STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 9 maja 2019

Wizyta duszpasterska J. Exc. x Bp. Donalda H. Sanborna w Krakowie, 4 - 6 maja 2019 r. (relacja)

Duchowieństwo katolickie Instytutu Rzymskokatolickiego.
Zdjęcie: Michał Mikłaszewski
       W ostatnich dniach naszą Ojczyznę odwiedził po raz kolejny, J. Exc. x. Bp Donald Hieronim Sanborn - Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego, którego członkiem jest także duszpasterz polskich katolików integralnych - Wiel. x. Rafał Trytek. Oficjalne wydarzenia związane z wizytą Xiędza Biskupa skupiły się na sobotę i niedzielę. Jego Excelencja przybył do Polski już w piątek, 3 maja (Święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej), w godzinach wieczornych. W tym dniu jednak nie były przewidziane żadne wydarzenia, ze względu na późną porę i zmęczenie podróżą czcigodnego Gościa. Wraz z Jego Excelencją do Polski przybył seminarzysta z Most Holy Trinity Seminary (Seminarium Trójcy Przenajświętszej, którego Xiądz Biskup jest Rektorem) w Brooksville w USA - x. kleryk Natan Van Herck z Belgii.
W sobotę (Święto Znalezienia Krzyża Św.) rano, o godz. 10.00 odbyła się pierwsza Msza Św. odprawiona w Polsce przez Xiędza Biskupa. Zgromadzili się na niej licznie wierni z całej Polski i nie tylko. Przed Mszą Św. Jego Excelencja udzielił kilku osobom Sakramentu Bierzmowania, ze względu na bardzo dużą ilość kandydatów, i możliwość związanych z tym uciążliwości w dniu następnym. Po Mszy Św. Xiądz Biskup jeszcze przez długi czas rozmawiał z bierzmowanymi oraz ich świadkami jak i innymi obecnymi na uroczystości wiernymi. O godz. 15.00 w sali wynajętej w hotelu przy ul. Św. Gertrudy w Krakowie Jego Excelencja wygłosił dla wiernych arcyciekawy wykład na temat opinionizmu (na podstawie napisanego niegdyś przez siebie artykułu na ten temat), w którym wytłumaczył iż kwestia tożsamości Papieża (tj. czy dana osoba jest bądź nie jest prawdziwym Papieżem Rzymskim) nie jest i nie może być wyłącznie zwykłą opinią teologiczną, dopuszczającą również inne sprzeczne opinie jako potencjalnie prawdziwe (co jest częstym błędem wielu "tradycjonalistów" związanych z FSSPX, ale także, niestety, jest to też błąd spotykany wśród niektórych sedewakantystów), ale jest pewnym wnioskiem teologicznym, i jest to kwestia związana bezpośrednio z Wiarą i absolutnie konieczna do zbawienia (posłuszeństwo Papieżowi jest konieczne do zbawienia, i definiuje ono Katolików. Ktoś kto nie jest posłuszny prawdziwemu Papieżowi jest schizmatykiem, podobnie jak ktoś uznający fałszywego "papieża". Nie jest to więc kwestią dowolnej opinii). Po właściwym wykładzie Xiądz Biskup odpowiedział też na licznie zadawane przez zgromadzonych słuchaczy pytania, dotyczące zarówno kwestii związanych z samym wykładem, a także innych, związanych z stosunkiem Kościoła do polityki i państwa w różnych okolicznościach, społecznym panowaniem Jezusa Chrystusa, czy też z obecną sytuacją kryzysu Kościoła i nadziejami na przyszłość. Wykład wraz z pytaniami zakończył się ok godz. 18.00.
Wykład J. Exc. x Bp'a Donalda J. Sanborna w Krakowie, 4 maja AD 2019.
Punktem kulminacyjnym wizyty Jego Excelencji była oczywiście tradycyjnie Niedziela. W tym roku była to II Niedziela po Wielkanocy - czyli Niedziela Dobrego Pasterza, a także Święto Św. Piusa V. Już ok godziny 9.00 w kaplicy krakowskiej zaczęli gromadzić się licznie wierni, pragnący przyjąć Bierzmowanie oraz uczestniczyć we Mszy Św. Xiędza Biskupa. Możliwości lokalowe naszej skromnej kaplicy zostały znacząco przekroczone, a liczba wiernych była wyjątkowo duża, pomimo iż część wiernych na prośbę Xiędza Biskupa uczestniczyło we wcześniejszej Mszy Św., odprawionej o godz. 7.45, a część bierzmowań odbyło się już w sobotę. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęły się uroczystości Sakramentu Bierzmowania, które przyjęło w tym dniu kilkanaście osób. Ok. godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Św., podczas której Xiądz Biskup wygłosił kazanie, w którym nawiązał do Chrystusowej Owczarni - czyli Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, który jest jedyną drogą i bramą do Nieba. Jego Excelencja przypomniał nauczanie Kościoła katolickiego, iż tylko on jest prawdziwym Kościołem Chrystusa - Jego Owczarnią, a także słowa wielkiego Papieża - Piusa IX, iż dogmat Poza Kościołem nie ma zbawienia, jest najistotniejszym i podstawowym katolickim Dogmatem. Moderniści którzy wprost odrzucają tą naukę (Vaticanum II i oficjalne nauczanie posoborowych "papieży", zwłaszcza Wojtyły), nie mogą być prawdziwymi katolikami a tym bardziej nie mogą posiadać autorytetu władzy Chrystusa. Xiądz Biskup przypomniał o tym co Kościół naucza o możliwości zbawienia poprzez tzw. Chrzest pragnienia (omawiając też pokrótce błędy przeciwne), mówił też jak łatwo jest się potępić, a jak trudno jest osiągnąć zbawienie wieczne. Excelencja nawiązał też do  wielkiego Patrona tego dnia, który winien być też szczególnym Patronem naszej Ojczyzny - Św. Piusa V, dzięki któremu Polska została ocalona przed herezją protestancką. W uroczystościach tego dnia uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym wierni z całej Polski, a także kilkoro przyjezdnych gości z zagranicy. Po zakończeniu Mszy Św. dalsza część tego dnia wyglądała podobnie jak w dniu poprzednim, z tym że nie było już wykładu, a spora część wiernych od razu wróciła do swoich domów.
Msza Św. w Niedzielę Dobrego Pasterza i święto Św. Piusa V
Zdjęcie: Michał Mikłaszewski
W poniedziałek rano (Święto Św. Jana przed Bramą Latyńską) Jego Excelencja odprawił jeszcze  dla zgromadzonych wiernych poranną Mszę Św. w kaplicy, o godz. 8.00 , po czym pożegnany przez wiernych i Xiędza duszpasterza, udał się w drogę powrotną ze swojej podróży apostolskiej po Europie (wcześniej Xiądz Biskup odwiedził m.in. Londyn i Budapeszt).
Serdecznie dziękujemy Jego Excelencji za tą wspaniałą wizytę apostolską, za to wszystko co dla nas uczynił, serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o pamięci w modlitwach. Oby dobry i miłosierny Bóg dał czcigodnemu Xiędzu Biskupowi wiele lat w zdrowiu, życzymy błogosławieństwa Bożego, i opieki Najświętszej Maryi Panny na dalsze lata owocnej pracy duszpasterskiej dla większej chwały Bożej i rozkrzewienia Wiary katolickiej na całym świecie, oraz mamy nadzieję że Jego Excelencja odwiedzi w następnych latach po raz kolejny naszą Ojczyznę!
Deo gratias! 
Ad multos annos!

Za Redakcja Tenete Traditiones:
Michał Mikłaszewski, Red. naczelny.