STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 29 listopada 2019

JE x. Bp MARK A. PIVARUNAS CMRI: Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Mater Dei (1)


Matka Boska z dzieciątkiem Jezus

LIST REKTORA

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 roku dla uczczenia tysiąc pięćsetnej rocznicy Soboru Efeskiego z 431 roku zwołanego za pontyfikatu papieża św. Celestyna I. Ten znamienity sobór odbył się w celu potępienia błędów Nestoriusza, który bluźnierczo nauczał, że w Jezusie Chrystusie były dwie osoby – jedna to Syn Boży, a druga to zwykły człowiek. Jak wiemy z boskiego objawienia Jezus Chrystus jest jedną Osobą Boską mającą dwie natury, Boga i człowieka, co jasno wyraził św. Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo… a Słowo stało się Ciałem!". Co więcej, po upadku człowieka z powodu grzechu Adama dzieło naszego odkupienia wymagało dokonania nieskończonego zadośćuczynienia, którego żaden człowiek nie byłby w stanie sam dokonać. Można to osiągnąć jedynie poprzez ofiarę i śmierć Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Błędy Nestoriusza miały dalsze konsekwencje, ponieważ zanegował on, że Najświętsza Maryja Panna była naprawdę Matką Boga. Sobór w Efezie pięknie wyraził Boskie Macierzyństwo i nazwał ją "Theotokos", Matką Boga. Jest to również wyraźnie ugruntowane w Piśmie Świętym we wszystkich czterech Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii św. Łukasza, kiedy św. Elżbieta "pełna Ducha Świętego" zawołała do Maryi: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. A skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie?". Na długo przed przyjściem Chrystusa prorok Izajasz przepowiedział: "Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię Jego Emmanuel (Bóg z nami)" (Iz. 7, 14). Później ten sam prorok mówi o Emmanuelu: "Albowiem Maluczki narodził się nam, i Syn jest nam dany; i stało się panowanie na ramieniu Jego, i nazwą imię Jego: «Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę pokoju»" (Iz. 9, 6).

Święto to jest tytularnym świętem Seminarium Mater Dei i jest zawsze uczczone uroczystą Mszą Świętą i odmówieniem Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nasza duchowa Matka po raz kolejny udowodniła, że jest naszą Matką, poprzez nabycie przez nas nowej nieruchomości dla seminarium. Gdy rozpoczynaliśmy nasz nowy rok szkolny z 15 seminarzystami oraz naszymi kapłanami, braćmi zakonnymi i studentami z internatu, odczuwaliśmy, że jesteśmy stłoczeni i rozpaczliwie potrzebujemy rozszerzenia naszej działalności. Matka Boska zadbała o to i wraz z przekazaniem nam bardzo pokaźnej darowizny pojawiła się oferta sprzedaży dziesięcioakrowej nieruchomości z mieszkaniami dla 15 – 20 osób. W święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników, 24 września otrzymaliśmy pożyczkę na tę posiadłość i nasi młodsi seminarzyści z ks. Stephenem Sandquistem zamieszkali tam 7 października w święto Różańca Świętego. Nieruchomość ta jest położona w zacisznym miejscu na wsi, co zapewnia wspaniałą atmosferę odosobnienia. Jeden z naszych diakonów, ks. Józef Pham – kiedy po raz pierwszy zobaczył posiadłość – wyraził się słowami św. Piotra do Chrystusa na górze Tabor: "Panie, dobrze nam tu być".

Niniejszy biuletyn został napisany po moim powrocie z Konferencji Fatimskiej w Spokane w stanie Waszyngton. Podczas konferencji odwiedził nas ks. Alexander Kryssov z Rosji, ks. Eugen Rissling z Niemiec i ks. Thomas Le Gal z Francji. Podczas pontyfikalnej Mszy Świętej wierni byli zbudowani obecnością w świątyni 12 kapłanów.

Dziękuję za nieustające modlitwy, ofiary i wsparcie seminarium! I jak zawsze bądźcie pewni naszych codziennych modlitw za was wszystkich, naszych przyjaciół i dobroczyńców.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

Bp Mark A. Pivarunas CMRI


Uroczysta Msza pontyfikalna w Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej

Uroczysta Msza pontyfikalna w Święto Boskiego Macierzyństwa Najświętszej
Maryi Panny w Seminarium na Górze Św. Michała (Mount St. Michael)

Brat Mary Alexius CMRI, składa pierwsze śluby

Brat Mary Alexius CMRI, składa pierwsze śluby

Caleb Amour (Szkocja), Dominic Lehnen (Minnesota), William Sentman (Michigan).

Caleb Amour (Szkocja), Dominic Lehnen (Minnesota), William Sentman (Michigan)
i Joseph Vines (Nebraska) otrzymują sutannę jako nowi seminarzyści.

Siostry Zgromadzenia Matki Bożej wróciły do Omaha ze swoich różnych klasztorów

Siostry Zgromadzenia Matki Bożej wróciły do Omaha ze swoich różnych klasztorów
z okazji 25-lecia ślubów sióstr: Mary Alphonsa CMD i Maria Josepha CMD

"Adsum", October 2019.

Z czasopisma "Adsum", October 2019. (2)


Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

–––––––––––––––
Przypisy:
(1) Tytuł artykułu od red. Ultra montes.


10) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).


(Przyp. red. Ultra montes).