STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 18 września 2019

Pewnego dnia w seminarium - jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty?

        Jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty? Chcemy zaspokoić  ciekawość naszych czytelników.O 6:15 nadchodzi czas, aby wstać, a po pół godzinie wszyscy przychodzą o 6:45 do kaplicy, by modlić się kanoniczną Hore the Prim, i Następnie zgodnie z godziną (7:30). Seminarzyści na przemian służą kapłanom, którzy mieszkają w Verrua, w St. Mass.
Po śniadaniu cały ranek (od 9 rano do południa) jest wypełniony lekcjami z teologii, filozofii, apologetyki, liturgii i innymi przedmiotami kościelnymi. Przed obiadem (12:30) w kaplicy modlitwa różańcowa (różańcowe tajemnice).

Po obiedzie seminarzyści wykonują różne zadania, które są niezbędne do życia wspólnotowego (zmywanie naczyń, obrusów, pomoc w kuchni, sprzątanie pomieszczeń wspólnych, zakrystia). Następnie jest czas wolny do 14:30. W tym czasie seminarzyści seminarium mogą wybrać się na spacer po pięknych wzgórzach Monferrato, z widokiem na dolinę Pad ze swoimi polami ryżowymi w okolicy Vercelli; lub mogą rozegrać mecz piłki nożnej.

Popołudnie poświęcone jest osobistemu studium, podczas którego pogłębia się poranne lekcje. Przerywa to tylko krótka przerwa na przekąskę i wizytą przed Najświętszym Sakramentem, którą każdy seminarzysta musi uczynić dla siebie.W ciągu tygodnia niektóre kursy, takie jak śpiew łaciński lub gregoriański, odbywają się po południu. O godzinie 19:10 kończy się czas studiów, a cała wspólnota, kapłani nauczający i seminarzyści, przychodzą modlić się  na różańcu w kaplicy; potem kolacja jest o 19:30. Po jedzeniu i zwykłej pracy domowej jest czas wolny do 21:00 zegarowej. Następnie kompleta jest śpiewana, co stanowi koniec dnia pracy i początek "wielkiej ciszy" dla odzyskania sił ciała, zanim zacznie się kolejny dzień, z łaską Bożą. O 22:00 światła muszą zostać wyłączone.
W niedzielę rano i w święta seminarzyści udają się do Turynu, gdzie opiekują się śpiewem i ołtarzem podczas Mszy w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niedzielne popołudnie i czwartkowe popołudnie są przeznaczone na relaks, więc młodzi ludzie mogą się trochę zrelaksować.
Niektórzy seminarzyści mają stałe obowiązki: zakrystianina, bibliotekarza, katechizm dla dzieci w Turynie w sobotnie popołudnie; Z kolei wszyscy dbają o niezbędne usługi na dobry bieg życia wspólnotowego.

Zwykle raz w miesiącu odbywa się wspólna całodniowa wycieczka. Może ona być wypadem w góry  na wędrówkę, do miasta ze skarbami sztuki lub do miejsc pielgrzymek. W miesiącach letnich seminarzyści po kilku tygodniach spędzonych w domu wraz z rodziną biorą udział w letnich obozach dla dzieci lub młodzieży i dbają o dobry przebieg duchowych rekolekcji, które są prowadzone przez Instytut Mater Boni Consilii dla wiernych. To daje im lepszy wgląd w ich późniejsze pole działania.

Życie społeczności w ramach seminarium wymaga codziennych, ciągłych wysiłków na rzecz poprawy: uważnego studiowania na poziomie uniwersyteckim; Wierność w codziennych zadaniach zdobywania odpowiedzialności i niezbędnej wiedzy jako przyszłego kapłana. W ten sposób, w cieniu ołtarza, pod opieką Matki Bożej Dobrej Rady i św. Piotra Męczennika, starając się dotrzymać kroku tysiącletniej doktrynie Kościoła, która wyszkoliła kapłanów na jutro. Deo gratias.
Tłumaczono z: https://www.sodalitium.biz/de/ein-tag-im-seminar/?fbclid=IwAR0ryOVhw-LRahmHF9BKWRyxGfww3nOd0TeOtH2XPA-63p9RhYx-XjrjU4c