STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 14 lipca 2021

ks. Rafał Trytek: Siedemsetpięćdziesiąta rocznica urodzin św. Elżbiety Portugalskiej

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

               8 lipca obchodzimy w kalendarzu rzymskim święto świętej Elżbiety Portugalskiej. Imię swoje zawdzięcza Ona swej ciotecznej babce świętej Elżbiecie Węgierskiej. Urodziła się w Królestwie Aragonii, w Saragossie lub Barcelonie w roku 1271. Wydano Ją za mąż za króla Dionizego Luzytańskiego, któremu powiła dwoje dzieci. Na dworze królewskim, będąc tercjarką franciszkańską, prowadziła życie pokutne wspierając i posługując biednym, o ile monarsze obowiązki Jej na to pozwalały. Gdy Jej Krajowi groziła wojna domowa z powodu walk Jej syna z przyrodnim bratem, udało Jej się doprowadzić do pokoju. Pod koniec życia dokonała tego samego godząc swojego syna z Kastylijczykami. Zmarła czwartego lipca 1336 roku. Prośmy przez Jej wstawiennictwo o dobre, miłosierne i pokojowe rządy w Polsce i Portugalii.

Święta Królowo Elżbieto, módl się za nami!

ks. Rafał Trytek