STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

wtorek, 16 września 2014

NOWE LOGO PISMA "KATOLIK - GŁOS KATOLICKIEJ TRADYCJI"

Przedstawiamy nowe, oficjalne logo naszego czasopisma - "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji", które z dniem dzisiejszym zastępuje poprzednie (z Flagą Polski oraz Śląska, i napisem "Semper Fidelis", z Krzyżem Jerozolimskim w środku oraz ramką z Herbu Wandei). Obecne logo jest prostsze, bardziej wyraziste i czytelne, oraz nie wzbudzające żadnych, dziwnych podejrzeń. Niestety żółto-niebieska flaga Górnego Śląska jako żywo kojarzy się z flagą tzw. "Ukrainy", która jest błękitno-żółta. Stare logo było też słabej jakości graficznej. Nowe logo Katolika, będące równocześnie logiem Wydawnictwa "Głos Tradycji", oraz Telewizji Internetowej o tej samej nazwie, wyraża nasze przywiązanie do katolickiej monarchii narodowej (Korona Królewska zamknięta Krzyżem, z symbolem Falangi), oraz podkreśla związek "Katolika" i innych naszych dzieł, z Katolickim Instytutem Narodowo-Rojalistycznym CHRISTUS REX. Jest też jednocześnie nawiązaniem do ruchu CHRISTUS REX Leona Degrella.

Vivat Christus Rex!

Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji"