STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 31 maja 2019

W pełni tradycyjny Mszał Rzymski!

Ważny krok w przywracaniu tradycyjnej liturgii

Mszał Ołtarzowy sprzed 1955 r. wreszcie przedrukowany!

przez księdza Antoniego Cekadę.

www.SGGResources.org

Tłumaczone z języka angielskiego:

Teraz, po ponad 60 lat, ostatnia edycja typiczna Missale Romanum, zgodna z bullą "Quo Primum" i dekretami świętego Soboru Trydenckiego jest już w druku, w nowo zaprojektowanej i sformatowanej wersji - naprawdę dzieło sztuki.

Mszał nie zawiera żadnych zmian modernizacyjnych, wprowadzonych przez Komisję reformy liturgicznej prowadzoną przez ks. Annibale Bugnini'ego. Wigilia Paschalna i Wielki Tydzień pozostają nienaruszone ze wszystkimi dwunastoma czytaniami, oraz modlitwami na Wielki Piątek. Kalendarz jest z 1950 r., bez zmian.
Skórzana okładka 
Zespoły podnoszone wzdłuż kręgosłupa 
Wzmocniony w podstawie
Złoto na okładce i stronach
Szyte strony
Sześć Wstążek
1224 stron 29 cm x 22 cm x 7 cm
Referaty jakości
Edycja Typiczna 1948 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, lub złożenia zamówień, kliknij tutaj: