzew ani nie ugasi pragnienia człowieka. Nie bój się zbliżyć do ognia, który cię roztopi, ponieważ zamienisz się w życiodajną wodę, która użyźni ziemię. Niech twoja miłość będzie jak woda przepływająca przez różne miejsca – nie trzymaj jej zamarzniętej, daj jej zmienić kształt i formę, bo tylko wtedy uda jej się przeniknąć w każde miejsce.

Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy. Zepsuta sól mąci wodę, którą powinna posolić i psuje jedzenie. Dobra, rozpuszczona sól znika w wodzie i nie widać jej w jedzeniu w żadnej formie czy kolorze, wystarczy, że polepsza jego smak. Jesteś solą ziemi, a jeśli czynisz życie swoją własnością, staje się mało warte. Im bardziej oddajesz swoje Życie, tym bardziej zwiększa się jego wartość, a kiedy osiągnie swoją pełną wartość, staje się własnością wszystkich.

Kromka chleba jest taka sama na stole bogacza jak na stole biedaka. Smaczne pieczywo nie zastanawia się, kto je spożyje po wyciągnięciu z pieca: jest stworzone aby karmić. Dobry człowiek jest jak dobre pieczywo. Historia ludzkości jest pusta bez Krzyża, ponieważ przemija, podczas gdy Krzyż jest stały, nieprzemijający. Twoja własna historia będzie pusta bez Krzyża, ponieważ przemijasz i tylko Ukrzyżowany daje ci życie i zapewnia wieczność. Tylko Krzyż zapewni ci świętość.

Początek stworzenia, teraźniejszość, koniec czasów – wydarzenia te dla Boga dzieją się teraz, w chwili obecnej. Twoja miłość uświęci chwilę obecną twojego życia. Odkryjesz tajemnicę wieczności w Bogu. Człowiek jest nieśmiertelny dzięki Jego miłości. Uświęcaj czas, twoje życie, każdą jego chwilę. Niech nie rozprasza cię tykanie zegara, nie możesz go zatrzymać, ale możesz być przygotowany na kolejne uderzenie. Kto usuwa Boga ze swojego Życia, umysłu, serca, podda się upływowi czasu i zanurzy się w śmierci. Nie znaczy to, że Bóg nie będzie już istniał, ale że ty przestaniesz żyć.

Tak jak światło pokazuje oczom świat, tak Chrystus ukazuje Życie rozumowi i sercu. Bez światła ludzkie oko jest ślepe na to, co jest wokół, a bez Chrystusa człowiek nie widzi Życia. Bóg stworzył materię i ustanowił porządek, stworzył umysł, tchnął ducha i obdarzył życiem. Tak jak dzięki logice i zdolności analizy rozum pojmuje porządek i materię, tak przez wiarę, modlitwę i prawdziwe uwielbienie dusza odkrywa miłość

Niektóre kwiaty zrywamy wiosną, aby cieszyły oko w naszym domu, inne przekwitają i zostają w Ziemi aż do jesieni, aby zasiać nowe nasionka, jeszcze inne pozwalają, aby wiatr rozpylał ich cudowny zapach po całym świecie. Boża mądrość objawia się w każdym Jego działaniu. Módl się o zrozumienie tej Mądrości i życie zgodnie z Jego wolą, a nie wbrew Jego zamiarom. Wola Twojego Ojca jest zawsze dobra. Zanurz się w zapachu dębowego drewna i tymianku, nie przyjmuj kolorów i odurzających woni tego świata. Odcisk palców Boga na twoim życiu jest ważniejszy niż cokolwiek, w co mógłbyś się przystroić czy ozdobić. Krocz pewnie drogą świętości i pozwól Chrystusowi w tobie zamieszkać. Wtedy i ty będziesz mieszkał w samym sercu Tajemnicy, u Źródła światła.

o. Charbel Makhlouf