STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 5 kwietnia 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Kościół katolicki jest niezniszczalny*

Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn      ,,Kościół katolicki jest niezniszczalny. Oznacza to, iż dzięki specjalnej ochronie ze strony Jego Niewidzialnej Głowy, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie może odstąpić od swego prawdziwego celu i zamysłu, nigdy nie może nauczać fałszywej doktryny, ani dać swym dzieciom fałszywą dyscyplinę, czy nieważny sakrament. Jest to ta opieka Chrystusa, który daje Kościołowi Swą władzę. Pomimo godnych pożałowania upadków ludzkich, co się tyczy jego dostojników w przeszłości, Kościół katolicki nigdy nie dopuścił się odstępstwa. Nigdy nie nauczał błędu. Nigdy nie zaaprobował złej dyscypliny czy nieważnych sakramentów. Nigdy.

Rzeczywiście możemy zastanawiać się, czy upadek kilku jego dostojników nie został dopuszczany przez Boga, ażeby udowodnić, iż Kościół nie podlega ludzkiemu losowi i upadkom ale że jest prowadzony opieką Jego Boskiego Założyciela, który jest z nim przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Jakkolwiek od czasu II Soboru Watykańskiego, obserwowaliśmy odstępstwo za odstępstwem. W ciągu tylko 35 lat widzieliśmy niezawodne znaki fałszywej religii: nauczanie fałszywej doktryny, promulgowanie fałszywej dyscypliny, powszechną legalizację i korzystanie z fałszywych rytów, a teraz aprobowanie bezdyskusyjnie nieważnych sakramentów i niszczenie sakramentalnego nauczania Kościoła.

Ten smutny fakt powinien nauczyć nas dwóch rzeczy:

1) docenienia świadectwa dwóch tysięcy lat niezawodnej prawdy i prawości w dyscyplinie jako znaku opieki Chrystusa nad Jego Kościołem;

2) natychmiastowego uznania, że odstępstwo, tak charakterystyczne dla religii II Soboru Watykańskiego stanowi nieomylny znak jego fałszywości i niegodziwości i że pomimo jakichkolwiek pozorów, jakie mogą posiadać, autorzy tego odstępstwa – Wojtyła i jego ulubieńcy – są oszustami."

Bp Donald J. Sanborn

* Tytuł od Redakcji "Katolika - GKT"