STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 6 listopada 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Niszczenie religii katolickiej*


Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn
         Bergoglio poszedł o krok dalej w projekcie całkowitego zniszczenia religii katolickiej. Ze względu na swój fanatyzm ekologiczny zaprosił rdzennych mieszkańców Amazonii do ogrodów Watykanu, gdzie} wykonał akt bałwochwalstwa. Bergoglio aktywnie pomagał w postępowaniu, dając im ciepłą aprobatę.

Bogini, która była wielbiona, była niczym innym jak Pachamama, która jest boginią płodności wśród Inków i sąsiednich ludów.

Wszystko to jest kolejnym odcinkiem Religii Ziemi Bergoglio, w której próbuje zmienić Kościół rzymskokatolicki w agencję, która ma ocalić planetę przed wszelkiego rodzaju niegodziwym wyzyskiem i wielorybami, oczywiście, z plastikowymi słomkami.

Bałwochwalstwo zawsze było uważane za obrzydliwość w Starym Testamencie. Święty Paweł był również bardzo negatywny i osądzający. Ta negatywność i sztywność nie są jednak przeszkodą dla modernistów. Modernista wierzy, że Bóg jest obecny w każdym w sposób nadprzyrodzony i że objawia się wszystkim w codziennych doświadczeniach życia. Dlatego wszyscy czczą tego prawdziwego Boga, objawiając się, chociaż mogą wierzyć w Niego w różne rzeczy. Te różnice przekonań wynikają z różnic kulturowych. Tak więc katolicy czczą Dziewicę Maryję. Indianie Amazonii wielbią Pachamamę. Występują tu jedynie różnice kulturowe. Wszystko jest takie samo.

Dogmat jest absolutnie bez znaczenia dla modernistów. Według modernistów przekonania religijne ewoluują w czasie z różnych środowisk kulturowych, geograficznych i historycznych różnych ludów.

Modernizm umożliwia zatem ekumenizm, a przeciwnie, ekumenizm wymaga modernizmu jako podstawy. Ekumenizm nie miałby sensu bez modernizmu.

Biskup Sanborn, październik 2019 r 


Biuletyn Parafii pw.Świętej Gertrudy - Ohio

Tłumaczenie: Paweł Sudewicz 

* Tytuł od Redakcji Katolika