STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 14 sierpnia 2019

Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI udzielił sakramentu bierzmowania


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku
       11 sierpnia 2019 roku Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI  odwiedził Chelsea w Oklahomie. W kaplicy pw. Naszej Pani Fatimskiej złożył Najświętszą Ofiarę, a po niej udzielił sakramentu bierzmowania. 

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą i w budynku 
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, ludzie siedzą i w budynku        Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją    Obraz może zawierać: 1 osoba 

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stojąObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stojąObraz może zawierać: 6 osób, ludzie stoją       Obraz może zawierać: 13 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku            

P.S Przepraszamy za błędnie przekazaną nam informację w której poinformowaliśmy, że JE x. Bp Mark Pivarunas odwiedził Londyn.