STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 27 kwietnia 2019

Dzisiaj zmarł ksiądz Joseph Collins      Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem zawiadamiamy o śmierci ks. Josepha Collinsa. Ksiądz Collins zmarł dziś, 27 kwietnia, o 11:54 w Albany, Nowy Jork, po walce z rakiem. Przez wiele lat posługiwał w ST. Michale Chapel & Shrine w Glenmount w Nowym Jorku.

Wyświęony przez Abp Marcela Lefebvra, ks. Collins był wśród sedewakantystycznej „dziewiątki”, która została wydalona z Bractwa Piusa X w kwietniu 1983 roku, po wysłaniu listu do Abp Lefebvra i Rady Generalnej FSSPX dotyczącego poważnych problemów związanych z teologią i polityką wewnętrzną FSSPX. Pozostałych ośmiu księży, którzy również podpisali list, to Ojcowie: Clarence Kelly, Donald Sanborn, Daniel Dolan, Anthony Cekada, William Jenkins, Eugenie Berty, Martin Skierka i Thomas Zapp.

Dziękujemy ks. Collins za wiele lat pracy na rzecz chwały Bożej i zbawienia dusz i modlimy się abyś cieszył się szczęśliwą wiecznością z Bogiem.

Wieczny odpoczynek daj mu Panie i niech wieczne światło świeci na niego. Niech spoczywa w pokoju. Amen.